POGI - proces for revidering af indkøbsmål

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb nedsætter løbende arbejdsgrupper, der opdaterer gamle indkøbsmål eller udvikler nye. Arbejdsgrupperne er kun for Partnerskabets medlemmer, men både miljø- og indkøbsfaglige medarbejdere fra medlemmernes organisationer er velkomne. Hvert år igangsættes 2-3 arbejdsgrupper. Her på siden kan du læse om rammerne for arbejdsgrupperne og processen for revidering af indkøbsmål.

 • Opdateret 10. juli 2023

Beslutning om aktivitetsplan:

 • På baggrund af indstilling fra sekretariat tager styregruppen stilling til samt godkender aktivitetsplan herunder hvilke indkøbsmål, der skal revideres eller udvikles. 
 • Aktivitetsplanen er koordineret med SKI's udbudsplan

Forberedelse:

 • Sekretariatet udarbejder baggrundsrapport og sikrer tidlig involvering af leverandører samt anden koordinering med eksterne (herunder SKI).
 • Kommissorier udarbejdes på baggrund af baggrundsrapport evt. med kommentarer fra arbejdsgruppen og/eller styregruppen.
 • Tovholder for arbejdsgrupper udpeges på baggrund af turnus-ordning.

Udviklingsproces:

 • Indkøbsmål udvikles af arbejdsgrupper 
 • Minimum fem POGI medlemmer skal være repræsenteret i arbejdsgruppen, herunder et medlem af POGI’s styregruppe som agerer tovholder for arbejdsgruppen.
 • Sekretariatet betjener arbejdsgruppen ift. udvikling af forslag til indkøbsmål inkl. løbende sparring med tovholder samt afholdelse og facilitering af arbejdsgruppemøder og skriftlige kommenteringer i arbejdsgruppen. 

Høringer:

 • I løbet af arbejdsgruppens proces gennemføres både en bred høring internt i POGI, og afslutningsvist gennemføres en branchehøring

Godkendelse:

 • Det endelige forslag fremsendes til styregruppen, der får mulighed for at gennemføre evt. intern godkendelsesproces.
 • Intern godkendelsesproces kan fx omfatte fremlæggelse for et politisk udvalg.
 • Det besluttes ved flertalsafstemning i styregruppen om nye indkøbsmål kan godkendes.
 • Indkøbsmål kan kun godkendes ifm. styregruppemøder, og som udgangspunkt kun ved mødet i foråret.