Danmarks første bæredygtige plejecenter

I foråret 2015 åbner Danmarks første bæredygtige plejecenter. Som de første ældreboliger skal Vonsild Have Plejecenter i Kolding teste de nye danske standarder for bæredygtigt byggeri.

  • Opdateret 31. oktober 2022

Vonsild Have Plejecenter bliver ikke noget helt almindeligt plejehjem. For udover at tilbyde boliger til 60 beboere vil det nye plejecenter også komme til at huse en café, et wellness-område og attraktive udeområder, som både vil være åbent for beboerne og for indbyggerne i lokalsamfundet. Samtidig udmærker det nyskabende byggeri sig ved at være DGNB-certificeret.

Certificeringen er kendetegnet ved, at alle bæredygtighedsaspekter af byggeriet – det sociale, det økonomiske og det miljømæssige – vurderes på lige fod. Plejecentret lever blandt andet op til kravene om lavenergiklasse 2020, ligesom der er anvendt bæredygtigt træ og miljøvenlig gulvbelægning og belysning. Også forhold som indeklima, tryghed og levetidsomkostninger er tænkt med i byggeprojektet, der opføres som OPP (Offentligt Privat Partnerskab).

Fremtidssikret plejecenter

Den nye certificering er sat i gang af non-profit organisationen Green Building Council Denmark (DK-GBC).

Som en del af certificeringen bliver bygherrer hjulpet og guided til at opfylde kriterierne og til at skabe ligevægt imellem de bæredygtige aspekter. Certificeringen og særligt pilotfasen fungerer på den måde som en læringsproces for flere parter, hvor kriterierne prøves af og løsninger forbedres.

Udover at prøve kræfter med den nye certificering har Kolding Kommune, der sammen med omsorgsvirksomheden Attendo er bygherre på Vonsild Have, også uddannet to DGNB-konsulenter. Kommunen ønsker fremover at få flere større byggeprojekter certificeret og at bruge elementer fra kriterierne i mindre projekter.

Mette Qvist er direktør for DK-GBC. Hun mener, at der er flere fordele ved at DGNB-certificere et byggeri.

For det første fremtidssikres byggeriet, da hele processen er gennemtænkt, og projektet både er optimeret på de miljømæssige, sociale og økonomiske parametre. For det andet er certificeringen en måde at kommunikere, at en bygning er bæredygtig. Samtidig er det både for bygherre og bruger en kvalitetssikring, at en tredjepart har vurderet projektet. Endelig er det en måde at undgå green washing – altså det at projekter bliver kaldt bæredygtige uden at have belæg for det, siger Mette Qvist.

De danske DGNB-kriterier er en oversættelse af de tyske kriterier tilrettet danske normer, love og traditioner.

DGNB-kriterierne omfatter bæredygtighedsbegrebet i sin brede forstand, da de inddrager både sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter.

Dertil kommer en vurdering af teknik, proces og placering. Ved hjælp af 48 vurderingskriterier får bygningen point som til sidst kvalificerer til et bronze-, sølv- eller guld-certifikat.

Indtil videre er der udviklet et færdigt dansk certificeringssystem for ”Byområder” og ”Nye kontor- og erhvervsbyggerier”.

Vonsildhave fungerer som et pilotprojekt til afprøvning af kriterierne for ”Etageejendomme og rækkehuse”, mens certificering af hospitaler er under udarbejdelse i et samarbejde med de fem regioner. Dertil bliver der udarbejdet certificeringssystemer til ”Boliger over seks enheder”, ”Skoler/Institutioner” og ”Eksisterende byggerier”.

Hverdagsfortællinger i udbuddet

OPP giver os som privat aktør mulighed for at fokusere på faglighed og kvalitet, fordi opførelse og drift hænger sammen i en langsigtet økonomi Lissen Steffensen, viceregionschef i Attendo Danmark

Projektet Vonsild Have bygges som OPP mellem Kolding kommune og et privat konsortium bestående af Attendo A/S, Dansk Boligbyg A/S, Luplau & Poulsen Aps, Niras A/S, Hune og Elkjær Arkitektfirma A/S, Deas og Kemp & Lauritzen. Plejecentret er et historisk byggeprojekt, fordi det er den første af sin art i Danmark, hvor både opførelsen og driften af et plejecenter lægges i hænderne på et privat firma. Samarbejdet mellem kommunen og det private konsortium styrkes gennem et forpligtende udviklingspartnerskab, som skal holde kommunen i front i forhold til udviklingen på ældreområdet.

Der har på flere måder været intentioner om at tænke nyt i forbindelse med opførelsen af det nye plejecenter. I stedet for et traditionelt udbud med specifikke krav var den centrale del af udbudsmaterialet 12 hverdagsfortællinger om ”Det gode liv” på et ældrecenter. Fortællingerne opstod i en proces, hvor både brugere, pårørende, lokalsamfundet, interesseorganisationer, politikere og medarbejdere i kommunen blev hørt.

Udbudsprocessen var i det hele taget præget af dialog og forhandling; fortæller Peter Turell fra Attendo.

En dialogfase med både fællesmøder og individuelle møder gav kommunen en mulighed for at drøfte udbuddet og løsningerne med de prækvalificerede udbydere. I den videre forhandlingsfase blev to tilbud udvalgt og drøftet, hvilket gjorde det muligt at revidere tilbuddene yderligere. De mange møder med Kolding kommune gav en grundig forventningsafstemning, det var muligt at levere netop det kommunen ønskede, siger han.

Det er Attendo, der skal stå for både opførsel og drift af centret i 20 år. Virksomheden har aktiviteter i ca. 100 kommuner i Sverige, Finland, Norge og Danmark. Lissen Steffensen, der er viceregionschef i Attendo Danmark, mener at man ved at indgå en langsigtet kontrakt også sikrer en vis bæredygtighed i projektet.

Partnerskabet med Kolding Kommune har beboerne, deres pårørende og borgerne i nærområdet som vindere, fordi vi alle har kunnet tænke langsigtet i indretning og planlægning af byggeriet. OPP giver os som privat aktør mulighed for at fokusere på faglighed og kvalitet, fordi opførelse og drift hænger sammen i en langsigtet økonomi, siger Lissen Steffensen.

Casen er udarbejdet og bragt:
i Magasinet Pleje, nr. 9, 2014