Kom godt i gang

Her har vi samlet alt, hvad du behøver at vide for at komme godt i gang med ansvarlige og grønne indkøb

Find inspiration til at komme godt i gang

Introduktion

Hvad, hvem og hvor - alt hvad du skal vide for at komme i gang med grønne og ansvarlige indkøb

 

Find råd

Trin for trin guide

Her kan du finde en trin for trin guide til grønne og ansvarlige indkøb før, under og efter udbuddet

 

Gå til guiden

Gode råd

Gode råd til at komme i gang med bæredygtige indkøb.

 

 

Gå til gode råd

Hold dig opdateret

Tilmeld Forum og Pogis nyhedsbrev

 

Tilmeld nyhedsbrev

 

Gå til LinkedIn

 

 

Find netværk hos POGI

I POGI arbejder offentlige organisationer med at udvikle fælles indkøbsmål til at stille grønne krav i udbud og fremme bæredygtige løsninger.

Find netværk hos Forum

Forums formål er at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder, vha. videndeling, kommunikation og netværk

Energieffektivitet

På Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk kan du få et overblik over energirigtige produkter, udstyr til besparelser, beregningsværktøjer og gode råd til energirigtig adfærd. Der er konkrete indkøbsanbefalinger med minimumskrav til alt fra computere og netværksudstyr til rengøring og storkøkkenudstyr.

Besøg SparEnergi hjemmeside

Grønne indkøb på SKI aftaler samt viden og værktøjer

SKI er hele den offentlige sektors indkøbsservice og -videncenter. SKI udvikler indkøbsaftaler på varer, tjenesteydelser og it og hjælper stat, kommuner og regioner med at skabe konkurrence og afløfte udbudspligten. SKI sikrer e-handel og styrer kontrakterne, når aftalerne er i drift. Når der løftes i flok, opnås bedre priser og betingelser – og skaber dermed råderum til velfærd.

SKI's side om grønne og bæredygtige indkøb

Oversigt over værktøjer til grønne og bæredygtige indkøb

Gode råd om grønne indkøb på SKI-aftaler

Regionernes indkøbsstrategi 2020-2025

Regionerne køber årligt ind for 30 mia. kr. varer og tjenesteydelser til bl.a. landets hospitaler.

I deres indkøbsstrategi har de bl.a. fastsat et mål om, at grønne indkøb skal være normen med følgende indsatsområder:

  • Fremme innovative løsninger inden for affaldshåndtering og emballagehåndtering.
  • Modne markedet ved at stille grønne krav.
  • Udvikle fælles grønne kravsspecifikationer inden for relevante og modne områder, herunder emballage.
  • Påvirke det fællesoffentlige indkøbssamarbejde med staten og kommunerne i en mere grøn retning. 
  • Pilotudbud med fokus på grønne og cirkulære indkøb.
  • Indgå i samarbejder med leverandører og større partnerskaber for at påvirke den grønne omstilling og fremme folkesundheden.
  • Fremme en bæredygtig indkøbspraksis, som bidrager til FN's verdensmål, ved at definere konkrete verdensmålsinitiativer til udbud og indkøb.

Regionerne har etableret et netværk af grønne indkøbere med henblik på at sikre videndeling om de regionale initiativer.

Danske Regioner 

Regionerne arbejder for at sikre en mere bæredygtig og grøn drift af hospitalerne. Grønne indkøb, mindre madspild og reducerede affaldsmængder og mere genanvendelse indgår i denne dagsorden. Regionerne har haft succes med at stille krav om miljøvenlige biler og lastbiler til eget brug for patienttransporter, ligesom der allerede er fokus på at øge andelen af økologiske fødevarer, sæsonbetonet anvendelse af frugt og grønt, krav til certificeringer og miljømærkninger, der hvor det er relevant. 

Læs mere om Regionernes indkøbsstrategi

EU kommisionens værktøjskasse

Europa-Kommissionens værktøjer og guides for ansvarlige og grønne offentlige indkøb

Europa-Kommissionens generaldirektorat for miljø har udarbejdet en værktøjskasse til brug for grønne offentlig indkøb. Værktøjskassens første del rummer strategisk og økonomisk information om grønne offentlig indkøb, argumenter for en grøn indkøbsstrategi og hjælp til at udvikle en handlingsplan, der gradvist implementerer grønne indkøb.

Værktøjskassens anden del omhandler juridisk vejledning i at integrere miljømæssige kriterier i den offentlige indkøbsproces i respekt for EU’s indkøbsregler.

Tredje del af værktøjskassen er konkrete eksempler på miljøkriterier, der kan anvendes i udbudsmateriale.

Besøg Europa-Kommissionens værktøjskasse for grønne offentlige indkøb “GPP Training Toolkit“.

Besøg Europa-Kommissionens hjemmeside for offentlige grønne indkøb “Green Public Procurement“.

Europa-Kommissionens håndbog i grønne indkøb “Buying green! A handbook on green public procurement“.

Hent Europa-Kommissionens vejledning i “Sociale hensyn ved offentlige indkøb“.

Leverandørers bæredygtighedsindsats

Der findes også en lang række andre værktøjer der kan støtte leverandører i at blive udvikle mere bæredygtige produktioner og produkter.

Klimakompasset er et webbaseret værktøj, hvor virksomheder kan få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere udledning af CO2 og andre drivhusgasser.

Gå til klimakompasset

Miljømærkning Danmark viden og inspiration om grønne indkøb

CO - PI

Center for offentlig-privat innovation har udviklet en række værktøjer til offentlige innovative indkøb. Læs mere og hent værktøjerne på deres hjemmeside. 

Hent CO-PI's Værktøjer til innovative offentlige indkøb her

Miljøstyrelsen - grønne indkøb