TCO-værktøjer

TCO er en forkortelse for Total Cost of Ownership. På dansk vil man kalde det totalomkostninger, og med det menes, at du ved beregningen af et produkts pris medregner alle omkostninger, der er forbundet med produktet i den tid, det er i brug.

  • Opdateret 21. november 2023

Hvad er TCO - og hvordan hænger totalomkostninger sammen med miljøet?

I offentlige indkøb er indkøbsprisen blot ”toppen af isbjerget”, når totalomkostningerne for produktets levetid tages i betragtning. Når der købes et billigt produkt, kan det i visse tilfælde ende med at blive meget dyrt i længden, fordi alle omkostninger i produktets levetid ikke medregnes.

Ved brug af TCO medregner du alle omkostningerne ved at indkøbe produktet, driften af produktet og eventuelle indirekte omkostninger, såsom drift, vedligeholdelse og bortskaffelse. Uanset hvor meget selve prisen vægter i evalueringen af et tilbud, erstatter totalomkostningsprisen således den rene indkøbspris.


Ideen med TCO er at beregne fremtidige udgifter gennem produktets levetid. I stedet for blot at se på, hvad der er billigst i indkøbspris, gør TCO-beregninger det muligt at vælge det produkt, der samlet set og gennem hele produktets levetid er det billigste. Beregning af produkters totalomkostninger er som udgangspunkt rent økonomiske beregninger og medtager ingen miljøfaktorer. Alligevel er der store afledte miljøbesparelser fx i form af reduceret el- og vandforbrug.

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Denne video indeholder en kort introduktion til TCO, og hvordan TCO-tanker bruges i praksis.

Undervisning og kurser i brugen af TCO-værktøjer

Hvad er TCO, og hvorfor er det relevant for udbydere og indkøbere at kende til det? Miljøstyrelsen tilbyder gratis undervisningsforløb i TCO-værktøjerne. Dertil er der løbende blevet afholdt webinarer med fokus på brug af TCO-værktøjer. Se to videoer:

Tilmeld dig næste gratis TCO kursus her

Tilmeld

Introduktion til forskellige TCO-værktøjer

Miljøstyrelsen udviklet en række værktøjer der gør det muligt at beregne, hvad et produkts samlede omkostninger vil blive i hele dets brugsfase. Disse TCO-værktøjer er tilknyttet forskellige produktgrupper. Find den aktuelle produktgruppe i fold-ud-listen.

Tilknyttet hver produktgruppe er en pdf-vejledning og et regneark, der opstiller en beregning med de væsentligste omkostningsparametre, når du som indkøber skal vurdere et tilbud fra leverandøren. Det kan være produktets elforbrug, udgifter til vedligeholdelse og service samt indkøbsprisen.

Alle TCO-værktøjerne er udviklet i tæt samarbejde med de relevante myndigheder og brancher, der bl.a. er kommet med forslag til, hvilke parametre der kan måles på og har sagt god for de standarder, der benyttes i beregningerne.

Det digitale TCO-værktøj

I 2023 har Erhvervsstyrelsen udviklet et digitalt TCO-værktøj, der kan bruges af alle offentlige indkøbere inden for både stat, kommune eller region. TCO-værktøjet giver mulighed for allerede i tilbudsfasen at sammenligne og evaluere mulige leverandører ud fra totalomkostningerne og miljøpåvirkningen af deres produkter i hele brugsfasen.

Det digitale TCO-værktøj kan på nuværende tidspunkt bruges til at beregne totalomkostninger for computere, skærme, servere, storageudstyr og mindre netværksudstyr. Der vil løbende blive tilføjet flere produktgrupper.    

 

Liste over produktgrupper

OBS: Bemærk, at TCO-værktøjet er afhængig af, at der er fastsat et årligt estimat af de kørte kilometer. Dvs. TCO-værktøjet primært er brugbart for transportydelser med struktureret og planlagt kørsel.

TCO-værktøjet er derfor baseret på faktiske kørte kilometer og ikke ”person-km”, ”belagte km” eller lignende.

Eksempler og erfaringer med TCO-beregninger

Der findes en række eksempler, hvor indkøbere har sparet både penge og reduceret miljøbelastning ved hjælp af totalomkostningsberegninger. 

Find øvrige guides, artikler og cases vedr. TCO under 'Viden og værktøjer' ved at klikke på 'TCO' under filtreringsmuligheden "Emne". 

Vejledning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en vejledning til brug af TCO i udbud, der kan findes på deres hjemmeside

Gå til vejledningen

11 mio. kr. sparet på 3 år

Da Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) i 2012 lavede en forpligtende indkøbsaftale om computere, konkurrerede leverandørerne ikke alene på anskaffelsespris, men også på produkternes samlede levetidsomkostninger. Beregninger viser, at aftalen over tre år ville spare kommunerne for 11 mio. kr. og medfører et reduceret CO2-udslip på 3625 tons.

De rigtige frysere kan spare KU 14-28 millioner kr

Københavns Universitet brugte TCO-beregning ved indkøb af ultra kolde frysere til brug i laboratorier. Indkøbene giver universitetet potentielle besparelser på 14-28 mio. kr. over en 4-årig. Ud over den økonomiske besparelse giver indkøbet et reduceret energiforbrug og medfølgende CO2 reduktion over 15 år på ca. 3000-6000 ton CO2.