Rengøring og indendørs rengøringstjenester

Under Miljø kan du finde Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs (POGI) krav til rengøring samt EU's GPP kriterier til rengøring og indendørs rengøringstjenester.

 • Opdateret 5. februar 2024

Krav

POGI

POGI krav er obligatoriske for POGI medlemmer og bruges til inspiration for andre.

Indkøbsmål 5, publiceret første gang i november 2016, revideret og godkendt af POGI styregruppe i maj 2023.

Indkøbsmålet for rengøring har til formål at sikre, at rengøring udføres med brug af så få skadelige kemikalier som muligt, både hvad angår antal og mængde (dosering). Ved indkøb af rengøringsmidler og -remedier, samt ved udbud af rengøringsservices ønsker Partnerskabet at sætte ambitiøse krav til miljø- og arbejdsmiljø.

5.a Universal- og rengøringsmidler

Universal- og rengøringsmidler omfatter rengøringsmidler, der er beregnet til regelmæssig rengøring af hårde overflader såsom: gulve, vægge, lofter, vinduer samt andre hårde overflader indendørs.

Alle indkøbte universal- og sanitetsrengøringsmidler opfylder kriterierne for miljømærkerne: Svanemærket, EU-Blomsten eller tilsvarende. 

Krav til universal- og sanitetsrengøringsmidler er defineret i Svanemærkets kriteriedokument for produktspecifikke krav for rengøringsmidler generation 6 (Cleaning Products), krav O5-O29. 
Kriteriedokument gældende til 31. december 2025.

Krav til universal- og sanitetsrengøringsmidler er defineret i EU-blomstens kriteriedokument for EU-miljømærkede rengøringsmidler til hårde overflader version 2.1, kriterium 1, 2, 3, 4, 6.  
Kriteriedokument gældende til 31. december 2026. 

Det er et krav at spraydåser eller -flasker med drivgasser ikke må anvendes.
Det er et krav, at tydelige doseringsangivelser fremgår på det enkelte rengøringsmiddel samt fremgår af vedlagte produktdatablade. Evt. visuelt ved hjælp af piktogrammer. 
Det er et krav, at rengøringsmidlerne kan doseres præcist ved brug af doseringsanlæg eller medfølgende doseringspumper m. tydelig doseringsangivelse fra leverandør.
Det er et krav, at rengøringsmidlerne leveres i en høj koncentration, således transport af væske reduceres. Blandingsforholdene må maksimalt være mellem 1-2 ml. pr. liter. 
Det er et krav at rengøringsmidlerne opfylder kriterierne for allergimærkerne.

Det er et krav at benytte en vaske-/lejeordning med brug af den nyeste fiberteknologi, der, dokumenteret af tredjepart, kan rengøre uden brug af rengøringsmidler(kemi), men udelukkende med brug af vand. (Undtaget herfor er afkalkningsmidler, sanitetsrengøring samt pleje af åbne gulvoverflader) 
Desuden er det et krav at leverandøren af vaske-/lejeordningen benytter sig af et certificeret Svanemærket vaskeri eller tilsvarende. 

5.b Vaske- og opvaskemidler

Vaske- og opvaskemidler omfatter vaskemidler til håndopvask, maskinopvask og tekstilvask, herunder tekstilvaskemidler som hovedsageligt er beregnet til husholdningsvaskemaskiner, men udelukker dog ikke brug i industrielle vaskerier. 

Alle indkøbte tekstilvaskemidler og opvaskemidler opfylder kriterierne for miljømærkerne: Svanemærket, EU-Blomsten eller tilsvarende. 

 

Krav til vaskemidler til håndopvask er defineret i Svanemærkets kriteriedokument for produktspecifikke krav for håndopvaskemiddel generation 6 (Hand dishwashing detergents), krav O1, O2, O5-O12. Kriteriedokument gældende til 31. december 2024. 

 

Krav til vaskemidler til håndopvask er defineret i EU-blomstens kriteriedokument version 2.1, kriterium 1, 2, 3, 4, 6. Kriteriedokument gældende til 31. december 2026. 

 

Krav til opvaskemidler til maskinopvask er defineret i Svanemærkets kriteriedokument for produktspecifikke krav for opvaskemidler til professionel maskinopvask generation 3 (Dishwasher detergents for professional use), krav O1-O8, O10-O20. Kriteriedokument gældende til 31. december 2026. 

 

Krav til opvaskemidler til maskinopvask er defineret i EU-blomstens kriteriedokument version 2.1, kriterium 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kriteriedokument gældende til 31. december 2026. 

 

Krav til vaskemidler til tekstil er defineret i Svanemærkets kriteriedokument for produktspecifikke krav for tekstilvaskemidler og pletfjernere generation 8 (Laundry Detergents and Stain Removers), krav O1, O2, O5-O22. Kriteriedokument gældende til 31. december 2025. Samt Svanemærkets kriteriedokument for vaskemidler til professionelt brug, generation 3 (Laundry detergents for professionel use). Krav O1-O29. Kriteriedokument gældende til 30. juni 2024.

Det er et krav at spraydåser eller -flasker med drivgasser ikke må anvendes.
Det er et krav, at tydelige doseringsangivelser fremgår på det enkelte rengøringsmiddel samt fremgår af vedlagte produktdatablade.
Det er et krav, at vaske- og opvaskemidlerne kan doseres præcist ved brug af medfølgende dispenser fra leverandør.

Krav for hånd- og maskinopvaskemidler: 
Det er et krav at vaskemidlerne opfylder kriterierne for allergimærkerne.
Krav for tekstilvask:
Det er et krav at benytte vaske-/lejeløsning, hvorved det skal sikres at vaskeprocessen opfylder kriterierne for Svanemærket eller tilsvarende.

5.c Håndhygiejneprodukter

Håndhygiejneprodukter omfatter produkter, der er bestemt til at komme i kontakt med huden i forbindelse med rensning eller beskyttelse.

Alt indkøbt håndsæbe og håndhygiejnecremer opfylder som minimum kriterierne for miljømærket Svanemærket, EU-blomsten eller tilsvarende.

 

Krav til håndsæbe og håndhygiejnecremer er defineret i Svanemærkets kriteriedokument for produktspecifikke krav for hygiejneprodukter generation 6 (Sanitary products), krav O1-O41. Kriteriedokument gældende til 31. december 2025. 

 

Krav til håndsæbe og håndhygiejnecremer er defineret i EU-blomstens kriteriedokument for produktspecifikke krav for kosmetiske produkter version 3.0, kriterium 1-6. Kriteriedokument gældende til 31. december 2027. 

Det er et krav i hospitalsvæsenet, at produkterne skal kunne anvendes iht. at Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer fra Statens Serum Institut.
Det er et krav, at håndhygiejneprodukter kan doseres præcist ved brug af medfølgende dispenser fra leverandør. Såfremt dispenser ikke egnes til produktets viskositet, skal tydelig angivelse af korrekt dosering fremgå på produktet.

Det er et krav at håndhygiejneprodukterne opfylder kriterierne for allergimærkerne.

5.d Aftørringsprodukter

Aftørringspapir omfatter toiletpapir, køkkenruller, jumboruller, papirhåndklæder og papirlommetørklæder.

Alt aftørringspapir er 100 % genbrugspapir og/eller opfylder kriterierne for miljømærkerne: Svanemærket, EU-Blomsten, FSC, PEFC eller tilsvarende. 

 

Krav til aftørringsprodukter er defineret i Svanemærkets kriteriedokument for produktspecifikke krav for Toiletpapir, køkkenruller, servietter, papirhåndklæder o. lign. generation 6 (Tissue Paper and Tissue Products – Supplementary Module), krav O8-O19 2, 2.2, 2.3. Kriteriedokument gældende til 31. december 2027. 

 

Krav til aftørringsprodukter er defineret i EU-blomstens kriteriedokument for produktspecifikke krav for Toiletpapir, køkkenruller, servietter, papirhåndklæder o. lign. version 2.0, kriterium 1, 3, 4. Kriteriedokument gældende til 31. december 2024. 

Det er et krav, at aftørringsprodukter produceret af træfibre skal opfylde kriterierne for FSC-mærket eller tilsvarende.
Det er et krav i hospitalsvæsenet, at aftørringsprodukter skal kunne anvendes iht. de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer beskrevne procedure i håndhygiejne, Statens Serums Institut, 2021.
Det er et krav i hospitalsvæsenet, at aftørringsprodukter skal kunne anvendes iht. de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer beskrevne procedure i håndhygiejne, Statens Serums Institut, 2021

Det er et krav at aftørringsprodukter produceret af tekstil skal opfylde kriterierne for STANDARD 100 by OEKO-TEX® eller tilsvarende.
Det er et krav at benytte genbrugelige/vaskbare stofhåndklæder eller håndfrotté i stedet for engangsaftørringspapir. Dog overholder genbrugelige håndfrotté af tekstil og stofhåndklædedispensere, på nuværende tidspunkt, ikke NIR retningslinjerne. 
Derfor må disse aftørringskoncepter ikke benyttes i sundhedsvæsenet. 

5.e Desinficerende rengøringsmidler

Desinficerende rengøringsmidler omfatter produkter bestemt til desinficering af hårde overflader. Det anbefales at undgå/minimere brugen af desinficerende rengøringsmidler grundet miljøbelastningen.

Det er et krav, at desinficerende rengøringsmidler indeholdende klor, IKKE må anvendes.
For information og vejledning om desinfektion se Miljøstyrelsens tips om rengøringsmidler.
Det er et krav, at spraydåser eller -flasker med drivgasser ikke må anvendes. 
Det er et krav, at tydelige doseringsangivelser fremgår på det enkelte desinficerende rengøringsmiddel samt fremgår af vedlagte produktdatablade.
Det er et krav, at desinficeringsmidlet kan doseres præcist ved brug af medfølgende dispenser fra leverandør.
Det er et krav, at produkterne i sundhedsvæsnet skal kunne anvendes iht. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer fra Statens Serum Institut: Desinfektion i sundhedssektoren 2022.

5.f Emballage

Emballage omfatter krav til rengøringsprodukters primære, sekundære og tertiære emballage. Ved primær emballage forstås den nære emballage, tættest på produktet. Ved sekundær emballage forstås emballagen, der samler et antal produkter og ved tertiær emballage forstås transportemballagen. 

Rengøringsprodukternes primære, sekundære og tertiære emballage skal opfylde de dertilhørende produktspecifikke kriterier beskrevet i Svanemærket, EU-blomsten eller tilsvarende.   
Universal- og rengøringsmidler

Emballagekrav til universal- og sanitetsrengøringsmidler er defineret i Svanemærkets kriteriedokument for produktspecifikke krav for rengøringsmidler generation 6 (Cleaning Products), krav O26-O29. Kriteriedokument gældende til 31. december 2025.

 

Krav til universal- og sanitetsrengøringsmidler er defineret i EU-blomstens kriteriedokument for EU-miljømærkede rengøringsmidler til hårde overflader version 2.1, kriterium 5.
Kriteriedokument gældende til 31. december 2026. 

Vaskemidler til håndopvask

Emballagekrav til vaskemidler til håndopvask er defineret i Svanemærkets kriteriedokument for produktspecifikke krav for håndopvaskemiddel generation 6 (Hand dishwashing detergents), krav O14-O16. Kriteriedokument gældende til 31. december 2024. 

 

Emballagekrav til vaskemidler til håndopvask er defineret i EU-blomstens kriteriedokument version 2.1, kriterium 5. Kriteriedokument gældende til 31. december 2026. 

Opvaskemidler til maskinopvask

Emballagekrav til opvaskemidler til maskinopvask er defineret i Svanemærkets kriteriedokument for produktspecifikke krav for opvaskemidler til professionel maskinopvask generation 3 (Dishwasher detergents for professional use), krav O15-O20. Kriteriedokument gældende til 31. december 2026. 

 

Emballagekrav til opvaskemidler til maskinopvask er defineret i EU-blomstens kriteriedokument version 2.1, kriterium 6. Kriteriedokument gældende til 31. december 2026. 

Vaskemidler til tekstil

Emballagekrav til vaskemidler til tekstil er defineret i Svanemærkets kriteriedokument for produktspecifikke krav for tekstilvaskemidler og pletfjernere generation 8 (Laundry Detergents and Stain Removers), krav O19-O22. Kriteriedokument gældende til 31. december 2025. Samt 
Svanemærkets kriteriedokument for vaskemidler til professionelt brug, generation 3 (Laundry detergents for professional use), afsnit 1.1 O1, O10, O11 og O12. Kriteriedokument gældende til 30. juni 2024.

 

Emballagekrav til tekstilvaskemidler er defineret i EU-blomstens kriteriedokument version 2.1, kriterium 6. Kriteriedokument gældende til 31. december 2026. 

Håndsæbe og hygiejnecremer

Emballagekrav til håndsæbe og håndhygiejnecremer er defineret i Svanemærkets kriteriedokument for produktspecifikke krav for hygiejneprodukter generation 6 (Sanitary Products), krav O36-O38. Kriteriedokument gældende til 31. december 2025. 

 

Emballagekrav til håndsæbe og håndhygiejnecremer er defineret i EU-blomstens kriteriedokument for produktspecifikke krav for kosmetiske produkter version 3.0, kriterium 5. Kriteriedokument gældende til 31. december 2027. 

Det er et krav, at primær emballage beregnet til et flydende rengøringsprodukt, er udformet på en sådan måde, at emballagen kan tømmes mest muligt og spild minimeres.
Det er et krav, at sekundær emballage ud fra en arbejdsmiljømæssig betragtning, skal være mest mulig håndterbar, dvs. pakket i mindre kolli. 

Det er et krav at emballagen skal være mærket efter Det fælles piktogramsystem for eventuel genanvendelse, og det skal ligeledes fremgå på emballagen, hvis denne indgår i returordning.

Læs mere om Det fælles piktogramsystem.

5.g Rengøringsservice

Det er et krav, at rengøringsservice til daglig rengøring opfylder Svanemærkets kriterier for rengøringsservice eller tilsvarende. 
Krav til rengøringsservice er defineret i Svanemærkets kriteriedokument generation 3 krav O4, O5, O7-O10, O14, O15 og O19. Kriteriedokument gældende til 31. december 2024.

Det er et krav, at rengøringsservice til daglig rengøring opfylder EU-blomstens kriterier for indendørs rengøringsservice eller tilsvarende. 
Krav til indendørs rengøringsservice er defineret i EU-blomstens kriteriedokument version 1.1 kriterium M1, M2, M3.
Kriteriedokument gældende til 31. december 2027. 

I henhold til POGI+ kriterier for vask af klude og mopper, skal det sikres at leverandøren af rengøringstjenesten benytter vaskeriservice, der er opfylder kriterierne for Svanemærket eller tilsvarende.
Ved kemikaliefri rengøringsservice opfattes Svanemærkets krav til kemikalier som opfyldt, dog skal de resterende krav i Svanemærkets kriteriesæt opfyldes, fx vedrørende krav til transport og etik/arbejdsmiljø. 
Svanemærkets kriteriedokument generation 3 for rengøringsservice krav  O4, O5, O7-O10, O14, O15 og O19.
Kriteriedokument gældende til 31. december 2024.

5.h Arbejdsmiljø og miljøledelse

Det er et krav, at udliciterede rengøringstjenester eller organisationens rengøringstjeneste, er certificeret, eller arbejder efter standarderne for ISO45001, EMAS, og herunder ISO14001.  
På den måde sikres det, at organisationen arbejder med miljøledelse og reducering af direkte og indirekte miljøpåvirkninger.
Krav gældende for hospitaler:
Det er et krav, at udliciterede rengøringstjenester er certificeret eller arbejder efter standarden DS/INSTA 800 iht. metoder/processer og krav.

Det er et krav, at udliciterede rengøringstjenester eller organisationens rengøringstjenester er certificeret, eller arbejder efter standarden DS 5001 for ligestilling og diversitet. 

5.i Rengøringsremedier

Rengøringsremedier omfatter rengøringsudstyr i form af fremførere, moppehåndtag, klude og mopper.

Det er et krav, at rengøringsremedier indeholdende mikrofiber opfylder Svanemærkets kriterier for rengøringsprodukter med mikrofiber (Supplies for microfibre based cleaning).
Kriterierne er defineret i Svanemærkets kriteriedokument generation 3 krav O3-O26. Kriteriedokument gældende til 31. december 2027.
Det er et krav, at alle indkøbte rengøringstekstiler (mopper, klude, mv.) opfylder kriterierne for STANDARD 100 by OEKO-TEX® eller tilsvarende.
Det er et krav, at rengøringssvampe er fremstillet af biobaseret materiale, så mikroplast undgås i spildevand. 
Det er et krav, at rengøringsremedier såsom fremfører og moppehåndtag. opfylder Svanemærkets kriterier for rengøringsprodukter med mikrofiber (Supplies for microfibre based cleaning).
Kriterierne er defineret i Svanemærkets kriteriedokument generation 3 krav O27-O39. Kriteriedokument gældende til 31. december 2027.

Det er et krav, at skafter og håndtag er fremstillet af genanvendt plast. 

5.j Ergonomi

Det er et krav, at rengøringsremedier er ergonomisk udformet, således at rengøringspersonalet kan udføre deres arbejde med minimal fysisk belastning forårsaget af rengøringsremedierne. 

For vejledning i ergonomisk korrekt brug af remedier og arbejdsmetoder se Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelsers vejledning om ergonomi og rengøring.

Det er et krav, at skafter skal kunne indstilles i højden med minimal kraftudvikling i hånd og underarm. Kraften til indstilling af skafter i højden må maksimalt må være 5 kg svarende til 50 N. 
Det er et krav, at moppe på fx fremfører skal kunne fjernes fra fremføreren med fod med en kraft på maksimalt 4 kg svarende til 40 N. Bord-, vindues- eller tavlemoppe må ved fjernelse med fod maksimalt være 5 kg svarende til 50 N.  
Det er et krav, at låg, greb, flasker og dunke skal være udformet, så de kan de kan betjenes med en maksimal kraftudvikling på 8 kg svarende til 80 N. 
Låg og greb skal være udformede, så håndfladen trykkes mindst muligt. Fladediameter på låg skal være mellem 15 mm og 40 mm, hvorved kraften fordeles på håndfladen og der derved opnås mindst mulig belastning. 

Det er et krav, at leverandøren af rengøringstjenesten har en nedskrevet strategi for uddannelse af rengøringspersonale, hvor uddannelse indarbejdes i kontraktperioden, og omfatter løbende oplæring og kompetenceudvikling iht. udbudslovens oplæringskrav, § 176, stk. 2-4. 

Download hele indkøbsmålet for rengøring som PDF

OBS: Miljømærker i grønne udbud
Sekretariatet fralægger sig ansvaret for korrekt henvisning til relevante tilknytningskriterier jf. betingelserne i udbudsloven §46, stk. 1, nr. 1, der omhandler, at miljømærkekravene skal være forbundet med kontraktens genstand og egnede til at definere egenskaberne ved kontraktens genstand. 
Vær desuden opmærksom på, at versions-/og generationsnumre for Svanemærket og EU-blomstens kriteriedokumenter løbende revideres. Disse bør derfor kontrolleres regelmæssigt.

EU GPP-kriterier for indendørsrengøring - basis

Publiceret d. 11.10.2018.

Definition og anvendelsesområde

Produktgruppen "indendørs rengøringstjenester" omfatter:  

 • miljøbevidst rutinemæssig indendørs professionel rengøring, der udføres i områder, som omfatter kontorer, sanitære faciliteter, som f.eks. toiletter og håndvaske, og andre offentligt tilgængelige områder  
 • rengøring af glasoverflader, som kan nås uden brug af specialudstyr eller maskiner.  

Produktgruppen "indendørs rengøringstjenester" omfatter ikke:  

 • desinfektion og sanitetsaktiviteter samt rengøringsaktiviteter, der omfatter brug af biocidholdige produkter, der hører ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter  
 • Rengøringsaktiviteter på produktionssteder.  

Produktgruppen omfatter også miljømæssige kriterier for rengøringsprodukter (se punkt 3.2.1), tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude, mopper – se punkt 3.2.2) og andre produkter, der ofte leveres af rengøringsvirksomheder (håndsæbe, tekstilhåndklæder og papirprodukter – jf. punkt 3.2.4). I visse tilfælde kan de ordregivende myndigheder købe disse produkter direkte frem for gennem rengøringstjenesterne. I sådanne tilfælde bør de ordregivende myndigheder henvise til de miljømæssige kriterier, der er relevante for de produkter, som de køber.  

Følgende tekniske definitioner skal hjælpe dem med at anvende kriterierne (se den tekniske rapport for nærmere oplysninger og yderligere tekniske definitioner):  

"rutine": professionelle rengøringstjenester, som leveres mindst en gang om måneden, undtagen rengøring af glasflader, og som anses for at være rutinemæssige, selv hvis den foretages mindre hyppigt (f.eks. mindst en gang hver tredje måned).  

De væsentligste miljøpåvirkninger 

På grundlag af den tilgængelige videnskabelige dokumentation sammenfattes de vigtigste miljøvirkninger af indendørs rengøringstjenester fra livsforløbsperspektivet i nedenstående tabel (yderligere oplysninger findes i den tekniske rapport). Den samme tabel indeholder også EU's GPP-tilgang for at afbøde eller mindske disse virkninger.  

De væsentligste miljøpåvirkninger i produktets livscyklus EU's GPP-tilgang
Formulering af rengøringsmidler og brug af råmaterialer, fremstilling og bortskaffelse af rengøringsmidler og rengøringsartikler Krav om nøglekompetencer og anvendelse af centrale miljøledelsesforanstaltninger og -metoder fra tjenesteyderen 
Energi- og vandforbrug i brugsfasen for rengøringsmidler og elapparater Krav om passende og løbende videreuddannelse af tjenesteyderens personale 
Udledning af spildevand i forbindelse med brug af rengøringsmidler Krav om brug af rengøringsmidler med færre miljøpåvirkninger 
Affaldsdannelse (fast og flydende)Fremme af koncentration af rengøringsmidler ved køb 

 
Krav om brug af rengøringsartikler med færre miljøpåvirkninger (herunder mikrofiberprodukter) 
 Krav om anvendelse af energieffektive elapparater til rengøring (herunder støvsugere) 
 Krav om levering af forbrugsvarer med færre miljøpåvirkninger 

Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang

Detaljerede oplysninger om indendørs rengøringstjenester, herunder oplysninger om relateret lovgivning, standarder og tekniske kilder, der anvendes som dokumentation, kan findes i den tekniske rapport.  

Genstand 

Levering af rengøringstjenester med færre miljøpåvirkninger  

Udvælgelseskriterier  

SC1 Tilbudsgivers kompetencer  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

Tilbudsgiveren skal have relevante kompetencer og erfaring i at yde miljøbevidste indendørs rengøringstjenester, der som minimum omfatter følgende:  

 • brug af rengøringsmidler, som har fået tildelt EU-miljømærket for rengøringsmidler til hårde overflader eller et andet EN ISO 14024 type I- miljømærke, som er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne, for mindst 50 % af rengøringsopgaverne i en kontrakt  
 • uddannelse af personalet ved interne eller eksterne undervisere, som omfatter miljømæssige aspekter som f.eks. korrekt fortynding og dosering af rengøringsmidler, bortskaffelse af spildevand og affaldssortering.  

Kontrol: Dokumentation i form af oplysninger og referencer i relevante kontrakter opfyldt inden for de seneste fem år, som omfattede ovennævnte elementer. Dette skal understøttes af fortegnelser over personaleaktiviteter, hvor de relevante emner er opført.

Virksomheder, der har fået tildelt EU-miljømærket for indendørs rengøringstjenester, eller et andet EN ISO 14024 type I-miljømærke, som er nationalt eller regionalt officielt anerkendt i medlemsstaterne, vil blive anset for at opfylde kravene.  

Rengøringsmidler  

Tekniske specifikationer (TS)  
TS1.1 Brug af miljømærkede rengøringsmidler  

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) Følgende typer af rengøringsmidler [liste over rengøringsmidler fastlægges af den ordregivende myndighed – f.eks. universalrengøringsmidler, sanitetsrengøringsmidler], der bruges til at udføre opgaver i forbindelse med kontrakten, skal opfylde kriterium 1 og kriterium 4 i EU's miljømærke for rengøringsmidler til hårde overflader på henholdsvis toksicitet for vandorganismer og udelukkede eller begrænsede stoffer.  

Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens opfyldelse)  

Mindst A % af alle rengøringsmidler, baseret på indkøbt mængde, der bruges til at udføre opgaver vedrørende kontrakten, skal opfylde kriterium 1 om toksicitet for vandorganismer og kriterium 4 om udelukkede eller begrænsede stoffer for EU-miljømærket til rengøringsmidler til hårde overflader.

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de rengøringsmidler, der vil blive brugt til at opfylde kontrakten, og dokumentere, at de opfylder kravene. Produkter, som har fået tildelt EU-miljømærket for rengøringsmidler til hårde overflader, vil blive anset for at opfylde kravene.

Tildelingskriterier (AC)  
AC1.1 Brug af miljømærkede rengøringsmidler  

Kun relevant i forhold til Teknisk specifikation 1.1 – Mulighed B  

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end A % af alle rengøringsmidler, baseret på indkøbt mængde, der bruges til at udføre opgaver i forbindelse med kontrakten, skal opfylde kriterium 1 og kriterium 4 om EU's miljømærke for rengøringsmidler til hårde overflader1 om henholdsvis toksicitet for vandorganismer og udelukkede eller begrænsede stoffer.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de rengøringsmidler, der vil blive brugt til at opfylde kontrakten og dokumentere, at de opfylder kravene. Produkter, som har fået tildelt EU-miljømærket for rengøringsmidler til hårde overflader1, vil blive anset for at opfylde kravene.  

AC1.2 Brug af koncentrerede ufortyndede rengøringsmidler  

Der gives point til tilbud i forhold til den procentdel af alle rengøringsmidler, baseret på indkøbt mængde, der skal bruges til at udføre opgaver vedrørende kontrakten med en fortyndingsgrad på 1:80.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de rengøringsmidler, der vil blive brugt til at opfylde kontrakten og dokumentere, at de opfylder kravene.  

For hver vare skal der fremlægges dokumentation for fortyndingsgraden (sikkerhedsdatablade, brugerinstrukser eller anden relevant dokumentation). Hvis et produkt kan bruges i forskellige fortyndingsgrader, skal den mest anvendte fortyndingsgrad som angivet i interne instrukser til personalet, oplyses. For brugsklare produkter skal fortyndingsgraden angives som 1.  

Forklarende noter  

Anbefalede værdier for (A %) – Brug af miljømærkede rengøringsmidler  

50-70 % af alle rengøringsmidler, baseret på indkøbt mængde, der skal anvendes til at opfylde kontrakten, opfylder kriterierne om toksicitet for vandorganismer og udelukkede eller begrænsede stoffer i EU-miljømærket for rengøringsmidler til hårde overflader.  

Anbefalede værdier for (B %) – Brug af koncentrerede ufortyndede produkter  

30-50 % af alle rengøringsmidler, baseret på indkøbt mængde, der skal anvendes til at opfylde kontrakten, har som minimum en fortyndingsgrad på 1:80.  

Bemærk: Der kan gøres undtagelser, hvis myndighederne har særlige krav vedrørende rengøring, og de fornødne rengøringsmidler i sig selv ikke opfylder kriterierne. Undtagelse fra kravene kan gives, når det kan påvises, at der ikke er nogen varer på markedet.

Tekstilrengøringsartikler 

Tekniske specifikationer (TS)  
TS2.1 Brug af mikrofiberprodukter  

Mindst C % af alle tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der skal anvendes til at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, skal være fremstillet af mikrofiber. Produktvedligeholdelse bør understøttes af produktets tekniske datablad, som angiver produktets brug og vaskeanvisninger.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de tekstilrengøringsartikler, som vil blive anvendt til at opfylde kontrakten, især dem, der er fremstillet af mikrofiber, og hvis tekniske datablad indeholder en vedligeholdelsesvejledning.  

Tildelingskriterier (AC) 

AC2.1 Brug af mikrofiberprodukter  

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end C % af alle tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der skal anvendes til at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, skal være fremstillet af mikrofiber. 

Produktvedligeholdelse bør understøttes af produktets tekniske datablad, som angiver produktets brug og vaskeanvisninger.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de tekstilrengøringsartikler, som vil blive anvendt til at opfylde kontrakten, især dem, der er fremstillet af mikrofiber, og hvis tekniske datablad indeholder en vedligeholdelsesvejledning.  

AC2.2 Brug af miljømærkede rengøringsartikler  

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor en procentdel af alle de tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der skal anvendes til at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, opfylder de tekniske krav, der er fastsat i EU's miljømærke til tekstilprodukter.  

Produktvedligeholdelse bør understøttes af produktets tekniske datablad, som angiver produktets brug og vaskeanvisninger.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de tekstilrengøringsartikler, der vil blive anvendt til opfyldelsen af kontrakten, og dokumentere, at de opfylder kravene. 

Produkter, der er blevet tildelt EU-miljømærket for tekstilprodukter, og hvis tekniske datablade indeholder en vedligeholdelsesvejledning, vil blive anset for at opfylde kravene.  

Forklarende noter  

Anbefalede værdier for (C %) – Brug af mikrofiberprodukter  

50-75 % af alle de tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der skal anvendes til at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, skal være fremstillet af mikrofiber.  

Anbefalede værdier for (D %) – Brug af miljømærkede rengøringsartikler  

20-50 % af alle de tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der skal anvendes til at opfylde kontrakten, skal være i overensstemmelse med kravene i EU's miljømærke til tekstiler.  

Bemærk: Den ordregivende myndighed skal angive, hvordan procentdelen udregnes, enten i antal tekstilartikler eller værdi.  
 
Der kan gøres undtagelser, hvis myndighederne har særlige krav vedrørende rengøring.
Undtagelse fra kravene kan gives, når det påvises, at der ikke er nogen varer på markedet.  

Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder 

Tekniske specifikationer (TS)  
TS3 Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

1. Tilbudsgiveren skal have operationelle procedurer, der vil blive anvendt i forbindelse med kontraktens opfyldelse:  

 • Overvågning og registrering af de indikatorer, som skal angives i tilbuddet. Mindstefrekvensen for overvågning skal være mindst en gang hver fjerde måned for en repræsentativ dag og skal omfatte følgende indikatorer:  
 • mængden af anvendte rengøringsmidler (med angivelse af, om de er miljømærkede, og deres fortyndingsgrad, hvor det er relevant) • anvendte rengøringsartikler (type og om de kan genbruges eller ikke) 
 • den mængde vand, der er brugt til rengøringen, og placeringen af vandudledningen 
 • anvendte elapparater (med angivelse af energiklasse) og varighed  
 • mængden af fast affald, der frembringes som del af rengøringen, og sortering deraf. 

2. Minimering af miljøpåvirkningen i forbindelse med de indikatorer, der overvåges og registreres i 1, mod et bestemt mål. Procedurerne skal navnlig tage hensyn til følgende aspekter og søge at:

 • reducere brugen af rengøringsmidler så vidt muligt 
 • bruge miljømærkede rengøringsmidler 
 • reducere brugen af rengøringsartikler til engangsbrug • mindske vandforbruget  
 • forbedre energiklassen af de anvendte elapparater 
 • reducere den mængde fast affald, der frembringes som en del af rengøringen, og øge sorteringen/genanvendelsen deraf.  

3. Evaluering af gennemførelsen af punkt 1 og 2 ved at spore ændringer i indikatorerne og gennemførelsen af procedurer.  

4. I tilfælde af afvigelser gennemføres de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe disse afvigelser og, hvis det er muligt, forhindre dem i fremtiden.  

5. Udarbejdes en årlig rapport om ændringer af disse indikatorer.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig beskrivelse af proceduren for: 

1. Overvågning og registrering af de indikatorer, som er nævnt i punkt 1) mindst en gang hver anden måned. Det skal også være en beskrivelse af de foranstaltninger, der gennemføres for at minimere miljøpåvirkningen fra indikatorerne i punkt 1) og i overensstemmelse med de i punkt 2) opstillede kriterier. 

2. Sikring af gennemførelsen af de operationelle procedurer. 

3. Korrigering af de afvigelser, som er konstateret i evalueringen, og om muligt forhindre dem i fremtiden.

Miljøledelsessystemer certificeret efter ISO 14001 eller registreret i henhold til fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), og tjenester, der har et EU-miljømærke til indendørs rengøringstjenester, anses for at være i overensstemmelse, hvis de omfatter krav til indberetning og målet om at minimere miljøpåvirkningen.  

Tildelingskriterier (AC) 
AC3 Miljøledelsessystemer  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

Der gives point i forhold til kvaliteten af det miljøledelsessystem, som tilbudsgiverne forpligter sig til at indføre for at opfylde kontrakten. Følgende bør tages i betragtning i evalueringen:

 • (a.) afdækning af væsentlige direkte og indirekte miljøforhold (baseret på deres miljøpåvirkninger) og afdækning af passende foranstaltninger til at minimere deres virkninger  
 • (b.) et præcist handlingsprogram til sikring af, at de afdækkede foranstaltninger anvendes hensigtsmæssigt i forhold til de ydede tjenester. Handlingsprogrammet skal også fastsætte mål for miljøpræstationer med hensyn til de afdækkede miljømæssige aspekter (f.eks. nedbringelse af mængden af anvendte rengøringsmidler)  
 • (c.) en årligt udført intern evaluering, der tillader kontrol af organisationens resultater i forhold til de mål, der er fastsat i handlingsprogrammet. Resultaterne af evalueringen skal anvendes af organisationens bestyrelse til løbende at opnå forbedringer gennem ajourføringer af miljøhandlingsprogrammet (mål og aktioner) 
 • (d.) tredjepartsevaluering udført af et overensstemmelsesvurderingsorgan, dvs. et organ, der er akkrediteret eller har licens – i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller internationale standarder – til at foretage en overensstemmelsesvurdering af miljøledelsessystemer 
 • (e.) kapacitet til at levere materiale eller dokumentation, som er efterprøvet af en tredjepart, og som bekræfter, at der ikke er nogen dokumentation for manglende overholdelse af lovbestemte miljøkrav  
 • (f.) en forpligtelse til løbende at forbedre miljøpræstationerne for de afdækkede miljøaspekter, navnlig gennem regelmæssig overvågning og offentligt tilgængelige rapporter om organisationernes miljøpræstationer. Miljøpræstationer bør evalueres på grundlag af generiske og sektorspecifikke indikatorer med fokus på centrale miljøområder. Miljøindikatorer bør sikre, at oplysningerne er relevante og sammenlignelige, og gøre det muligt for organisationen at sammenligne organisationens miljøpræstationer såvel i forskellige rapporteringsperioder som med miljøpræstationer i andre organisationer eller sektorbestemte benchmarks.  
 • (g.) obligatorisk offentliggørelse af en miljøredegørelse mindst hvert fjerde år, som er valideret af en tredjepart, som er miljøkontrollør, og som indeholder en beskrivelse af:  
  • strukturen og aktiviteterne i organisationen 
  • miljøpolitik og miljøledelsessystem 
  • miljøaspekter og miljøvirkninger 
  • miljøprogrammet, herunder foranstaltninger og mål 
  • miljøpræstationer og overholdelse af gældende lovbestemte miljøkrav  
 • (h.) en aktiv inddragelse af arbejdstagerne, herunder både inddragelse af og oplysninger til de enkelte medarbejdere og deres repræsentanter. Dette omfatter arbejdstagernes inddragelse i processen med konstant at forbedre organisationens miljøpræstationer ved at engagere sig i alle faser af miljøledelsessystemet.

Kontrol: Tilbudsgiveren skal give en beskrivelse af de foranstaltninger, der vil blive iværksat for at opfylde ovennævnte krav.  

Miljøledelsessystemer, der er certificeret i forhold til ISO 14001, vil blive anset for at opfylde punkt a), b), c) og d). Miljøledelsessystemer, der er registreret under EMAS, vil blive anset for at opfylde alle de ovennævnte punkter.

Forbrugsvarer  

Tekniske specifikationer (TS) 

(følgende kriterier gælder kun, hvis den ordregivende myndighed anmoder om levering af forbrugsvarer som led i udbuddet)

TS4.1 Håndsæbe

Mindst E %c) af al håndsæbe, baseret på indkøbt mængde, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, skal opfylde de tekniske krav, der stilles af EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses.

