Kopi, print og tryksager

Under Miljø kan du finde Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs (POGI) krav til træbaserede kontorartikler og tryksager samt EU's GPP kriterier til kopi, print og tryksager.

 • Opdateret 13. februar 2024

Krav

POGI

POGI krav er obligatoriske for POGI medlemmer og bruges til inspiration for andre.

Indkøbsmål 9, publiceret 1. marts 2020.

Al indkøb af træbaserede tryksager skal opfylde de krav i Svanemærkets eller EU-Blomstens kriteriedokument for tryksager, der relaterer sig til selve tryksagen, samt opfylde kriterierne for bæredygtigt træ som beskrevet i Miljøstyrelsens indkøbsvejledning. Har produktet mærket FSC eller PEFC anses kravet om bæredygtigt træ som opfyldt.

Læs Miljøstyrelsens vejledning "Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder"

Det anbefales yderligere at stille krav om svane- eller blomstcertificering, samt krav til FSC- eller PEFC-certificering til tryksagsleverandøren.

Læs om FSC-certificering

Læs om PEFC-certificering

Læs Svanemærkets og EU-Blomstens kriterier for papir

Alle roll-ups skal indkøbes i PVC-fri kvaliteter.

Download POGI - indkøbsmål for træbaserede kontorartikler og tryksager

 

EU GPP-kriterier for billedbehandlingsudstyr, forbrugsvarer og trykketjenester – basis

Publiceret d. 27.07.2020.

Definition og anvendelsesområde

Produktgruppen billedbehandlingsudstyr, forbrugsvarer og trykketjenester omfatter:

Billedbehandlingsudstyr, som er produkter, der markedsføres til kontor- eller hjemmebrug, eller begge dele, og som har en eller begge nedenstående funktioner:

 • (a.) producerer trykte billeder i form af papirdokumenter eller fotos enten fra et digitalt billede fra en netgrænseflade eller kortgrænseflade eller fra en papirkopi via en kopieringsproces
 • (b.) producerer et digitalt billede fra en papirkopi via en scannings/-kopieringsproces. Følgende er ikke omfattet af dette dokument: a) digitale duplikatorer frankeringsmaskiner faxmaskiner.
 • (c.) frankeringsmaskiner
 • (d.) faxmaskiner

Forbrugsvarer, som er udskiftelige produkter, der er afgørende for, at billedbehandlingsproduktet kan fungere. De kan udskiftes eller genopfyldes enten af slutbrugeren eller tjenesteudbyderen i løbet af billedbehandlingsproduktets normale brug og levetid. Forbrugsvarer, der er omfattet af anvendelsesområdet for EU's GPP, omfatter beholdere og patroner.  

 • Beholdere er et produkt, som kan udskiftes af slutbrugeren, som indeholder toner eller blæk, og som passer ind i, på eller tømmes ud i et billedbehandlingsprodukt. Beholdere indeholder ikke nogen integrerede komponenter eller bevægelige dele, der er nødvendige for, at billedbehandlingsproduktet kan fungere. Beholdere kan også kaldes flasker eller tanke.
 • Patroner (blæk/toner) er et produkt, der kan udskiftes af slutbrugeren, som passer ind i eller på et billedbehandlingsprodukt, hvis funktion er forbundet med udskrivning, og som indeholder integrerede komponenter eller bevægelige dele, der er nødvendige, for at billedbehandlingsproduktet kan fungere, udover at de indeholder blæk eller toner. Patroner kan også kaldes moduler.  

Patroner og beholdere kan være:

 • nye (fremstillet af originaludstyrsproducenten (OEM) og andre end OEM, herunder varemærkeforfalskninger)
 • genanvendte (af OEM og andre end OEM)
 • genopfyldte (af OEM og andre end OEM).  

Billedbehandlingsudstyr kan klassificeres efter type, og disse typer er omfattet af anvendelsesområdet for kriterierne: 

 • Printer: Et produkt, hvis primære funktion er at generere papirdokumenter fra elektronisk input. En printer kan modtage data fra enkeltbruger- eller netcomputere eller fra andre inputenheder (f.eks. digitale kameraer). Hensigten med denne definition er at medtage produkter, der markedsføres som printere, samt printere, der kan opgraderes til at opfylde definitionen på en multifunktionsenhed (MFD).  
 • Kopimaskine: Et produkt, hvis eneste funktion er at lave papirkopier fra papiroriginaler. Hensigten med denne definition er at medtage produkter, der markedsføres som kopimaskiner og digitale kopimaskiner, der kan opgraderes (UDC'er).  
 • Multifunktionsenhed (MFD): Et produkt, der udfører to eller flere af de kerneopgaver, der omfatter udskrivning, scanning, kopiering eller faxning. En MFD kan have en fysisk integreret formfaktor eller en kombination af funktionelt integrerede dele. En MFD's kopieringsfunktion anses for at være adskilt fra ad hoc-kopiering af enkelte ark, som i nogle tilfælde kan udføres på faxmaskiner. Denne definition omfatter produkter, der markedsføres som MFD'er samt "multifunktionsprodukter" (MFP'er).  
 • Scanner: Et produkt, hvis primære funktion er at omdanne papiroriginaler til elektroniske billeder, der kan lagres, redigeres, konverteres eller overføres, primært i et pc-miljø. Hensigten med denne definition er at medtage produkter, der markedsføres som scannere.  
 • Professionelt billedbehandlingsprodukt: En printer eller MFD, der markedsføres med henblik på at skabe produkter til salg og med følgende karakteristika:  
  • Understøtter papir med en grundvægt på mindst 141 g/m2
  • kan håndtere A3-format
  • Hvis et produkt er sort-hvidt, er produkthastigheden for sort-hvid på mindst 86 billeder pr. minut
  • Hvis et produkt er i farve, er produkthastigheden for farveudskrivning på mindst 50 billeder pr. minut e) printopløsning på mindst 600 x 600 punkter pr. tomme for hver farve
  • Basismodellens vægt er på over 180 kg og  
  • Fem af følgende ekstraegenskaber for farveprodukter eller fire for sort-hvid-produkter følger med billedbehandlingsproduktet som standardudstyr eller tilbehør:  
   • Papirkapacitet på mindst 8 000 ark
   • Digital front-end (DFE)
   • Gennemhulning
   • Lim- eller ringindbinding (eller tilsvarende såsom tape- eller spiralindbinding, men ikke hæfteklammer og hæftebinding) k) dynamic random access memory (DRAM) på mindst 1.024 MB.
   • Tredjepartsfarvecertificering (f.eks. IDEAlliance Digital Press Certification, FOGRA Validation Printing System Certification eller Japan Colour Digital Printing Certification, hvis produktet kan håndtere farver) og
   • kompatibilitet med belagt papir. 

Herunder er anført supplerende definitioner:  

 • Tromleenheder: Et produkt, som kan udskiftes af slutbrugeren, som passer ind i et billedbehandlingsprodukt, og som omfatter en lysfølsom tromle.
 • Brændingsenheder: Et produkt, som kan udskiftes af slutbrugeren, som passer ind i et billedbehandlingsprodukt, og som består af et par opvarmede valse, der brænder toneren på det medium, der udskrives på.
 • Overførselsenhed: Et produkt, som kan udskiftes af slutbrugeren, som passer ind i et billedbehandlingsprodukt, og som understøtter overførsel af toner til det medium, der udskrives på, forud for brændingsprocessen.
 • Ny: En ny patron/beholder.
 • Genanvendt patron eller beholder: En patron eller beholder, der efter brug mindst én gang indsamles efter at være udtjent, genskabes til sin originale stand og ydeevne eller bedre, f.eks. ved at udskifte dele, der slides, og genopfylde den med ny toner eller blæk (herunder blæk i fast form). Det produkt, der skabes ved denne proces, sælges med samme garanti som en ny patron eller beholder.
 • Genopfyldt patron eller beholder: En patron eller beholder, som har været anvendt, og som er fyldt op med ny toner eller blæk (herunder blæk i fast form).
 • Varemærkeforfalskning: En ny patron/beholder, der fremstilles af en tredjepart (ikke en OEM), men som ulovligt markedsføres under en OEM's varemærke.

Væsentligste miljøpåvirkninger

Baseret på tilgængelig videnskabelig dokumentation er de væsentligste miljøpåvirkninger af billedbehandlingsudstyr, forbrugsvarer og trykketjenester fra ud fra et livscyklusperspektiv sammenfattet i tabellerne herunder (for yderligere oplysninger henvises til den tekniske rapport). Samme tabel viser også EU's tilgang til GPP i relation til at afbøde eller reducere disse virkninger. 

Centrale miljøaspekter Tilgang til GPP
Printeres, MDF'ers og scanneres energiforbrug Indkøb af tjenester, der kan optimere udskrivningsprocessen
Brug af forbrugsvarer- navnlig papir og patroner (til printere og MDF'er) Indkøb af produkter fra tilbudsgivere, der har indført streng kontrol af farlige bestanddele
Fremstilling af printere, MDF'er og scannere; især til mere energieffektive produkter (fx laserteknologier) Indkøb af produkter med begrænsede indendørs emissioner i brugsfasen og et begrænset indhold af farlige stoffer
Eventuelle risici, der skyldes ukorrekt bortskaffelse af affald fra elektronisk udstyr Indkøb af produkter, der er udformet på en sådan måde, at nøglekomponenterne kan repareres
Emissioner under brug Krav om praksis for bortskaffelse af udtjente produkter for at maksimere genanvendelse af ressourcer
Indhold af farlige stoffer Indkøb af udstyr, der kan benytte genfremstillede forbrugsvarer og genbrugspapir
Fremstilling af patroner, navnlig af kabinettet og printerhovedet Krav om, at der leveres information om grøn ydeevne
Den mængde papir, som patronen anvender til udskrivning i en bestemt kvalitetindkøb af energieffektivt billedbehandlingsudstyr Krav om tjenester, der omfatter optimering af flåden af billedbehandlingsudstyr
  Indkøb af forbrugsvarer, der er afprøvet med hensyn til kvaliteten af deres ydeevne

Der er detaljerede oplysninger om billedbehandlingsudstyr, forbrugsvarer og trykketjenester, herunder oplysninger om dermed forbundet lovgivning, standarder og tekniske kilder anvendt som dokumentation, i den tekniske rapport.

Opdeling af kriterier

Kriterierne er delt op i tre hovedafsnit i henhold til genstanden:

 1. billedbehandlingsudstyr,
 2. forbrugsvarer og
 3. trykketjenester.

Der er et yderligere horisontalt afsnit og en indledende bestemmelse for gennemførelse af kontrakten, der gælder for alle tre områder af kriterier. Kriterierne er også nyttige i forbindelse med langfristede leasingkontrakter, en kontraktform, der især kan være effektiv for at fremme brugen af langtidsholdbart udstyr og effektiv brug af ressourcer.

Genstand

Indledende vurdering af den eksisterende flåde og behov for indkøb 

Bestemmelser for gennemførelse for kontraktens (CPC)

(Denne kontrakt skal betragtes som en indledende procedure, der gennemføres af en anden leverandør end den potentielle leverandør til indkøb af billedbehandlingsudstyr) Denne indledende vurdering bør kun anvendes, når den ordregivende myndighed registrerer et behov for at optimere brugen af den eksisterende flåde før indkøb af nyt billedbehandlingsudstyr, og når den ordregivende myndighed beslutter ikke at benytte internt personale til at udføre denne vurdering.)  

Tjenesteudbyderen skal gennemføre en evaluering af en eventuel eksisterende flåde af billedbehandlingsudstyr, som befinder sig i den ordregivende myndigheds kontorer, og give den ordregivende myndighed resultaterne af denne evaluering. Evalueringen skal kortlægge følgende:

 • antal modeller af billedbehandlingsudstyr på hvert kontor  
 • navn, modelnummer og type af hver model af billedbehandlingsudstyr
 • omtrentlig alder for hver model af billedbehandlingsudstyr.

På baggrund af de primære behov for udskrivning, som den ordregivende myndighed har oplyst (eller som er anslået ved en analyse af data, der er registreret af de eksisterende maskiner), samt de ovenfor omtalte evalueringsresultater, skal tjenesteudbyderen inddele hver model af billedbehandlingsudstyr i forskellige kategorier, der angiver den fremtidige status. Kategorier kan fx være: 

 • Behold: Produktet skal beholdes til fortsat brug på den ordregivende myndigheds faciliteter
 • Returnering: Produktet skal returneres til den aktuelle eller seneste leverandør (hvis det er muligt)
 • Genbrug: Produktet skal sælges med henblik på genbrug uden for den ordregivende myndigheds faciliteter
 • Genanvendelse: Produkt, der skal behandles for at øge eller genoprette dets ydeevne og/eller funktionalitet, opfylde gældende tekniske standarder eller lovgivningsmæssige krav med henblik på at lave et fuldt funktionsdygtigt produkt, der som minimum kan anvendes til det formål, det oprindeligt var bestemt til.
 • Genvinding: Produkt, der skal håndteres med henblik på bortskaffelse.  

På baggrund af ovenstående elementer skal tjenesteudbyderen udarbejde en kort rapport med anbefalinger til indkøberen om antal og egenskaber af de yderligere nye produkter, der skal indkøbes.

Genstand 

Indkøb af billedbehandlingsudstyr med lav miljøpåvirkning i løbet af hele udstyrets levetid  

Tekniske specifikationer (TS) 

TS1 Mindste energieffektivitet i billedbehandlingsudstyr  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

(Gælder for billedbehandlingsudstyr, der er omfattet af kravene til energieffektivitet i Energy Star)  

Billedbehandlingsudstyr skal opfylde alle krav til energieffektivitet og strømstyring, der er fastsat i den senest offentliggjorte ENERGY STAR-specifikation [versionen specificeres i udbudsrunden, hvor der tages højde for den forklarende bemærkning].

Den version af ENERGY STAR, der gennemføres på tidspunktet for offentliggørelsen, er 3.0.

Følg med i opdateringer af ENERGY STAR

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge prøvningsrapporter, der er udført i henhold til de prøvningsmetoder, der er fastlagt i den/de version/versioner af ENERGY STAR, der er specificeret i udbudsrunden. Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

Forklarende bemærkning: TS1 Mindste energieffektivitet i billedbehandlingsudstyr  

For at sikre tilgængeligheden af produkter til udbudsproceduren bør den nye og den forrige version af ENERGY STAR tillades i TS1 i løbet af det første år efter offentliggørelsen af en ny version af ENERGY STAR.  

TS2 Dupleksbilledbehandlingsfunktion  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

(Gælder for billedbehandlingsudstyr, der er omfattet af kravene til dupleksbilledbehandlingsfunktion i Energy Star.)  

Billedbehandlingsudstyr skal opfylde alle krav til automatisk dupleksfunktion, der er fastsat i den senest offentliggjorte ENERGY STAR-specifikation [versionen specificeres i udbudsrunden], og dupleksudskrivning skal være standardindstilling.  

Den version af ENERGY STAR, der gennemføres på tidspunktet for offentliggørelsen.

Følg med i opdateringer af ENERGY STAR

Verifikation:

Udstyr, der er registreret i ENERGY STAR-databasen eller er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne. En erklæring fra producenten, der dokumenterer, at disse krav er opfyldt, godtages også.  

Forklarende bemærkning: TS2 Dupleksbilledbehandlingsfunktion  

For at sikre tilgængeligheden af produkter til udbudsproceduren bør den nye og den forrige version af ENERGY STAR tillades i TS2 i løbet af det første år efter offentliggørelsen af en ny version af ENERGY STAR.  

TS3 N-up-udskrivning  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Billedbehandlingsudstyr skal som standard give mulighed for at udskrive to eller flere sider af et dokument på ét stykke papir, når produktet håndteres ved hjælp af den originale software leveret af producenten (driver til printeren).

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at dette krav er opfyldt. Produkter, der er forsynet med et relevant type 1 miljømærke om opfyldelse af de anførte krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS4 Mulighed for at benytte genbrugspapir  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Billedbehandlingsudstyr skal kunne anvende genbrugspapir, der opfylder kvalitetskravene i EN 12281. Scannere er undtaget fra anvendelsesområdet for dette kriterium.

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring eller dokumentation for, at genbrugspapir, der opfylder kravene i EN 12281, kan anvendes i produktet. Produkter, der er forsynet med et relevant type 1 miljømærke om opfyldelse af de anførte krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS5 Mulighed for at benytte genanvendte patroner og beholdere  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Produkterne må ikke være udformet på en måde, der forhindrer brugen af genanvendte toner- og/eller blækpatroner og -beholdere. Konstruktionsmæssige, software-baserede eller andre foranstaltninger, der forhindrer brugen af genanvende patroner og beholdere, må ikke forekomme eller anvendes.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring eller dokumentation for, at genanvendte patroner og beholdere kan anvendes i produktet. Produkter, der er forsynet med et relevant type 1 miljømærke om opfyldelse af de anførte krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS8 (a) Tilgængelighed af reservedele  

De reservedele, der er anført herunder, skal gøres tilgængelige af producenten i mindst 3 år fra købsdatoen.  

 • Printerhoveder (når de ikke anses for at være en forbrugsvare)  
 • Laserenhed (når de ikke anses for at være en forbrugsvare)  
 • Brændingsenheder (når de ikke anses for at være en forbrugsvare)  
 • Tromleenheder (når de ikke anses for at være en forbrugsvare)  

Producenten, importøren eller de bemyndigede repræsentanter skal garantere leverance af de ovenfor nævnte reservedele inden for 15 hverdage efter modtagelse af anmodningen.

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation med bekræftelse af, at reservedelene vil være tilgængelige i den periode, der er anført i kriterierne.  

Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

Forklarende bemærkning: TS8 (a) Tilgængelighed af reservedele  

Reservedele er alle komponenter eller dele, der eventuelt kan gå i stykker, og/eller som forventes at skulle udskiftes inden for produktets driftslevetid. Andre dele med en levetid, der almindeligvis er længere end produktets normale levetid, er ikke reservedele.  

TS8 (b) Design med henblik på demontering og reparation  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Billedbehandlingsudstyr skal designes med henblik på at gøre demontering og reparation lettere. Følgende krav skal overholdes: 

 • Kabinetdele, chassis, elektriske/elektroniske dele samt patroner/beholdere kan adskilles eller forbindes med hjælpemidler til adskillelse[1].  
 • Elektriske/elektroniske dele og komponenter såsom batterier og kondensatorer, hvor der er risiko for at de indeholder dele med farlige stoffer, samt lysstoflamper, der indeholder kviksølv, skal være nemme at finde og fjerne.  
 • Demontering af kabinet, chassis og elektriske/elektroniske dele kan foretages med værktøj i klasse A, B og C i EN 45554:2020 standard[2].  
 • Tilslutninger med gevind til fastgørelse af kabinetdele, chassis og elektriske/elektroniske montager kan strammes med højest tre stykker værktøj.  
 • Der må kun anvendes genanvendelige skruer til kabinet og chassis[3].  
 • Én person skal kunne afmontere af hele enheden (dvs. at der højst må være én snap-on-forbindelse ad gangen, der skal løsnes).  
 • Kabinettet må ikke indeholde elektroniske montager.  
 • Producenten har gennemført en prøvedemontage for så vidt angår ovennævnte designmæssige egenskaber, og producenten har registreret demontagen for at udpege svage led.  
 • Servicehåndbogen skal vedlægges anvisninger på, hvordan delene udskiftes. Håndbogen skal indeholde en eksploderet tegning over enheden, der viser de dele, der kan håndteres og udskiftes, samt de værktøjer, der kræves. Servicehåndbogen skal være tilgængelig online, således at alle gratis kan læse den.  

Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal sammen med reparationsmanualen fremlægge en overensstemmelseserklæring for ovennævnte krav (et fysisk dokument eller et link, hvor dokumentet er tilgængeligt), som skal omfatte en eksploderet tegning, der viser de dele, der kan håndteres og udskiftes, de værktøjer, der kræves, og hvordan reparationen skal udføres.

Der skal fremlægges reparationsoplysninger i henhold til EN 45559 (metoder til tilvejebringelse af information vedrørende aspekter for materialeeffektivitet af energirelaterede produkter). Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

Forklarende bemærkninger: TS8 (b) Design med henblik på demontering og reparation  

[1]: Begrebet "hjælpemidler til adskillelse" henviser f.eks. til på forhånd fastlagte brydningspunkter.  

[2]: Værktøjsklasse A, B og C i henhold til definitionen i "tabel A.2 – procesopdeling efter nødvendige værktøjer". Dvs. at alle værktøjer undtagen proprietære værktøjer tillades. Proprietære værktøjer er værktøjer, som ikke sælges til den almindelige offentlighed, eller værktøjer hvis patenter tredjemand ikke kan opnå licens til på lige, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.  

[3]: Et originalt fastgørelsessystem, der kan genanvendes fuldstændigt, eller hvis et af elementerne i fastgørelsessystemet ikke kan genanvendes, leveres den nye del med henblik på reparation, genanvendelse eller opgradering.  

TS8 (c) Design med henblik på genanvendelse  

Billedbehandlingsudstyr skal designes med henblik på at gøre genanvendelse lettere ved hjælp af følgende designmæssige egenskaber:  

 • Plastkomponenter, der vejer mere end 25 g med en flad overflade på mindst 200 mm, skal påføres en permanent mærkning på materialet i henhold til ISO 11469 (jf. ISO 1043) eller tilsvarende standard.  
 • Galvaniske belægninger på plastdele må ikke benyttes i kabinetdele samt patroner/beholdere.  

Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at alle krav om design-til- genanvendelse er opfyldt. Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS9 Emissioner af stoffer  

Billedbehandlingsudstyr (der er afprøvet med en OEM-patron) skal overholde følgende krav til emissionsniveauer, når de måles i henhold til den prøvningsprocedure, der er beskrevet i Blue Angel-specifikation RAL-UZ 205:  

Tilladte prøvningsværdier for emissionsniveauer i henhold til 
bilag S-M[1] for elektrofotografiske enheder 

(alle værdier er angivet 
som mg/t) 
Sort-hvid-udskrivning Farveudskrivning
Førdriftsfasen TVOC[2]

1 (desktopenheder)

2 (gulvmonterede enheder, enhedsvolumen > 250 l)

1 (desktopenheder)

2 (gulvmonterede enheder, enhedsvolumen > 250 l)

Udskrivningsfase ( = før drift udskrivningsfase sammenlagt) TVOC[2] 10,0 18,0
Benzen <0,05 <0,05
Styren 1,0 1,8
Ozon 1,5 3,0
Støv 4,0 4,0

Storformatprintere, professionelle billedbehandlingsprodukter og scannere er ikke omfattet.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge prøvningsresultater, der angiver emissionsniveauer i udskrivningsfasen for hvert af de anførte stoffer samt oplysninger om den prøvningsprocedure, der er anvendt til at måle emissionsniveauerne. Prøvningsrapporter for enheder med identisk konstruktion accepteres. Definitionen af "identisk konstruktion" er den samme som den i bilag B-M i Blue Angel RAL-UZ 205 for de basale tildelingskriterier.  

Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

Forklarende bemærkninger: TS9 Emissioner af stoffer  

[1] Bilag S-M til Blue Angel-specifikationen RAL-UZ 205 (versionen fra januar 2017 (printere og multifunktionsenheder))  

[2] Listen over flygtige organiske forbindelser, som skal tages i betragtning ved måling af emissioner fra billedbehandlingsudstyr med udskrivningsfunktion, skal fastlægges i henhold til Blue Angel-specifikationen RAL-UZ 205 (udgaven fra januar 2017) (bilag S-M, punkt 4.5 VOC'er).  

TS10 Støjemissioner  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)

Det A-vægtede lydtryk skal fastlægges i henhold til ISO 7779. Enheder, der kan udskrive i farver, skal afprøves i både ved sort-hvid-udskrivning (A,M) og ved farveudskrivning (A,F).  

 • Støjmålinger skal gennemføres uden valgfrie perifere enheder.  
 • Der skal anvendes papir i A4-størrelse med en vægt på mellem 60 g/m2 og 80 g/m2 til prøvningsaktiviteter.  
 • Den fire siders Adobe Reader-fil fra Office Test Suite skal anvendes som testmønster, jf. B.1 i ISO/IEC 24734.  
 • Kun enkeltsidet udskrivning skal måles.  
 • Støjmålingen må kun udføres ved gentagende udskrivningscyklusser. Målingens tidsinterval skal omfatte mindst tre færdiggjorte udskrivningsjobs af det firesiders testmønster (12 sider). Intervallet starter efter klargøring af udskrivning. 

Der skal prøves mindst tre enheder af én model. Det anførte A-vægtede lydtryk Ad skal fastlægges i henhold til procedurerne i ISO 9296:1988. Det skal angives i decibel (dB) med én decimal. Hvis målingen af støjemissionen kan udføres med én enhed, må kun nedenstående formel benyttes i stedet for at fastlægge det angivne A-vægtede lydtryk Ad.  

Ad = A1 + 3,0 dB  
(A1 = A-vægtet lydtryk ved en enkelt enhed, i dB med én decimal)

Det/de angivne A-vægtede lydtryk ved (både) sort-hvid-tilstand Ad, mo (og i givet fald farvetilstand A, co) må ikke overskride grænsen. Grænsen A, lim fastlægges i henhold til udskrivningshastighed i (både) sort-hvid-tilstand sM og i givet fald i farvetilstand sF, med én decimal og i henhold til følgende formel:  
LWA, lim = 47 + 15 * lg ( SM/F + 10) dB

Værdierne for det anførte A-vægtede lydtryk Ad i dB med én decimal, og udskrivningshastigheden / i ipm skal anføres på informations- og dataarket under "miljø- og sundhedsrelaterede erklæringer". For enheder, der kan udskrive i farver, skal det angivne A-vægtede lydtryk Ad,M og Ad,F samt tilsvarende udskrivningshastighed M og F i både sort-hvid- og farvetilstand anføres.

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation, f.eks. en prøvningsrapport, med angivelse af støjemissionsniveauer under udskrivning, der er målt i henhold til kravene i ECMA-74 sammenholdt med ECMA-109. Prøvningslaboratoriet skal være akkrediteret i henhold til både ISO/IEC 17025 og ISO 7779 for målinger af akustisk støj og tilsvarende. Dokumentationen skal også angive, om det A-vægtede lydtryk i kriteriet er opfyldt.  

Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS11 Særligt problematiske stoffer  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Ingen stoffer på REACH's kandidatliste må tilsættes bevidst som bestanddele i den plast, der benyttes til kabinettet og kabinetdele.

Kravene gælder også genanvendt materiale. 

Overholdelse skal garanteres for den seneste udgave af listen over særligt problematiske stoffer, der var tilgængelig ét år forud for produktets produktionsdato.  

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er overholdt. 

Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS14 Garanti  

(Dette kriterium er ikke relevant for kontrakter, der indeholder vedligeholdelse)

Tilbudsgiveren skal yde en garanti på mindst to år uden yderligere omkostninger, der er gældende fra leveringen af produktet. Denne garanti skal dække reparation eller udskiftning.

Garantien skal sikre, at produkterne uden yderligere omkostninger er i overensstemmelse med specifikationerne i kontrakten.

Garantien må ikke erklæres ugyldig, fordi der er anvendt genbrugte/genanvendte forbrugsvarer i billedbehandlingsudstyret, medmindre det kan godtgøres, at en fejl eller skade direkte blev forårsaget af brugen af en genbrugt/genanvendt forbrugsvare.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af garantien og serviceaftalen. De skal fremlægge en erklæring om, at de omfatter varernes overensstemmelse med specifikationerne i kontrakten.  

TS15 (a) Levering af kopipapir og grafisk papir, der opfylder EU's GPP-kriterier  

(når levering af kopipapir og grafisk papir er omfattet af varekøbskontrakten for billedbehandlingsudstyret)  

Det kopipapir og grafisk papir, som tilbudsgiveren leverer i forbindelse leveringen af billedbehandlingsudstyret, skal overholde de centrale tekniske specifikationer i EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for kopipapir og grafisk papir.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal leveres, opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.  

TS15 (b) Levering af forbrugsvarer, der opfylder EU's GPP-kriterier  

(når levering af forbrugsvarer er omfattet af varekøbskontrakten for billedbehandlingsudstyret)

Forbrugsvarer, der tilbydes af tilbudsgiveren i forbindelse med leveringen af billedbehandlingsudstyret, skal opfylde de centrale tekniske specifikationer i EU's GPP-kriterier for område 2, forbrugsvarer til billedbehandlingsudstyr.

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal leveres, opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.  

Tildelingskriterier (AC) 

AC1 Forbedring af billedbehandlingsudstyrets energieffektivitet til mere end TS1  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

(Gælder for billedbehandlingsudstyr, der er omfattet af kravene til energieffektivitet i Energy Star)  

Der tildeles point, hvis billedbehandlingsudstyret er mere energieffektivt end den TEC_MAX-værdi, der er fastlagt for TEC i ENERGY STAR. Point skal beregnes ved sammenligning med det maksimale typiske elforbrug (TEC_MAX), der er tilladt i henhold til den/de i TS1 angivne version/-er af ENERGY STAR.  

Der kan højst tildeles x point [angives senere]. Point tildeles i forhold til forbedring af energieffektiviteten sammenlignet med TEC_MAX-værdien:  

 • mere end 80 % lavere: x point  
 • 60--79 % lavere: 0,8 x point  
 • 40--59 % lavere: 0,6 x point  
 • 20--39 % lavere: 0,4 x point  
 • 10--19 % lavere: 0,2 x point  

Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal fremlægge rapporter for prøvninger udført i henhold til de prøvningsmetoder, der er beskrevet i den/de i TS1 angivne version/-er af ENERGY STAR. Tilbudsgiveren skal oplyse den målte TEC-værdi samt TEC_MAX-værdien for hvert relevant produkt og udspecificere en beregning af forbedringen af energieffektiviteten. Disse skal oplyses ved tildeling af kontrakten eller efter anmodning før tildeling.  

AC2 Længere garantier  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Mulighed 1: AC2(a) Længere garantier  

Der tildeles point for hvert års garanti, der tilbydes ud over minimumsgarantien, der er angivet i den tekniske specifikation. Der kan højst tildeles x point [angives senere].  

 • +4 år eller mere: x point  
 • +3 år: 0,75 x point  
 • +2 år: 0,5 x point  
 • +1 år: 0,25 x point 

Verifikation: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af garantien.  

Mulighed 2: AC2(b) Den længste garanti  

Der tildeles point til den tilbudsgiver, som tilbyder den længste garanti blandt alle tilbudsgivere. Der kan højst tildeles x point [angives senere].  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af garantien.  

AC3 Bortskaffelse  
AC3 Tilbagetagningsordning for billedbehandlingsudstyr  

(Dette kriterium bør anvendes sammenholdt med bestemmelsen om kontraktopfyldelse CPC2)  

Der tildeles point til en tilbudsgiver, som tilbyder en tilbagetagningsordning for brugt billedbehandlingsudstyr uden omkostninger for den ordregivende myndighed og med henblik på genbrug af dette udstyr eller dele heri eller med henblik på genanvendelse af materiale. I den forbindelse foretrækkes genbrug.  

Tilbudsgiveren kan selv opfylde disse forpligtelser, eller det kan være via en egnet ekstern organisation.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at der tilbydes en gratis tilbagetagningsordning. Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne. 

AC4 Levering af genanvendte patroner/beholdere  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

(når levering af patroner og beholdere er omfattet af varekøbskontrakten for billedbehandlingsudstyret)

Der tildeles point i forhold til tilsagn om at levere den højeste procentdel (andel) af genanvendte patroner/beholdere, der overholder de vigtigste tekniske specifikationer i EU's GPP-kriterier for område 2, forbrugsvarer til billedbehandlingsudstyr.

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal leveres, opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.  

Bestemmelser for gennemførelse for kontraktens (CPC) 

CPC2 Rapportering om genbrugs-/genvindingsaktiviteter vedrørende billedbehandlingsudstyr  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier) 

Dette kriterium bør anvendes sammenholdt med tildelingskriterium 3. 

Ordremodtageren skal fremlægge fortegnelser over bortskaffelse af brugt billedbehandlingsudstyr. Fortegnelser skal navnlig indeholde: 

 • antal udstyr, der er taget retur fra den ordregivende myndighed 
 • antal udstyr/dele, afhængigt af hvad der er relevant, der er kanaliseret til genbrug 
 • antal udstyr/dele, afhængigt af hvad der er relevant, der er kanaliseret til genanvendelse af materiale.  
CPC3 Rapportering om leverede forbrugsvarer  

(når levering af patroner eller kopipapir og grafisk papir er omfattet af varekøbskontrakten for billedbehandlingsudstyret)

Ordremodtageren skal alt efter hvad der er relevant fremlægge fortegnelser over levering af forbrugsvarer, der er specificeret i TS for levering af forbrugsvarer for:  

 • kopipapir og grafisk papir, der opfylder EU's GPP-kriterier (TS15 (a))  
 • forbrugsvarer, der opfylder EU's GPP-kriterier (TS15 (b))  
 • genanvendte patroner og beholdere (AC5).  

Genstand 

Indkøb af forbrugsvarer (patroner og beholdere) med lav miljøpåvirkning i løbet af hele deres levetid  

Tekniske specifikationer (TS) 

TS16 Antal sider pr. patron/beholder  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Det forventede antal sider pr. patron/beholder skal angives for alle patroner/beholdere, der leveres med henblik på brug i det pågældende billedbehandlingsudstyr.

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation med angivelse af antal sider pr. patron/beholder og tilhørende prøvningsmetoder, der er benyttet til at udlede værdierne. Måling af antal sider pr. patron/beholder for inkjet- og tonerforbrugsvarer skal udføres i overensstemmelse med den seneste udgave af følgende standarder:  

 • ISO/IEC 24711  
 • ISO/IEC 19752  
 • ISO/IEC 19798  
 • DIN 33870-1  
 • DIN 33870-2 eller ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder.  

Dokumentationen kan være en erklæring fra producenten eller anden dokumentation, der indeholder de nødvendige oplysninger. Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

Forklarende bemærkning: TS16 Antal sider pr. patron/beholder  

Antal sider pr. patron/beholder: Antal sider, som kan udskrives med patronen/beholderen.  

TS19 Design med henblik på genbrug/genanvendelse  

Patroner eller beholdere må ikke være designet på en måde, der begrænser muligheden for genbrug/genanvendelse. Eksempler på elementer, der anses for at begrænse muligheden for at genanvende eller for at hindre genbrug, omfatter men er ikke begrænset til:  

 • Erklæringer på patronen, beholderen eller emballagen, der fastslår eller indikerer, at produktet ikke er designet til at blive genanvendt. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation, der udtrykkeligt fastslår, at patroner og beholdere ikke er designet til at begrænse muligheden for genbrug/genanvendelse.  

Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.

TS20 Kvalitet af forbrugsvarer  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Alle patroner eller beholdere skal opfylde alle krav, der ligger bag mindst én almindeligt anerkendt kvalitetsstandard for patroner/beholdere.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at patroner eller beholdere opfylder kravene i mindst én anerkendt kvalitetsstandard, som f.eks. DIN 33870-1-serien, DIN 33870-2-serien, DIN 33871-1-serien eller tilsvarende for genanvendte patroner og beholdere og DIN 33871-2- serien eller tilsvarende for nye patroner og beholdere. Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.

