Socialøkonomiske virksomheder

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme sociale og samfundsgavnlige formål.

  • Opdateret 14. november 2022

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Der findes ikke én enkelt anerkendt definition på socialøkonomisk virksomhed.

Mange virksomheder tager et socialt ansvar, men for at være socialøkonomisk, skal sociale hensyn være en del af virksomhedens formål.

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme sociale og samfundsgavnlige formål.

Socialt formål skal i denne sammenhæng forstås bredt ved, at virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.

En socialøkonomisk virksomhed er ikke en særlig virksomhedsform, men kan være forskellige former for juridiske enheder som fx et kapitalselskab, en fond eller andet.

For at være en socialøkonomisk virksomhed skal overskuddet i virksomheden i det væsentlige reinvesteres til sociale formål.

En nærmere definition af socialøkonomisk virksomhed benyttes i forbindelse med ordningen, hvor virksomheder kan lade sig registrere som Registreret Socioøkonomisk Virksomhed (RSV). Ordningen er frivillig, og for at kunne registrere sig, skal virksomheden opfylde følgende fem betingelser:

  1. Socialt formål: Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab.
  2. Væsentlig erhvervsdrift: Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning.
  3. Uafhængighed af det offentlige: Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.
  4. Inddragende og ansvarlig ledelse: Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse.
  5. Social overskudshåndtering: Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer.

Du kan læse mere om socialøkonomiske virksomheder i afsnittet om anvendelse af reserverede kontrakter under arbejdsklausuler

Virksomhedens registrering under RSV-ordningen kan bruges som dokumentation for, at virksomheden lever op til nogle lovkrav om at være socialøkonomisk. Denne dokumentation kan indgå i de overvejelser offentlige indkøbere kan gøre sig hvis der er ønske om at tage sociale hensyn og inddrage socialøkonomiske virksomheder i offentlige udbud og indkøb.

På denne hjemmeside  kan du under afsnittet om sociale klausuler og reserverede kontrakter læse mere om socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med offentlige udbud.

Du kan læse mere om RSV-ordningen her:

Gå til vejledning om registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed