Svanemærket børnehave er bygget af gamle mursten

Børnehuset Brobækken (opført i 2011) er bygget af mursten, der stammer fra Odenses borgeres byggeaffald. Med en ny teknologi renses, sorteres og stables de gamle mursten og er derefter klar til brug. 

 • Opdateret 10. juli 2023

Med et solidt fodfæste i cirkulær økonomi sparede Gamle Mursten miljøet for CO2 og anvendelse af nye ressourcer, da Odense Kommune genbrugte sine egne mursten til at bygge Danmarks første svanemærkede børnehave. Udover et fokus på genbrug af materialer er en lang række miljø- og indeklimaforhold tænkt ind i byggeriet, så det opfylder det nordiske miljømærke Svanemærkets kriterier. Der er bl.a. stillet krav til energiforbrug i huset, der er hverken anvendt miljøskadelige eller sundhedsskadelige byggeprodukter, og der er stillet krav til ventilation og støj. 

Murstenene i byggeriet stammer fra byggeaffald fra Odenses borgere. Det er virksomheden Gamle Mursten, der har udviklet en teknologi til at genbruge byggeaffald, hvor gamle mursten efter rensning og sortering igen kan indgå i et byggeri. På den måde spares 1 ton CO2, hver gang man genanvender 2.000 mursten.   

Der er leveret 30.000 mursten til brobækken. Det betyder, at valget af disse mursten fremfor nye har sparet miljøet for 15 ton CO2 

Renseprocessen af de brugte sten er maskinel. Gamle Murstens teknologi renser de brugte mursten med vibrationer. I enkelte tilfælde håndrenses stenene. Desuden bliver der hverken brugt kemikalier eller vand, så der er ingen udledning af farlige stoffer fra produktionen. 

Miljø og æstetik var grundstenene i valget af de genanvendte byggematerialer 

Gamle Murstens produkt blev valgt til børnehaven pga. den tydelige miljøprofil og de æstetiske kvaliteter. "Det er klart, at der lå æstetiske overvejelser bag valget af Gamle Mursten som leverandør, men det er jo kun godt, når æstetik og miljø følges ad", siger Vagn Jensen, byggeleder i Odense Kommune. 

Kravspecificeringen - ansvarlige og grønne krav

Nedenstående krav er opstillet retrospektivt med inspiration fra resultaterne af dette projekt og kan med fordel implementeres i udbud af nye byggeprojekter med ønske om en mere bæredygtig tilgang; miljømæssigt og socialt.

Udvalgte krav

Der er stillet krav til:

 • Lavt energiforbrug
 • Kvalitetsmæssige materialer
 • Miljøbelastningen og anvendelsen af sundhedsskadelige stoffer begrænset.
 • Der skal være tanke på cirkularitet, når bygningen en dag skal rives ned, f.eks. ved at benytte hydraulisk kalkmørtel 
 • Ingen brug af kemikalier i genanvendelsen af brugte mursten
 • Ingen brug af vand i genanvendelsen af brugte mursten
 • Ingen udledning af farlige stoffer i genanvendelsen af brugte mursten
   

Arbejdsmiljø

 • Forbedring  af indeklima
 • Forbedret forhold for vokse og børn med astma
 • Krav til ventilation og støj 

Resultatet af udbuddet 

Et grønt valg behøver ikke at være et dyrt valg 

I budgettet for byggeriet forventede Odense Kommune, at Brobækken ville blive 10 pct. dyrere at bygge end andre institutioner. Men Brobækken endte med at koste det samme som andre institutioner. Institutionens driftsomkostninger er tillige lavere end andre institutioners pga. det lave energiforbrug. Der anvendes 98 pct. mindre energi til at genbruge en mursten frem for at producere en ny. 

Claus Juul Nielsen fortæller, at det er hans erfaring, at prisen på de miljøvenlige mursten ikke må ligge uden for et almindeligt prisniveau: "Vi ligger midt i prisfeltet. Vi bliver valgt fra, hvis vi prissætter os uden for markedet. Vi skal være konkurrencedygtige. Man kan ikke prissætte sig højere, fordi det er grønt."