TS21 Tilbagetagningsordning for patroner og beholdere samt registrering i henhold til WEEE  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Dette kriterium bør anvendes i forbindelse med bestemmelsen om kontraktopfyldelse CPC4.  

Der skal tilbydes en tilbagetagningsordning for brugte patroner og beholdere uden omkostninger for den ordregivende myndighed med henblik på at kanalisere de brugte patroner og beholdere samt dele heraf over i genbrug og/eller genanvendelse af materialer.  

Tilbudsgiveren giver den ordregivende myndighed beholdere, som er egnede til akkumulering af brugte patroner og beholdere. Tilbudsgiveren kan selv opfylde disse forpligtelser, eller det kan være via en egnet ekstern organisation.  

Derudover skal der fremlægges dokumentation for, at producenten af beholdere, der er omfattet af WEEE-direktivet, i givet fald er registreret i henhold til WEEE-direktivet.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring med tilsagn om, at der tilbydes en gratis tilbagetagningsordning for patroner og beholdere. Patroner og beholdere, der er forsynet med et relevant type I-miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne. Desuden skal tilbudsgiveren for patroner, der er omfattet af WEEE-direktivet, fremlægge dokumentation for, at producenten er registreret (dvs. WEEE-registreringsnummer, et WEEE-registreringscertifikat eller et andet dokument, der godtgør, at producenten på det tidspunkt er registreret).  

Forklarende bemærkning: TS21 Tilbagetagningsordning for patroner og beholdere samt registrering i henhold til WEEE  

Printerpatroner, der indeholder elektriske/elektroniske dele og har brug for strøm eller elektromagnetiske felter for at fungere korrekt, opfylder definitionen for EEE og er derfor omfattet af WEEE-direktivet.  

Tildelingskriterier (AC) 

AC5 Ressourceeffektivitet ift. elektrofotografiske forbrugsvarers masse  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)

Der tildeles point for elektrofotografiske forbrugsvarer (patroner, beholdere og tromleenheder, der minimerer det anvendte materiale pr. udskrevne sider. Der kan maksimalt tildeles x point [angives senere] til den tilbudsgiver, der tilbyder den højeste samlede ressourceeffektivitet for forbrugsvarer for alle elektrofotografiske forbrugsvarer til hver model af billedbehandlingsudstyr. Ressourceeffektiviteten skal beregnes i henhold til ligningen anført i TS17. Resultaterne for hver forbrugsvare lægges sammen for at få den samlede værdi. Ved indkøb af forskellige forbrugsvarer skal værdien være en gennemsnitsværdi for alle de leverede produkter.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge resultatet af beregningen af ressourceeffektivitet ift. forbrugsvarers masse sammen med dokumentation for nedenstående elementer for alle patroner/beholdere samt eventuelle særskilte tromleenheder, der anvendes i det pågældende elektrofotografiske billedbehandlingsudstyr:  

 • antal sider pr. patron/beholder  
 • fulde patroners/beholderes masse  
 • særskilte tromleenheders masse. 

Dokumentationen kan være en erklæring fra producenten eller anden dokumentation, der indeholder de nødvendige oplysninger.

AC6 Fremme af genbrugelighed/genanvendelighed 

Der kan højst tildeles x point [angives senere] til den tilbudsgiver, som tilbyder forbrugsvarer, der opfylder nedenstående krav:  

Forbrugsvarer kan demonteres manuelt, om nødvendigt ved hjælp af almindeligt tilgængelige værktøjer (f.eks. frit tilgængelige skruehoveder, tænger eller pincetter) til at udskifte slidte dele og for at genopfylde toner eller blæk.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at kravene er opfyldt.  

Bestemmelser for gennemførelse for kontraktens (CPC) 

CPC4 Rapportering om genbrugs-/genvindingsaktiviteter vedrørende forbrugsvarer 

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

I forbindelse med bulkforsendelser (dvs. ikke ved returnering af enkelte forbrugsvarer) skal leverandøren fremlægge fortegnelser over den gratis tilbagetagningsordning for brugte forbrugsvarer eller dele hertil med henblik på genbrug eller genanvendelse af materiale, idet genbrug foretrækkes.  

Fortegnelser skal navnlig indeholde: 

 • antal forbrugsvarer, der er taget retur fra den ordregivende myndighed 
 • antal og i givet fald type af dele, der kanaliseres over i genbrug/genanvendelse 
 • antal udstyr og i givet fald type af dele, der er kanaliseret over i genanvendelse af materiale.  

Genstand 

Køb af trykketjenester med lav miljøpåvirkning i hele deres livscyklus  

Tekniske specifikationer (TS) 

TS22(a) Tilsagn om genbrug af billedbehandlingsudstyr  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Tilbudsgivere accepterer, at fuldt funktionsdygtigt billedbehandlingsudstyr, som den ordregivende myndighed ejer, og som befinder sig på den ordregivende myndigheds kontorer, skal beholdes til fortsat brug frem for at blive udskiftet med nye produkter (med forbehold af den ordregivende myndigheds godkendelse).  

Dette krav gælder ikke, hvis der samlet er installeret færre billedbehandlingsprodukter.  

Dette krav gælder ikke, hvis leverandøren fremlægger bevis for, at udskiftning af et eksisterende produkt med et/flere mere effektive produkt/produkter vil reducere den samlede miljøpåvirkning.  

Dette krav gælder ikke, hvis leverandøren fremlægger tilstrækkelige begrundelser for, hvorfor brugen af ældre udstyr ikke kan understøttes.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kravet er opfyldt.  

TS22(b) Tilsagn om reparation af billedbehandlingsudstyr  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Leverandører accepterer, at billedbehandlingsudstyr, som ophører med at fungere i løbet af kontrakten, bliver gjort fuldt funktionsdygtigt igen ved hjælp af reservedele (med forbehold for den ordregivende myndigheds godkendelse). Dette krav gælder ikke:  

 • billedbehandlingsudstyr, der ikke længere er i stand til at levere den funktionalitet, som den ordregivende myndighed har angivet  
 • billedbehandlingsudstyr, som ikke kan gøres fuldt funktionsdygtigt igen ved at udskifte defekte reservedele, enten på grund af manglende reservedele, eller fordi omkostninger herved er for høje  
 • hvis den ordregivende myndighed ønsker at reducere det samlede antal modeller af billedbehandlingsudstyr i drift.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kravet er opfyldt.  

TS23 Levering af billedbehandlingsudstyr, der opfylder EU's GPP-kriterier  

(når kontrakten om trykketjeneste omfatter levering af billedbehandlingsudstyr)  

Billedbehandlingsudstyr, der tilbydes af tilbudsgiveren i forbindelse med leveringen af trykketjenester, skal opfylde de centrale tekniske specifikationer i EU's GPP-kriterier for område 1, billedbehandlingsudstyr.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal leveres, opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.  

TS24(a) Levering af kopipapir og grafisk papir, der opfylder EU's GPP-kriterier  

(når levering af kopipapir og grafisk papir er omfattet af kontrakten om trykketjeneste)  

Kopipapir og grafisk papir, som tilbudsgiveren leverer i forbindelse leveringen af trykketjenesten, skal overholde de centrale tekniske specifikationer i EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for kopipapir og grafisk papir.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal leveres, opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.  

TS24(b) Levering af forbrugsvarer, der opfylder EU's GPP-kriterier  

(når kontrakten om trykketjeneste omfatter levering af forbrugsvarer til billedbehandlingsudstyr)  

Forbrugsvarer, der tilbydes af tilbudsgiveren i forbindelse med leveringen af trykketjenesten, skal opfylde de centrale tekniske specifikationer i EU's GPP-kriterier for område 2, forbrugsvarer til billedbehandlingsudstyr.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal leveres, opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.  

Tildelingskriterier (AC) 

AC8 Levering af genbrugte/genanvendte patroner og beholdere  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

(når levering af patroner og beholdere er omfattet af kontrakten om trykketjeneste)  

Der tildeles point for tilsagn om at levere den højeste procentdel (andel) af genbrugte/genanvendte patroner/beholdere, der overholder de vigtigste tekniske specifikationer i EU's GPP-kriterier for område 2, forbrugsvarer til billedbehandlingsudstyr.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal leveres, opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.  

Bestemmelser for gennemførelse for kontraktens (CPC) 

CPC5 Rapportering om leverede forbrugsvarer  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier) 

(når levering af forbrugsvarer til billedbehandlingsudstyr eller kopipapir og grafisk papir er omfattet af kontrakten om trykketjeneste)  

Ordremodtageren skal alt efter hvad der er relevant fremlægge fortegnelser over levering af forbrugsvarer, der er specificeret i TS for levering af forbrugsvarer for:  

 • kopipapir og grafisk papir, der opfylder EU's GPP-kriterier (TS24 (a))  
 • forbrugsvarer, der opfylder EU's GPP-kriterier (TS24 (b)) - genbrugte/genanvendte patroner og beholdere (AC5).  

Genstand 

Indkøb af billedbehandlingsudstyr 

Indkøb af forbrugsvarer (patroner og beholdere)  

Indkøb af trykketjenester  

Tekniske specifikationer (TS) 

TS25(a) Garanteret levering af forbrugsvarer i kontraktens løbetid  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier) 

(gælder udbud, der omfatter indkøb af forbrugsvarer) 

Tilbudsgiveren skal garantere levering af forbrugsvarer til alt billedbehandlingsudstyr, der beholdes til brug i kontraktens løbetid.  

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt. 

TS25(b) Garanteret levering af reservedele i kontraktens løbetid  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier) 

(gælder udbud, der omfatter indkøb af reparationstjeneste) 

Tjenesten skal omfatte levering af reservedele til alt billedbehandlingsudstyr, der er installeret, og som beholdes til brug, i kontraktens løbetid.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation med garanti for levering i kontraktens løbetid af reservedele til alt billedbehandlingsudstyr, der er installeret på det tidspunkt, og som beholdes til brug.  

 TS26 Brugervejledninger om grøn administration af ydeevne  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Producenten skal tilbyde uddannelse ved fremmøde eller online om maksimering den miljømæssige ydeevne af det specifikke billedbehandlingsudstyr og bedste praksis om brug af tilhørende forbrugsvarer. Alternativt kan der tilbydes vejledning om grøn administration af ydeevne med anvisninger i et bestemt afsnit af brugervejledningen og/eller i digital form, der er tilgængelig via producentens hjemmeside.  

Begge alternativer bør mindst omfatte følgende elementer: administration af papirfunktioner, energieffektivitetsfunktioner, mere effektiv brug og bedre håndtering af bortskaffelse af forbrugsvarer.  

Verifikation:  

Produkter, der er forsynet med et relevant type 1 miljømærke om opfyldelse af de anførte krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne. Der accepteres andre former for relevant dokumentation for, at ovennævnte betingelse er opfyldt, f.eks. en erklæring fra producenten ved levering af udstyret.  

 

Analyse af livscyklusomkostninger (LCC) er en metode, der anvendes til at vurdere de samlede omkostninger ved den produktgruppe eller tjeneste, der undersøges. Den tager alle omkostninger vedrørende indkøb, brug og vedligeholdelse af denne produktgruppe eller tjeneste samt bortskaffelse af affald genereret af disse i betragtning. Formålet med LLC er at vurdere de samlede omkostninger ved de forskellige projekter og at vælge den mulighed, der sikrer, at indkøbet og/eller tjenesten vil generere de laveste samlede omkostninger i henhold til kvalitet og funktion. LCC'en bør udføres tidligt i indkøbsprocessen. Brug af LLC i GPP- procedurer kan hjælpe med at fastslå de laveste omkostninger ved de tilbud, der overvejes. Faktisk kan LCC hjælpe myndigheder med ikke kun at tage omkostningerne ved erhvervelse af et produkt eller en tjeneste (f.eks. råmaterialer og produktionsomkostninger) i betragtning, men også andre omkostninger, der almindeligvis skal kortlægges og beregnes af indkøberen (f.eks. omkostninger til vedligeholdelse, drift, bortskaffelse, genbrug osv.). Disse typer omkostninger bør lægges til købsprisen for at få et samlet skøn over LCC for et produkt eller en tjeneste. Derudover bliver der i LCC taget højde for et produkts eller en tjenestes miljøomkostninger i løbet af dets/dens livscyklus, når det er muligt at fastslå en pengeværdi. Brugen af LLC kan give et mere detaljeret overblik over en tjenestes omkostninger i de enkelte faser i en livscyklus, udover omkostninger til forbrugsvarer, tilbehør og maskiner kan de f.eks. omfatte omkostninger ved drift (f.eks. energiforbrug under drift) og personaleudgifter. Direktiv 2014/24/EU om offentlige udbud fastslår de omkostninger, der skal tages i betragtning i en økonomisk analyse af indkøbet. Offentlige myndigheder kan gennem grønne indkøb give branchen reelle incitamenter til at udvikle grønne teknologier. I nogle servicesektorer kan dette have særligt stor indflydelse, fordi offentlige indkøbere står for en stor andel af markedet (f.eks. energieffektive bygninger, offentlig transport, forvaltning af faciliteter). Hvis alle omkostninger i løbet af en kontrakts fulde løbetid tages i betragtning, kan grønne offentlige indkøb spare penge og samtidig belaste miljøet mindre. Gennem intelligente indkøb er det muligt at spare materialer og energi, reducere affald og forurening samt tilskynde til bæredygtig adfærd.  

LLC for billedbehandlingsudstyr er i den indledende rapport blevet beregnet for at få et overblik over de vigtigste omkostninger for offentlige indkøbere.  

Følgende omkostninger blev taget i betragtning:  

 1. Anskaffelsespris 
 2. Løbende driftsomkostninger (dvs. udgifter til el, papir og toner-/blækpatroner) 
 3. Løbende omkostninger til reparation og vedligeholdelse 
 4. Bortskaffelsesomkostninger.  

Installationsomkostninger blev anset for ubetydelige. Selvom større maskiner kræver installation af fagfolk, er omkostningsniveauet i denne forbindelse meget lavt i forhold til maskinens pris.  

Printere og MFD'er fås i forskellige størrelser, og der er store forskelle på anskaffelses- samt driftsomkostninger på markedet. Der blev i løbet af dataindsamlingen fastlagt tre størrelser baseret på udskrivningshastighed. De fremgår af Tabel 1.  

Tabel 1. Kategorier af printere og MFD'ere baseret på størrelse (defineret som udskrivningshastighed)  
Størrelse Udskrivningshastighed (sider pr. minut - ppm)
Lille 1-20
Mellem 21-40
Stor >40

Desuden er der stor forskel i pris og omkostninger afhængigt af, om der er tale om sort-hvid- eller farveudskrivninger. Data om omkostninger blev derfor delt op, ikke kun efter udstyrets størrelse men også efter udskrivningstype.  

1. Anskaffelsespris:  

Anskaffelsesprisen for billedbehandlingsprodukter kan variere afhængigt af teknologi, mærke og kapacitet. Priserne varierer fra under 100 EUR for må inkjet-printere til 10 000 EUR for store MFD-printere.  

2. Løbende driftsomkostninger:  

Løbende omkostninger til drift af billedbehandlingsudstyr omfatter almindeligvis udgifter til elektricitet og forbrugsvarer såsom papir, toner og blækpatroner.  

 • Elektricitet: Prisen for el til kontorer i EU-28 blev i 2015 anslået til 0,2087 EUR pr. kWt5.  
 • Forbrugsvarer: 
  • Papir: Udgifterne til papir blev på baggrund af detailpriser fra 20 producenter registreret til 0,042 EUR pr. A4-ark og 0,062 EUR pr. A3-ark. 
  • Patroner: Der er stor forskel på prisen for toner og blækpatroner, som i høj grad afhænger af type og kapacitet. Prisen i euro pr. udskrevet side er generelt højest for små laser- og inkjet-printere, hvorimod den generelt er lavest for store laser- MFD'er. I de indsamlede data er der registreret forskellige priser for sort-hvid- og farvepatroner (se Tabel 2).  
Tabel 2. Indsamlede data om pris for toner og inkjet-patroner til MFD'er og printere  
Udskriftsteknologi Producent af patron Farve/sort-hvid Prisinterval (EUR) Antal sider (sider/levetid) Pris pr. sideinterval
Laser OEM Sort 49-269 1.400-50.000 0,002-0,054
Farve 67-326 1.000-55.000 0,002-0,067
Genanvendt Sort 26-67 1.000-44.000 0,002-0,050
Farve 20-105 1.000-38.000 0,002-0,021
Inkjet OEM Sort 6-37 300-2.500 0,011-0,058
Farve 24-26 1.020-1.500 0,017-0,024
Genanvendt Sort 9-20 560-1.200 0,017-0,032
Farve Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant

3. Løbende omkostninger til reparation og vedligeholdelse:  

Den gennemsnitlige omkostning ved en enkelt reparation, der blev udledt via en skrivebordsundersøgelse, var ca. 52 EUR. Omkostningerne varierede fra 34 EUR til 78 EUR.  

4. Bortskaffelsesomkostninger:  

Bortskaffelsesomkostninger kan omfatte udgifter til bortskaffelse af billedbehandlingsudstyr, udgifter til køb af tjenester fra genvindingsvirksomheder eller udgifter til transport til genbrugsstationer eller WEEE-stationer. Eftersom det meste billedbehandlingsudstyr er relativt let at demontere, blev udgifter til nedlukning betragtet som ubetydelige. Disse udgifter kan, afhængigt af det konkrete EU-land, variere fra 80 EUR plus moms til højere beløb afhængigt af antallet af mandetimer og transportkapacitet.  

Med udgangspunkt i ovenstående oplysninger blev de samlede LCC'er beregnet på baggrund af et gennemsnitlig antal udskrivninger pr. måned på henholdsvis 2 000, 8 000 og 25 000 for små, mellemstore og store produkter. Resultaterne er fremlagt i den foreløbige rapport.  

