Kemikaliefri rengøring er en gevinst for alle parter

Et kemikaliefrit rengøringssystem hjælper Lolland Kommune med at spare 1,3 mio. kr. i mandetimer og sygedage. Samtidig skåner systemet miljøet for kemikalier og sparer meget vand. Virksomheden bag systemet har til gengæld styrket bundlinjen.

  • Opdateret 11. januar 2023

Hos Viima oplever man ofte, at nye potentielle kunder stiller sig skeptiske over for de effekter, deres rengøringssystem kan levere.

Jeg har arbejdet med rengøring i 30 år, så jeg må erkende, at jeg er forudindtaget, når nogen præsenterer mig for et nyt, ’smart’ rengøringssystem, fortæller Jette Wede, servicechef i Lolland Kommune. Men jeg blev overbevist allerede ved den første præsentation af Viima. Jeg blev hurtigt interesseret i at afprøve det. Det viste sig at være en god beslutning.

Rengøringsrutiner bygger typisk på vanetænkning og nedarvede arbejdsgange, som ikke er lette at udfordre. Men Viima udfordrer. Rengøringssystemet er et opgør med den klassiske rengøring, hvor vand, sæbe og kemikalier er de grundlæggende elementer. Med Viima anvender man kun særlige mikrofiberklude og små mængder vand. Alligevel er det dokumenteret, at Viima gør bedre rent.

Hver gang en offentlig myndighed tør gå foran og vise, at grønne indkøb kan give fordele for både miljø og økonomi, er der andre, der bliver lidt mindre usikre og tør gå samme vej – Jan Matthiesen, markeds-chef hos Viima

Viima udnytter fysikkens love fremfor kemiens

Viima er et produkt og en service under De Forenede Dampvaskerier. Konceptet er baseret på brugen af mikrofiberklude og -mopper af specialudviklede, tynde kompositfibre. Når en moppe eller en klud med kompositfibre anvendes på en tør overflade, bliver fibrene elektrisk ladet og tiltrækker partikler af snavs og bakterier. Ved at tilsætte en smule vand på kluden eller moppen medfører kapillær-kraften i fibrene, at urenheder trækkes op og fastholdes i fibrene. Resultatet er, at man fjerner snavs og bakterier mere effektivt end med traditionel rengøring med sæbe og kemikalier. Viimas mikrobiologiske analyser af overflader med et stærkt overpodet antal af stafylokokker har dokumenteret, at man med vand og Viima kan nedbringe antallet af stafylokokker fra 2.000.000.000 til under 10 – uden at bruge desinfektionsmidler.

Viima tilbyder en fuld serviceydelse, hvor de stiller rengøringsredskaber til rådighed, afhenter og vasker beskidte mopper og klude samt leverer redskaberne tilbage til kunden.

En stor kunde genererer et kapital-flow

I 2011 besluttede Lolland Kommune sig for at afprøve Viimas rengøringssystem.

Vores salg til Lolland Kommune har haft en positiv effekt i forhold til andre kunders beslutningsmønster, fortæller Jan Matthiesen, markedschef hos Viima og fortsætter:

Hver gang en offentlig myndighed tør gå foran og vise, at grønne indkøb kan give fordele for både miljø og økonomi, er der andre, der bliver lidt mindre usikre og tør gå samme vej. Lolland Kommune har endda delt deres gode erfaringer med Viima med andre kommuner og har på den måde været med til at øge vores kundegrundlag. Det er klart, at vi har gavn af store, offentlige kontrakter. En stor kunde genererer et kapital-flow, der gør, at Viima-konceptet kan udvikles – også i retning af eksport. De store, offentlige kunder giver en stabil omsætning og sikrer, at Viima kan investere i egen produktudvikling, afrunder Jan Matthiesen.

Lolland Kommune lagde ud med et pilotprojekt, men endte i storskala

Viimas og Lolland Kommunes samarbejde startede i det små. Efter en række afklarende møder mellem Jan Matthiesen og en repræsentant fra Lolland Kommune, blev det besluttet at gennemføre pilotprojekter på en række af kommunens institutioner. Både medarbejder- og kvalitetsevalueringer faldt positivt ud, og så var der givet grønt lys til at introducere Viima i større skala. Hurtigt var så mange enheder i kommunen interesserede i konceptet, at et udbud var påkrævet.

Hos Lolland Kommune var der enighed om, at medarbejdernes arbejdsmiljø, det ydre miljø (ressourceforbrug), hygiejne, kvalitet og økonomi var de afgørende parametre i udvælgelseskriterierne.