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over håndsæber, som leveres til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, og dokumentere, at de opfylder kravene. Produkter, der er blevet tildelt EU-miljømærket til kosmetiske produkter, der afrenses4, vil blive anset for at opfylde kravene.  

TS4.2 Tekstilhåndklæder  

Mindst F %c) alle tekstilhåndklæderuller, udtrykt i antallet af ruller, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, skal være i overensstemmelse med de tekniske krav i EU's miljømærke til tekstilprodukter.

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal indsende en liste over produkter, som vil blive leveret til den ordregivende myndighed som led i kontrakten og dokumentere, at de opfylder kravene. Produkter, der er blevet tildelt EU-miljømærket for tekstilprodukter, vil blive anset for at opfylde kravene.  

TS4.3 Papirprodukter

Alle papirprodukter, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, skal være i overensstemmelse med kravene i [et EN ISO 14024 type I-mærke, som skal fastsættes af den ordregivende myndighed].  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal indsende en liste over produkter, som vil blive leveret til den ordregivende myndighed som led i kontrakten og dokumentere, at de opfylder kravene.

Forklarende noter 

Anbefalede værdier for (E %) – Håndsæbe  

70 % af al håndsæbe, baseret på indkøbt mængde, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, skal være i overensstemmelse med kravene i EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses4.

Anbefalede værdier for (F %) – Tekstilhåndklæde  

50-75 % af alle tekstilhåndklæderuller, udtrykt i antallet af ruller, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, skal være i overensstemmelse med kravene i EU's miljømærke til tekstilprodukter.

Bemærk: Den ordregivende myndighed skal angive, hvordan procentdelen udregnes, f.eks. efter mængde eller værdi.

Der kan gøres undtagelser, hvis myndighederne har særlige krav vedrørende rengøring.

Der kan gøres undtagelse fra kravene på betingelse af, at der ikke er nogen varer på markedet.

Energieffektivitet for støvsugere

Tildelingskriterier (AC)
AC4. Energieffektivitet for støvsugere  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor en procentdel af alle støvsugere, der bruges til at udføre opgaver i forbindelse med kontrakten, på købstidspunktet mindst opfylder følgende energieffektivitetsklasser som fastlagt i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 på købstidspunktet:  

 • klasse A for støvsugere købt før den 1. september 2017 
 • klasse A+ for støvsugere købt efter den 1. september 2017.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de støvsugere, der bruges til at opfylde kontrakten, og dokumentere, at de opfylder kravene.  

Rengøringsmidler og deres anvendelser  

CPC1.1 Rengøringsmidler og -artikler  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)

I kontraktens løbetid skal kontrahenten dokumentere og indberette følgende aspekter mindst to gange om året til den ordregivende myndighed: 

 1. Type, fortyndingsgrad og den indkøbte mængde rengøringsmidler anvendt til rengøringstjenesten med angivelse af de produkter, der opfylder kravene i TS1.1, TS1.2, AC1.1 eller AC1.2, alt efter hvad der er relevant.  
 2. Typen og mængden af rengøringsartikler anvendt til rengøringstjenesten med angivelse af de produkter, der opfylder kravene i TS2.1, TS2.2, AC2.1 eller AC2.2, alt efter hvad der er relevant.  

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse

CPC1.2 Dosering af rengøringsmidler  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

Kontrahenten skal stille det rette doserings- og fortyndingsudstyr til de anvendte rengøringsmidler (f.eks. automatiske dispensere, målebægre/låg, håndpumper, spray) til rådighed for rengøringspersonalet og give adgang til de tilhørende instruktioner i korrekt dosering og fortynding, enten på rengøringsstedet eller i kontrahentens lokaler, alt efter hvad der er relevant.

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse.

Uddannelse af personalet  

CPC2 Uddannelse af personale  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)

I kontraktens løbetid skal kontrahenten have indført et internt uddannelsesprogram for personalet eller give personalet mulighed for at deltage i et eksternt uddannelsesprogram, der dækker de emner, der er anført nedenfor, hvor de er relevante for de opgaver, som personalet udfører som led i kontrakten:  

Rengøringsmidler:  

 • Personalet skal uddannes i korrekt dosering af midlerne til hver enkelt opgave.  
 • Personalet skal uddannes i korrekt fortynding af ufortyndede rengøringsmidler og i at anvende det relevante doseringsudstyr.  
 • Personalet skal uddannes i korrekt opbevaring af rengøringsmidler.  
 • Uddannelsen skal omfatte minimering af udvalget af anvendte rengøringsmidler for at minimere risikoen for overforbrug og misbrug af rengøringsmidler.  

Energibesparelser: 

 • Personalet skal uddannes i at anvende uopvarmet vand til fortynding af midlerne, medmindre andet er angivet af producenten.  
 • Hvor det er relevant, skal personalet uddannes i at anvende det rette program og den rette temperatur i både industri- og husholdningsvaskemaskiner.  
 • Hvor det er relevant, skal personalet uddannes i at slukke lyset efter sig, når de har afsluttet deres opgaver.  

Vandbesparelser:  

 • Personalet skal uddannes i at anvende mikrofiberprodukter, hvor det er relevant, for at minimere brugen af vand og rengøringsmidler.  

Affald:  

 • Personalet skal uddannes i at anvende holdbare rengøringsartikler, der kan genbruges, og minimere brugen af engangsrengøringsartikler (f.eks. handsker), når dette ikke er til skade for personalets sikkerhed og i strid med hygiejnekravene.  
 • Personalet skal uddannes i korrekt bortskaffelse af spildevand.  
 • Personalet skal modtage specifik uddannelse i sortering af affald, der dannes under rengøringsarbejde. Uddannelsen skal omfatte håndtering af fast affald både i virksomhedens lokaler og på rengøringsstederne.  

Sundhed og sikkerhed:  

 • Personalet skal oplyses om sundhed, sikkerhed og miljøspørgsmål i forbindelse med rengøringen og tilskyndes til at følge bedste praksis. Dette skal omfatte oplysninger om:  
  • sikkerhedsdatablade og håndtering af kemiske stoffer  
  • ergonomiske principper og gældende national arbejdsmiljølovgivning  
  • fjernelse, rengøring og opbevaring af handsker, der kan genbruges (hvis relevant) samt  
  • trafiksikkerhed og miljøvenlig kørsel (gældende for ansøgere med eget kørende personale i forbindelse med leveringen af rengøringstjenester).  

Kontrahenten skal sikre, at alt nyt personale (fastansatte og midlertidigt ansatte), der udfører rengøringsopgaver som led i kontrakten, modtager passende uddannelse inden for seks uger efter ansættelsen. Alt personale, der udfører opgaver som led i kontrakten, skal ajourføres i alle aspekter af dette kriterium mindst en gang om året. Selv om denne ajourføring ikke skal være en gentagelse af det oprindelige kursus, skal den dække alle de omhandlede miljøspørgsmål og sikre, at det relevante personale er fuldt ud klar over deres ansvarsområder.

Kontrahenten skal indberette uddannelsen til den ordregivende myndighed.

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse.

Forklarende noter 

Anbefalede værdier  

For fastansatte og midlertidigt ansatte med kontrakter på over et år: 16 timers grunduddannelse, 8 timers uddannelse som led i den årlige ajourføring.  

For midlertidigt ansatte med kontrakter, der ikke overstiger et år: 8 timers grunduddannelse.

Uddannelsens varighed kan tilpasses udbuddets behov og betingelser.

Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder  

CPC3 Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)

Kontrahenten skal i kontraktens løbetid dokumentere og indberette: 

 • resultaterne af overvågningen af indikatorer og 
 • resultaterne af evalueringen og korrigerende og forebyggende foranstaltninger, hvor dette er relevant, i henhold til de skriftlige procedurer for kontrol af TS3.  

Disse rapporter skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse.

Forbrugsvarer  

(følgende kriterier gælder kun, hvis den ordregivende myndighed anmoder om levering af forbrugsvarer som led i udbuddet)  

CPC4 Forbrugsvarer  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)

I kontraktens løbetid skal kontrahenten mindst to gange om året over for den ordregivende myndighed dokumentere og indberette typen og mængden af forbrugsvarer, der leveres som en del af TS4.1, TS4.2 og TS4.3, alt efter hvad der er relevant. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse.  

Køb af nye støvsugere 

CPC5 Køb af nye støvsugere  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

Alle nye støvsugere købt af kontrahenten til udførelse af opgaver i forbindelse med kontrakten skal opfylde klasse A+ eller højere vedrørende energieffektivitet som defineret i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 på købstidspunktet.  

Kontrahenten skal indberette køb af nye støvsugere til den ordregivende myndighed. 

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse. 

Livscyklusomkostninger (LCC) er en metode, der anvendes til at vurdere de samlede omkostninger ved det undersøgte produkt eller den undersøgte tjenesteydelse. Den tager højde for alle omkostninger i forbindelse med købet, de samlede udgifter til rengøring og alle omkostninger til bortskaffelse af affald. Formålet med livscyklusomkostninger er at anslå de samlede omkostninger ved projektalternativer og at vælge produktet og/eller tjenesten med de laveste samlede omkostninger i overensstemmelse med varens/tjenesteydelsens kvalitet og/eller funktion. Livscyklusomkostninger bør gennemføres på et tidligt tidspunkt i købsprocessen.

Brug af livscyklusomkostninger i GPP-procedurer kan bidrage til at fastslå de laveste omkostninger til evaluering af tilbud. Faktisk kan livscyklusomkostninger hjælpe myndighederne med ikke blot at overveje omkostningerne til erhvervelse af et produkt eller en tjenesteydelse (f.eks. råmaterialer og produktionsomkostninger), men også andre omkostninger, der normalt skal identificeres og beregnes af køberen (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger, løbende omkostninger, omkostninger ved bortskaffelse og genanvendelse osv.). Disse omkostninger skal lægges til købsprisen for at få et bredt skøn over et produkts eller en tjenesteydelses livscyklusomkostninger.

Derudover tages der i livscyklusomkostninger højde for de miljømæssige eksterne virkninger af produktet eller tjenesteydelsen i løbet af livscyklussen, når det er muligt at fastslå en økonomisk værdi. Brugen af livscyklusomkostninger kan give et mere indgående billede af omkostningerne ved en tjenesteydelse gennem dens forskellige livscyklusstadier, herunder f.eks. ikke kun udgifter til produkter, udstyr og maskiner, men også til drift af tjenesten (f.eks. elektricitet og vand, der anvendes under rengøringen) og arbejdskraftomkostninger.

Direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb angiver de omkostninger, der skal tages højde for i en økonomisk analyse af de indkøb, der skal foretages. Yderligere oplysninger herom kan findes i den tekniske rapport.

Ved hjælp af grønne offentlige indkøb kan de offentlige myndigheder give industrien reelle incitamenter til at udvikle grønne teknologier. I nogle sektorer kan virkningen være af særlig stor betydning, da de offentlige indkøbere styrer en stor del af markedet (f.eks. energieffektive bygninger, offentlig transport, facility management). Hvis de samlede levetidsomkostninger for en kontrakt tages i betragtning, kan grønne offentlige indkøb skabe besparelser og samtidig have færre miljøpåvirkninger. Ved at købe fornuftigt kan man spare materialer og energi, mindske affaldsmængde og forurening og fremme bæredygtige adfærdsmønstre.

Det specifikke marked og de gennemførte omkostningsanalyser for indendørs rengøringstjenester fører til følgende konklusioner (nærmere oplysninger herom kan findes i den tekniske rapport):

Begrænset tilgængelighed af oplysninger og detaljerigdom – Oplysninger om livscyklusomkostninger er begrænsede, og der blev ikke afdækket detaljerede datakilder hos leverandøren for denne analyse. De afdækkede oplysninger om livscyklusomkostninger var nationalt aggregerede oplysninger fra et begrænset antal EU-medlemsstater (yderligere oplysninger herom kan findes i den tekniske rapport). Ingen af de reviderede undersøgelser viser en detaljeret analyse af livscyklusomkostninger for en rengøringsleverandør, men giver et godt indblik i omkostningsstrukturen for sektoren. De nationale oplysninger gjorde det muligt at sammenligne traditionelle og grønne versioner af rengøringstjenester. Variablerne i disse undersøgelser er begrænset til rengøringsmidler og visse rengøringsartikler (f.eks. mopper og klude). Andre aspekter af rengøringstjenester betragtes som konstanter (f.eks. lønninger og elapparater til rengøring) og varierer ikke mellem konventionelle og grønne udgaver. Ingen offentligt tilgængelige undersøgelser, der giver en mere bred dækning af forskellige typer af grønne tiltag, blev afdækket. Én kilde gav detaljerede omkostningsoplysninger om en leverandør af rengøringstjenester, men disse omfattede ikke en sammenligning af grønne og traditionelle tjenester, og leverandøren var baseret i USA. Generelt er det vanskeligt at indhente oplysninger til en analyse af livscyklusomkostninger på grund af den høje grad af hemmeligholdelse, der omgærder de finansielle oplysninger for individuelle leverandører af rengøringstjenester.