Nedenstående figur viser resultaterne for i gennemsnit 8 000 udskrivninger om måneden. Levetiden for det billedbehandlingsudstyr, der blev vurderet, var på 6 år for laserprintere og MFD'ere og 4 år for inkjetprintere, MFD'ere og scannere. Udgifter til papir, og for så vidt angår små apparater toner, anses for at være de vigtigste udgifter i billedbehandlingsudstyrs livscyklus.  

Figur 1

Europa-Kommissionen udarbejdede en række sektorspecifikke beregningsværktøjer for LCC, som har til formål at lette brugen af LLC blandt offentlige indkøbere. Formålet med værktøjet er at tilskynde til og lette den brede anvendelse af livscyklusomkostninger (LCC) blandt offentlige myndigheder i Den Europæiske Union, for at organisationer kan foretage mere omkostningseffektive beslutninger i deres indkøbsprocesser.  

LCC-vejledningen og -beregningsværktøjet vedrørende billedbehandlingsudstyr

EU GPP-kriterier for billedbehandlingsudstyr, forbrugsvarer og trykketjenester – udvidet

Publiceret d. 27.07.2020.

Definition og anvendelsesområde

Produktgruppen "billedbehandlingsudstyr, forbrugsvarer og trykketjenester" omfatter:

Billedbehandlingsudstyr, som er produkter, der markedsføres til kontor- eller hjemmebrug, eller begge dele, og som har en eller begge nedenstående funktioner:

 • producerer trykte billeder i form af papirdokumenter eller fotos enten fra et digitalt billede fra en netgrænseflade eller kortgrænseflade eller fra en papirkopi via en kopieringsproces
 • producerer et digitalt billede fra en papirkopi via en scannings/-kopieringsproces. Følgende er ikke omfattet af dette dokument: a) digitale duplikatorer frankeringsmaskiner faxmaskiner.
 • frankeringsmaskiner
 • faxmaskiner

Forbrugsvarer, som er udskiftelige produkter, der er afgørende for, at billedbehandlingsproduktet kan fungere. De kan udskiftes eller genopfyldes enten af slutbrugeren eller tjenesteudbyderen i løbet af billedbehandlingsproduktets normale brug og levetid. Forbrugsvarer, der er omfattet af anvendelsesområdet for EU's GPP, omfatter beholdere og patroner.  

 • Beholdere er et produkt, som kan udskiftes af slutbrugeren, som indeholder toner eller blæk, og som passer ind i, på eller tømmes ud i et billedbehandlingsprodukt. Beholdere indeholder ikke nogen integrerede komponenter eller bevægelige dele, der er nødvendige for, at billedbehandlingsproduktet kan fungere. Beholdere kan også kaldes flasker eller tanke.
 • Patroner (blæk/toner) er et produkt, der kan udskiftes af slutbrugeren, som passer ind i eller på et billedbehandlingsprodukt, hvis funktion er forbundet med udskrivning, og som indeholder integrerede komponenter eller bevægelige dele, der er nødvendige, for at billedbehandlingsproduktet kan fungere, udover at de indeholder blæk eller toner. Patroner kan også kaldes moduler.  
 • Patroner og beholdere kan være:
  • nye (fremstillet af originaludstyrsproducenten (OEM) og andre end OEM, herunder varemærkeforfalskninger)
  • genanvendte (af OEM og andre end OEM)
  • genopfyldte (af OEM og andre end OEM).  
 • Trykketjenester er serviceaftaler, hvor prisen er knyttet til antal udskrevne sider. Disse aftaler kan omfatte levering af billedbehandlingsprodukter og/eller forbrugsvarer, vedligeholdelse, bortskaffelse og optimering af organisationens udskrivning af dokumenter.  

Billedbehandlingsudstyr kan klassificeres efter type, og disse typer er omfattet af anvendelsesområdet for kriterierne: 

 • Printer: Et produkt, hvis primære funktion er at generere papirdokumenter fra elektronisk input. En printer kan modtage data fra enkeltbruger- eller netcomputere eller fra andre inputenheder (f.eks. digitale kameraer). Hensigten med denne definition er at medtage produkter, der markedsføres som printere, samt printere, der kan opgraderes til at opfylde definitionen på en multifunktionsenhed (MFD).  
 • Kopimaskine: Et produkt, hvis eneste funktion er at lave papirkopier fra papiroriginaler. Hensigten med denne definition er at medtage produkter, der markedsføres som kopimaskiner og digitale kopimaskiner, der kan opgraderes (UDC'er).  
 • Multifunktionsenhed (MFD): Et produkt, der udfører to eller flere af de kerneopgaver, der omfatter udskrivning, scanning, kopiering eller faxning. En MFD kan have en fysisk integreret formfaktor eller en kombination af funktionelt integrerede dele. En MFD's kopieringsfunktion anses for at være adskilt fra ad hoc-kopiering af enkelte ark, som i nogle tilfælde kan udføres på faxmaskiner. Denne definition omfatter produkter, der markedsføres som MFD'er samt "multifunktionsprodukter" (MFP'er).  
 • Scanner: Et produkt, hvis primære funktion er at omdanne papiroriginaler til elektroniske billeder, der kan lagres, redigeres, konverteres eller overføres, primært i et pc-miljø. Hensigten med denne definition er at medtage produkter, der markedsføres som scannere.  
 • Professionelt billedbehandlingsprodukt: En printer eller MFD, der markedsføres med henblik på at skabe produkter til salg og med følgende karakteristika:  
  • (a.) understøtter papir med en grundvægt på mindst 141 g/m2
  • (b.) kan håndtere A3-format
  • (c.) hvis et produkt er sort-hvidt, er produkthastigheden for sort-hvid på mindst 86 billeder pr. minut
  • (d.) hvis et produkt er i farve, er produkthastigheden for farveudskrivning på mindst 50 billeder pr. minut e) printopløsning på mindst 600 x 600 punkter pr. tomme for hver farve
  • (e.) basismodellens vægt er på over 180 kg og  
  • (f.) fem af følgende ekstraegenskaber for farveprodukter eller fire for sort-hvid-produkter følger med billedbehandlingsproduktet som standardudstyr eller tilbehør:  
  • (f.) papirkapacitet på mindst 8 000 ark
  • (g.) digital front-end (DFE)
  • (h.) gennemhulning
  • (i.) lim- eller ringindbinding (eller tilsvarende såsom tape- eller spiralindbinding, men ikke hæfteklammer og hæftebinding) k) dynamic random access memory (DRAM) på mindst 1.024 MB.
  • (j.) tredjepartsfarvecertificering (f.eks. IDEAlliance Digital Press Certification, FOGRA Validation Printing System Certification eller Japan Colour Digital Printing Certification, hvis produktet kan håndtere farver) og
  • (k.) kompatibilitet med belagt papir. 

Herunder er anført supplerende definitioner:  

 • Tromleenheder: Et produkt, som kan udskiftes af slutbrugeren, som passer ind i et billedbehandlingsprodukt, og som omfatter en lysfølsom tromle.
 • Brændingsenheder: Et produkt, som kan udskiftes af slutbrugeren, som passer ind i et billedbehandlingsprodukt, og som består af et par opvarmede valse, der brænder toneren på det medium, der udskrives på.
 • Overførselsenhed: Et produkt, som kan udskiftes af slutbrugeren, som passer ind i et billedbehandlingsprodukt, og som understøtter overførsel af toner til det medium, der udskrives på, forud for brændingsprocessen.
 • Ny: En ny patron/beholder.
 • Genanvendt patron eller beholder: En patron eller beholder, der efter brug mindst én gang indsamles efter at være udtjent, genskabes til sin originale stand og ydeevne eller bedre, f.eks. ved at udskifte dele, der slides, og genopfylde den med ny toner eller blæk (herunder blæk i fast form). Det produkt, der skabes ved denne proces, sælges med samme garanti som en ny patron eller beholder.
 • Genopfyldt patron eller beholder: En patron eller beholder, som har været anvendt, og som er fyldt op med ny toner eller blæk (herunder blæk i fast form).
 • Varemærkeforfalskning: En ny patron/beholder, der fremstilles af en tredjepart (ikke en OEM), men som ulovligt markedsføres under en OEM's varemærke.

Væsentligste miljøpåvirkninger

Baseret på tilgængelig videnskabelig dokumentation er de væsentligste miljøpåvirkninger af billedbehandlingsudstyr, forbrugsvarer og trykketjenester fra ud fra et livscyklusperspektiv sammenfattet i tabellerne herunder (for yderligere oplysninger henvises til den tekniske rapport). Samme tabel viser også EU's tilgang til GPP i relation til at afbøde eller reducere disse virkninger. 

Centrale miljøaspekter Tilgang til GPP
Printeres, MDF'ers og scanneres energiforbrug Indkøb af tjenester, der kan optimere udskrivningsprocessen
Brug af forbrugsvarer- navnlig papir og patroner (til printere og MDF'er) Indkøb af produkter fra tilbudsgivere, der har indført streng kontrol af farlige bestanddele
Fremstilling af printere, MDF'er og scannere; især til mere energieffektive produkter (fx laserteknologier) Indkøb af produkter med begrænsede indendørs emissioner i brugsfasen og et begrænset indhold af farlige stoffer
Eventuelle risici, der skyldes ukorrekt bortskaffelse af affald fra elektronisk udstyr Indkøb af produkter, der er udformet på en sådan måde, at nøglekomponenterne kan repareres
Emissioner under brug Krav om praksis for bortskaffelse af udtjente produkter for at maksimere genanvendelse af ressourcer
Indhold af farlige stoffer Indkøb af udstyr, der kan benytte genfremstillede forbrugsvarer og genbrugspapir
Fremstilling af patroner, navnlig af kabinettet og printerhovedet Krav om, at der leveres information om grøn ydeevne
Den mængde papir, som patronen anvender til udskrivning i en bestemt kvalitetindkøb af energieffektivt billedbehandlingsudstyr Krav om tjenester, der omfatter optimering af flåden af billedbehandlingsudstyr
  Indkøb af forbrugsvarer, der er afprøvet med hensyn til kvaliteten af deres ydeevne

Der er detaljerede oplysninger om billedbehandlingsudstyr, forbrugsvarer og trykketjenester, herunder oplysninger om dermed forbundet lovgivning, standarder og tekniske kilder anvendt som dokumentation, i den tekniske rapport.

Genstand

Indledende vurdering af den eksisterende flåde og behov for indkøb 

Bestemmelser for gennemførelse for kontraktens (CPC)

(Denne kontrakt skal betragtes som en indledende procedure, der gennemføres af en anden leverandør end den potentielle leverandør til indkøb af billedbehandlingsudstyr) Denne indledende vurdering bør kun anvendes, når den ordregivende myndighed registrerer et behov for at optimere brugen af den eksisterende flåde før indkøb af nyt billedbehandlingsudstyr, og når den ordregivende myndighed beslutter ikke at benytte internt personale til at udføre denne vurdering.)  

Tjenesteudbyderen skal gennemføre en evaluering af en eventuel eksisterende flåde af billedbehandlingsudstyr, som befinder sig i den ordregivende myndigheds kontorer, og give den ordregivende myndighed resultaterne af denne evaluering. Evalueringen skal kortlægge følgende:

 • antal modeller af billedbehandlingsudstyr på hvert kontor  
 • navn, modelnummer og type af hver model af billedbehandlingsudstyr
 • omtrentlig alder for hver model af billedbehandlingsudstyr.

På baggrund af de primære behov for udskrivning, som den ordregivende myndighed har oplyst (eller som er anslået ved en analyse af data, der er registreret af de eksisterende maskiner), samt de ovenfor omtalte evalueringsresultater, skal tjenesteudbyderen inddele hver model af billedbehandlingsudstyr i forskellige kategorier, der angiver den fremtidige status. Kategorier kan fx være: 

 • Behold: Produktet skal beholdes til fortsat brug på den ordregivende myndigheds faciliteter
 • Returnering: Produktet skal returneres til den aktuelle eller seneste leverandør (hvis det er muligt)
 • Genbrug: Produktet skal sælges med henblik på genbrug uden for den ordregivende myndigheds faciliteter
 • Genanvendelse: Produkt, der skal behandles for at øge eller genoprette dets ydeevne og/eller funktionalitet, opfylde gældende tekniske standarder eller lovgivningsmæssige krav med henblik på at lave et fuldt funktionsdygtigt produkt, der som minimum kan anvendes til det formål, det oprindeligt var bestemt til.
 • Genvinding: Produkt, der skal håndteres med henblik på bortskaffelse.  

På baggrund af ovenstående elementer skal tjenesteudbyderen udarbejde en kort rapport med anbefalinger til indkøberen om antal og egenskaber af de yderligere nye produkter, der skal indkøbes.

Genstand 

Indkøb af billedbehandlingsudstyr med lav miljøpåvirkning i løbet af hele udstyrets levetid  

Udvælgelseskriterier (SC) 

SC1 Kontrol med begrænsede stoffer  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for indførelsen af en ramme for udførelsen af kontrol med begrænsede stoffer (RSC'er) langs forsyningskæden for de produkter, der skal leveres. Produktevalueringer i henhold til RSC'erne skal som minimum dække følgende områder:  

 • Produktplanlægning/-design  
 • Leverandørernes overensstemmelse  
 • Analytisk afprøvning.  

RSC'erne skal som minimum anvendes på stoffer på REACH's kandidatliste samt begrænsede stoffer i henhold til RoHS. IEC 62474- materialedeklarationsdatabasen* skal benyttes som grundlag for identificering, sporing og indberetning af specifikke oplysninger om sammensætningen af de produkter, der skal leveres. RSC'erne skal anvendes til at sikre, at tilbudsgiveren ved, om der forekommer stoffer, som er registreret i IEC 62474- databasen.  

Leverandørernes overensstemmelseserklæringer med RSC'erne skal indsamles og ajourføres for relevante materialer, dele og delkomponenter til de produkter, der skal leveres. Disse kan eventuelt understøttes af leverandørrevisioner og analytisk afprøvning. RSC-procedurerne skal sikre, at produktets og leverandørens overholdelse vurderes igen, når:  

 • krav til begrænsede stoffer ændres  
 • leverede materialer, dele og delkomponenter ændres  
 • fremstillings- og monteringsprocedurer ændres.  

RSC'erne skal gennemføres i henhold til vejledningen i IEC 62476 eller tilsvarende samt IEC 62474-materialedeklarationsdatabasen.  
*Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC), IEC 62474: Material declaration for products of and for the electrotechnical industry

Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation der beskriver systemet, procedurerne og beviser for anvendelse heraf.  
Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

Tekniske specifikationer (TS) 

TS1 Mindste energieffektivitet i billedbehandlingsudstyr  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

(Gælder for billedbehandlingsudstyr, der er omfattet af kravene til energieffektivitet i Energy Star)  

Billedbehandlingsudstyr skal opfylde alle krav til energieffektivitet og strømstyring, der er fastsat i den senest offentliggjorte ENERGY STAR-specifikation [versionen specificeres i udbudsrunden, hvor der tages højde for den forklarende bemærkning].  

Den version af ENERGY STAR, der gennemføres på tidspunktet for offentliggørelsen, er 3.0.

Følg med i opdateringer af ENERGY STAR

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge prøvningsrapporter, der er udført i henhold til de prøvningsmetoder, der er fastlagt i den/de version/versioner af ENERGY STAR, der er specificeret i udbudsrunden. Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

Forklarende bemærkning: TS1 Mindste energieffektivitet i billedbehandlingsudstyr  

For at sikre tilgængeligheden af produkter til udbudsproceduren bør den nye og den forrige version af ENERGY STAR tillades i TS1 i løbet af det første år efter offentliggørelsen af en ny version af ENERGY STAR.  

TS2 Dupleksbilledbehandlingsfunktion  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

(Gælder for billedbehandlingsudstyr, der er omfattet af kravene til dupleksbilledbehandlingsfunktion i Energy Star.)  

Billedbehandlingsudstyr skal opfylde alle krav til automatisk dupleksfunktion, der er fastsat i den senest offentliggjorte ENERGY STAR-specifikation [versionen specificeres i udbudsrunden], og dupleksudskrivning skal være standardindstilling.  

Den version af ENERGY STAR, der gennemføres på tidspunktet for offentliggørelsen, er 3.0.

Følg med i opdateringer af ENERGY STAR

Verifikation:  

Udstyr, der er registreret i ENERGY STAR-databasen eller er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne. En erklæring fra producenten, der dokumenterer, at disse krav er opfyldt, godtages også.  

Forklarende bemærkning: TS2 Dupleksbilledbehandlingsfunktion  

For at sikre tilgængeligheden af produkter til udbudsproceduren bør den nye og den forrige version af ENERGY STAR tillades i TS2 i løbet af det første år efter offentliggørelsen af en ny version af ENERGY STAR.  

TS3 N-up-udskrivning  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Billedbehandlingsudstyr skal som standard give mulighed for at udskrive to eller flere sider af et dokument på ét stykke papir, når produktet håndteres ved hjælp af den originale software leveret af producenten (driver til printeren).  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at dette krav er opfyldt. Produkter, der er forsynet med et relevant type 1 miljømærke om opfyldelse af de anførte krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS4 Mulighed for at benytte genbrugspapir  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Billedbehandlingsudstyr skal kunne anvende genbrugspapir, der opfylder kvalitetskravene i EN 12281. Scannere er undtaget fra anvendelsesområdet for dette kriterium. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring eller dokumentation for, at genbrugspapir, der opfylder kravene i EN 12281, kan anvendes i produktet. Produkter, der er forsynet med et relevant type 1 miljømærke om opfyldelse af de anførte krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS5 Mulighed for at benytte genanvendte patroner og beholdere  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Produkterne må ikke være udformet på en måde, der forhindrer brugen af genanvendte toner- og/eller blækpatroner og -beholdere. Konstruktionsmæssige, software-baserede eller andre foranstaltninger, der forhindrer brugen af genanvende patroner og beholdere, må ikke forekomme eller anvendes.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring eller dokumentation for, at genanvendte patroner og beholdere kan anvendes i produktet. Produkter, der er forsynet med et relevant type 1 miljømærke om opfyldelse af de anførte krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS6 Reduceret antal materialer  

Det antal materialer, der anvendes til plastdele med en tilsvarende funktion, er begrænset til ét materiale. Gælder for:  

 • kabinetdele, chassis  
 • mekaniske dele (≥ 25 g).  

Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal fremlægge et produktskema med angivelse af relevante plastdele og typen af polymer, der er anvendt.  
Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS7 Information om anvendt genvundet plast fra forbrugsprodukter  

Andelen af genvundet plastindhold fra forbrugsprodukter, der er beregnet som en procentdel af den samlede mængde plast (efter vægt), skal angives. Procentdelene skal angives i intervaller af x <1%, 1%≤ x <5%, 5%≤ x < 10 %, 10 % ≤ x < 15 %, 15 % ≤ x < 20 % og derover (i intervaller af 5%).  

Følgende dele kan udelades fra beregningen: trykte kredsløbskort, kabler, stikforbindelser, elektroniske komponenter, optiske komponenter, komponenter med elektrostatiske udladninger (ESD), komponenter med elektromagnetisk interferens (EMI) og biobaseret plastmateriale.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation med angivelse af den procentvise andel af plast fra forbrugerprodukter, der er anvendt i modellen/modellerne af billedbehandlingsudstyret, og som er beregnet i henhold til EN 45557. Dokumentationen kan bestå af en producenterklæring, dokumentation for overholdelse af en relevant miljøordning, der omfatter samme konstruktionsegenskaber ved produktet, eller andre metoder til at dokumentere det specifikke procentvise indhold af genanvendt plast fra forbrugerprodukter.  

Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS8 (a) Tilgængelighed af reservedele  

De reservedele, der er anført herunder, skal gøres tilgængelige af producenten i mindst 5 år fra købsdatoen.  

 • Lagringsenheder  
 • Scanningsenheder  
 • Printerhoveder (når de ikke anses for at være en forbrugsvare)  
 • Laserenhed (når de ikke anses for at være en forbrugsvare)  
 • Brændingsenheder (når de ikke anses for at være en forbrugsvare)  
 • Tromleenheder (når de ikke anses for at være en forbrugsvare)  
 • Overførselsremme/sæt (når de ikke anses for at være en forbrugsvare)  
 • Vedligeholdelsessæt (når de ikke anses for at være en forbrugsvare)  
 • Dele til arkføder  
 • Tæthedssensorer  
 • Kredsløbskort til strøm og kontrol  
 • Fastgjorte komponenter til patron/beholder  
 • Eksterne strømforsyninger  
 • Hængsler.  

Producenten, importøren eller de bemyndigede repræsentanter skal garantere leverance af de ovenfor nævnte reservedele inden for 15 hverdage efter modtagelse af anmodningen.

Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation med bekræftelse af, at reservedelene vil være tilgængelige i den periode, der er anført i kriterierne.  
Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

Forklarende bemærkning: TS8 (a) Tilgængelighed af reservedele  

Reservedele er alle komponenter eller dele, der eventuelt kan gå i stykker, og/eller som forventes at skulle udskiftes inden for produktets driftslevetid. Andre dele med en levetid, der almindeligvis er længere end produktets normale levetid, er ikke reservedele.  

TS8 (b) Design med henblik på demontering og reparation  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Billedbehandlingsudstyr skal designes med henblik på at gøre demontering og reparation lettere. Følgende krav skal overholdes: 

 • Kabinetdele, chassis, elektriske/elektroniske dele samt patroner/beholdere kan adskilles eller forbindes med hjælpemidler til adskillelse[1].  
 • Elektriske/elektroniske dele og komponenter såsom batterier og kondensatorer, hvor der er risiko for at de indeholder dele med farlige stoffer, samt lysstoflamper, der indeholder kviksølv, skal være nemme at finde og fjerne.  
 • Demontering af kabinet, chassis og elektriske/elektroniske dele kan foretages med værktøj i klasse A, B og C i EN 45554:2020 standard[2].  
 • Tilslutninger med gevind til fastgørelse af kabinetdele, chassis og elektriske/elektroniske montager kan strammes med højest tre stykker værktøj.  
 • Der må kun anvendes genanvendelige skruer til kabinet og chassis[3].  
 • Én person skal kunne afmontere af hele enheden (dvs. at der højst må være én snap-on-forbindelse ad gangen, der skal løsnes).  
 • Kabinettet må ikke indeholde elektroniske montager.  
 • Producenten har gennemført en prøvedemontage for så vidt angår ovennævnte designmæssige egenskaber, og producenten har registreret demontagen for at udpege svage led.  
 • Servicehåndbogen skal vedlægges anvisninger på, hvordan delene udskiftes. Håndbogen skal indeholde en eksploderet tegning over enheden, der viser de dele, der kan håndteres og udskiftes, samt de værktøjer, der kræves. Servicehåndbogen skal være tilgængelig online, således at alle gratis kan læse den.  

Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal sammen med reparationsmanualen fremlægge en overensstemmelseserklæring for ovennævnte krav (et fysisk dokument eller et link, hvor dokumentet er tilgængeligt), som skal omfatte en eksploderet tegning, der viser de dele, der kan håndteres og udskiftes, de værktøjer, der kræves, og hvordan reparationen skal udføres.  

Der skal fremlægges reparationsoplysninger i henhold til EN 45559 (metoder til tilvejebringelse af information vedrørende aspekter for materialeeffektivitet af energirelaterede produkter). Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

Forklarende bemærkninger: TS8 (b) Design med henblik på demontering og reparation  

[1]: Begrebet "hjælpemidler til adskillelse" henviser f.eks. til på forhånd fastlagte brydningspunkter.  

[2]: Værktøjsklasse A, B og C i henhold til definitionen i "tabel A.2 – procesopdeling efter nødvendige værktøjer". Dvs. at alle værktøjer undtagen proprietære værktøjer tillades. Proprietære værktøjer er værktøjer, som ikke sælges til den almindelige offentlighed, eller værktøjer hvis patenter tredjemand ikke kan opnå licens til på lige, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.  

[3]: Et originalt fastgørelsessystem, der kan genanvendes fuldstændigt, eller hvis et af elementerne i fastgørelsessystemet ikke kan genanvendes, leveres den nye del med henblik på reparation, genanvendelse eller opgradering.  

TS8 (c) Design med henblik på genanvendelse  

Billedbehandlingsudstyr skal designes med henblik på at gøre genanvendelse lettere ved hjælp af følgende designmæssige egenskaber:  

 • Plastkomponenter, der vejer mere end 25 g med en flad overflade på mindst 200 mm2, skal påføres en permanent mærkning på materialet i henhold til ISO 11469 (jf. ISO 1043) eller tilsvarende standard.  
 • Galvaniske belægninger må ikke benyttes i kabinetdele samt patroner/beholdere.  
 • Tilstedeværelsen af maling og belægninger (bortset fra galvaniske) i kabinetdele må ikke i væsentlig grad påvirke modstandskraften af genanvendt plast, der ved genbrug fremstilles af disse dele og afprøves i henhold til ISO 180 eller tilsvarende.  

Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at alle krav om design-til- genanvendelse er opfyldt.

Der skal for kravet vedrørende maling fremlægges en rapport om en gyldig mekanisk/fysisk prøve, der er udført i henhold til ISO 180 eller tilsvarende. Alternativt accepteres prøvningsrapporter fra tredjeparter, der er indhentet fra plastgenanvendelsesvirksomheder, harpiksproducenter eller uafhængige pilotprøvninger.

Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

Forklarende bemærkninger: TS8 (b) Design med henblik på demontering og reparation  

I forbindelse med dette kriterium er en væsentlig påvirkning defineret som en reduktion på > 25 % af »notched izod«-slagstyrken for genanvendt harpiks, målt i henhold til ISO 180.  

TS9 Emissioner af stoffer  

Billedbehandlingsudstyr (der er afprøvet med en OEM-patron) skal overholde følgende krav til emissionsniveauer, når de måles i henhold til den prøvningsprocedure, der er beskrevet i Blue Angel-specifikation RAL-UZ 205:  

Tilladte prøvningsværdier for emissionsniveauer i henhold til 
bilag S-M[1] for elektrofotografiske enheder 

(alle værdier er angivet 
som mg/t) 
Sort-hvid-udskrivning Farveudskrivning
Førdriftsfasen TVOC[2]

1 (desktopenheder)

2 (gulvmonterede enheder, enhedsvolumen > 250 l)

1 (desktopenheder)

2 (gulvmonterede enheder, enhedsvolumen > 250 l)

Udskrivningsfase ( = før drift udskrivningsfase sammenlagt) TVOC[2] 10,0 18,0
Benzen <0,05 <0,05
Styren 1,0 1,8
Ozon 1,5 3,0
Støv 4,0 4,0
Udskrivningsfase PER10 PW [partikler/10 min] 3,5*1011 3,5*1011
Tilladte prøvningsværdier for emissionsniveauer i henhold til 
bilag S-M[1] for inkjet-enheder 

(alle værdier er angivet 
som mg/t) 
Sort-hvid-udskrivning Farveudskrivning
Førdriftsfasen TVOC[2]

1 (desktopenheder)

2 (gulvmonterede enheder, enhedsvolumen > 250 l)

1 (desktopenheder)

2 (gulvmonterede enheder, enhedsvolumen > 250 l)

Udskrivningsfase ( = før drift udskrivningsfase sammenlagt) TVOC[2] 10 18
Benzen <0,05 <0,05
Styren 1 1,8
Uidentificerede enkeltstoffer VOC 1,5 3,0
0,9 0,9

Storformatprintere, professionelle billedbehandlingsprodukter og scannere er ikke omfattet.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge prøvningsresultater, der angiver emissionsniveauer i udskrivningsfasen for hvert af de anførte stoffer samt oplysninger om den prøvningsprocedure, der er anvendt til at måle emissionsniveauerne. Prøvningsrapporter for produkter med identisk konstruktion accepteres. Definitionen af "identisk konstruktion" er den samme som den i bilag B-M i Blue Angel RAL-UZ 205 for de basale tildelingskriterier.  

Udstyr, der er forsynet med et relevant type I-miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

Forklarende bemærkninger: TS9 Emissioner af stoffer  

[1] Bilag S-M til Blue Angel-specifikationen RAL-UZ 205 (versionen fra januar 2017 (printere og multifunktionsenheder))  

[2] Listen over flygtige organiske forbindelser, som skal tages i betragtning ved måling af emissioner fra billedbehandlingsudstyr med udskrivningsfunktion, skal fastlægges i henhold til Blue Angel-specifikationen RAL-UZ 205 (udgaven fra januar 2017) (bilag S-M, punkt 4.5 VOC'er).  

TS10 Støjemissioner  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Det A-vægtede lydtryk skal fastlægges i henhold til ISO 7779. Enheder, der kan udskrive i farver, skal afprøves i både ved sort-hvid-udskrivning (A,M) og ved farveudskrivning (A,F).  

 • Støjmålinger skal gennemføres uden valgfrie perifere enheder.  
 • Der skal anvendes papir i A4-størrelse med en vægt på mellem 60 g/m2 og 80 g/m2 til prøvningsaktiviteter.  
 • Den fire siders Adobe Reader-fil fra Office Test Suite skal anvendes som testmønster, jf. B.1 i ISO/IEC 24734.  
 • Kun enkeltsidet udskrivning skal måles.  
 • Støjmålingen må kun udføres ved gentagende udskrivningscyklusser. Målingens tidsinterval skal omfatte mindst tre færdiggjorte udskrivningsjobs af det firesiders testmønster (12 sider). Intervallet starter efter klargøring af udskrivning. 

Der skal prøves mindst tre enheder af én model. Det anførte A-vægtede lydtryk Ad skal fastlægges i henhold til procedurerne i ISO 9296:1988. Det skal angives i decibel (dB) med én decimal. Hvis målingen af støjemissionen kan udføres med én enhed, må kun nedenstående formel benyttes i stedet for at fastlægge det angivne A-vægtede lydtryk Ad.

Ad = A1 + 3,0 dB

(A1 = A-vægtet lydtryk ved en enkelt enhed, i dB med én decimal)

Det/de angivne A-vægtede lydtryk ved (både) sort-hvid-tilstand Ad,mo (og i givet fald farvetilstand A,co) må ikke overskride grænsen. Grænsen A,lim fastlægges i henhold til udskrivningshastighed i (både) sort-hvid-tilstand sM og i givet fald i farvetilstand sF, med én decimal og i henhold til følgende formel:  
LWA,lim = 47 + 15 * lg ( SM/F + 10) dB

Værdierne for det anførte A-vægtede lydtryk Ad i dB med én decimal, og udskrivningshastigheden / i ipm skal anføres på informations- og dataarket under "miljø- og sundhedsrelaterede erklæringer". For enheder, der kan udskrive i farver, skal det angivne A-vægtede lydtryk Ad,M og Ad,F samt tilsvarende udskrivningshastighed M og F i både sort-hvid- og farvetilstand anføres.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation, f.eks. en prøvningsrapport, med angivelse af støjemissionsniveauer under udskrivning, der er målt i henhold til kravene i ECMA-74 sammenholdt med ECMA-109. Prøvningslaboratoriet skal være akkrediteret i henhold til både ISO/IEC 17025 og ISO 7779 for målinger af akustisk støj og tilsvarende. Dokumentationen skal også angive, om det A-vægtede lydtryk i kriteriet er opfyldt.  

Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS11 Særligt problematiske stoffer  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Ingen stoffer på REACH's kandidatliste må tilsættes bevidst som bestanddele i den plast, der benyttes til kabinettet og kabinetdele. 

Kravene gælder også genanvendt materiale. 

Overholdelse skal garanteres for den seneste udgave af listen over særligt problematiske stoffer, der var tilgængelig ét år forud for produktets produktionsdato.

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er overholdt. 

Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS12 Indhold af farlige stoffer  

Brug af halogenerede polymer og halogenerede organiske forbindelser som flammehæmmende midler er ikke tilladt.  

Følgende er undtaget fra dette krav:  

 • Fluorerede organiske tilsætningsstoffer (som f.eks. midler, der forhindrer dryp), der anvendes til at forbedre plastens fysiske egenskaber, forudsat at de ikke overstiger 0,5 % vægtprocent.  
 • Fluorerede polymer som f.eks. PTFE.  
 • Plastdele med en masse på maksimalt 25 gram. Disse må dog ikke  
 • indeholde PBB'er (polybromerede biphenyler), PBDE'er (polybromerede diphenylethere) eller chlorparaffiner. (Denne undtagelse gælder ikke taster på kontrolpanelet.)  
 • Særlige plastdele placeret tæt på varme- og brændingselementer. Disse dele må imidlertid ikke indeholde PBB'er, PBDE'er eller chlorparaffiner.  
 • Plast må ikke bevidst tilsættes stoffer, som opfylder mindst en af betingelserne i følgende tabel:  
Betingelser for undtagelse af stoffer fra materialer i kabinetter og kabinetdele.  
Fareklasse Farekategori CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008
Carcinogenicitet  Carc. 1A, 1B H350 Kan fremkalde kræft
Carcinogenicitet  Carc. 1A, 1B H350i kan fremkalde kræft ved indånding
Kimcellemutagenicitet 
 
Muta 1A, 1B H340 kan forårsage genetiske skader
Reproduktionstoksicitet 
 
Repr. 1A, 1B H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

Kravene gælder også genanvendt materiale.  

 • Støttematerialet i trykte kredsløbskort må ikke indeholde PBB'er (polybromerede biphenyler), PBDE'er (polybromerede diphenylethere) eller chlorparaffiner.

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at kravene er opfyldt. Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS13 Kontrol med opdatering af firmware  

Ingen firmware-opdatering må forhindre brugen af genbrugte/genanvendte forbrugsvarer.  

Billedbehandlingsudstyret skal være udstyret med en funktion, der giver mulighed for at gendanne tidligere installerede versioner. Denne funktion kan udføres via en computer forbundet til et netværk eller være indbygget i selve billedbehandlingsudstyret. Den tekniske dokumentation skal indeholde anvisninger om, hvordan firmware-opdateringer kan annulleres. Hvis den tidligere version af firmwaren fra det tidspunkt, hvor den frigives første gang, er frit tilgængelig på internettet, og brugere får tydelige anvisninger om, hvor de kan finde den, er formålet med kriteriet opfyldt.  

Alternativt skal tilbudsgiveren give tilsagn om, at hvis en software-opdatering forhindrer brugen af genbrugte/genanvendte forbrugsvarer, vil denne give en løsning for, hvordan genbrugte/genanvendte forbrugsvarer fortsat kan benyttes.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at kravene er opfyldt. Dokumentationen kan være en erklæring fra producenten eller anden dokumentation, der indeholder de nødvendige oplysninger.  

TS14 Garanti og serviceaftaler  

(Dette kriterium er ikke relevant for kontrakter, der indeholder vedligeholdelse)  

Tilbudsgiveren skal yde en garanti på mindst tre år uden yderligere omkostninger, der er gældende fra leveringen af produktet. Denne garanti skal dække reparation eller udskiftning og skal indeholde en serviceaftale med mulighed for afhentning og returnering eller reparationer på stedet. Garantien skal sikre, at produkterne uden yderligere omkostninger er i overensstemmelse med specifikationerne i kontrakten.  

