Gode erfaringer med totalomkostninger ved indkøb af Silkeborgs nye bidet- og skylletoiletter

Hele paletten af udbudsværktøjer blev taget i brug, da Silkeborg stod i spidsen for et fællesindkøb af bidet- og skylletoiletter. Formålet var at reducere plejebehovet og øge livskvaliteten hos borgerne. 

  • Opdateret 6. februar 2024

Velfærdsteknologi vinder frem i landets kommuner. I takt med, at kommunerne skal forsørge flere ældre, er der behov for at finde nye måder at prioritere de varme hænder. 

Et af de områder er den personlige pleje. Kan man reducere plejebehovet ved toiletbesøg gennem teknologi, kan det være en fordel for både borgere og kommunernes kasser. 

Erfaringer viser, at toiletter med skylle- og tørrefunktion har en positiv effekt på borgernes livskvalitet og sundhedstilstand. Samtidig sparer toiletterne tid og arbejdsindsats for plejepersonalet, hvis indsats derved kan prioriteres andre steder. 
Men det er vigtigt at få et klart overblik over, om – og hvor – der rent faktisk er besparelser at hente. Et nyt udbud viser, at det godt kan betale sig at beregne de totale omkostninger for indkøbet, men også at der kan være skjulte omkostninger på den lange bane. 

Silkeborg Kommune har stået i spidsen for et fælles kommunalt udbud for bidet- og skylletoiletter, der netop er afsluttet. Her brugte kommunen Miljøstyrelsens TCO-værktøj til at klarlægge de samlede omkostninger ved at installere skylle- og bidettoiletter som supplement og erstatning for plejepersonale. 

Markedsdialogen 

Markedsdialog skabte klarhed 

Silkeborg anvendte foruden Miljøstyrelsens TCO-beregner også markedsdialog, til at klarlægge, hvilke løsninger markedet kunne levere. Gennem dialogen blev det klart, at det i mange tilfælde vil være nødvendigt at udskifte hele toilettet frem for at nøjes med at tilføje skylleanordning, som der ellers var lagt op til. Dertil vil det i nogle tilfælde være nødvendigt at få installeret en stikkontakt. 
Derfor kan det være en stor fordel at have både VVS og elektriker med i serviceaftalen. Silkeborg Kommune har gjort det muligt, at kommunerne selv kan vælge denne serviceydelse som tilkøbsydelse. Det betyder, at kommunerne kan vælge og vurdere, hvorvidt de selv kan gøre det billigere. 
Udover over beregning af vand og elforbrug til selve bidetet er det også vigtigt at medregne omkostninger ved udskiftning af toiletkummer, da det kan beløbe sig til en ikke ubetydelig meromkostning. Udfordringen er, at bidet toiletsæderne ikke passer til alle de eksisterende toiletter, som kommuner og borgere har, hvorfor de i flere tilfælde skal udskiftes. Det giver derfor også god mening at kigge på vandforbruget i både det eksisterende og det nye toilet ” fortæller Tim Roger Winter Kristensen. 

Kravspecificeringen - ansvarlige og grønne krav

Udvalgte krav

  • Sikre garanti for reservedele i tilfælde af, at det indkøbte produkt udgår, så det også er muligt at få reservedele om 10 år.
  • Medregne vand- og elforbrug for toiletter i de totale omkostninger – vandforbruget er større til selve bidet-armen

Resultatet af udbuddet 

Gode erfaringer med brugen af TCO-beregningsværktøjet

Udbuddet mundede ud i en rammeaftale indgået med de to virksomheder Smart Home ApS og J. Honoré Care. Aftalen er et samarbejde mellem de jyske kommuner Aarhus, Esbjerg, Holstebro, Ikast- Brande, Lemvig, Silkeborg, Sønderborg, Vejle og Viborg. Det samlede forbrug i en to-årig periode forventes at udgøre i omegnen af 23 mio. kr.

Gode erfaringer med brugen af TCO-beregningsværktøjet

Både udbydere og tilbudsskrivere synes, TCO-værktøjet var en stor hjælp. Udbudsjurist i Silkeborg Kommune  Tim Roger Winter Kristensen fortæller:

”Vi synes, at TCO-værktøjet fungerer rigtig fint. Det kan se kompliceret ud, når man åbner excel-arket, men det er slet ikke så svært”. 

Fra Smart Home ApS (den ene af de vindende leverandører), lyder også tilfredshed med brugen af TCO-værktøjet. Virksomheden havde ikke før prøvet at afgive tilbud, der krævede TCO-beregninger. Men det var ikke noget problem, og der var god vejledning at hente, mener Chrestina Christensen fra Smart Home. 

”Det faktum, at værktøjet gør opmærksom på, hvis man har lavet en fejl, og tvinger en til at forholde sig til data, som skal indtastes, er en god støtte” siger Chrestina Christensen fra Smart Home.

TCO-beregningsværktøjet bidrager til miljøbesparelser

Fordelene ved at anvende TCO-beregningsværktøjet har ikke blot været at sikre det økonomisk mest fordelagtige tilbud på den længere bane. Silkeborg Kommune er helt grundlæggende begyndt at tænke mere fremadrettet og ikke kun på selve indkøbsøjeblikket, da det er muligt at sammenligne miljøbesparelser ved forskellige produkter.

I Silkeborg vil man uden tvivl bruge værktøjet igen, fortæller Tim Roger Winter Kristensen. Og tilfredsheden med at anvende TCO-principperne i praksis er så stor, at han har overført dem til andre former for udbud.

Læringspunkter om brug af TCO-værktøjet

  • Generelt er det opfattelsen i Silkeborg, at værktøjet er brugervenligt og let at forstå på trods af, at det kan virke uoverskueligt til at starte med
  • Værktøjet tydeliggør den reelle omkostning for indkøbet; også efter indkøbsøjeblikket.
  • Udskiftning af toiletkummer bør medtages som en selvstændig parameter i TCO-beregneren, da det kan udgøre en betydelig omkostning.
  • Det er en god støtte for leverandøren, at værktøjet gør opmærksom på, hvis man har lavet en fejl.

Casen er udarbejdet: 
D. 2. juli 2019