TCO-værktøjer

TCO er en forkortelse for Total Cost of Ownership. På dansk vil man kalde det totalomkostninger, og med det menes, at du ved beregningen af et produkts pris medregner alle omkostninger, der er forbundet med produktet i den tid, det er i brug.

  • Opdateret 27. februar 2023

Hvorfor TCO?

Ved TCO betyder det, at du medregner omkostningerne ved at indkøbe produktet, driften af produktet og eventuelt også de indirekte omkostninger, såsom drift, vedligeholdelse og bortskaffelse. Uanset hvor meget prisen vægter i evalueringen af et tilbud, erstatter totalomkostningsprisen den rene indkøbspris.

Ideen med TCO er at beregne fremtidige udgifter gennem produktets levetid. I stedet for blot at se på, hvad der er billigst i indkøbspris, gør TCO-beregninger det muligt at vælge det produkt, der samlet set og gennem hele produktets levetid er det billigste.

Beregning af produkters totalomkostninger er som udgangspunkt rent økonomiske beregninger og medtager ingen miljøfaktorer. Alligevel er der store afledte miljøbesparelser fx i form af reduceret el- og vandforbrug.

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Denne video indeholder en kort introduktion til TCO, og hvordan TCO-tanker bruges i praksis.

TCO-værktøjer

Miljøstyrelsen har udviklet en række værktøjer, der gør det muligt allerede i tilbudsfasen at beregne, hvad et produkts samlede omkostninger vil blive i hele dets brugsfase.

TCO-værktøjerne består af en pdf-vejledning til indkøberen samt et simpelt regneark, der opstiller en beregning med de væsentligste omkostningsparametre, der skal tages med, når tilbud fra leverandøren skal vurderes. Det kan være produktets elforbrug, udgifter til vedligeholdelse og service samt indkøbsprisen.

For alle TCO-værktøjerne gælder det, at de er udviklet i tæt samarbejde med de relevante brancher, der bl.a. er kommet med forslag til, hvilke parametre der kan måles på og har sagt god for de standarder, der benyttes i beregningerne.

Læring

Hvad er TCO, og hvorfor er det relevant for udbydere og indkøbere at kende til det? I videoen nedenfor får du både svar på disse spørgsmål, og indblik i baggrunden for at Hillerød Kommune gør brug af TCO-betragtninger når de for eksempel udbyder kaffe i fællesskab med andre kommuner. 

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Kurser i brugen af TCO værktøjer

Miljøstyrelsen afholder løbende webinarer med fokus på brug af TCO-værktøjerne. I de to nedenstående videoer ses optagelse fra et webinar afholdt i juni 2022. Ønsker du at deltage på et TCO-webinar, offentliggøres nye datoer gennem Sekretariat for Grønne Indkøbs nyhedsbrev samt på Forum for Bæredygtige Indkøbs LinkedIn-profil.

Du kan læse mere om tilmelding til TCO-kursus her på siden

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.

Tilmeld dig næste gratis TCO kursus her

Tilmeld

Eksempler på brug af TCO

Vejledning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en vejledning til brug af TCO i udbud, der kan findes på deres hjemmeside

Gå til vejledningen

Cases

Find øvrige guides, artikler og cases vedr. TCO under 'Viden og værktøjer' ved at klikke på 'TCO' under emne

Gå til 'Viden og Værktøjer'

11 mio. kr. sparet på 3 år

Da Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) i 2012 lavede en forpligtende indkøbsaftale om computere, konkurrerede leverandørerne ikke alene på anskaffelsespris, men også på produkternes samlede levetidsomkostninger. Beregninger viser, at aftalen over tre år ville spare kommunerne for 11 mio. kr. og medfører et reduceret CO2-udslip på 3625 tons.

De rigtige frysere kan spare KU 14-28 millioner kr

Københavns Universitet brugte TCO-beregning ved indkøb af ultra kolde frysere til brug i laboratorier. Indkøbene giver universitetet potentielle besparelser på 14-28 mio. kr. over en 4-årig. Ud over den økonomiske besparelse giver indkøbet et reduceret energiforbrug og medfølgende CO2 reduktion over 15 år på ca. 3000-6000 ton CO2.