Personalelønninger udgør den største omkostning – Arbejdskraftomkostninger udgør den største andel af omkostningerne til rengøringstjenester. Dette har to væsentlige følger for grønne produkter og metoder: 1) eventuelle ændringer af ikke-lønmæssige omkostninger vil sandsynligvis være ubetydelige i forbindelse med rengøringstjenester, og 2) grønne produkter og metoder, der kan sænke personaleomkostningerne (f.eks. ved at reducere rengøringstiden) vil sandsynligvis medføre de største omkostningsfordele.

Omkostningerne til "grønne" rengøringsmidler er lave i forhold til sektorens overordnede omkostningsstruktur – De reviderede kilder påviste, at grønne rengøringstjenester er økonomisk fordelagtige. Idet personaleomkostninger er den største enkeltstående udgift, vil investeringer i grønne rengøringsmidler og metoder sandsynligvis ikke medføre en betydelig stigning i omkostningerne.

De absolutte omkostninger til grønne produkter varierer mellem landene – Reviderede undersøgelser (se den tekniske rapport for flere oplysninger) viser, at prisen på grønne rengøringsmidler ikke behøver at være højere end på traditionelle produkter, selv om prisen varierer fra land til land. Interessenter fremhævede desuden, at prisen på og tilgængeligheden af grønne produkter (herunder rengøringsmidler og rengøringsartikler) varierer betydeligt fra land til land. Forskellen mellem landene kan være stor, og der bør ikke foretages generaliseringer om omkostninger og tilgængelighed.

Der er mange fordele ved at anvende "grønne" rengøringsartikler eller -metoder – Reviderede undersøgelser af mikrofiberprodukter (se den tekniske rapport for flere oplysninger) viser kompleksiteten ved at foretage en samlet undersøgelse af livscyklusomkostninger for rengøringstjenester: Omkostningerne til mikrofiberklude er højere end til traditionelle bomuldsklude, men deres anvendelse forbedrer i høj grad rengøringseffektiviteten ved at reducere rengøringstid, brug af rengøringsmidler og negative virkninger for personalets sundhed og kan medføre en betydelig nedbringelse af omkostningerne. Andre former for grønne rengøringsmetoder, såsom bedre uddannelse af personalet, vil sandsynligvis have mange lignende fordele og medføre betydelige omkostningsbesparelser.

Omkostningerne ved de foreslåede kriterier  

Nyligt foreslåede GPP-kriterier Betydelig forskel mellem grønne og ikke-grønne Anslået betydning for 
livscyklusomkostninger for rengøringstjenester
Uddannelse af personalet Betydelig indvirkning på livscyklusomkostninger, men 
vanskeligt at kvantificere på en omfattende måde 
Ca. 1 %
Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder Etableringsomkostningerne (udformning af EMS) er overkommelige , men gennemførelsesomkostningerne kan 
være betydelige, og lønsomheden er ukendt 
Etableringsomkostninger er < 1 % af livscyklus omkostningerne. 
Gennemførelsesomkostningerne kan være betydelige. 
Brug af rengøringsmidler med færre miljøpåvirkningerGrønne produkter kan være betydeligt dyrere Mellem 1 % og 3 %
Brug af koncentrerede, ufortyndede 
rengøringsmidler 
Ufortyndede rengøringsmidler er billigere end brugsklare produkter på langt sigt Reduktion på ca. 1-3 %

Brug af mikrofiberprodukter 
Mikrofiberprodukter er dyrere , men giver betydelige besparelser på livscyklusomkostninger Reduktion på 9 % (+1 % i 
omkostninger, -10 % i personaletid) 
Brug af rengøringsartikler med færre 
miljøpåvirkninger 
Utilstrækkelige markedsdata til at kunne drage konklusioner 
Mindre end 1-2 % 
Energieffektivitet for støvsugere Utilstrækkelige markedsdata til at kunne drage konklusioner Ca. 2 %

(Se den tekniske rapport for flere oplysninger)  

EU GPP-kriterier for indendørsrengøring - udvidet

Publiceret d. 11.10.2018.

Definition og anvendelsesområde

Produktgruppen "indendørs rengøringstjenester" omfatter:  

 • miljøbevidst rutinemæssig indendørs professionel rengøring, der udføres i områder, som omfatter kontorer, sanitære faciliteter, som f.eks. toiletter og håndvaske, og andre offentligt tilgængelige områder  
 • rengøring af glasoverflader, som kan nås uden brug af specialudstyr eller maskiner.  

Produktgruppen "indendørs rengøringstjenester" omfatter ikke:  

 • desinfektion og sanitetsaktiviteter samt rengøringsaktiviteter, der omfatter brug af biocidholdige produkter, der hører ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter  
 • Rengøringsaktiviteter på produktionssteder.  

Produktgruppen omfatter også miljømæssige kriterier for rengøringsprodukter (se punkt 3.2.1), tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude, mopper – se punkt 3.2.2) og andre produkter, der ofte leveres af rengøringsvirksomheder (håndsæbe, tekstilhåndklæder og papirprodukter – jf. punkt 3.2.4). I visse tilfælde kan de ordregivende myndigheder købe disse produkter direkte frem for gennem rengøringstjenesterne. I sådanne tilfælde bør de ordregivende myndigheder henvise til de miljømæssige kriterier, der er relevante for de produkter, som de køber.

Følgende tekniske definitioner skal hjælpe dem med at anvende kriterierne (se den tekniske rapport for nærmere oplysninger og yderligere tekniske definitioner):  

"rutine": professionelle rengøringstjenester, som leveres mindst en gang om måneden, undtagen rengøring af glasflader, og som anses for at være rutinemæssige, selv hvis den foretages mindre hyppigt (f.eks. mindst en gang hver tredje måned).  

De væsentligste miljøpåvirkninger 

På grundlag af den tilgængelige videnskabelige dokumentation sammenfattes de vigtigste miljøvirkninger af indendørs rengøringstjenester fra livsforløbsperspektivet i nedenstående tabel (yderligere oplysninger findes i den tekniske rapport). Den samme tabel indeholder også EU's GPP-tilgang for at afbøde eller mindske disse virkninger.  

De væsentligste miljøpåvirkninger i produktets livscyklus EU's GPP-tilgang
Formulering af rengøringsmidler og brug af råmaterialer, fremstilling og bortskaffelse af rengøringsmidler og rengøringsartikler Krav om nøglekompetencer og anvendelse af centrale miljøledelsesforanstaltninger og -metoder fra tjenesteyderen 
Energi- og vandforbrug i brugsfasen for rengøringsmidler og elapparater Krav om passende og løbende videreuddannelse af 
tjenesteyderens personale 
Udledning af spildevand i forbindelse med brug af rengøringsmidler Krav om brug af rengøringsmidler med færre miljøpåvirkninger 
Affaldsdannelse (fast og flydende) Fremme af koncentration af rengøringsmidler ved køb 
 Krav om brug af rengøringsartikler med færre miljøpåvirkninger (herunder mikrofiberprodukter) 
 Krav om anvendelse af energieffektive elapparater til rengøring (herunder støvsugere) 
 Krav om levering af forbrugsvarer med færre miljøpåvirkninger 

Genstand 

Levering af rengøringstjenester med færre miljøpåvirkninger

Udvælgelseskriterier  

SC1 Tilbudsgivers kompetencer  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

Tilbudsgiveren skal have relevante kompetencer og erfaring i at yde miljøbevidste indendørs rengøringstjenester, der som minimum omfatter følgende:  

 • brug af rengøringsmidler, som har fået tildelt EU-miljømærket for rengøringsmidler til hårde overflader eller et andet EN ISO 14024 type I- miljømærke, som er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne, for mindst 50 % af rengøringsopgaverne i en kontrakt  
 • uddannelse af personalet ved interne eller eksterne undervisere, som omfatter miljømæssige aspekter som f.eks. korrekt fortynding og dosering af rengøringsmidler, bortskaffelse af spildevand og affaldssortering.  

Kontrol: Dokumentation i form af oplysninger og referencer i relevante kontrakter opfyldt inden for de seneste fem år, som omfattede ovennævnte elementer. Dette skal understøttes af fortegnelser over personaleaktiviteter, hvor de relevante emner er opført.

Virksomheder, der har fået tildelt EU-miljømærket for indendørs rengøringstjenester, eller et andet EN ISO 14024 type I-miljømærke, som er nationalt eller regionalt officielt anerkendt i medlemsstaterne, vil blive anset for at opfylde kravene.  

Rengøringsmidler  

Tekniske specifikationer (TS)  
TS1.1 Brug af miljømærkede rengøringsmidler  

Alle rengøringsmidler, der bruges til at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, skal opfylde kriterium 1 og kriterium 4 for EU-miljømærket til rengøringsmidler til hårde overflader1 om henholdsvis toksicitet for vandorganismer og udelukkede eller begrænsede stoffer.

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de rengøringsmidler, der vil blive brugt til at opfylde kontrakten og dokumentere, at de opfylder kravene. Produkter, som har fået tildelt EU-miljømærket for rengøringsmidler til hårde overflader1, vil blive anset for at opfylde kravene  

TS1.2 Brug af koncentrerede ufortyndede rengøringsmidler  

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) Følgende rengøringsmidler [liste over rengøringsmidler fastlægges af den ordregivende myndighed – f.eks. universalrengøringsmidler, sanitetsrengøringsmidler], der bruges til at udføre opgaver i forbindelse med kontrakten, skal mindst have en fortyndingsgrad på 1:80.  

Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens opfyldelse)  

Mindst B %a) af alle rengøringsmidler, baseret på indkøbt mængde, der bruges til at udføre opgaver i forbindelse med kontrakten, skal mindst have en fortyndingsgrad på 1:80.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de rengøringsmidler, der vil blive brugt til at opfylde kontrakten og dokumentere, at de opfylder kravene. For hver vare skal der fremlægges dokumentation for fortyndingsgraden (sikkerhedsdatablade, brugerinstrukser eller anden relevant dokumentation). Hvis et produkt kan bruges i forskellige fortyndingsgrader, skal den mest anvendte fortyndingsgrad som angivet i interne instrukser til personalet, oplyses. For brugsklare produkter skal fortyndingsgraden angives som 1.  

Forklarende noter  

Anbefalede værdier for (A %) – Brug af miljømærkede rengøringsmidler  

50-70 % af alle rengøringsmidler, baseret på indkøbt mængde, der skal anvendes til at opfylde kontrakten, opfylder kriterierne om toksicitet for vandorganismer og udelukkede eller begrænsede stoffer i EU-miljømærket for rengøringsmidler til hårde overflader.

Anbefalede værdier for (B %) – Brug af koncentrerede ufortyndede produkter  

30-50 % af alle rengøringsmidler, baseret på indkøbt mængde, der skal anvendes til at opfylde kontrakten, har som minimum en fortyndingsgrad på 1:80.  

Bemærk: Der kan gøres undtagelser, hvis myndighederne har særlige krav vedrørende rengøring, og de fornødne rengøringsmidler i sig selv ikke opfylder kriterierne. Undtagelse fra kravene kan gives, når det kan påvises, at der ikke er nogen varer på markedet.  

Tekstilrengøringsartikler 

Tekniske specifikationer (TS)  
TS2.1 Brug af mikrofiberprodukter og miljømærkede rengøringsartikler  

Alle tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der anvendes til at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, skal være fremstillet af mikrofiber eller opfylde kravene i EU's miljømærke til tekstilprodukter Produktvedligeholdelse bør understøttes af produktets tekniske datablad, som angiver produktets brug og vaskeanvisninger.   

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over tekstilrengøringsartikler, der vil blive anvendt til opfyldelsen af kontrakten, især dem, der er fremstillet af mikrofiber, eller som er blevet tildelt EU-miljømærket for tekstiler, og hvis tekniske datablad indeholder en vedligeholdelsesvejledning.  

