TCO-beregninger giver store besparelser på belysning i Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune brugte Miljøstyrelsens TCO-værktøj til at beregne priser, da kommunen satte belysning i udbud. Beregningen viste, at LED-pærer er seks gange billigere end halogen-pærer. 

 • Opdateret 3. januar 2023

At tænke i totalomkostninger eller Total Cost of Ownership (TCO) er på mange måder sund fornuft. Men ude i den kommunale virkelighed er TCO sjældent en triviel overvejelse, og det kræver konkrete værktøjer og grundig beregning, at finde ud af, hvad der er billigst på den lange bane. 

Derfor har Miljøstyrelsen udarbejdet værktøjer til at beregne totalomkostninger for fem forskellige produktområder. Værktøjerne har til formål at gøre det nemmere for offentlige indkøbere at beregne og vurdere de totale omkostninger for et produkt. Syddjurs Kommune brugte Miljøstyrelsens værktøj, da kommunen satte belysning i udbud, og det viste sig, at halogenpærer er seks gange dyrere end LED. 

TCO er en god forretning 

Syddjurs tænkte langsigtet, da de satte lyskilder i udbud. Markedet for belysning er i rivende udvikling, både hvad angår teknologi, men også hvad angår prisen. Det er ikke mange år siden, glødepæren blev erstattet med sparepærer, og nu er de allerede ved at blive fortrængt af LED-belysning. 

Derfor blev Syddjurs’ udbud organiseret som et sortiment-udbud, hvilket betyder, at hverken leverandøren eller kommunen er låst fast på en enkelt type pære eller teknologi. 

Kravspecificeringen - ansvarlige og grønne krav

Udvalgte krav

Syddjurs Kommune brugte TCO-prisen som evalueringskriterium og brugte Miljøstyrelsens TCO-værktøj til at beregne totalomkostningerne. 
    
Det blev besluttet at se på totalomkostninger over en brugsperiode på 15 år, og det betyder at lyskildens levetid og arbejdstiden brugt til udskiftning af defekte pærer, også får en stor betydning for de samlede omkostninger. 

Resultatet af udbuddet 

Værktøjet viste, at der både er penge at spare på energiforbruget, men også, at der er besparelser at hente på arbejdstiden, når pæren ikke skal skiftes så ofte. 

Værktøjet viser i deres eksempel, at i et konkret tilfælde, beregnet over 15 år koster: 

 • Halogen ca. 22.354 kr. 
 • Lavenergi ca. 581 kr. 
 • LED ca. 362 kr. 

Det vil således være ca. 2.000 kr. dyrere på 15 års sigt at købe den i udgangspunktet billigere pære, nemlig halogenpæren. 

TCO-værktøjet er lige til at gå til, mener man i Syddjurs Kommune. Værktøjet har hjulpet med at finde de bedste lyskilder til prisen og været gavnligt i det konkrete udbud. Og så er kommunen blevet positivt overrasket over, at leverandørerne også hilste værktøjet velkommen. Ingen leverandører havde kommentarer til brugen af værktøjet, og det er et godt tegn, mener Karin Sonne, der er udbudskonsulent i Syddjurs Kommune. 

Leverandør efterlyser mere TCO 

Højager Belysning er leverandøren, der vandt kontrakten med Syddjurs Kommune. Her mener man, at det er naturligt at tage TCO-beregninger med i et udbud, da TCO er en vigtig parameter i forhold til at beregne tilbagebetalingstiden for deres løsninger. Det var derfor ingen udfordring for Højager Belysning at levere data til TCO-værktøjet. 

Højager Belysning mener ligefrem, at der er plads til at tilføje endnu flere parametre i TCO-beregningerne, og eksempelvis har det stor betydning om lyskilden er placeret i meget kolde eller varme omgivelser, om der er tilknyttet bevægelsessensor, så pæren tænder og slukker ofte m.m. 

Fra Syddjurs Kommunes indkøbsafdeling lyder en klar anbefaling til andre om at bruge TCO-værktøjerne i udbud: ”Brug det! Det er en øjenåbner”. 

Udbuddet gennemførtes af Syddjurs Kommune på vegne af Jysk Fællesindkøb, som er betegnelsen for et fælles indkøbssamarbejde mellem kommunerne: 

 • Favrskov 
 • Haderslev 
 • Mariagerfjord 
 • Norddjurs 
 • Rebild 
 • Skanderborg 
 • Skive 
 • Syddjurs 
 • Viborg 

Udfordringer 

Gamle standarder en udfordring 

En konkret udfordring fra Syddjurs’ TCO-beregning var, hvordan man sammenligner forskellige typer lyskilder. Som et levn fra gammel tid angives effekten af lyskilderne stadig i strømforbrug (watt) på fakturaerne, der danner grundlag for arbejdet med historiske indkøbsdata. Men watt giver ikke mening som sammenligningsgrundlag mellem de forskellige lyskilder. Når man skal definere det, man gerne vil købe, nemlig en vis mængde lys, skal man efterspørge lumen. Udfordringen er her, at forskellige lyskilder kan bruge mange forskellige watt til at give den samme lumen. I Syddjurs Kommune var det derfor nødvendigt at omregne watt til lumen for at kunne efterspørge de lyskilder, der skulle udbydes, og for at kunne sammenligne tidligere års forbrug med det nye TCO- udbud. Det var et detektivarbejde, der krævede ressourcer.  

Casen er udarbejdet

November 2015