Grøn rengøring i staten

48 statslige institutioner under 14 ministerområder er gået sammen om en fælles indkøbsaftale med grønne krav på rengøringsområdet. Ud over miljøgevinsterne har aftalen betydet en anseelig besparelse i millionklassen.

  • Opdateret 10. juli 2023

Et stort udbud på rengøringsområdet, der går på tværs af 14 ministerier, er udformet med krav til rengøringsleverandørerne. Udbuddet dækker et areal på over 300.000 m2. Geografisk strækker aftalen sig fra Hirtshals over Slotsholmen til Bornholm. Derfor blev udbuddet delt op i mindre deludbud, så også mindre rengøringsudbydere kunne være med. 

Kravspecificeringen - ansvarlige og grønne krav

Et af de fælles krav fra ministerierne var, at der ikke alene skulle lægges vægt på prisen, men at tilbuddene også skulle vurderes ud fra kvalitetsmæssige aspekter. 

Udvalgte krav

Kravene indebærer, at leverandørerne udelukkende benytter produkter, der som minimum lever op til kravene i det nordiske miljømærke, Svanemærket. Desuden skal leverandørerne arbejde på at nedsætte forbruget af rengøringsmidler i den daglige rengøring. 

Resultatet af udbuddet

Den fælles indkøbsaftale har betydet en besparelse på 7,8 mio. kr. årligt 

Det omfattende areal har medvirket til, at staten har kunnet opnå nogle yderst favorable aftaler, som har betydet en besparelse på 7,8 mio. kr. årligt på rengøring. For hele aftaleperioden løber besparelsen helt op til 39 mio. kroner 

Levede udbuddet op til forventningerne – Leverandører er vant til miljøkrav

Miljøkravene kom ikke bag på Elite Miljø, som har vundet en del af udbuddet. Her er man efterhånden vant til at se miljø som en udbudsparameter. Rengøringsfirmaet har derfor ikke haft problemer med at leve op til de krav, der blev stillet til produkter og produktbrug, og ekstra krav til miljø har derfor heller ikke haft indflydelse på prissætningen ved levering af rengøringsservice. 

Hos Elite Miljø bruger man i forvejen altid Svanemærkede produkter, medmindre det er nogle helt specifikke opgaver i industrien, som kræver andre hårdere typer af produkter. 

Casen er udarbejdet: 

2015