POGI's indkøbsmål

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er baseret på fælles forpligtende grønne indkøbsmål. De er et værktøj til at stille miljøkrav til indkøb, og dermed påvirke markedet og sikre positiv miljøeffekt.

  • Opdateret 18. juni 2024

Partnerskabet udvikler hvert år nye indkøbsmål og efterser også regelmæssigt de eksisterende mål og opdaterer miljøkravene, hvis der sker noget nyt.

Her får du et overblik over de eksisterende indkøbsmål, og hvilke af indkøbsmålene er under revidering lige nu.

OBS: Vi er opmærksomme på følgende udfordringer:

Vedr. anbefaling 10.d Blæstkølere og -frysere, hvor det ikke er muligt at leve op til anbefalingen ift. hurtigkøling. 

Vedr. krav 10.f Ovne - se henvisning til standarden DIN 18873-7 del 1 for combisteamere. 

Vedr. krav 10.m Kipgryder og -stegere - se bort fra krav om sluk-automatik/tænd og sluk-ur.

Sekretariatet vil genbesøge dette indkøbsmål ift. evt. opdatering/redigering.

Det tidligere POGI indkøbsmål 11 vedrørende transport af fødevarer og tekstiler er udgået og bliver inkorporeret i de relevante indkøbsmål.

Aktive arbejdsgrupper

Hvert år nedsættes 2-3 arbejdsgrupper under POGI, som i samarbejde med Sekretariat for Grønne Indkøb hver reviderer et indkøbsmål. Status for arbejdsgrupperne finder du herunder:

1 - Fødevarer: Arbejdsgruppen mødes første gang i maj 2022.

3 - Byggeri og anlæg: Sekretariatet er i samarbejde med arbejdsgruppen i færd med at afdække fokus for det nye indkøbsmål. der er ikke fastsat dato for næste møde i arbejdsgruppen.

4 - Bæredygtigt træ: Arbejdsgruppen mødes første gang i september 2022.

5 - Rengøring: Arbejdsgruppen mødes første gang i maj 2022.

6 - Børneartikler: Indkøbsmålet sendes snarest i markedshøring, hvorefter Sekretariat for Grønne Indkøb samler op på høringssvarene som vil blive præsenteret for arbejdsgruppen eller styregruppen for POGI.