TS2.2 Brug af miljømærkede rengøringsartikler  

Mindst D %b) af alle tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der anvendes til at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, skal opfylde de tekniske krav, der er fastsat i EU's miljømærke til tekstilprodukter2. Produktvedligeholdelse bør understøttes af produktets tekniske datablad, som angiver produktets brug og vaskeanvisninger.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de tekstilrengøringsartikler, der vil blive anvendt til opfyldelsen af kontrakten, og dokumentere, at de opfylder kravene. Produkter, der er blevet tildelt EU-miljømærket for tekstilprodukter2 eller tilsvarende, og hvis tekniske datablad indeholder en vedligeholdelsesvejledning, vil blive anset for at opfylde kravene.  

Tildelingskriterier (AC) 
AC2.2 Brug af miljømærkede rengøringsartikler

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end D % af alle tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der skal anvendes til at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, opfylder de tekniske krav, der er fastsat i EU's miljømærke til tekstilprodukter.  

Produktvedligeholdelse bør understøttes af produktets tekniske datablad, som angiver produktets brug og vaskeanvisninger.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de tekstilrengøringsartikler, der vil blive anvendt til opfyldelsen af kontrakten, og dokumentere, at de opfylder kravene. Produkter, der er blevet tildelt EU-miljømærket for tekstilprodukter, og hvis tekniske datablade indeholder en vedligeholdelsesvejledning, vil blive anset for at opfylde kravene.  

Forklarende noter  

Anbefalede værdier for (C %) – Brug af mikrofiberprodukter  

50-75 % af alle de tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der skal anvendes til at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, skal være fremstillet af mikrofiber.  

Anbefalede værdier for (D %) – Brug af miljømærkede rengøringsartikler  

20-50 % af alle de tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der skal anvendes til at opfylde kontrakten, skal være i overensstemmelse med kravene i EU's miljømærke til tekstiler.  

Bemærk: Den ordregivende myndighed skal angive, hvordan procentdelen udregnes, enten i antal tekstilartikler eller værdi.  
 
Der kan gøres undtagelser, hvis myndighederne har særlige krav vedrørende rengøring.

Undtagelse fra kravene kan gives, når det påvises, at der ikke er nogen varer på markedet.  

Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder 

Tekniske specifikationer (TS)  
TS3 Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

Tilbudsgiveren skal have operationelle procedurer, der vil blive anvendt i forbindelse med kontraktens opfyldelse:

1. Overvågning og registrering af de indikatorer, som skal angives i tilbuddet. Mindstefrekvensen for overvågning skal være mindst en gang hver fjerde måned for en repræsentativ dag og skal omfatte følgende indikatorer:  

 • mængden af anvendte rengøringsmidler (med angivelse af, om de er miljømærkede, og deres fortyndingsgrad, hvor det er relevant) • anvendte rengøringsartikler (type og om de kan genbruges eller ikke) 
 • den mængde vand, der er brugt til rengøringen, og placeringen af vandudledningen 
 • anvendte elapparater (med angivelse af energiklasse) og varighed  
 • mængden af fast affald, der frembringes som del af rengøringen, og sortering deraf. 

2. Minimering af miljøpåvirkningen i forbindelse med de indikatorer, der overvåges og registreres i 1, mod et bestemt mål. Procedurerne skal navnlig tage hensyn til følgende aspekter og søge at:  

 • reducere brugen af rengøringsmidler så vidt muligt 
 • bruge miljømærkede rengøringsmidler 
 • reducere brugen af rengøringsartikler til engangsbrug • mindske vandforbruget  
 • forbedre energiklassen af de anvendte elapparater 
 • reducere den mængde fast affald, der frembringes som en del af rengøringen, og øge sorteringen/genanvendelsen deraf.  

3. Evaluering af gennemførelsen af punkt 1 og 2 ved at spore ændringer i indikatorerne og gennemførelsen af procedurer.  

4. I tilfælde af afvigelser gennemføres de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe disse afvigelser og, hvis det er muligt, forhindre dem i fremtiden.  

5. Udarbejdes en årlig rapport om ændringer af disse indikatorer.

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig beskrivelse af proceduren for: 

1. Overvågning og registrering af de indikatorer, som er nævnt i punkt 1) mindst en gang hver anden måned. Det skal også være en beskrivelse af de foranstaltninger, der gennemføres for at minimere miljøpåvirkningen fra indikatorerne i punkt 1) og i overensstemmelse med de i punkt 2) opstillede kriterier. 

2. Sikring af gennemførelsen af de operationelle procedurer. 

3. Korrigering af de afvigelser, som er konstateret i evalueringen, og om muligt forhindre dem i fremtiden.  

Miljøledelsessystemer certificeret efter ISO 14001 eller registreret i henhold til fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS)3, og tjenester, der har et EU-miljømærke til indendørs rengøringstjenester, anses for at være i overensstemmelse, hvis de omfatter krav til indberetning og målet om at minimere miljøpåvirkningen.  

Tildelingskriterier (AC) 
AC3 Miljøledelsessystemer  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

Der gives point i forhold til kvaliteten af det miljøledelsessystem, som tilbudsgiverne forpligter sig til at indføre for at opfylde kontrakten. Følgende bør tages i betragtning i evalueringen:  

 • (a.) afdækning af væsentlige direkte og indirekte miljøforhold (baseret på deres miljøpåvirkninger) og afdækning af passende foranstaltninger til at minimere deres virkninger  
 • (b.) et præcist handlingsprogram til sikring af, at de afdækkede foranstaltninger anvendes hensigtsmæssigt i forhold til de ydede tjenester. Handlingsprogrammet skal også fastsætte mål for miljøpræstationer med hensyn til de afdækkede miljømæssige aspekter (f.eks. nedbringelse af mængden af anvendte rengøringsmidler)  
 • (c.) en årligt udført intern evaluering, der tillader kontrol af organisationens resultater i forhold til de mål, der er fastsat i handlingsprogrammet. Resultaterne af evalueringen skal anvendes af organisationens bestyrelse til løbende at opnå forbedringer gennem ajourføringer af miljøhandlingsprogrammet (mål og aktioner) 
 • (d.) tredjepartsevaluering udført af et overensstemmelsesvurderingsorgan, dvs. et organ, der er akkrediteret eller har licens – i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller internationale standarder – til at foretage en overensstemmelsesvurdering af miljøledelsessystemer 
 • (e.) kapacitet til at levere materiale eller dokumentation, som er efterprøvet af en tredjepart, og som bekræfter, at der ikke er nogen dokumentation for manglende overholdelse af lovbestemte miljøkrav  
 • (f.) en forpligtelse til løbende at forbedre miljøpræstationerne for de afdækkede miljøaspekter, navnlig gennem regelmæssig overvågning og offentligt tilgængelige rapporter om organisationernes miljøpræstationer. Miljøpræstationer bør evalueres på grundlag af generiske og sektorspecifikke indikatorer med fokus på centrale miljøområder. Miljøindikatorer bør sikre, at oplysningerne er relevante og sammenlignelige, og gøre det muligt for organisationen at sammenligne organisationens miljøpræstationer såvel i forskellige rapporteringsperioder som med miljøpræstationer i andre organisationer eller sektorbestemte benchmarks.  
 • (g.) obligatorisk offentliggørelse af en miljøredegørelse mindst hvert fjerde år, som er valideret af en tredjepart, som er miljøkontrollør, og som indeholder en beskrivelse af:  
  • strukturen og aktiviteterne i organisationen 
  • miljøpolitik og miljøledelsessystem 
  • miljøaspekter og miljøvirkninger 
  • miljøprogrammet, herunder foranstaltninger og mål 
  • miljøpræstationer og overholdelse af gældende lovbestemte miljøkrav  
 • (h.) en aktiv inddragelse af arbejdstagerne, herunder både inddragelse af og oplysninger til de enkelte medarbejdere og deres repræsentanter. Dette omfatter arbejdstagernes inddragelse i processen med konstant at forbedre organisationens miljøpræstationer ved at engagere sig i alle faser af miljøledelsessystemet.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal give en beskrivelse af de foranstaltninger, der vil blive iværksat for at opfylde ovennævnte krav.

Miljøledelsessystemer, der er certificeret i forhold til ISO 14001, vil blive anset for at opfylde punkt a), b), c) og d). Miljøledelsessystemer, der er registreret under EMAS, vil blive anset for at opfylde alle de ovennævnte punkter.  

Forbrugsvarer  

Tekniske specifikationer (TS) 

(følgende kriterier gælder kun, hvis den ordregivende myndighed anmoder om levering af forbrugsvarer som led i udbuddet)  

TS4.1 Håndsæbe  

Mindst E % af al håndsæbe, baseret på indkøbt mængde, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, skal opfylde de tekniske krav, der stilles af EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over håndsæber, som leveres til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, og dokumentere, at de opfylder kravene. Produkter, der er blevet tildelt EU-miljømærket til kosmetiske produkter, der afrenses, vil blive anset for at opfylde kravene.  

TS4.2 Tekstilhåndklæder  

Mindst F % alle tekstilhåndklæderuller, udtrykt i antallet af ruller, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, skal være i overensstemmelse med de tekniske krav i EU's miljømærke til tekstilprodukter. 

Kontrol: Tilbudsgiveren skal indsende en liste over produkter, som vil blive leveret til den ordregivende myndighed som led i kontrakten og dokumentere, at de opfylder kravene. Produkter, der er blevet tildelt EU-miljømærket for tekstilprodukter, vil blive anset for at opfylde kravene.  

TS4.3 Papirprodukter  

Alle papirprodukter, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, skal være i overensstemmelse med kravene i [et EN ISO 14024 type I-mærke, som skal fastsættes af den ordregivende myndighed].  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal indsende en liste over produkter, som vil blive leveret til den ordregivende myndighed som led i kontrakten og dokumentere, at de opfylder kravene.

Forklarende noter 

Anbefalede værdier for (E %) – Håndsæbe  

70 % af al håndsæbe, baseret på indkøbt mængde, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, skal være i overensstemmelse med kravene i EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses.

Anbefalede værdier for (F %) – Tekstilhåndklæde  

50-75 % af alle tekstilhåndklæderuller, udtrykt i antallet af ruller, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, skal være i overensstemmelse med kravene i EU's miljømærke til tekstilprodukter.  

Bemærk: Den ordregivende myndighed skal angive, hvordan procentdelen udregnes, f.eks. efter mængde eller værdi.  

Der kan gøres undtagelser, hvis myndighederne har særlige krav vedrørende rengøring. 

Der kan gøres undtagelse fra kravene på betingelse af, at der ikke er nogen varer på markedet.  

Energieffektivitet for støvsugere 

Tildelingskriterier (AC) 
AC4. Energieffektivitet for støvsugere  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor en procentdel af alle støvsugere, der bruges til at udføre opgaver i forbindelse med kontrakten, på købstidspunktet mindst opfylder følgende energieffektivitetsklasser som fastlagt i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 på købstidspunktet:  

 • klasse A for støvsugere købt før den 1. september 2017 
 • klasse A+ for støvsugere købt efter den 1. september 2017.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de støvsugere, der bruges til at opfylde kontrakten, og dokumentere, at de opfylder kravene.  

Rengøringsmidler og deres anvendelser  

CPC1.1 Rengøringsmidler og -artikler  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

I kontraktens løbetid skal kontrahenten dokumentere og indberette følgende aspekter mindst to gange om året til den ordregivende myndighed: 

 1. Type, fortyndingsgrad og den indkøbte mængde rengøringsmidler anvendt til rengøringstjenesten med angivelse af de produkter, der opfylder kravene i TS1.1, TS1.2, AC1.1 eller AC1.2, alt efter hvad der er relevant.  
 2. Typen og mængden af rengøringsartikler anvendt til rengøringstjenesten med angivelse af de produkter, der opfylder kravene i TS2.1, TS2.2, AC2.1 eller AC2.2, alt efter hvad der er relevant.  

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse

CPC1.2 Dosering af rengøringsmidler  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

Kontrahenten skal stille det rette doserings- og fortyndingsudstyr til de anvendte rengøringsmidler (f.eks. automatiske dispensere, målebægre/låg, håndpumper, spray) til rådighed for rengøringspersonalet og give adgang til de tilhørende instruktioner i korrekt dosering og fortynding, enten på rengøringsstedet eller i kontrahentens lokaler, alt efter hvad der er relevant.  

