Webinar: Bæredygtigt træ

  • Opdateret 2. januar 2023

Forum for Bæredygtige Indkøb afviklede i 2020 et webinar om bæredygtigt træ og papir. Webinaret er både relevant for offentlige indkøbere, miljømedarbejdere og udbudskonsulenter og leverandører til det offentlige – nu kan det også ses her.

På webinaret vil du blive undervist i begrebet ”bæredygtigt træ” og værktøjer, som gør dig i stand til at stille krav om det og følge op på dem. Du vil også få et overblik over markedet for dokumenterbart bæredygtigt træ. Herudover vil du høre konkrete eksempler på, hvordan danske kommuner og Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) omsætter grønne indkøbsmål om bæredygtigt træ til krav i udbudsmaterialer, og hvordan man som virksomhed kan leve op til dem.

Webinaret tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning ”Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder” og Indkøbsmål 4 (bæredygtigt træ) under Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb.

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Program for afspilning

(00:00) Velkomst v/ Morten Brodde fra FSC Danmark og lidt om Forum for Bæredygtige Indkøb.

(07:35) Opdatering af vejledning om indkøb af bæredygtigt træ v/ Gitte M. Bertelsen, Miljøstyrelsen

(09:35) FSC Danmarks arbejde i den offentlige sektor v/ Morten Brodde, FSC Danmark

(16:00) BÆREDYGTIGT TRÆ: INTRODUKTION TIL MARKEDET OG RELEVANTE VÆRKTØJER: Morten Brodde fra FSC Danmark introducerer begrebet ”bæredygtigt træ” og nyttige værktøjer og ressourcer, som med fordel kan anvendes, når man vil stille krav og følge op på dem.

(41:18) OPFØLGNING OG KOMMUNIKATION MED LEVERANDØRER: Hør Tommy Nielsen fra Aarhus Kommune fortælle, hvad kommunen gør for at følge op på krav om bæredygtigt træ, og hvordan kommunen får kommunikeret den nødvendige viden om såvel krav som dokumentationsmuligheder til leverandørerne, og hvorfor det er vigtigt.

(52:55) BÆREDYGTIGT TRÆ I SKI-AFTALER: Hør Katrine Pape Huldahl fortælle, hvordan Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har implementeret krav om bæredygtigt træ i en række aftaler, hvordan de følger op på kravene, og hvilke gode råd de vil give videre til andre.

(1:12:55) ENKEL LEVERANDØRDOKUMENTATION GENNEM FSC: Hør Peter Bjerregaard fra NORNA PLAYGROUNDS fortælle om, hvordan legepladsproducenten gennem FSC-certificering kan levere dokumentation for bæredygtigt træ og leve op til de offentlige krav. Peter vil også forklare, hvordan virksomheden bruger FSC at bidrage til FN’s verdensmål og virksomhedens bæredygtighedsprofil.

(1:35:09) Hvor er der hjælp at hente? Hvordan kommer vi i gang? v/ Morten Brodde, FSC Danmark

(2:17:03) Afrunding