Quickguide til dokumenterbart bæredygtigt træ og papir

(udgivet oktober 2022 af Forum for Bæredygtige Indkøb)

  • Opdateret 19. januar 2024

Ønsker du at sikre, at din organisation får bæredygtigt træ og produkter heraf, når I bygger nyt, renoverer, køber møbler og tryksager eller andre produkter lavet af træ?

Hvad enten din organisation allerede stiller krav til bæredygtigt træ eller overvejer det, så får du i denne kvikguide hjælp til, hvordan I gør det i praksis gennem fem anbefalinger. På den måde bidrager I aktivt til den grønne omstilling og mange af FN’s verdensmål.

En vejledning fra Miljøstyrelsen (tidligere Naturstyrelsen) fortæller, hvordan man sikrer bæredygtigt træ i praksis.

Vejledningen er gratis og kan downloades her: Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Vejledningen kan anvendes af alle offentlige og private indkøbere og giver en række konkrete tekstforslag til udbudsmateriale og kontrakter. Disse er samlet i vejledningens kapitel 7 - den nemme vej til at komme hurtigt i gang.

Vejledningen peger bl.a. på FSC- og PEFC-certificeret træ som mulig dokumentation for opfyldelse af krav om ’bæredygtigt træ’. Certificeringsordningerne FSC og PEFC, som begge stiller krav til lovligt fældet træ, anvendes også af virksomheder til at overholde væsentlige dele af EU’s tømmerforordning (EUTR), som har til formål at modvirke handel med ulovligt fældet træ. Indkøb af FSC- og PEFC-certificerede produkter bidrager dermed til at overholde EUTR.

Udtrykkene 'træprodukter' og 'bæredygtigt træ' refererer ikke kun til gængse produkter af træ som terrassebrædder, møbler og reoler. I den offentlige indkøbsvejledning skal 'træprodukter' forstås som produkter af en eller flere af nedenstående kategorier, hvori træ udgør en væsentlig del:

  1. Råtræ, savet træ, plader af træ og andre halvfabrikata og varer af træ
  2. Møbler
  3. Kontorartikler
  4. Kopi- og printerpapir og tryksager
  5. Andet papir og pap og varer deraf

Så begrebet træprodukter rummer også flyttekasser og emballage, træfiber- og papirisolering, legeredskaber, bordplader, bleer og hygiejneprodukter osv.

Går vi videre end vejledningens definition af træprodukter, så kan man også medtage materialer som gummi, kork, rattan og bambus, der alle kan findes i skove, og indgår i mange produkter i dag.

Inden for modebranchen anvendes der også træ til produktion af viskosegarn, og så bruges der også træ i energibranchen, hvor træpiller og træflis anvendes til produktion af energi

Den 29. september 2020 afholdt Forum for Bæredygtige Indkøb et velbesøgt webinar om indkøb af bæredygtigt træ og papir med udgangspunkt i den offentlige indkøbsvejledning. En optagelse af arrangementet ligger frit tilgængeligt på Forums hjemmeside:

Se webinar om indkøb af bæredygtigt træ og papir

Her kan du blandt høre, hvordan både Aarhus Kommune og SKI arbejder med at implementere og følge op på krav til bæredygtigt træ og papir i udbud.

Du kan også se og høre, hvordan legeplads-producenten NORNA PLAYGROUNDS gennem FSC-certificering kan levere dokumentation for bæredygtigt træ og leve op til de offentlige krav.

Og så er der masser af tips og gode råd fra Morten Brodde, FSC Danmark. Med webinaret får relevante medarbejdere i din organisation den rette viden.

Miljøstyrelsens vejledning indeholder bl.a. klare beskrivelser af dokumentation for bæredygtigt træ via certificeret træ, alternativ dokumentation og eksempler på kravsspecifikationer og dokumentation til udbudsmaterialer.

Det er ikke bare vigtigt at stille krav om dokumenterbart bæredygtigt træ og produkter heraf. Det er også essentielt at beskrive, hvilken dokumentation I forventer, og hvilken kontrol leverandørerne skal være indforstået med.

Det kan være ved, at I i udbudsbetingelserne beskriver processen for en stikprøvekontrol forinden tildeling af kontrakt og jeres mulighed for at indhente dokumentation i kontraktperioden. Krav og opfølgning på kravene skal gå hånd i hånd.

Når I har formuleret krav til bæredygtigt træ og papir i relevante udbudsmaterialer efter markedsdialog, så er I kommet godt i gang.

Erfaringer viser dog, at I med fordel kan følge det op med kommunikationstiltag som informationsmøder, brochurer og leverandørbreve, hvor I kan fortælle, hvorfor I stiller kravene, hvad kravene er, hvilke former for dokumentation I accepterer, og hvordan I vil følge op på kravene ved at kontrollere dokumentation.

Webinar

Forum for Bæredygtige Indkøb afviklede i 2019 et webinar om bæredygtigt træ og papir.

Webinaret er både relevant for offentlige indkøbere, miljømedarbejdere og udbudskonsulenter og leverandører til det offentlige.

Se webinaret under webinar og læring