POGI's indkøbsmål

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er baseret på fælles forpligtende grønne indkøbsmål. De er et værktøj til at stille miljøkrav til indkøb, og dermed påvirke markedet og sikre positiv miljøeffekt.

  • Opdateret 22. december 2022

Partnerskabet udvikler hvert år nye indkøbsmål og efterser også regelmæssigt de eksisterende mål og opdaterer miljøkravene, hvis der sker noget nyt.

Her får du et overblik over de eksisterende indkøbsmål, og hvilke af indkøbsmålene er under revidering lige nu.

Midlertidig gældende indkøbsmål for børneartikler er vedtaget af Partnerskabet i 2020

Indkøbsmålet for børneartikler er under revidering frem til Q3 2022. Indkøbsmålet blev sidst revideret i 2012, og kravene i daværende indkøbsmål er derfor ikke længere tidssvarende. Indkøbsmålet fra 2012 erstattes derfor af følgende midlertidige krav, frem til offentliggørelsen af et mere udførligt indkøbsmål i 2021:

  • For legetøj samt hobby- og beskæftigelsesmaterialer, hvortil der er formuleret kriterier under Svanemærket og/eller EU-Blomsten, og hvor der er produkter tilgængelige, der lever op til disse, skal POGIs medlemmer købe legetøj, der lever op til det relevante Svane- eller EU-Blomstmærke.
  • Alle indkøbte bleer til børn skal leve op til kravene under Svanemærket eller EU-Blomsten.
  • Alle indkøbte børneplejeprodukter, hvortil der findes kriterier under Svanemærket eller EU-Blomsten, skal leve op til kriterierne for Svanemærket eller EU-Blomsten.

Det tidligere POGI indkøbsmål 11 vedrørende transport af fødevarer og tekstiler er udgået og bliver inkorporeret i de relevante indkøbsmål.

Aktive arbejdsgrupper

Hvert år nedsættes 2-3 arbejdsgrupper under POGI, som i samarbejde med Sekretariat for Grønne Indkøb hver reviderer et indkøbsmål. Status for arbejdsgrupperne finder du herunder:

1 - Fødevarer: Arbejdsgruppen mødes første gang i maj 2022.

3 - Byggeri og anlæg: Sekretariatet er i samarbejde med arbejdsgruppen i færd med at afdække fokus for det nye indkøbsmål. der er ikke fastsat dato for næste møde i arbejdsgruppen.

4 - Bæredygtigt træ: Arbejdsgruppen mødes første gang i september 2022.

5 - Rengøring: Arbejdsgruppen mødes første gang i maj 2022.

6 - Børneartikler: Indkøbsmålet sendes snarest i markedshøring, hvorefter Sekretariat for Grønne Indkøb samler op på høringssvarene som vil blive præsenteret for arbejdsgruppen eller styregruppen for POGI.