Cirkulær tankegang hele vejen

Murstene er muret op i hydraulisk kalkmørtel; det har den særlige effekt, at mursten let kan renses og genbruges endnu engang, hvis Brobækken en dag skal rives ned. Den cirkulære tankegang lever videre efter projektet er opført. 

Gamle mursten bidrager også til børnehusets gode indeklima 

I kravene til et svanemærket hus er listet en række forhold vedrørende indeklima, som skal opfyldes. Valget af mursten til ydermurene hjælper på at holde det gode indeklima, da mursten er et naturprodukt, som naturligt fugtregulerer. 
    
Børn, forældre og ansatte i Brobækken fortæller, at indeklimaet i huset er behageligt, og der er set eksempler på, at børn med astma er mindre belastede, efter de er blevet flyttet dertil. 

Levede udbuddet op til forventningerne

Børnehuset Brobækken har allerede vist sit værd som reklamesøjle. Mindst ét hus er blevet bygget med sten fra Gamle Mursten, efter at kunden havde set børnehavens facademurer. 

3 gode råd fra Claus Juul Nielsen, direktør i Gamle Mursten 

 • Udover at være grønt skal produktet have væsentlige fortrin i forhold til konkurrerende produkter, f.eks. på design eller kvalitet.
 • Forsøg aldrig at markedsføre produktet, hvis det lugter af ”greenwash”. Dine kunder er klogere end dig!
 • Undgå produkter, der ikke kan indgå i en ny cirkel – de er sikkert ikke værd at satse på. End of Life-produkter er ”old school”. 

At blive en del af offentlige grønne indkøb understøtter cirkulære virksomheder

Den vigtigste effekt af de offentlige kunder er dog den markedsføringsmæssige værdi, det afføder. "Når vi er leverandør til et offentligt byggeri, beviser vi over for vores kunder, at vi kan komme igennem alle de kvalitetskrav, det offentlige stiller. Det er jo som oftest et byggeri, der er politisk besluttet, og som både brugere og embedsfolk har stillet krav til. Så når vi er godkendt, er det et kvalitetsstempel. Andre kunder motiveres af, at når det offentlige tør, så tør de også", fortæller Claus Juul Jensen, ejer og direktør hos Gamle Mursten.  

Gamle Mursten har god erfaring med salg til det offentlige og har efterhånden leveret mursten til en del offentlige byggerier. Det giver god omsætning og volumen. Sidstnævnte er med til at sikre, at man kan have en ensartet produktion, så produktionsapparatet udnyttes. 

Patenteret teknologi og miljøvenlig tankegang skaber nye jobs og vækst

Med 11 medarbejdere, en årlig omsætning på 5,5 mio. kr. og en overskudsgrad på 15 pct. har Gamle Mursten vist, at cirkulær økonomi ikke kun er miljømæssigt bæredygtigt; det kan også skabe en finansielt bæredygtig forretning. 

Claus Juul Nielsen håber, at gamle mursten kan få adgang til at genanvende de 30 millioner mursten, der hvert år smides ud som byggeaffald i Danmark. Det ville skabe 400 nye arbejdspladser, og de afledte energibesparelser vil svare til opvarmningen af 3.000 boliger årligt. 

Gamle Mursten har oplevet en række fordele ved offentlige grønne indkøb: 

 • Salg til bl.a. offentlige byggerier har været med til at sikre en udvidelse af virksomheden med en ny fabrik og 6-7 nye arbejdspladser.
 • Afsætningen til det offentlige giver en øget volumen, så produktionsapparatet udnyttes jævnt. 
 • Offentlige kunder giver showcases i det offentlige rum.
 • Salg til det offentlige er et kvalitetsstempel, som andre kunder bemærker og anerkender. 

Casen er udarbejdet: 
i 2011

Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst, jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder.