Nyt liv til væske­skadet teknologi

Stat & Kommune inviteres til at deltage i et teknologiforsøg i samarbejde med Alexandra Instituttet, som skal skabe overblik over, hvilke besparelser der er at hente årligt ved at redde væskeskadet udstyr.

  • Opdateret 17. august 2022

 

Nyt liv til væske­skadet teknologi

Når uheldet er ude, er det en overvejelse værd, at reparere frem for at købe nyt - både når det gælder CO2 regnskab, kroner og øer, men også for at redde værdifuld data, hvilket sparer tid, energi og spildt arbejdskraft.

Stat & Kommune inviteres til at deltage i et teknologiforsøg i samarbejde med Alexandra Instituttet, som skal skabe overblik over, hvilke besparelser der er at hente årligt ved at redde væskeskadet udstyr. Andre virksomheder er også velkomne.

Kun i meget få tilfælde med væskeskader kortslutter elektronikken. I 9 ud af 10 tilfælde kan elektro­nikken reddes på under 24 timer. Projektet vil undersøge, hvor stort potentialet er, for at redde væskeskadede teknologier, og hvor meget der kan spares, både økonomisk og miljø­mæssigt.

Alt hvad du og din organisation skal gøre er at registrere de væskeskader, I får ind i perioden marts-maj 2020 og derefter sende teknologiprodukterne til reparation. Din deltagelse handler altså udelukkende om registrering og at sikre sig, at væskeskadet teknologi ikke kasseres.

Vil du vide mere om, hvordan du deltager, kan du kontakte:

LEA SCHICK

Senior Research and Innovation Manager

lea.schick@alexandra.dk

+45 27 26 54 79

Artiklen blev udgivet d. 21 februar 2020