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse.

Uddannelse af personalet  

CPC2 Uddannelse af personale  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

I kontraktens løbetid skal kontrahenten have indført et internt uddannelsesprogram for personalet eller give personalet mulighed for at deltage i et eksternt uddannelsesprogram, der dækker de emner, der er anført nedenfor, hvor de er relevante for de opgaver, som personalet udfører som led i kontrakten:  

Rengøringsmidler:  

 • Personalet skal uddannes i korrekt dosering af midlerne til hver enkelt opgave.  
 • Personalet skal uddannes i korrekt fortynding af ufortyndede rengøringsmidler og i at anvende det relevante doseringsudstyr.  
 • Personalet skal uddannes i korrekt opbevaring af rengøringsmidler.  
 • Uddannelsen skal omfatte minimering af udvalget af anvendte rengøringsmidler for at minimere risikoen for overforbrug og misbrug af rengøringsmidler.  

Energibesparelser: 

 • Personalet skal uddannes i at anvende uopvarmet vand til fortynding af midlerne, medmindre andet er angivet af producenten.  
 • Hvor det er relevant, skal personalet uddannes i at anvende det rette program og den rette temperatur i både industri- og husholdningsvaskemaskiner.  
 • Hvor det er relevant, skal personalet uddannes i at slukke lyset efter sig, når de har afsluttet deres opgaver.  

Vandbesparelser:  

 • Personalet skal uddannes i at anvende mikrofiberprodukter, hvor det er relevant, for at minimere brugen af vand og rengøringsmidler.  

Affald:  

 • Personalet skal uddannes i at anvende holdbare rengøringsartikler, der kan genbruges, og minimere brugen af engangsrengøringsartikler (f.eks. handsker), når dette ikke er til skade for personalets sikkerhed og i strid med hygiejnekravene.  
 • Personalet skal uddannes i korrekt bortskaffelse af spildevand.  
 • Personalet skal modtage specifik uddannelse i sortering af affald, der dannes under rengøringsarbejde. Uddannelsen skal omfatte håndtering af fast affald både i virksomhedens lokaler og på rengøringsstederne.  

Sundhed og sikkerhed:  

 • Personalet skal oplyses om sundhed, sikkerhed og miljøspørgsmål i forbindelse med rengøringen og tilskyndes til at følge bedste praksis. Dette skal omfatte oplysninger om:  
  • sikkerhedsdatablade og håndtering af kemiske stoffer  
  • ergonomiske principper og gældende national arbejdsmiljølovgivning  
  • fjernelse, rengøring og opbevaring af handsker, der kan genbruges (hvis relevant) samt  
  • trafiksikkerhed og miljøvenlig kørsel (gældende for ansøgere med eget kørende personale i forbindelse med leveringen af rengøringstjenester).  

Kontrahenten skal sikre, at alt nyt personale (fastansatte og midlertidigt ansatte), der udfører rengøringsopgaver som led i kontrakten, modtager passende uddannelse inden for seks uger efter ansættelsen. Alt personale, der udfører opgaver som led i kontrakten, skal ajourføres i alle aspekter af dette kriterium mindst en gang om året. Selv om denne ajourføring ikke skal være en gentagelse af det oprindelige kursus, skal den dække alle de omhandlede miljøspørgsmål og sikre, at det relevante personale er fuldt ud klar over deres ansvarsområder.  

Kontrahenten skal indberette uddannelsen til den ordregivende myndighed. 

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse.

Forklarende noter 

Anbefalede værdier  

For fastansatte og midlertidigt ansatte med kontrakter på over et år: 16 timers grunduddannelse, 8 timers uddannelse som led i den årlige ajourføring.  

For midlertidigt ansatte med kontrakter, der ikke overstiger et år: 8 timers grunduddannelse.  

Uddannelsens varighed kan tilpasses udbuddets behov og betingelser.  

Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder  

CPC3 Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

Kontrahenten skal i kontraktens løbetid dokumentere og indberette: 

 • resultaterne af overvågningen af indikatorer og 
 • resultaterne af evalueringen og korrigerende og forebyggende foranstaltninger, hvor dette er relevant, i henhold til de skriftlige procedurer for kontrol af TS3.  

Disse rapporter skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse.  

Forbrugsvarer  

(følgende kriterier gælder kun, hvis den ordregivende myndighed anmoder om levering af forbrugsvarer som led i udbuddet)  

CPC4 Forbrugsvarer  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

I kontraktens løbetid skal kontrahenten mindst to gange om året over for den ordregivende myndighed dokumentere og indberette typen og mængden af forbrugsvarer, der leveres som en del af TS4.1, TS4.2 og TS4.3, alt efter hvad der er relevant. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse.  

Køb af nye støvsugere 

CPC5 Køb af nye støvsugere  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier)  

Alle nye støvsugere købt af kontrahenten til udførelse af opgaver i forbindelse med kontrakten skal opfylde klasse A+ eller højere vedrørende energieffektivitet som defineret i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 på købstidspunktet.  

Kontrahenten skal indberette køb af nye støvsugere til den ordregivende myndighed. 

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse. 

Livscyklusomkostninger (LCC) er en metode, der anvendes til at vurdere de samlede omkostninger ved det undersøgte produkt eller den undersøgte tjenesteydelse. Den tager højde for alle omkostninger i forbindelse med købet, de samlede udgifter til rengøring og alle omkostninger til bortskaffelse af affald. Formålet med livscyklusomkostninger er at anslå de samlede omkostninger ved projektalternativer og at vælge produktet og/eller tjenesten med de laveste samlede omkostninger i overensstemmelse med varens/tjenesteydelsens kvalitet og/eller funktion. Livscyklusomkostninger bør gennemføres på et tidligt tidspunkt i købsprocessen.  

Brug af livscyklusomkostninger i GPP-procedurer kan bidrage til at fastslå de laveste omkostninger til evaluering af tilbud. Faktisk kan livscyklusomkostninger hjælpe myndighederne med ikke blot at overveje omkostningerne til erhvervelse af et produkt eller en tjenesteydelse (f.eks. råmaterialer og produktionsomkostninger), men også andre omkostninger, der normalt skal identificeres og beregnes af køberen (f.eks. vedligeholdelsesomkostninger, løbende omkostninger, omkostninger ved bortskaffelse og genanvendelse osv.). Disse omkostninger skal lægges til købsprisen for at få et bredt skøn over et produkts eller en tjenesteydelses livscyklusomkostninger.  

Derudover tages der i livscyklusomkostninger højde for de miljømæssige eksterne virkninger af produktet eller tjenesteydelsen i løbet af livscyklussen, når det er muligt at fastslå en økonomisk værdi. Brugen af livscyklusomkostninger kan give et mere indgående billede af omkostningerne ved en tjenesteydelse gennem dens forskellige livscyklusstadier, herunder f.eks. ikke kun udgifter til produkter, udstyr og maskiner, men også til drift af tjenesten (f.eks. elektricitet og vand, der anvendes under rengøringen) og arbejdskraftomkostninger.

Direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb angiver de omkostninger, der skal tages højde for i en økonomisk analyse af de indkøb, der skal foretages. Yderligere oplysninger herom kan findes i den tekniske rapport.  

Ved hjælp af grønne offentlige indkøb kan de offentlige myndigheder give industrien reelle incitamenter til at udvikle grønne teknologier. I nogle sektorer kan virkningen være af særlig stor betydning, da de offentlige indkøbere styrer en stor del af markedet (f.eks. energieffektive bygninger, offentlig transport, facility management). Hvis de samlede levetidsomkostninger for en kontrakt tages i betragtning, kan grønne offentlige indkøb skabe besparelser og samtidig have færre miljøpåvirkninger. Ved at købe fornuftigt kan man spare materialer og energi, mindske affaldsmængde og forurening og fremme bæredygtige adfærdsmønstre.  

Det specifikke marked og de gennemførte omkostningsanalyser for indendørs rengøringstjenester fører til følgende konklusioner (nærmere oplysninger herom kan findes i den tekniske rapport):  

Begrænset tilgængelighed af oplysninger og detaljerigdom – Oplysninger om livscyklusomkostninger er begrænsede, og der blev ikke afdækket detaljerede datakilder hos leverandøren for denne analyse. De afdækkede oplysninger om livscyklusomkostninger var nationalt aggregerede oplysninger fra et begrænset antal EU-medlemsstater (yderligere oplysninger herom kan findes i den tekniske rapport). Ingen af de reviderede undersøgelser viser en detaljeret analyse af livscyklusomkostninger for en rengøringsleverandør, men giver et godt indblik i omkostningsstrukturen for sektoren. De nationale oplysninger gjorde det muligt at sammenligne traditionelle og grønne versioner af rengøringstjenester. Variablerne i disse undersøgelser er begrænset til rengøringsmidler og visse rengøringsartikler (f.eks. mopper og klude). Andre aspekter af rengøringstjenester betragtes som konstanter (f.eks. lønninger og elapparater til rengøring) og varierer ikke mellem konventionelle og grønne udgaver. Ingen offentligt tilgængelige undersøgelser, der giver en mere bred dækning af forskellige typer af grønne tiltag, blev afdækket. Én kilde gav detaljerede omkostningsoplysninger om en leverandør af rengøringstjenester, men disse omfattede ikke en sammenligning af grønne og traditionelle tjenester, og leverandøren var baseret i USA. Generelt er det vanskeligt at indhente oplysninger til en analyse af livscyklusomkostninger på grund af den høje grad af hemmeligholdelse, der omgærder de finansielle oplysninger for individuelle leverandører af rengøringstjenester.  

Personalelønninger udgør den største omkostning – Arbejdskraftomkostninger udgør den største andel af omkostningerne til rengøringstjenester. Dette har to væsentlige følger for grønne produkter og metoder: 1) eventuelle ændringer af ikke-lønmæssige omkostninger vil sandsynligvis være ubetydelige i forbindelse med rengøringstjenester, og 2) grønne produkter og metoder, der kan sænke personaleomkostningerne (f.eks. ved at reducere rengøringstiden) vil sandsynligvis medføre de største omkostningsfordele.  

Omkostningerne til "grønne" rengøringsmidler er lave i forhold til sektorens overordnede omkostningsstruktur – De reviderede kilder påviste, at grønne rengøringstjenester er økonomisk fordelagtige. Idet personaleomkostninger er den største enkeltstående udgift, vil investeringer i grønne rengøringsmidler og metoder sandsynligvis ikke medføre en betydelig stigning i omkostningerne.  

De absolutte omkostninger til grønne produkter varierer mellem landene – Reviderede undersøgelser (se den tekniske rapport for flere oplysninger) viser, at prisen på grønne rengøringsmidler ikke behøver at være højere end på traditionelle produkter, selv om prisen varierer fra land til land. Interessenter fremhævede desuden, at prisen på og tilgængeligheden af grønne produkter (herunder rengøringsmidler og rengøringsartikler) varierer betydeligt fra land til land. Forskellen mellem landene kan være stor, og der bør ikke foretages generaliseringer om omkostninger og tilgængelighed.  

Der er mange fordele ved at anvende "grønne" rengøringsartikler eller -metoder – Reviderede undersøgelser af mikrofiberprodukter (se den tekniske rapport for flere oplysninger) viser kompleksiteten ved at foretage en samlet undersøgelse af livscyklusomkostninger for rengøringstjenester: Omkostningerne til mikrofiberklude er højere end til traditionelle bomuldsklude, men deres anvendelse forbedrer i høj grad rengøringseffektiviteten ved at reducere rengøringstid, brug af rengøringsmidler og negative virkninger for personalets sundhed og kan medføre en betydelig nedbringelse af omkostningerne. Andre former for grønne rengøringsmetoder, såsom bedre uddannelse af personalet, vil sandsynligvis have mange lignende fordele og medføre betydelige omkostningsbesparelser.  

