Høje miljøkrav baner vej for mere miljørigtigt byggeri

Ambitiøs lokal plan stiller høje krav til byggeriet, hvilket har givet besparelser for både beboerne og miljøet. CG Jensen har været totalentreprenør på projektet og påpeger at grønne offentlige udbud kan øge både efterspørgsel og innovation. 

 • Opdateret 10. juli 2023

På et område på 73 hektar har Egedal Kommune udviklet bydelen Stenløse Syd. Kommunen har stået bag planlægning, byggemodning og udbud af grunde til 750 nye boliger.

Egedal Kommune har som planmyndighed valgt at udvikle en lokalplan med tekniske specifikationskrav til forbedret indeklima, lavt energi- og vandforbrug og reduktion af miljøfarlige materialer i byggeriet. 

De mange miljøkrav er en udfordring, men CG Jensen er på forkant med udviklingen 

Boligforeningen AAB står bag opførelsen af 62 familieboliger i Stenløse Syd. Efter et EU-udbud er CG Jensen valgt som totalentreprenør. CG Jensen har stor erfaring inden for bæredygtigt byggeri, bl.a. med fokus på energi- og ressourcebesparelser gennem design og materialevalg. 
Det betyder bl.a., at husene isoleres yderligere, og at der etableres ventilationsanlæg med varmevinding. I tilbudsprocessen tilbød CG Jensen yderligere ressourcebesparende og miljøvenlige løsninger inden for materialevalg og energiløsninger. 

– Når vi byder på denne type byggerier, vægter både økonomi og miljø. Heldigvis hænger de to ting ofte sammen. Mange miljøforhold som eksempelvis brug af regnvand har også en driftsmæssig betydning, siger Jan Johansen, divisionschef hos CG Jensen. 

Kort om CG Jensen

CG Jensen er en mellemstor virksomhed, der udfører anlægsopgaver i form af fag-, hoved- og totalentrepriser. CG Jensen er en erfaren virksomhed inden for bæredygtigt byggeri med særligt fokus på energi- og ressourcebesparelser. 
CG Jensen har siden sin opstart i 2008 haft fokus på miljø, og i 2009 blev virksomheden ISO 14001-certificeret. Virksomhedens etiske retningslinjer inkluderer også en miljøpolitik, hvoraf det fremgår, at virksomheden tilstræber at stille krav til deres indsats, der ligger over den gældende lovgivning. De stiller ligeledes krav til deres samarbejdspartnere og leverandører om at respektere og efterleve denne miljøpolitik. Udover at efterleve kundernes eventuelle miljøkrav, vejleder CG Jensen kunderne i mulighederne for miljøforbedrende alternativer. 
Fra sin opstart i 2008 til 2012 har CG Jensen fordoblet omsætningen. 
Virksomheden har hovedkontor i Glostrup samt regionskontorer i Odense og Lystrup. 

Antal ansatte: 263
Omsætning i 2012: 691,7 mio. kr. Overskudsgrad: 2 % 

Kravspecificeringen - ansvarlige og grønne krav

Projektet har primært fokuseret på krav relateret til miljø og klima. 

Udvalgte krav

Der er i projektet stillet krav til følgende:

 • Forbedret indeklima
 • Lavt energi- og vandforbrug
 • Reduktion af miljøfarlige materialer i byggeriet
 • Etablering af regnvandsanlæg til toiletskyl 
 • Min. 3 m2 solfangere på hvert tag
 • Intelligent styring 
 • Dataopsamling af energi og vandforbrug 
 • Genvinding af varme via ventilationsanlægget. 
 • Der er nedlagt forbud mod brug af trykimprægneret træ og PVC i byggerierne.

Det er desuden et krav i lokalplanen, at entreprenøren skal have erfaring med lignende byggeri.

Resultatet af udbuddet 

Både miljøet og beboernes pengepung bliver sparet i Stenløse Syd 

Hele Stenløse Syd opføres som lavenergibebyggelse og er dermed et af landets største samlede lavenergiboligområder. Kommunen regner med samlet at spare 3,6 millioner kWh (630 tons CO2) og 22.000 m3 vand årligt i forhold til konventionelt 
byggeri. En anden effekt af de omfattende krav til byggematerialerne er, at den nye bydel undgår brug af 200 tons trykimprægneret træ. 

Øget omsætning og et tilskud til den grønne konkurrenceevne 

Byggeriet i Stenløse Syd har givet CG Jensen et skub i den rigtige retning. Med en kontraktsum på 64 millioner kr. udgør beløbet en god andel af virksomhedens omsætning i de 11⁄2 år, hvor byggeriet har stået på. 
Udover den umiddelbare gevinst i form af omsætning har CG Jensen også gavn af den erfaring og omtale, som Stenløse Syd-projektet har givet dem. Nu kan virksomheden eksempelvis lettere dokumentere, at de kan leve op til de høje miljøkrav, og det giver dem en konkurrencefordel. 
Det specifikke byggeri i Stenløse Syd gav en lavere overskudsgrad end konventionelle byggerier, da der skulle indarbejdes nye procedurer vedrørende miljøvenlige byggerier. Til gengæld forventer man hos CG Jensen, at miljøvenlige byggerier fremadrettet vil give den samme overskudsgrad som andre byggerier, når procedurerne er blevet mere indarbejdet. 

CG Jensen har oplevet en række fordele ved offentlige grønne indkøb

 • De offentlige byggerier giver volumen i omsætningen. 
 • Offentlige, bæredygtige byggerier driver en udvikling, hvor også private byggerier bliver mere miljøvenlige. CG Jensen kan udnytte sine erfaringer og referencer fra det offentlige på det private marked. 
 • Det giver en konkurrencefordel at kunne dokumentere, at man lever op til de offentlige krav til miljøperformance. 

Offentligt udbud kan både generere øget efterspørgsel og innovation 

CG Jensen kan generelt mærke en stigning i interessen for bæredygtigt byggeri, især hos de offentlige udbydere. Og virksomhedens erfaring inden for bæredygtig byggeri har gjort, at de har modtaget et stigende antal opgaver, hovedsageligt fra det offentlige, hvor krav til bæredygtighed indgår i udbuddene. 

CG Jensen forventer, at også det private marked i højere grad vil begynde at efterspørge bæredygtigt byggeri – noget, som det det offentlige fokus kan være med til at sætte i gang. 
– Jo mere efterspørgsel der er på det bæredygtige byggeri, des mere motiveres vi til at arbejde med miljøoptimeringer, fortæller Jan Johansen og tilføjer: Især totalentrepriseprojekterne giver mulighed for dette, da de ofte giver frie tøjler i forhold til at integrere innovative og grønne løsninger i byggeprocesserne.
Det giver anledning til at tænke ud af boksen. 
 

Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbseffekter hos leverandørerne inden for vækst, jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder.

Casen er udarbejdet:
Af Miljøstyrelsen
2014