Garantien må ikke erklæres ugyldig, fordi der er anvendt genbrugte/genanvendte forbrugsvarer i billedbehandlingsudstyret, medmindre det kan godtgøres, at en fejl eller skade direkte blev forårsaget af brugen af en genbrugt/genanvendt forbrugsvare.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af garantien og serviceaftalen. De skal fremlægge en erklæring om, at de omfatter varernes overensstemmelse med specifikationerne i kontrakten.  

TS15 (a) Levering af kopipapir og grafisk papir, der opfylder EU's GPP-kriterier  

(når levering af kopipapir og grafisk papir er omfattet af varekøbskontrakten for billedbehandlingsudstyret)  

Det kopipapir og grafisk papir, som tilbudsgiveren leverer i forbindelse leveringen af billedbehandlingsudstyret, skal overholde de omfattende tekniske specifikationer i EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for kopipapir og grafisk papir.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal leveres, opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.  

TS15 (b) Levering af forbrugsvarer, der opfylder EU's GPP-kriterier  

(når levering af forbrugsvarer er omfattet af varekøbskontrakten for billedbehandlingsudstyret)  

Forbrugsvarer, der tilbydes af tilbudsgiveren i forbindelse med leveringen af billedbehandlingsudstyret, skal opfylde de omfattende tekniske specifikationer i EU's GPP-kriterier for område 2, forbrugsvarer til billedbehandlingsudstyr.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal leveres, opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.  

Tildelingskriterier (AC) 

AC1 Forbedring af billedbehandlingsudstyrets energieffektivitet til mere end TS1  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

(Gælder for billedbehandlingsudstyr, der er omfattet af kravene til energieffektivitet i Energy Star)  

Der tildeles point, hvis billedbehandlingsudstyret er mere energieffektivt end den TEC_MAX-værdi, der er fastlagt for TEC i ENERGY STAR. Point skal beregnes ved sammenligning med det maksimale typiske elforbrug (TEC_MAX), der er tilladt i henhold til den/de i TS1 angivne version/-er af ENERGY STAR.  

Der kan højst tildeles x point [angives senere]. Point tildeles i forhold til forbedring af energieffektiviteten sammenlignet med TEC_MAX-værdien:  

 • mere end 80 % lavere: x point  
 • 60--79 % lavere: 0,8 x point  
 • 40--59 % lavere: 0,6 x point  
 • 20--39 % lavere: 0,4 x point  
 • 10--19 % lavere: 0,2 x point  

Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal fremlægge rapporter for prøvninger udført i henhold til de prøvningsmetoder, der er beskrevet i den/de i TS1 angivne version/-er af ENERGY STAR. Tilbudsgiveren skal oplyse den målte TEC-værdi samt TEC_MAX-værdien for hvert relevant produkt og udspecificere en beregning af forbedringen af energieffektiviteten. Disse skal oplyses ved tildeling af kontrakten eller efter anmodning før tildeling.  

AC2 Længere garantier  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Mulighed 1: AC2(a) Længere garantier  

Der tildeles point for hvert års garanti, der tilbydes ud over minimumsgarantien, der er angivet i den tekniske specifikation. Der kan højst tildeles x point [angives senere].  

 • +4 år eller mere: x point  
 • +3 år: 0,75 x point  
 • +2 år: 0,5 x point  
 • +1 år: 0,25 x point 

Verifikation: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af garantien.  

Mulighed 2: AC2(b) Den længste garanti  

Der tildeles point til den tilbudsgiver, som tilbyder den længste garanti blandt alle tilbudsgivere. Der kan højst tildeles x point [angives senere].  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af garantien.  

AC3 Bortskaffelse  
AC3 Bortskaffelse af udtjent udstyr  

(Dette kriterium bør anvendes sammenholdt med bestemmelsen om kontraktopfyldelse CPC2)  

Der tildeles point til en tilbudsgiver, som tilbyder en genbrugs- og genanvendelsestjeneste for hele produktet og/eller sikrer selektiv behandling af komponenter i overensstemmelse med bilag VII i WEEE-direktivet for udstyr, der skal tages ud af brug, og omkostningsfrit for den ordregivende myndighed.  

Tjenesten skal omfatte følgende aktiviteter:  

 • indsamling  
 • fortrolig håndtering og sikker sletning af data (medmindre det udføres internt)  
 • funktionsafprøvning, servicering, reparation og opgradering med henblik på genbrug[1];  
 • salg af produkter med henblik på genbrug  
 • adskillelse med henblik på genbrug, genanvendelse og/eller bortskaffelse.  

Ved tilvejebringelsen af tjenesten skal tilbudsgiverne rapportere om den andel af udstyret, der forberedes eller sælges med henblik på genbrug samt andelen af udstyr, der forberedes med henblik på genanvendelse.  

Forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og bortskaffelse skal være i fuld overensstemmelse med kravene i artikel 8 og bilag VII [2] og VIII i (omarbejdede) WEEE-direktiv 2012/19/EU og med henvisning til listen over komponenter til selektiv behandling [se ledsagende forklarende bemærkning].  

Tilbudsgiveren kan selv opfylde disse forpligtelser, eller det kan være via en egnet ekstern organisation.  

Hvis tjenesten leveres uden for EU, hvor WEEE-direktivet ikke finder anvendelse, skal behandlingen af affaldskomponenter finde sted under omstændigheder, der svarer til kravene i dette direktiv [3].  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal oplyse om ordningerne for indsamling, datasikkerhed, forberedelse med henblik på genbrug, salg med henblik på genbrug og genvinding/bortskaffelse. Dette skal i løbet af kontrakten omfatte gyldig dokumentation for, at de håndteringsfaciliteter, der (i givet fald) benyttes, er i overensstemmelse med WEEE.  

Udstyr, der er forsynet med et relevant type I-miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

Følgende overensstemmelsesordninger anses i skrivende stund for at opfylde disse krav: WEEELABEX:2011 krav om "Treatment of WEEE"; "Responsible Recycling" (R2:2013) standard for electronics recyclers; e-Stewards standard 2.0 for Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment; Australian/New Zealand standard AS/NZS 5377:2013 om "Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and electronic equipment"  

Forklarende bemærkning: AC3 Bortskaffelse af udtjent udstyr  

[1] Nogle medlemsstater har udviklet standarder og/eller ordninger, som offentlige myndigheder kan vælge at henvise til for at give flere oplysninger om, hvordan udstyr skal gøres egnet til genbrug og videresalg.  

[2] Komponenter, der kræver selektiv behandling i overensstemmelse med bilag VII til WEEE-direktivet:  

 • Kviksølvholdige komponenter  
 • Batterier  
 • Printkort hvis overflade er på over 10 cm2  
 • Plast indeholdende bromerede flammehæmmere  
 • Chlorfluorcarboner (CFC), hydrochlorfluorcarboner (HCFC), eller  
 • hydrofluorcarboner (HFC), carbonhydrider (HC)  
 • Udvendige elektriske kabler  
 • Kondensatorer der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB)  
 • Komponenter indeholdende ildfaste keramiske fibre  
 • Elektrolytkondensatorer, som indeholder stoffer, der giver anledning til bekymring  
 • Udstyr, der indeholder gasser, som er ozonlagsnedbrydende eller har et  
 • GWP (global warming potential) på over 15  
 • Ozonlagsnedbrydende gasser behandles i henhold til forordning (EF) nr.  
 • 1005/2009.  

[3] På tidspunktet for dette arbejdsdokuments udfærdigelse planlægger Kommissionen at vedtage en delegeret retsakt for at fastlægge kriterierne for vurdering af tilsvarende omstændigheder.  

AC4 Levering af genanvendte patroner/beholdere  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

(når levering af patroner og beholdere er omfattet af varekøbskontrakten for billedbehandlingsudstyret)  

Der tildeles point i forhold til tilsagn om at levere den højeste procentdel (andel) af genanvendte patroner/beholdere, der overholder de vigtigste tekniske specifikationer i EU's GPP-kriterier for område 2, forbrugsvarer til billedbehandlingsudstyr.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal leveres, opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.  

Bestemmelser for gennemførelse for kontraktens (CPC) 

CPC2 Rapportering om genbrugs-/genvindingsaktiviteter vedrørende billedbehandlingsudstyr  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier) 

Dette kriterium bør anvendes sammenholdt med tildelingskriterium 3. 

Ordremodtageren skal fremlægge fortegnelser over bortskaffelse af brugt billedbehandlingsudstyr. Fortegnelser skal navnlig indeholde: 

 • antal udstyr, der er taget retur fra den ordregivende myndighed 
 • antal udstyr/dele, afhængigt af hvad der er relevant, der er kanaliseret til genbrug 
 • antal udstyr/dele, afhængigt af hvad der er relevant, der er kanaliseret til genanvendelse af materiale.  
CPC3 Rapportering om leverede forbrugsvarer  

(når levering af patroner eller kopipapir og grafisk papir er omfattet af varekøbskontrakten for billedbehandlingsudstyret)  

Ordremodtageren skal alt efter hvad der er relevant fremlægge fortegnelser over levering af forbrugsvarer, der er specificeret i TS for levering af forbrugsvarer for:  

 • kopipapir og grafisk papir, der opfylder EU's GPP-kriterier (TS15 (a))  
 • forbrugsvarer, der opfylder EU's GPP-kriterier (TS15 (b)) 
 • genanvendte patroner og beholdere (AC5).  
 • antal sider, der er udskrevet med patroner/beholdere, der opfylder EU's GPP- kriterier for område 2.  

Genstand 

Indkøb af forbrugsvarer (patroner og beholdere) med lav miljøpåvirkning i løbet af hele deres levetid  

Tekniske specifikationer (TS) 

TS16 Antal sider pr. patron/beholder  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Det forventede antal sider pr. patron/beholder skal angives for alle patroner/beholdere, der leveres med henblik på brug i det pågældende billedbehandlingsudstyr.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation med angivelse af antal sider pr. patron/beholder og tilhørende prøvningsmetoder, der er benyttet til at udlede værdierne. Måling af antal sider pr. patron/beholder for inkjet- og tonerforbrugsvarer skal udføres i overensstemmelse med den seneste udgave af følgende standarder:  

 • ISO/IEC 24711  
 • ISO/IEC 19752  
 • ISO/IEC 19798  
 • DIN 33870-1  
 • DIN 33870-2 eller ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder.  

Dokumentationen kan være en erklæring fra producenten eller anden dokumentation, der indeholder de nødvendige oplysninger. Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

Forklarende bemærkning: TS16 Antal sider pr. patron/beholder  

Antal sider pr. patron/beholder: Antal sider, som kan udskrives med patronen/beholderen.  

TS17 Ressourceeffektivitet ift. forbrugsvarers masse  

Masseressourceeffektiviteten for forbrugsvarer [antal sider, som kan udskrives af en forbrugsvare pr. gram af forbrugsmaterialet], der beregnes i henhold til ligning (1), må ikke være under den grænse, der er anført i tabellen herunder:  

Type forbrugsvareMindste ressourceeffektivitet ift. forbrugsvarers masse
Tonerpatron eller - beholder og tromle(2 x [10 x tanh (0,1+0,0003 x (CMasse-10))-0,5]+1)
Blækpatron eller - beholder(2 x [15 x tanh (0,2+0,0004 x (CMasse-8))-1]+2)

Tanh maksimalistisk tangent 

Consumable mass resource efficiency = Page Yield/ CMASS (1)

hvor:

 • antal sider pr. patron/beholder er det målte antal sider, som kan udskrives med forbrugsvaren.  
 • Forbrugsvarens masse (CMasse) er massen (g) af hver patron eller beholder (plus eventuel tromleenhed) målt, når varen er klar til montering (dvs. fuld af blæk eller toner).  

Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal fremlægge resultatet af beregningen af ressourceeffektiviteten ift. forbrugsvarers masse samt dokumentation, der angiver antal sider pr. patron/beholder, alle relevante prøvningsmetoder, der er anvendt til at udlede værdierne, samt massen for alle patroner, beholdere og tromleenheder, der er beregnet til brug i hver model af billedbehandlingsudstyret. Dokumentationen kan være en erklæring fra producenten eller anden dokumentation, der indeholder de nødvendige oplysninger.  

TS18 Forbrugsvarers indhold af farlige stoffer 

Farvestoffer såsom tonere, blæk, blæk i fast form og lignende må ikke indeholde stoffer, der er tilsat bevidst, og som opfylder betingelserne i tabellen herunder.  

FareklasseFarekategori CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008
Carcinogenicitet 
 
Carc. 1A, 1BH350 Kan fremkalde kræft
Carcinogenicitet 
 
Carc. 1A, 1BH350i Kan fremkalde kræft ved indånding
Carcinogenicitet 
 
Carc. 2H351 Mistænkt for at fremkalde kræft
Kimcellemutagenicitet 
 
Muta. 1A, 1BH340 Kan forårsage genetiske skader
Kimcellemutagenicitet Muta. 2 H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter
Reproduktionstoksicitet Repr. 1A, 1BH360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
Reproduktionstoksicitet Repr. 2 H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

Derudover må farvestoffer ikke indeholde stoffer, der er tilsat bevidst, og hvor mærkning af blandingen med H-sætninger i overensstemmelse med bilag 1 til forordning (EF) nr. 1272/2008 er obligatorisk, eller som opfylder kriterierne for den tilhørende klassificering.  

Specifik 
målorgantoksicitet 
(enkelt 
eksponering) 
STOT SE 1H370 Forårsager organskader
Specifik 
målorgantoksicitet 
(enkelt 
eksponering) 
STOT SE 2H371 Kan forårsage organskader
Specifik 
målorgantoksicitet 
(gentaget
eksponering) 
STOT RE 1H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
Specifik 
målorgantoksicitet 
(gentaget
eksponering) 
STOT RE 2H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

Forbrugsvarer skal desuden opfylde følgende krav for farligt materiale:  

 • De må ikke indeholde nogen stoffer på REACH's kandidatliste i en koncentration over 0,1 % (efter vægt)  
 • Toner og blæk på ikke indeholde bevidst tilsat kviksølv, cadmium, bly, nikkel eller chrom(IV)-forbindelser. Komplekse nikkelforbindelser med høj molekylevægt, der anvendes som farvestoffer, er undtaget.  
 • Toner og blæk må ikke indeholde azofarvestoffer (farvestoffer eller pigment), som kan frigive kræftfremkaldende aromatiske aminer, der er opført på listen i forordning (EF) 1907/2006 (REACH- forordningen), bilag XVII, tillæg 8.  
 • Toner eller blæk må ikke tilsættes nogen biocider, medmindre der er indleveret et dossier om aktivstoffer, som defineret i forordningen om biocidholdige produkter (BPR-forordning (EU) 528/2012), for konserveringsmidler for produkter under opbevaring (produkttype 6). Stoffer, hvis optagelse på listen over godkendte stoffer for produkttype 6 er blevet afvist, må ikke anvendes.  
 • Fotoledende tromler må ikke indeholde bevidst tilsat selen, bly, kviksølv eller cadmium (eller nogen forbindelser heraf).  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation, såsom sikkerhedsdatablade, der dokumenterer, at kravet er opfyldt for det/de tilbudte produkt/produkter. Det skal fremgå tydeligt af dokumentationen, at alle aspekter i kriteriet er opfyldt. Dokumentation for overholdelse kan være prøvningsrapporter fra tredjeparter eller producentens egne prøver, der påviser fravær af alle de udelukkede stoffer, der er anført i kriteriet.  

Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS19 Design med henblik på genbrug/genanvendelse  

Patroner eller beholdere må ikke være designet på en måde, der begrænser muligheden for genbrug/genanvendelse. Eksempler på elementer, der anses for at begrænse muligheden for at genanvende eller for at hindre genbrug, omfatter men er ikke begrænset til:  

 • Patroner eller beholdere, der er beskyttet af patenter eller licensaftaler, som indeholder erklæringer hvis formål er at begrænse genanvendelse.  
 • Erklæringer på patronen, beholderen eller emballagen, der fastslår eller indikerer, at produktet ikke er designet til at blive genanvendt.  
   

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation, der udtrykkeligt fastslår, at patroner og beholdere ikke er designet til at begrænse muligheden for genbrug/genanvendelse og angive, hvordan overholdelse af de to eksempler er opfyldt.  
Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS20 Kvalitet af forbrugsvarer  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Alle patroner eller beholdere skal opfylde alle krav, der ligger bag mindst én almindeligt anerkendt kvalitetsstandard for patroner/beholdere.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at patroner eller beholdere opfylder kravene i mindst én anerkendt kvalitetsstandard, som f.eks. DIN 33870-1-serien, DIN 33870-2-serien, DIN 33871-1-serien eller tilsvarende for genanvendte patroner og beholdere og DIN 33871-2- serien eller tilsvarende for nye patroner og beholdere. Udstyr, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

TS21 Tilbagetagningsordning for patroner og beholdere samt registrering i henhold til WEEE  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Dette kriterium bør anvendes i forbindelse med bestemmelsen om kontraktopfyldelse CPC4.  

Der skal tilbydes en tilbagetagningsordning for brugte patroner og beholdere uden omkostninger for den ordregivende myndighed med henblik på at kanalisere de brugte patroner og beholdere samt dele heraf over i genbrug og/eller genanvendelse af materialer.  

Tilbudsgiveren giver den ordregivende myndighed beholdere, som er egnede til akkumulering af brugte patroner og beholdere. Tilbudsgiveren kan selv opfylde disse forpligtelser, eller det kan være via en egnet ekstern organisation.  

