Indkøbsmål og kriterier

Her kan du finde kravtekster for bæredygtige anskaffelser, definitioner og beskrivelser, som du kan kopiere direkte til dit udbud. Kravene er enten Europa-Kommissionens Green Public Procurement Kriterier (GPP) eller krav og kriterier fra Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) indkøbsmål. 

Produktkategorier

 • Beskæftigelse og serviceydelser

  Her kan læse mere om muligheder for at stille socialt ansvarlige krav og kriterier i dit udbud. Bliv klogere på brugen af klausuler i udbuddet, og find inspiration til at bruge udbuddet til at skabe beskæftigelse.

 • Byggeri og anlæg

  Her kan du finde Europa-kommissionens GPP kriterier til nedenstående kategorier, du kan finde POGIs indkøbsmål for byggeri og træ, desuden kan du finde cases og artikler vedr. byggeri.

 • Børneartikler

  Her kan du finde Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) krav for børneartikler. Kravene (indkøbsmålet) er revideret og godkendt pr. 3. maj 2023. Indkøbsmålet afventer en afsluttende proces for webpublicering. Såfremt det godkendte indkøbsmål ønskes i hænde kontakt Sekretariatet (på mail: ansvarligeindkob@mst.dk).

 • Cloud, hosting og it-systemer

  Denne kategori omhandler ydelser med relation til cloud- og hostingtjenester (herunder PaaS, IaaS og SaaS) og it-tjenester med ekstern hosting. Ydelserne i denne overordnede produktkategori er kendetegnet ved at der er tale om en service og ikke et produkt, samt at myndigheden hverken ejer udstyr eller serverrum/datacenter.

 • Datacentre og serverrum

  Denne kategori omhandler produkter og ydelser med relation til anlæg, udvidelse, konsolidering og drift af datacentre og serverrum. Herunder også co-location, virtualiseringstjenester og udstyr til serverrummet/datacentret, inklusiv bortskaf-felse af dette. Ydelser og produkter i denne overordnede kategori er kendetegnet ved, at myndigheden selv ejer it-udstyr og/eller serverrum/datacenter.

 • El og belysning

  Her kan du finde Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) krav til indendørs og udendørs belysning, desuden kan du finde cases og artikler vedr. el og belysning. Under 'Elektricitet' finder du Europa-Kommissionens GPP-kriterier.

 • Emballage og plast

  Her er der ikke GPP kriterier, men kriterier og anbefalinger fra Danske Regioner på emballage specifikt i sundhedsvæsnet, desuden kan du finde cases, artikler og Forum for Bæredygtige Indkøbs pjece om Plastemballage og engangsplastprodukter.

 • Fødevarer

  Her kan du finde POGI krav og EU GPP kriterier, samt cases og artikler for nedenstående kategorier.

 • It- og teleudstyr

  Her kan du finde Europa-kommissionens GPP kriterier til nedenstående kategorier, du kan finde POGIs indkøbsmål for IKT, desuden kan du finde cases, artikler og pjecer vedr. IT.

 • Maling, lak og vejafmærkning

  Her kan du finde Europa-kommissionens GPP kriterier til maling lak og vejafmærkning.

 • Medicoteknisk udstyr

 • Møbler

  Her kan du finde Europa-kommissionens GPP kriterier til nedenstående kategorier, desuden kan du finde cases og artikler vedr. møbler.

 • Papir, kontor og tryksager

  Her kan du finde Europa-kommissionens GPP kriterier, POGI krav og kriterier, samt cases og artikler for nedenstående kategorier

 • Rengøring

  Her kan du finde Europa-kommissionens GPP kriterier, POGI-krav og kriterier, samt cases og artikler for rengøring og indendørs rengøringstjenester.

 • Storkøkkenudstyr- og husholdning

  Her kan du finde POGI krav og kriterier, samt TCO værtkøjer, cases og artikler for storkøkkenudstyr herunder køle- fryseskabe husholdning og professionel, blæstkølere og -frysere, ovne, opvaskemaskiner samt for øvrige nedenstående kategorier.

 • Tekstiler

  Her kan du finde Europa-kommissionens GPP kriterier, POGI krav og kriterier, samt cases og artikler for nedenstående kategorier

 • Transport

  Her kan du finde POGI krav og kriterier, EUs GPP kriterier, samt TCO værtkøjer, cases og artikler for transport.

 • Træ

  Her kan du finde POGI krav og kriterier, samt cases og artikler for træ. Krav til indkøb af bæredygtig træ kan være relevant inden for byggematerialer, træprodukter er råtræ, savet træ, pæle, plader, af træ, vinduer, døre, legepladsudstyr, inventar til offentlige pladser som fx bænke, skolemøbler, institutionsmøbler, loungemøbler, kontormøbler og lign.

 • Vand og kloak

  Her kan du finde Europa-kommissionens GPP kriterier, samt cases og artikler for spildevandsinfrastruktur.

 • Vej, park og grønne områder

  Her kan du finde Europa-kommissionens GPP kriterier til nedenstående kategorier, desuden kan du finde cases og artikler.