Elforbruget udgør halvdelen af serverens totalomkostninger

  • Opdateret 1. september 2022

Elforbruget til drift af en server i levetiden er typisk en lige så stor udgift som selve indkøbet af serveren. Med andre ord udgør elforbruget i sig selv typisk 50 procent af de samlede omkostninger (TCO) til indkøb og drift af en server i levetiden. Det skyldes, at en server som oftest er på hårdt arbejde og altid er tændt. Desuden bliver der brugt strøm til at køle datacenteret for at fjerne serverens varme.

Derfor er det vigtigt for økonomien på lang sigt at købe ind efter totalomkostningerne og ikke nøjes med at se på hvilken server, der er billigst i indkøb her og nu. Eksempelvis koster en server i gængs størrelse ca. 25.000 kroner. Den samlede elregning til serveren, opstillet i et datacenter, løber op i et tilsvarende beløb. Ved valg af en energieffektiv server kan der ofte spares 20-30 procent af elforbruget. Det er ikke småting, og derfor har Miljøstyrelsen udviklet fem nye TCO-beregnere til indkøb af datacenterudstyr.

“Hidtil har det været svært at medregne omkostninger til driften ved udbud af produkter som servere, netværk, storage og UPS, fordi det er komplekse produkter. Med de nye værktøjer er der hjælp at hente. Nu er det blevet nemmere at regne fremtiden med og sikre ressourceeffektive løsninger med besparelser for den offentlige institution og fair play for leverandørerne,” siger Iben Sohn, fuldmægtig i miljøteknologi, Miljøstyrelsen.

”Vi har taget udgangspunkt i internationale målemetoder for elforbrug og har haft en tæt dialog med danske leverandører af it-udstyret. Ved udbud med brug af de nye TCO-værktøjer kan man definere datainput til en brugssituation og angive en testmetode for energiforbrug i forskellige tilstande. Det gør det muligt for leverandørerne at levere oplysninger om elforbrug ved udbud, og det er muligt for udbyder at sammenligne på tværs af tilbud på et objektivt og fair grundlag,” siger Jan Viegand, Viegand Maagøe A/S, som er konsulent for Miljøstyrelsen.

Artiklen blev udgivet i 2017