Derudover skal der fremlægges dokumentation for, at producenten af beholdere, der er omfattet af WEEE-direktivet, i givet fald er registreret i henhold til WEEE-direktivet.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring med tilsagn om, at der tilbydes en gratis tilbagetagningsordning for patroner og beholdere. Patroner og beholdere, der er forsynet med et relevant type I-miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne. Desuden skal tilbudsgiveren for patroner, der er omfattet af WEEE-direktivet, fremlægge dokumentation for, at producenten er registreret (dvs. WEEE-registreringsnummer, et WEEE-registreringscertifikat eller et andet dokument, der godtgør, at producenten på det tidspunkt er registreret).  

Forklarende bemærkning: TS21 Tilbagetagningsordning for patroner og beholdere samt registrering i henhold til WEEE  

Printerpatroner, der indeholder elektriske/elektroniske dele og har brug for strøm eller elektromagnetiske felter for at fungere korrekt, opfylder definitionen for EEE og er derfor omfattet af WEEE-direktivet.  

Tildelingskriterier (AC) 

AC5 Ressourceeffektivitet ift. elektrofotografiske forbrugsvarers masse  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Der tildeles point for elektrofotografiske forbrugsvarer (patroner, beholdere og tromleenheder, der minimerer det anvendte materiale pr. udskrevne sider. Der kan maksimalt tildeles x point [angives senere] til den tilbudsgiver, der tilbyder den højeste samlede ressourceeffektivitet for forbrugsvarer for alle elektrofotografiske forbrugsvarer til hver model af billedbehandlingsudstyr. Ressourceeffektiviteten skal beregnes i henhold til ligningen anført i TS17. Resultaterne for hver forbrugsvare lægges sammen for at få den samlede værdi. Ved indkøb af forskellige forbrugsvarer skal værdien være en gennemsnitsværdi for alle de leverede produkter.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge resultatet af beregningen af ressourceeffektivitet ift. forbrugsvarers masse sammen med dokumentation for nedenstående elementer for alle patroner/beholdere samt eventuelle særskilte tromleenheder, der anvendes i det pågældende elektrofotografiske billedbehandlingsudstyr:  

 • antal sider pr. patron/beholder  
 • fulde patroners/beholderes masse  
 • særskilte tromleenheders masse. 

Dokumentationen kan være en erklæring fra producenten eller anden dokumentation, der indeholder de nødvendige oplysninger.  

AC6 Fremme af genbrugelighed/genanvendelighed 

Der kan højst tildeles x point [angives senere] til den tilbudsgiver, som opfylder mindst ét af følgende tekniske egenskaber eller praksis:  

 • Forbrugsvarer er designet til at gøre genbrug/genanvendelse lettere gennem tekniske egenskaber, som tilskynder til genanvendelse, dvs.:  
  • at der ikke anvendes en chip i forbrugsvaren, som kontrollerer billedbehandlingsfunktionen eller  
  • at alle installerede chip har en funktion, der giver mulighed for fuldstændig nulstilling via enten kontrolelementerne på billedbehandlingsudstyret eller via en computer forbundet til et netværk uden behov for yderligere produkter  
 • OEM tilbyder ikke-OEM-virksomheder for en rimelig pris at købe rettighederne til at omprogrammere en chip i en forbrugsvare, således at hele billedbehandlingsudstyrets funktionalitet understøttes  
 • Fra det tidspunkt, hvor en forbrugsvare første gang bringes i omsætning på EU-markedet, er chip til udskiftning af udtjente chip, som understøtter hele billedbehandlingsudstyrets funktionalitet, tilgængelige på det åbne marked.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, hvilke tekniske egenskaber ved de ovenfor anførte praksisser der er anvendt.  

AC7 Bortskaffelse af patroner  

(Dette kriterium bør anvendes sammenholdt med bestemmelsen om kontraktopfyldelse CPC4)  

Der tildeles point til en tilbudsgiver, som tilbyder genbrug/genanvendelse og genanvendelsestjenester for brugte patroner, for hvilke selektiv behandling er obligatorisk i overensstemmelse med bilag VII i WEEE-direktivet for produkter, der skal tages ud af brug, omkostningsfrit for den ordregivende myndighed.  

Tjenesten skal omfatte følgende aktiviteter:  

 • indsamling  
 • demontering med henblik på genbrug/genanvendelse og/eller bortskaffelse af komponenter.  

Tilbudsgiveren giver den ordregivende myndighed beholdere, som er egnede til akkumulering af brugte patroner.

Forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og bortskaffelse skal være i fuld overensstemmelse med kravene i artikel 8 og bilag VII og VIII i (omarbejdede) WEEE-direktiv 2012/19/EU.  

Leverandøren kan selv opfylde disse forpligtelser, eller det kan være via en egnet ekstern organisation.  

Hvis tjenesten leveres uden for EU, hvor WEEE-direktivet ikke finder anvendelse, skal behandlingen af affaldskomponenter finde sted under omstændigheder, der svarer til kravene i dette direktiv [1].  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om ordninger til indsamling, forberedelse til genbrug/genanvendelse og bortskaffelse. Dette skal i løbet af kontrakten omfatte gyldig dokumentation for, at de håndteringsfaciliteter, der (i givet fald) benyttes, er i overensstemmelse med WEEE.  

Patroner, der er forsynet med et relevant type I miljømærke om opfyldelse af de specifikke krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne.  

Følgende overensstemmelsesordninger anses i skrivende stund for at opfylde disse krav: WEEELABEX:2011 krav om "Treatment of WEEE"; "Responsible Recycling" (R2:2013) standard for electronics recyclers; e-Stewards standard 2.0 for Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment; Australian/New Zealand standard AS/NZS 5377:2013 om "Collection, storage, transport and treatment of end-of- life electrical and electronic equipment"  

Forklarende bemærkning: C7 Bortskaffelse af patroner  

[1] På tidspunktet for dette arbejdsdokuments udfærdigelse planlægger Kommissionen at vedtage en delegeret retsakt for at fastlægge kriterierne for vurdering af tilsvarende omstændigheder.  

Bestemmelser for gennemførelse for kontraktens (CPC) 

CPC4 Rapportering om genbrugs-/genvindingsaktiviteter vedrørende forbrugsvarer 

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

I forbindelse med bulkforsendelser (dvs. ikke ved returnering af enkelte forbrugsvarer) skal leverandøren fremlægge fortegnelser over den gratis tilbagetagningsordning for brugte forbrugsvarer eller dele hertil med henblik på genbrug eller genanvendelse af materiale, idet genbrug foretrækkes. Fortegnelser skal navnlig indeholde: 

 • antal forbrugsvarer, der er taget retur fra den ordregivende myndighed 
 • antal og i givet fald type af dele, der kanaliseres over i genbrug/genanvendelse 
 • antal udstyr og i givet fald type af dele, der er kanaliseret over i genanvendelse af materiale.  

Genstand 

Køb af trykketjenester med lav miljøpåvirkning i hele deres livscyklus  

Tekniske specifikationer (TS) 

TS22(a) Tilsagn om genbrug af billedbehandlingsudstyr  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Tilbudsgivere accepterer, at fuldt funktionsdygtigt billedbehandlingsudstyr, som den ordregivende myndighed ejer, og som befinder sig på den ordregivende myndigheds kontorer, skal beholdes til fortsat brug frem for at blive udskiftet med nye produkter (med forbehold af den ordregivende myndigheds godkendelse).  

Dette krav gælder ikke, hvis der samlet er installeret færre billedbehandlingsprodukter.  

Dette krav gælder ikke, hvis leverandøren fremlægger bevis for, at udskiftning af et eksisterende produkt med et/flere mere effektive produkt/produkter vil reducere den samlede miljøpåvirkning.  

Dette krav gælder ikke, hvis leverandøren fremlægger tilstrækkelige begrundelser for, hvorfor brugen af ældre udstyr ikke kan understøttes.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kravet er opfyldt.  

TS22(b) Tilsagn om reparation af billedbehandlingsudstyr  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Leverandører accepterer, at billedbehandlingsudstyr, som ophører med at fungere i løbet af kontrakten, bliver gjort fuldt funktionsdygtigt igen ved hjælp af reservedele (med forbehold for den ordregivende myndigheds godkendelse). Dette krav gælder ikke:  

 • billedbehandlingsudstyr, der ikke længere er i stand til at levere den funktionalitet, som den ordregivende myndighed har angivet  
 • billedbehandlingsudstyr, som ikke kan gøres fuldt funktionsdygtigt igen ved at udskifte defekte reservedele, enten på grund af manglende reservedele, eller fordi omkostninger herved er for høje  
 • hvis den ordregivende myndighed ønsker at reducere det samlede antal modeller af billedbehandlingsudstyr i drift.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kravet er opfyldt.  

TS23 Levering af billedbehandlingsudstyr, der opfylder EU's GPP-kriterier  

(når kontrakten om trykketjeneste omfatter levering af billedbehandlingsudstyr)  

Billedbehandlingsudstyr, der tilbydes af tilbudsgiveren i forbindelse med leveringen af trykketjenester, skal opfylde de omfattende tekniske specifikationer i EU's GPP-kriterier for område 1, billedbehandlingsudstyr.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal leveres, opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.  

TS24(a) Levering af kopipapir og grafisk papir, der opfylder EU's GPP-kriterier  

(når levering af kopipapir og grafisk papir er omfattet af kontrakten om trykketjeneste)  

Kopipapir og grafisk papir, som tilbudsgiveren leverer i forbindelse leveringen af trykketjenesten, skal overholde de omfattende tekniske specifikationer i EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for kopipapir og grafisk papir4.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal leveres, opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.  

TS24(b) Levering af forbrugsvarer, der opfylder EU's GPP-kriterier  

(når kontrakten om trykketjeneste omfatter levering af forbrugsvarer til billedbehandlingsudstyr)  

Forbrugsvarer, der tilbydes af tilbudsgiveren i forbindelse med leveringen af trykketjenesten, skal opfylde de omfattende tekniske specifikationer i EU's GPP-kriterier for område 2, forbrugsvarer til billedbehandlingsudstyr.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal leveres, opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.  

Tildelingskriterier (AC) 

AC8 Levering af genbrugte/genanvendte patroner og beholdere  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

(når levering af patroner og beholdere er omfattet af kontrakten om trykketjeneste)  

Der tildeles point for tilsagn om at levere den højeste procentdel (andel) af genbrugte/genanvendte patroner/beholdere, der overholder de vigtigste tekniske specifikationer i EU's GPP-kriterier for område 2, forbrugsvarer til billedbehandlingsudstyr.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal leveres, opfylder de kriterier, der er angivet ovenfor.  

AC9 Levering af administrerede trykketjenester  

Der tildeles point til de tilbudsgivere, der tilbyder administrerede trykketjenester (MPS).  

MPS bør omfatte følgende områder:  

 • Vurdering: som omfatter en gennemgang af en organisations aktuelle udskrivningsmiljø, og som har til formål at komme med anbefalinger til bedre enhedsstyring  
 • Optimering: som omfatter konsolidering og rationalisering af enheder og forretningsprocesser med henblik på at udvikle en omfattende MPS-strategi  
 • Administration: som omfatter systematiske gennemgange, opfølgning på serviceleveranceaftaler og fjernadministration. Formålet er at forbedre løbende processer og arbejdsgange.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation, der beskriver vilkårene for MPS.  

Forklarende bemærkning: AC9 Levering af administrerede trykketjenester  

Administrerede trykketjenester (MPS) er defineret som "aktiv administration og optimering af enheder til produktion af dokumenter og tilhørende forretningsprocesser".  

Bestemmelser for gennemførelse for kontraktens (CPC) 

CPC5 Rapportering om leverede forbrugsvarer  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier) 

(når levering af forbrugsvarer til billedbehandlingsudstyr eller kopipapir og grafisk papir er omfattet af kontrakten om trykketjeneste)  

Ordremodtageren skal alt efter hvad der er relevant fremlægge fortegnelser over levering af forbrugsvarer, der er specificeret i TS for levering af forbrugsvarer for:  

 • kopipapir og grafisk papir, der opfylder EU's GPP-kriterier (TS24 (a))  
 • forbrugsvarer, der opfylder EU's GPP-kriterier (TS24 (b)) - genbrugte/genanvendte patroner og beholdere (AC5).  
CPC6 Oplysninger om brug af forbrugsvarer  

Levering af trykketjenester skal omfatte videregivelse af detaljerede statistikker over forbrug af forbrugsvarer til den ordregivende myndighed, regelmæssigt eller efter anmodning fra den ordregivende myndighed i løbet af serviceaftalens løbetid. Oplysninger om forbrug af forbrugsvarer skal, i det omfang det er relevant, omfatte de oplysninger, der er anført herunder:  

 • Papirforbrug for hver model af billedbehandlingsudstyr i flåden med angivelse af:  
  • antal ark/ruller af papir og størrelse (f.eks. A4, A3 osv.)  
  • papirtype (genbrugspapir, jomfrupapir, papirvægt osv.) 
 • Antal patroner eller beholdere, der anvendes i hver model af  
 • billedbehandlingsudstyr i flåden  
 • Antal sider pr. patron/beholder/tromleenhed pr. model af billedbehandlingsudstyr i flåden  
 • Antal andre forbrugsvarer, der forbruges i hver model af billedbehandlingsudstyr i flåden  
 • Antal nye og genanvendte forbrugsvarer, der forbruges  
 • Antal forbrugsvarer af sort-hvid og farve (pr. farvetype), der forbruges  
 • Antal forbrugsvarer (efter type), der ophører med at fungere for tidligt eller ikke fungerer ved levering.  

Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation med de anførte oplysninger.  

CPC7 Fremsendelse af miljøoplysninger i løbet af en serviceaftale  

Levering af tjenesten skal efter anmodning fra den ordregivende myndighed omfatte forelæggelse af følgende oplysninger i løbet af kontraktens løbetid:  

Oplysninger om administration af billedbehandlingsudstyr og tilhørende komponenter ved bortskaffelse. Disse skal omfatte:  

 • Bortskaffede produkters første destination  
 • Bekræftelse på, at leverandører af bortskaffelsestjenester løbende af uafhængige certificeringsorganer er certificeret til en bestemt genbrugsstandard  
 • Antal produkter, der sendes til:  
 • genbrug 
 • genanvendelse 
 • genvinding  
 • andre muligheder ved bortskaffelse (skal specificeres (f.eks. energiudnyttelse, deponering)).  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation med bekræftelse af, at de påkrævede miljøoplysninger, efter anmodning fra den ordregivende myndighed, vil blive fremlagt i løbet af hele kontraktens løbetid.  

 

Genstand 

Indkøb af billedbehandlingsudstyr 

Indkøb af forbrugsvarer (patroner og beholdere)  

Indkøb af trykketjenester  

Tekniske specifikationer (TS) 

TS25(a) Garanteret levering af forbrugsvarer i kontraktens løbetid  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier) 

(gælder udbud, der omfatter indkøb af forbrugsvarer) 

Tilbudsgiveren skal garantere levering af forbrugsvarer til alt billedbehandlingsudstyr, der beholdes til brug i kontraktens løbetid.  

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt. 

TS25(b) Garanteret levering af reservedele i kontraktens løbetid  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier) 

(gælder udbud, der omfatter indkøb af reparationstjeneste) 

Tjenesten skal omfatte levering af reservedele til alt billedbehandlingsudstyr, der er installeret, og som beholdes til brug, i kontraktens løbetid.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation med garanti for levering i kontraktens løbetid af reservedele til alt billedbehandlingsudstyr, der er installeret på det tidspunkt, og som beholdes til brug.  

TS26 Brugervejledninger om grøn administration af ydeevne  

(samme for centrale kriterier og omfattende kriterier)  

Producenten skal tilbyde uddannelse ved fremmøde eller online om maksimering den miljømæssige ydeevne af det specifikke billedbehandlingsudstyr og bedste praksis om brug af tilhørende forbrugsvarer. Alternativt kan der tilbydes vejledning om grøn administration af ydeevne med anvisninger i et bestemt afsnit af brugervejledningen og/eller i digital form, der er tilgængelig via producentens hjemmeside.  

Begge alternativer bør mindst omfatte følgende elementer: administration af papirfunktioner, energieffektivitetsfunktioner, mere effektiv brug og bedre håndtering af bortskaffelse af forbrugsvarer.  

Verifikation:  

Produkter, der er forsynet med et relevant type 1 miljømærke om opfyldelse af de anførte krav, anses for at være i overensstemmelse med specifikationerne. Der accepteres andre former for relevant dokumentation for, at ovennævnte betingelse er opfyldt, f.eks. en erklæring fra producenten ved levering af udstyret.  

 

Analyse af livscyklusomkostninger (LCC) er en metode, der anvendes til at vurdere de samlede omkostninger ved den produktgruppe eller tjeneste, der undersøges. Den tager alle omkostninger vedrørende indkøb, brug og vedligeholdelse af denne produktgruppe eller tjeneste samt bortskaffelse af affald genereret af disse i betragtning. Formålet med LLC er at vurdere de samlede omkostninger ved de forskellige projekter og at vælge den mulighed, der sikrer, at indkøbet og/eller tjenesten vil generere de laveste samlede omkostninger i henhold til kvalitet og funktion. LCC'en bør udføres tidligt i indkøbsprocessen. Brug af LLC i GPP- procedurer kan hjælpe med at fastslå de laveste omkostninger ved de tilbud, der overvejes. Faktisk kan LCC hjælpe myndigheder med ikke kun at tage omkostningerne ved erhvervelse af et produkt eller en tjeneste (f.eks. råmaterialer og produktionsomkostninger) i betragtning, men også andre omkostninger, der almindeligvis skal kortlægges og beregnes af indkøberen (f.eks. omkostninger til vedligeholdelse, drift, bortskaffelse, genbrug osv.). Disse typer omkostninger bør lægges til købsprisen for at få et samlet skøn over LCC for et produkt eller en tjeneste. Derudover bliver der i LCC taget højde for et produkts eller en tjenestes miljøomkostninger i løbet af dets/dens livscyklus, når det er muligt at fastslå en pengeværdi. Brugen af LLC kan give et mere detaljeret overblik over en tjenestes omkostninger i de enkelte faser i en livscyklus, udover omkostninger til forbrugsvarer, tilbehør og maskiner kan de f.eks. omfatte omkostninger ved drift (f.eks. energiforbrug under drift) og personaleudgifter. Direktiv 2014/24/EU om offentlige udbud fastslår de omkostninger, der skal tages i betragtning i en økonomisk analyse af indkøbet. Offentlige myndigheder kan gennem grønne indkøb give branchen reelle incitamenter til at udvikle grønne teknologier. I nogle servicesektorer kan dette have særligt stor indflydelse, fordi offentlige indkøbere står for en stor andel af markedet (f.eks. energieffektive bygninger, offentlig transport, forvaltning af faciliteter). Hvis alle omkostninger i løbet af en kontrakts fulde løbetid tages i betragtning, kan grønne offentlige indkøb spare penge og samtidig belaste miljøet mindre. Gennem intelligente indkøb er det muligt at spare materialer og energi, reducere affald og forurening samt tilskynde til bæredygtig adfærd.  