Kommunen lagde ud med at beslutte, hvad de ville opnå med rengøringen. Det sparede tid for både kommunen og leverandørerne. Hvis ikke leverandørerne kunne leve op til målene med deres produkter og services, kunne de ikke komme i betragtning til at give bud. Det er et eksempel på en offentlig myndighed, der tager ansvar og stiller krav til sine leverandører, fastslår Jan Matthiesen fra Viima.

Jan Matthiesen anbefaler andre kommuner at gennemføre funktionsudbud på rengøringsområdet, så de ikke låser sig fast på, hvilke typer af rengøringsselskaber der kan byde ind på opgaverne.

Viima har oplevet en række fordele ved offentlige grønne indkøb:

  • Den øgede omsætning er med til at sikre, at Viima kan investere i udvikling.
  • Offentlige kunder som Lolland Kommune er indirekte med til at markedsføre Viima, når de fortæller om deres gode erfaringer med systemet.
  • Når det offentlige tør, tør andre typer kunder også.

Forbedret arbejdsmiljø har givet resultater på bundlinjen

Lolland Kommune var meget opmærksomme på medarbejdernes ergonomi og generelle arbejdsmiljø, da de skulle vælge leverandør. Det var en af årsagerne til, at Viima vandt, og det var et af deres vigtigste salgsargumenter.

Viimas lave forbrug af vand og kemikalier afspejles tydeligt i medarbejdernes fysiske belastning. Den er markant lavere end ved traditionel rengøring. Der er ingen løft af tunge spande, ingen våde og fugtige hænder, ingen opvridning af klude, forbedrede arbejdsstillinger og en minimal brug af rengøringsmidler.

Beregninger hos Lolland Kommune viser, at kommunen har sparet mandetimer for 1,3 mio. kr., siden man skiftede til Viima i 2011 og frem til 2013. Tidsbesparelserne er dels hentet i arbejdsgangene, dels i færre sygedage. Personalet skal ikke længere bruge tid på opgaver som vask af mopper, bestilling af rengøringsmidler og opfyldning af spande med vand. Sygemeldingerne er færre, da flere har oplevet, at tidligere arbejdsrelaterede smerter i kroppen er forsvundet. Det skyldes bl.a., at de ikke længere bærer tunge spande med vand. Det har alt i alt vist sig at være en positiv oplevelse for både økonomi, miljø og medarbejdere at skifte fra indkøb af rengøringsprodukter til indkøb af Viimas rengøringsservice.

Markante ressourcebesparelser

Viimas fordele på miljøområdet gør det ikke til en dyrere løsning for kommunen i indkøbspris – tværtimod. Når miljøet bliver sparet for kemikalier, og vandforbruget bliver reduceret, gavner det både miljø og økonomi. Kemikalieforbruget er faldet mellem 30 og 50 pct., og vandforbruget er faldet med 1.425 m3. Samtidig sparer kommunen 85.000 kWh om året på strøm til vaskemaskiner og tørretumblere. Derudover er en udgiftspost på ca. 100.000 kr. årligt til anskaffelse og reparation af vaskemaskiner og tørretumblere blevet fjernet, da Viima håndterer al vask af klude og mopper centralt.

Viima har via akkrediterede institutter fået beregnet, at deres system – i forhold til sammenlignelige rengøringssystemer – kan reducere kemikalieforbruget med op til 90 pct., vandforbruget med ca. 85 pct. og CO2-udslippet med godt 70 pct. De primære årsager til den bedre klimapræstation er, at der anvendes færre mopper, som samtidig vejer mindre og har en længere levetid end ’traditionelle’ mopper. Det betyder bl.a., at der ved renhold af 100 m2 gulv på et år kun anvendes 1/6 mopper og vaskes knap 1/3 kg ved brug af Viima. Sammenholdt med en centraliseret og effektiv vaskeproces hos moderselskabet DFD opnås i alt store CO2-besparelser.

Hvis ikke leverandørerne kunne leve op til målene med deres produkter og services, kunne de ikke komme i betragtning til at give bud. Det er et eksempel på en offentlig myndighed, der tager ansvar og stiller krav til sine leverandører – Jan Matthiesen, markeds-chef hos Viima

3 gode råd fra Jan Matthiesen, markedschef i Viima

  • Den “grønne” løsning skal have substans – greenwashing må ikke forekomme. Det er dybt useriøst og skader generelt seriøse udbydere.
  • Den tilbudte “grønne” løsning bør være dokumenteret på et realistisk grundlag. Dokumentation skal selvsagt være udført af eksterne, uafhængige akkrediterede institutter.
  • Som leverandør skal man objektivt overveje, om det, man tilbyder, ligger i kategorien “Doing good” eller “Doing less bad”. Og dette skal man være ærlig omkring.

Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst, jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder.

Casen er udarbejdet: 

2014