Miljøforbedringer giver konkurrencefordel

Containertransport har fået en stadig større betydning for den globale samhandel. Maersk er verdens største containerrederi og derfor kan virksomheden være med til at drive udviklingen af den globale containertransport, med kurs mod ansvarlig vækst og forbedring af miljøeffektiviteten.

  • Opdateret 7. november 2023

Miljø er blevet en konkurrenceparameter

Containerbranchen er under forandring. Hvor konkurrenceparametrene tidligere handlede om at være størst, hurtigst og billigt, så er kravene i dag mere komplekse. Miljø er en af de faktorer, som forventes at få stadig større betydning. Udviklingen i den globale pris for råolie slår hårdt igennem i containerbranchen, fordi energiudgifterne udgør en betydelig del af de samlede omkostninger.

De globale politiske rammebetingelser spiller også en stor rolle for containerindustrien, for eksempel vil en eventuel global klimaaftale påvirke konkurrencevilkårene yderligere. Som den markant største spiller i branchen, er disse faktorer meget vigtige for udviklingsperspektiverne for Maersk Line.

”Vi ser vores rolle som facilitatoren af global samhandel via søvejen. Samtidigt betyder vores størrelse og globale tilstedeværelse også, at det er en central udfordring at udvikle driften med henblik på øget bæredygtighed”, fortæller Mads Stensen, Maersk Line.

Maersk deler perspektivet på udviklingen med sine kunder, der blandt andet omfatter mange globale brands, som IKEA, Walmart, Danone, VW, Unilever. ”De har fokus på bæredygtighed og stigende forventninger til, at vi som transportør af deres produkter kan bidrage med mere, også på dette område.”

Sammenligningen viser, at Maersk fra 2007 til 2011 har forbedret effektiviteten med 15,6 %, og at de i dag udleder 8 % mindre CO2 pr. enhed end industrigennemsnittet

Maersk line vil udlede 25 % mindre CO2 pr. enhed i 2020 

Visionen for bæredygtighed er: ”Vi vil være det containerrederi, der har den stærkeste miljøindsats. Vi vil ændre shipping, så miljø bliver en konkurrenceparameter. Vi vil hjælpe vores kunder med at reducere deres miljøindsats”. 

”Udgangspunktet er på mange måder godt”, fortsætter Mads Stensen. ”Søtransport af containere er allerede i dag den transportform, der bruger mindst CO2 pr. ton. Men i lyset af den globale samhandels størrelse, er containerindustriens fodaftryk synlig.” Maersk Line står for 0,1 % af den globale udledning af CO2.

Indsatsen med at realisere visionen har to mål: ”Vi vil reducere vores miljøpåvirkning, og vi vil skabe en konkurrencefordel gennem vores miljøindsats.”

Målsætningen er, at reducere den relative CO2-udledning pr. transporteret container med 25 % frem til 2020, målt i forhold til 2007. Herudover vil Maersk også reducere og, hvis muligt, på sigt udfase negative miljøpåvirkninger som for eksempel udledning af svovl.

Konkurrencefordelen nås på flere måder. For det første betyder mindre energiforbrug en relativ omkostningsfordel på et marked, hvor udgifter til brændstof betyder meget.

Maersk vil gøre det muligt for kunderne, at beregne og benchmarke CO2 og andre emissioner fra transportydelserne. Endelig er miljøarbejdet et vigtigt element i, at opnå bedre kundetilfredshed og i øvrigt at skabe et godt omdømme blandt interessenter.

Fuld åbenhed om footprint

Maersk offentliggør CO2-udledningerne for hvert skib i deres årsrapport. Kernekunder får en månedlig rapport over CO2-udledningerne i forbindelse med deres transportopgaver, og der ydes support til deres løbende forespørgsler og analyse af data.

”Det er vigtigt, at der er fuld gennemsigtighed omkring tallene og metodegrundlaget, og at data kan sammenlignes på tværs af transportører og transportformer. Der er derfor brug for en global standard, som grundlag for kundernes valg.”

Maersk har valgt at deltage aktivt i udviklingen af de globale standarder på tværs af transportforsyningskæden. ”Der er desværre rigtig langt, før vi er helt i mål for alle transportformer”, fortæller Mads Stensen.

Men for containertransport på søsiden er der i dag etableret en de facto global standard i et industrisamarbejde blandt aktører, Clean Cargo Working Group (CCWG), der i alt tegner sig for over 60 % af den globale containertransport. I dette samarbejde er der udviklet en industristandard for at måle CO2-effektivitet ved containertransport. Deltagerne i samarbejdet indberetter årligt data for deres trafikker, og der er mulighed for at måle den relative udledning af CO2 pr. enhed på de enkelte containerrelationer. Sammenligningen viser, at Maersk fra 2007 til 2011 har forbedret effektiviteten med 15,6 %, og at de i dag som gennemsnit for alle trafikker udleder 8 % mindre CO2 pr. enhed end industrigennemsnittet.

Samarbejdet i CCWG har ikke alene betydning for kundernes adgang til data, for Maersk er benchmarkingen også et vigtigt element i den løbende optimering af virksomhedens egne trafikker.

Casen er udarbejdet:
Af temagruppen Transport under Forum for Bæredygtige Indkøb i samarbejde med Center for Grøn Transport og Transportens Innovations Netværk i 2015

Mere information:
Kontakt Maersk Line A/S
Mads Stensen
Esplanaden 50, 1098 København K
Mail: mads.stensen@maersk.com