LLC for billedbehandlingsudstyr er i den indledende rapport blevet beregnet for at få et overblik over de vigtigste omkostninger for offentlige indkøbere.  

Følgende omkostninger blev taget i betragtning:  

 1. Anskaffelsespris 
 2. Løbende driftsomkostninger (dvs. udgifter til el, papir og toner-/blækpatroner) 
 3. Løbende omkostninger til reparation og vedligeholdelse 
 4. Bortskaffelsesomkostninger.  

Installationsomkostninger blev anset for ubetydelige. Selvom større maskiner kræver installation af fagfolk, er omkostningsniveauet i denne forbindelse meget lavt i forhold til maskinens pris.  

Printere og MFD'er fås i forskellige størrelser, og der er store forskelle på anskaffelses- samt driftsomkostninger på markedet. Der blev i løbet af dataindsamlingen fastlagt tre størrelser baseret på udskrivningshastighed. De fremgår af Tabel 1.  

Tabel 1. Kategorier af printere og MFD'ere baseret på størrelse (defineret som udskrivningshastighed)  
Størrelse Udskrivningshastighed (sider pr. minut - ppm)
Lille 1-20
Mellem 21-40
Stor >40

Desuden er der stor forskel i pris og omkostninger afhængigt af, om der er tale om sort-hvid- eller farveudskrivninger. Data om omkostninger blev derfor delt op, ikke kun efter udstyrets størrelse men også efter udskrivningstype.  

1. Anskaffelsespris:  

Anskaffelsesprisen for billedbehandlingsprodukter kan variere afhængigt af teknologi, mærke og kapacitet. Priserne varierer fra under 100 EUR for må inkjet-printere til 10 000 EUR for store MFD-printere.  

2. Løbende driftsomkostninger:  

Løbende omkostninger til drift af billedbehandlingsudstyr omfatter almindeligvis udgifter til elektricitet og forbrugsvarer såsom papir, toner og blækpatroner.  

 • Elektricitet: Prisen for el til kontorer i EU-28 blev i 2015 anslået til 0,2087 EUR pr. kWt.  
 • Forbrugsvarer: 
  • Papir: Udgifterne til papir blev på baggrund af detailpriser fra 20 producenter registreret til 0,042 EUR pr. A4-ark og 0,062 EUR pr. A3-ark. 
  • Patroner: Der er stor forskel på prisen for toner og blækpatroner, som i høj grad afhænger af type og kapacitet. Prisen i euro pr. udskrevet side er generelt højest for små laser- og inkjet-printere, hvorimod den generelt er lavest for store laser- MFD'er. I de indsamlede data er der registreret forskellige priser for sort-hvid- og farvepatroner (se Tabel 2).  
Tabel 2. Indsamlede data om pris for toner og inkjet-patroner til MFD'er og printere  
Udskriftsteknologi Producent af patron Farve/sort-hvid Prisinterval (EUR) Antal sider (sider/levetid) Pris pr. sideinterval
Laser OEM Sort 49-269 1.400-50.000 0,002-0,054
Farve 67-326 1.000-55.000 0,002-0,067
Genanvendt Sort 26-67 1.000-44.000 0,002-0,050
Farve 20-105 1.000-38.000 0,002-0,021
Inkjet OEM Sort 6-37 300-2.500 0,011-0,058
Farve 24-26 1.020-1.500 0,017-0,024
Genanvendt Sort 9-20 560-1.200 0,017-0,032
Farve Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant

3. Løbende omkostninger til reparation og vedligeholdelse:  

Den gennemsnitlige omkostning ved en enkelt reparation, der blev udledt via en skrivebordsundersøgelse, var ca. 52 EUR. Omkostningerne varierede fra 34 EUR til 78 EUR.  

4. Bortskaffelsesomkostninger:  

Bortskaffelsesomkostninger kan omfatte udgifter til bortskaffelse af billedbehandlingsudstyr, udgifter til køb af tjenester fra genvindingsvirksomheder eller udgifter til transport til genbrugsstationer eller WEEE-stationer. Eftersom det meste billedbehandlingsudstyr er relativt let at demontere, blev udgifter til nedlukning betragtet som ubetydelige. Disse udgifter kan, afhængigt af det konkrete EU-land, variere fra 80 EUR plus moms til højere beløb afhængigt af antallet af mandetimer og transportkapacitet7.  

Med udgangspunkt i ovenstående oplysninger blev de samlede LCC'er beregnet på baggrund af et gennemsnitlig antal udskrivninger pr. måned på henholdsvis 2 000, 8 000 og 25 000 for små, mellemstore og store produkter. Resultaterne er fremlagt i den foreløbige rapport.  

Nedenstående figur viser resultaterne for i gennemsnit 8 000 udskrivninger om måneden. Levetiden for det billedbehandlingsudstyr, der blev vurderet, var på 6 år for laserprintere og MFD'ere og 4 år for inkjetprintere, MFD'ere og scannere. Udgifter til papir, og for så vidt angår små apparater toner, anses for at være de vigtigste udgifter i billedbehandlingsudstyrs livscyklus.

Europa-Kommissionen udarbejdede en række sektorspecifikke beregningsværktøjer for LCC, som har til formål at lette brugen af LLC blandt offentlige indkøbere. Formålet med værktøjet er at tilskynde til og lette den brede anvendelse af livscyklusomkostninger (LCC) blandt offentlige myndigheder i Den Europæiske Union, for at organisationer kan foretage mere omkostningseffektive beslutninger i deres indkøbsprocesser.  

LCC-vejledningen og -beregningsværktøjet vedrørende billedbehandlingsudstyr er tilgængelig.

Find alle EU's GPP kriterier

Ved at sætte krav om positive sociale resultater i offentlige udbud og kontrakter kan offentlige indkøbere fremme social inklusion og dermed beskæftigelsesmuligheder, opkvalificering omskoling, etisk handel og design m.m. Det kan også være med til at sikre menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder.

En social klausul fastsætter de krav, som fremmer de ønskede sociale hensyn.

Find muligheder til specifik krav tekst  

Krav til samfundsansvar

Man kan vælge at stille overordnede krav til leverandørens samfundsansvarlighed, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø. 

Disse krav kan fremgå i et særskilt ansvarlighedsbilag, som kan være del af de aftaler, der indgås med leverandørerne. Kravene bør bygge på OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. 

Eksempelvis er et ansvarlighedsbilag altid en del af alle SKI-aftaler. Læs SKI’s ansvarlighedsbilag her.

1. Indledning

Ved opfyldelsen af Kontrakten forpligter Leverandøren sig til at vise samfundsansvar. Leverandøren viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sin interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

2. Internationalt anerkendte principper

Leverandøren anses ved opfyldelsen af Kontrakten at vise samfundsansvar ved at overholde de nedenfor i punkt 3-5 nævnte krav. Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd, der er nævnt i punkt 2.1-2.3 og de konventioner, som ligger til grund for principperne. 

2.1 FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv 

FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv) blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011. FN’s Vejledende Principper udstikker vejledende principper for, hvordan stater og virksomheder skal agere for at sikre, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med virksomheders aktiviteter.  

Principperne kan hentes på OHCHR’s hjemmeside

2.2 OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er en internationalt anerkendt referenceramme for virksomheders globale ansvarlighed, der indarbejder en lang rækker internationale standarder og principper, herunder FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (jf. punkt 2.1) og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik. 

Retningslinjerne fastlægger, hvad der forventes af virksomheder globalt og nationalt uanset, hvor de opererer, hvad angår at sikre respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og retningslinjer for antikorruption mv. 

OECD’s Retningslinjer er ikke begrænset til kun at omfatte multinationale virksomheder, men alle virksomheder uanset størrelse.

Retningslinjerne kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.3 OECDs due diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder 

OECD’s due-diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder giver detaljerede anbefalinger og hjælp til virksomheder med henblik på at respektere menneskerettighederne og undgå at bidrage til konflikt gennem deres aktiviteter.  

Vejledningen kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.4 Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark) har til opgave at behandle sager om overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder' (jf. punkt 2.2) og udbrede kendskabet til Retningslinjerne. Institutionen er også OECD’s kontaktpunkt i Danmark. Institutionens virksomhed er reguleret i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (lov nr. 546 af 18/06/2012)

NCP Danmark kan på baggrund af en klage eller af egen drift behandle sager vedrørende mulige overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder', der enten er begået i Danmark eller vedrører en dansk virksomhed (gælder både offentlige og private virksomheder), statslige eller regionale myndigheder.

Læs mere på NCP Danmarks hjemmeside

3. Materielle krav til leverandøren

3.1 Menneskerettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination. 
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100. 

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammeaftalen at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights'.

3.2 Arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, hvilket blandt andet indebærer: 

 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.
 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede Produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 •  At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN's Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.
3.3 Arbejdsklausul

Leverandøren skal ved udførelse af tjenesteydelser, herunder i form af eventuelle tilknyttede serviceydelser, sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved ”medvirker til at opfylde Kontrakten” forstås arbejde udført i Danmark med henblik på Kontraktens opfyldelse.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen.

3.4 Miljø

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af Rammeaftalen omfattede Produkter/Ydelser på god vis søger:

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Kontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i 'OECD Guidelines for Multinational Enterprises'.

3.5 Antikorruption

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.

Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra alle former for korruption. 

Ved korruption forstås aktiv bestikkelse som defineret i artikel 3 i Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1 i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Leverandørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Leverandøren er etableret.

4. Krav om risikobaseret due diligence

4.1 Indledning

Kravene om risikobaseret due diligence baserer sig navnlig på FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECDs retningslinjer for Multinationale Virksomheder  

Risikobaseret due diligence indebærer, at virksomheden aktivt og systematisk undersøger risikoen for overtrædelser af de internationalt anerkendte retningslinjer i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter, både hos virksomheden selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, fx leverandører. Endvidere omfatter begrebet due diligence, at virksomheden træffer foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser. 

Virksomhederne skal ifølge retningslinjerne konkret identificere, forebygge, afbøde og redegøre for aktuelle og potentielle overtrædelser og negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfund. 

Retningslinjerne omfatter både overtrædelser, som virksomheden forårsager eller medvirker til, eller som er direkte forbundet med virksomhedens operationelle aktiviteter, Produkter eller serviceydelser

4.2 Generelt

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelse af Kontrakten til at udvise risikobaseret due diligence i relation til kravene i punkt 3. Leverandøren skal således undersøge risikoen for overtrædelse af kravene i punkt 3 i forbindelse med Leverandørens forretningsaktiviteter, både hos Leverandøren selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, f.eks. underleverandører, og træffe foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser ved opfyldelse af Kontrakten.

Ansvaret for at respektere menneskerettighederne gælder for alle virksomheder uanset deres størrelse, sektor, operationel kontekst, ejerskab og struktur. Imidlertid kan virksomhederne have varierende mulighed for at arbejde med menneskerettighederne som følge af ovenfornævnte faktorer.  

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandører, der er større virksomheder, anses under alle omstændigheder for at udvise nødvendig omhu, hvis Leverandøren sikrer følgende fire grundlæggende tiltag i relation til de af Kontrakten omfattede produkter eller dele heraf:

 1. Politik, der overordnet beskriver Leverandørens holdning til ansvarlig leverandørstyring.
 2. Risikovurdering, der omfatter løbende vurdering af aktuelle og potentielle indvirkninger relateret til Leverandørens aktiviteter og relationer til det under Kontrakten leverede.
 3. Implementering af politik for ansvarlig leverandørstyring, der bl.a. med udgangspunkt i risikovurderingen omfatter monitorering af udvalgte underleverandørers aktiviteter og løbende forbedringer. Leverandøren bør skride til øjeblikkelig handling, hvis der konstateres grove krænkelser af grundlæggende rettigheder og internationale miljøstandarder.
 4. Rapportering om indsatsen og dens resultater.

Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på anden vis, som er tilpasset Leverandørens indsats set ud fra en pragmatisk tilgang og under hensyntagen til de konkrete forhold og Leverandørens ressourcer.

4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisikoområder

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til i sine forretningsmæssige systemer at integrere OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde i form af den i guiden nævnte "Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain", jf. annex I til guiden. 

Disse forpligtelser medfører, at Leverandøren for de af Kontrakten omfattede Produkter eller dele heraf i overensstemmelse med OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde skal: 

 1. Etablere stærke forretningsmæssige systemer, som understøtter retningslinjerne,
 2. Identificere og håndtere risici i leverandørkæden,
 3. Udarbejde og implementere en strategi som svar på identificerede risici,
 4. Understøtte uafhængige tredjeparts audits i leverandørkæden, og
 5. Foretage offentlig rapportering om Leverandørens due diligence
 6. Dokumentation

Ud over dokumentation for opfyldelse af de i Kontraktens fastlagte specifikke krav til Produktets egenskaber vil [jeres organisation] som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammeaftalen lever op til kravene i dette bilag.

5. Dokumentation

5.1 Dokumentation – særligt om arbejdsklausuler

[Jeres organisation] kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen i punkt 3.3. fastsætter.

[Jeres organisation] kan kræve, at Leverandøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.

[Jeres organisation] kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

5.2 Dokumentation – i øvrigt

Leverandøren skal til hver en tid, og senest 30 Dage efter [jeres organisation]’s skriftlige anmodning herom, opfylde dokumentationskravene jf. punkt 5.2.1-5.2.3.

5.2.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse

Heri erklæres det, at Leverandøren ved opfyldelse af Kontrakten løbende sikrer overholdelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption og due diligence.

5.2.2 Beskrivelse af praktiske tiltag

Heri beskrives de tiltag, som Leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af de nævnte krav. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag.

5.2.3 Beskrivelse af resultatmålinger

Heri beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder så som Global Reporting Initiative's standarder for rapportering eller de standarder, der er fastlagt i EU’s Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som forventeligt snart bliver erstattet af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

[Jeres organisation] accepterer naturligvis også andre bevistyper, der opfylder de i nærværende punkt 5 fastlagte dokumentationskrav.

6. Leverandørens ansvar

Som anført ovenfor er Leverandøren efter Kontrakten alene forpligtet til at sikre overholdelsen af de i punkt 3, 4 og 5 nævnte krav "ved opfyldelsen af Kontrakten". Leverandørens ansvar angår således alene det under Kontrakten leverede.

Ved vurderingen af, hvorvidt en Leverandør kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Kontrakten, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist ”due diligence” i forhold til, hvad der med rimelighed kan forventes af Leverandøren ud fra den kontekst, Leverandøren opererer i. Due diligence afhænger af den pågældende Leverandørs størrelse, forretningsmæssige sammenhæng og kompleksitet, overtrædelsens alvor, om årsagen til overtrædelsen er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

7. Procedure ved konkret begrundet mistanke

Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandørens opfyldelse af Kontrakten strider mod de i punkt 3 og 4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter [jeres organisation]’s anmodning herom fremsende en skriftlig redegørelse indeholdende følgende punkter:

 1. Afvisning eller bekræftelse af den konkret begrundede mistanke.
 2. Redegørelse for de omhandlede forhold samt ved bekræftelse af mistanken en handlingsplan for, hvorledes der kan rettes op på situationen, herunder hvilke foranstaltninger Leverandøren sætter i værk for at påvirke forholdet, herunder at mindske risikoen for, at tilsvarende situationer opstår.

Redegørelsen kan i relevant omfang omfatte dokumentation for, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de varer og/eller tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er tilvirket, samt fornøden dokumentation for hvilke materialer, der indgår i Produkterne .Derudover skal der være en angivelse af hvorledes en part har mulighed for at søge genoprejsning og udbedring af eventuelle skader, såfremt en sag om negativ indvirkning af menneskerettighederne måtte opstå (jf. FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv nr. 29). Endvidere skal Leverandøren redegøre for, hvorvidt årsagen til mistanken er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

Konkret begrundet mistanke kan bl.a. anses at foreligge, såfremt Leverandøren indbringes for Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark), jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, uanset i hvilket land retsforfølgelsen finder sted. 

Leverandøren skal derfor af egen drift straks kontakte [jeres organisation], hvis Leverandøren bliver opmærksom på, at der foreligger overtrædelse af punkt 3 og 4, eller hvis Leverandøren indbringes for NCP Danmark, jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten og i den forbindelse af egen drift fremsende redegørelse og dokumentation som ovenfor anført. 

[Jeres organisation] vil på baggrund af overnævnte skriftlige redegørelse og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.

Fandt du ikke hvad du ledte efter? 

Send os ønsker til krav og kriterier som du ønsker produktsiden skal indeholde. Du har også mulighed for at ønske en temagruppe, som Forum for Bæredygtige Indkøb kan arbejde med.

Giv os feedback