Energieffektive halogenspots hos Imerco

Som led i Imercos nye elspareinitiativer har kædens forretninger sparet både energi og penge ved at indkøbe energieffektive spots som erstatning for de gamle el-slugende halogenspots.

  • Opdateret 19. oktober 2023

“Køkken og bord”-kæden Imerco har sat flere forskellige energispareinitiativer i gang i kædens 150 butikker. Desuden har ti udvalgte butikker deltaget i et pilotprojekt, der handler om at skrue ned for elforbruget i butiksvinduerne, på lagrene, i personaleopholdsrum, på udearealer og i forbindelse med varme, køling og ventilation. Og at det virkelig batter at købe energieffektivt ind – både på energiforbruget og på bundlinjen – det vidner resultaterne om.

Sparede 39.000 kr. ved at udskifte spots

Et godt eksempel er Imerco i Albertslund, der sparede 6.000 kWh/år ved at udskifte 131 halogenspots på 35W til 20W. De nye spots koster ca. 14 kr. mere i indkøb. Til gengæld holder de længere end almindelige spots. På den måde opnåede forretningen en samlet gevinst på ca. 39.000 kr. over en femårsperiode. Tilsammen sparede de ti pilotbutikker alene ved denne indsats 74.000 kWh pr. år eller 550.000 kr. over fem år. Det svarer til 38 tons CO2 eller fire danskeres årlige udledning af drivhusgasser. I gennemsnit formåede de ti pilotbutikker hos Imerco – hver især – at spare 3.435 kWh/år, hvilket svarer til ca. 18 tons CO2.

Mere lys for færre penge

Og så er det oven i købet en meget nem løsning.

– Vores ungarbejder tog en ramme om ugen og udskiftede de gamle spots med de nye, så i løbet af relativt kort tid fik vi udskiftet alle halogenspots i butikken”, fortæller Camilla Vestereng, der er bestyrer i Imerco i Albertslund. Udover at skifte pærerne ud har butikken også fået en elektriker til at udskifte armaturerne og der er nu et bedre lys i butikken end førhen.

Vi har faktisk mere lys nu, end vi havde før, selvom vi er gået ned i watt” – Camilla Vestereng, bestyrer i Imerco i Albertslund

– Det har fungeret rigtig godt. Vi har faktisk mere lys nu, end vi havde før, selvom vi er gået ned i watt”, siger Camilla Vestereng, der anbefaler, at man højst sætter to-tre større sparetiltag i søen om året – frem for at gå i gang med dem alle på én gang – da det vil gøre processen mere overskuelig. Imerco har udarbejdet en energisparehåndbog, der skal få kædens butikker til at forbruge mindre energi.

Casen er udarbejdet

Februar 2015