Omkostningerne ved de foreslåede kriterier  

Nyligt foreslåede GPP-kriterier Betydelig forskel mellem grønne og ikke-grønne Anslået betydning for 
livscyklusomkostninger for rengøringstjenester
Uddannelse af personalet Betydelig indvirkning på livscyklusomkostninger, men 
vanskeligt at kvantificere på en omfattende måde 
Ca. 1 %
Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder Etableringsomkostningerne (udformning af EMS) er overkommelige , men gennemførelsesomkostningerne kan 
være betydelige, og lønsomheden er ukendt 
Etableringsomkostninger er < 1 % af livscyklus omkostningerne. 
Gennemførelsesomkostningerne kan være betydelige. 
Brug af rengøringsmidler med færre miljøpåvirkningerGrønne produkter kan være betydeligt dyrere Mellem 1 % og 3 %
Brug af koncentrerede, ufortyndede 
rengøringsmidler 
Ufortyndede rengøringsmidler er billigere end brugsklare produkter på langt sigt Reduktion på ca. 1-3 %

Brug af mikrofiberprodukter 
Mikrofiberprodukter er dyrere , men giver betydelige besparelser på livscyklusomkostninger Reduktion på 9 % (+1 % i 
omkostninger, -10 % i personaletid) 
Brug af rengøringsartikler med færre 
miljøpåvirkninger 
Utilstrækkelige markedsdata til at kunne drage konklusioner 
Mindre end 1-2 % 
Energieffektivitet for støvsugere Utilstrækkelige markedsdata til at kunne drage konklusioner Ca. 2 %

(Se den tekniske rapport for flere oplysninger)  

Find alle EU's GPP kriterier 

Ved at sætte krav om positive sociale resultater i offentlige udbud og kontrakter kan offentlige indkøbere fremme social inklusion og dermed beskæftigelsesmuligheder, opkvalificering omskoling, etisk handel og design m.m. Det kan også være med til at sikre menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder.

En social klausul fastsætter de krav, som fremmer de ønskede sociale hensyn.

Find muligheder til specifik krav tekst 

Krav til samfundsansvar

Man kan vælge at stille overordnede krav til leverandørens samfundsansvarlighed, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø. 

Disse krav kan fremgå i et særskilt ansvarlighedsbilag, som kan være del af de aftaler, der indgås med leverandørerne. Kravene bør bygge på OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. 

Eksempelvis er et ansvarlighedsbilag altid en del af alle SKI-aftaler. Læs SKI’s ansvarlighedsbilag her.

1. Indledning

Ved opfyldelsen af Kontrakten forpligter Leverandøren sig til at vise samfundsansvar. Leverandøren viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sin interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

2. Internationalt anerkendte principper

Leverandøren anses ved opfyldelsen af Kontrakten at vise samfundsansvar ved at overholde de nedenfor i punkt 3-5 nævnte krav. Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd, der er nævnt i punkt 2.1-2.3 og de konventioner, som ligger til grund for principperne. 

2.1 FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv 

FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv) blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011. FN’s Vejledende Principper udstikker vejledende principper for, hvordan stater og virksomheder skal agere for at sikre, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med virksomheders aktiviteter.  

Principperne kan hentes på OHCHR’s hjemmeside

2.2 OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er en internationalt anerkendt referenceramme for virksomheders globale ansvarlighed, der indarbejder en lang rækker internationale standarder og principper, herunder FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (jf. punkt 2.1) og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik. 

Retningslinjerne fastlægger, hvad der forventes af virksomheder globalt og nationalt uanset, hvor de opererer, hvad angår at sikre respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og retningslinjer for antikorruption mv. 

OECD’s Retningslinjer er ikke begrænset til kun at omfatte multinationale virksomheder, men alle virksomheder uanset størrelse.

Retningslinjerne kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.3 OECDs due diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder 

OECD’s due-diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder giver detaljerede anbefalinger og hjælp til virksomheder med henblik på at respektere menneskerettighederne og undgå at bidrage til konflikt gennem deres aktiviteter.  

Vejledningen kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.4 Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark) har til opgave at behandle sager om overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder' (jf. punkt 2.2) og udbrede kendskabet til Retningslinjerne. Institutionen er også OECD’s kontaktpunkt i Danmark. Institutionens virksomhed er reguleret i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (lov nr. 546 af 18/06/2012)

NCP Danmark kan på baggrund af en klage eller af egen drift behandle sager vedrørende mulige overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder', der enten er begået i Danmark eller vedrører en dansk virksomhed (gælder både offentlige og private virksomheder), statslige eller regionale myndigheder.

Læs mere på NCP Danmarks hjemmeside

3. Materielle krav til leverandøren

3.1 Menneskerettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination. 
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100. 

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammeaftalen at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights'.

3.2 Arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, hvilket blandt andet indebærer: 

 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.
 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede Produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 •  At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN's Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.
3.3 Arbejdsklausul

Leverandøren skal ved udførelse af tjenesteydelser, herunder i form af eventuelle tilknyttede serviceydelser, sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved ”medvirker til at opfylde Kontrakten” forstås arbejde udført i Danmark med henblik på Kontraktens opfyldelse.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen.

3.4 Miljø

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af Rammeaftalen omfattede Produkter/Ydelser på god vis søger:

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Kontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i 'OECD Guidelines for Multinational Enterprises'.

3.5 Antikorruption

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.

Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra alle former for korruption. 

Ved korruption forstås aktiv bestikkelse som defineret i artikel 3 i Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1 i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Leverandørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Leverandøren er etableret.

4. Krav om risikobaseret due diligence

4.1 Indledning

Kravene om risikobaseret due diligence baserer sig navnlig på FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECDs retningslinjer for Multinationale Virksomheder  

Risikobaseret due diligence indebærer, at virksomheden aktivt og systematisk undersøger risikoen for overtrædelser af de internationalt anerkendte retningslinjer i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter, både hos virksomheden selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, fx leverandører. Endvidere omfatter begrebet due diligence, at virksomheden træffer foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser. 

Virksomhederne skal ifølge retningslinjerne konkret identificere, forebygge, afbøde og redegøre for aktuelle og potentielle overtrædelser og negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfund. 

Retningslinjerne omfatter både overtrædelser, som virksomheden forårsager eller medvirker til, eller som er direkte forbundet med virksomhedens operationelle aktiviteter, Produkter eller serviceydelser

4.2 Generelt

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelse af Kontrakten til at udvise risikobaseret due diligence i relation til kravene i punkt 3. Leverandøren skal således undersøge risikoen for overtrædelse af kravene i punkt 3 i forbindelse med Leverandørens forretningsaktiviteter, både hos Leverandøren selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, f.eks. underleverandører, og træffe foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser ved opfyldelse af Kontrakten.

Ansvaret for at respektere menneskerettighederne gælder for alle virksomheder uanset deres størrelse, sektor, operationel kontekst, ejerskab og struktur. Imidlertid kan virksomhederne have varierende mulighed for at arbejde med menneskerettighederne som følge af ovenfornævnte faktorer.  

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandører, der er større virksomheder, anses under alle omstændigheder for at udvise nødvendig omhu, hvis Leverandøren sikrer følgende fire grundlæggende tiltag i relation til de af Kontrakten omfattede produkter eller dele heraf:

 1. Politik, der overordnet beskriver Leverandørens holdning til ansvarlig leverandørstyring.
 2. Risikovurdering, der omfatter løbende vurdering af aktuelle og potentielle indvirkninger relateret til Leverandørens aktiviteter og relationer til det under Kontrakten leverede.
 3. Implementering af politik for ansvarlig leverandørstyring, der bl.a. med udgangspunkt i risikovurderingen omfatter monitorering af udvalgte underleverandørers aktiviteter og løbende forbedringer. Leverandøren bør skride til øjeblikkelig handling, hvis der konstateres grove krænkelser af grundlæggende rettigheder og internationale miljøstandarder.
 4. Rapportering om indsatsen og dens resultater.

Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på anden vis, som er tilpasset Leverandørens indsats set ud fra en pragmatisk tilgang og under hensyntagen til de konkrete forhold og Leverandørens ressourcer.

4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisikoområder

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til i sine forretningsmæssige systemer at integrere OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde i form af den i guiden nævnte "Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain", jf. annex I til guiden. 

Disse forpligtelser medfører, at Leverandøren for de af Kontrakten omfattede Produkter eller dele heraf i overensstemmelse med OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde skal: 

 1. Etablere stærke forretningsmæssige systemer, som understøtter retningslinjerne,
 2. Identificere og håndtere risici i leverandørkæden,
 3. Udarbejde og implementere en strategi som svar på identificerede risici,
 4. Understøtte uafhængige tredjeparts audits i leverandørkæden, og
 5. Foretage offentlig rapportering om Leverandørens due diligence
 6. Dokumentation

Ud over dokumentation for opfyldelse af de i Kontraktens fastlagte specifikke krav til Produktets egenskaber vil [jeres organisation] som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammeaftalen lever op til kravene i dette bilag.

5. Dokumentation

5.1 Dokumentation – særligt om arbejdsklausuler

[Jeres organisation] kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen i punkt 3.3. fastsætter.

[Jeres organisation] kan kræve, at Leverandøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.

[Jeres organisation] kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

5.2 Dokumentation – i øvrigt

Leverandøren skal til hver en tid, og senest 30 Dage efter [jeres organisation]’s skriftlige anmodning herom, opfylde dokumentationskravene jf. punkt 5.2.1-5.2.3.

5.2.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse

Heri erklæres det, at Leverandøren ved opfyldelse af Kontrakten løbende sikrer overholdelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption og due diligence.

5.2.2 Beskrivelse af praktiske tiltag

Heri beskrives de tiltag, som Leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af de nævnte krav. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag.

5.2.3 Beskrivelse af resultatmålinger

Heri beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder så som Global Reporting Initiative's standarder for rapportering eller de standarder, der er fastlagt i EU’s Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som forventeligt snart bliver erstattet af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

[Jeres organisation] accepterer naturligvis også andre bevistyper, der opfylder de i nærværende punkt 5 fastlagte dokumentationskrav.

6. Leverandørens ansvar

Som anført ovenfor er Leverandøren efter Kontrakten alene forpligtet til at sikre overholdelsen af de i punkt 3, 4 og 5 nævnte krav "ved opfyldelsen af Kontrakten". Leverandørens ansvar angår således alene det under Kontrakten leverede.

Ved vurderingen af, hvorvidt en Leverandør kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Kontrakten, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist ”due diligence” i forhold til, hvad der med rimelighed kan forventes af Leverandøren ud fra den kontekst, Leverandøren opererer i. Due diligence afhænger af den pågældende Leverandørs størrelse, forretningsmæssige sammenhæng og kompleksitet, overtrædelsens alvor, om årsagen til overtrædelsen er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

7. Procedure ved konkret begrundet mistanke

Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandørens opfyldelse af Kontrakten strider mod de i punkt 3 og 4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter [jeres organisation]’s anmodning herom fremsende en skriftlig redegørelse indeholdende følgende punkter:

 1. Afvisning eller bekræftelse af den konkret begrundede mistanke.
 2. Redegørelse for de omhandlede forhold samt ved bekræftelse af mistanken en handlingsplan for, hvorledes der kan rettes op på situationen, herunder hvilke foranstaltninger Leverandøren sætter i værk for at påvirke forholdet, herunder at mindske risikoen for, at tilsvarende situationer opstår.

Redegørelsen kan i relevant omfang omfatte dokumentation for, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de varer og/eller tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er tilvirket, samt fornøden dokumentation for hvilke materialer, der indgår i Produkterne .Derudover skal der være en angivelse af hvorledes en part har mulighed for at søge genoprejsning og udbedring af eventuelle skader, såfremt en sag om negativ indvirkning af menneskerettighederne måtte opstå (jf. FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv nr. 29). Endvidere skal Leverandøren redegøre for, hvorvidt årsagen til mistanken er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

Konkret begrundet mistanke kan bl.a. anses at foreligge, såfremt Leverandøren indbringes for Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark), jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, uanset i hvilket land retsforfølgelsen finder sted. 

Leverandøren skal derfor af egen drift straks kontakte [jeres organisation], hvis Leverandøren bliver opmærksom på, at der foreligger overtrædelse af punkt 3 og 4, eller hvis Leverandøren indbringes for NCP Danmark, jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten og i den forbindelse af egen drift fremsende redegørelse og dokumentation som ovenfor anført. 

[Jeres organisation] vil på baggrund af overnævnte skriftlige redegørelse og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.

Fandt du ikke hvad du ledte efter?

Send os ønsker til krav og kriterier som du ønsker produktsiden skal indeholde. Du har også mulighed for at ønske en temagruppe, som Forum for Bæredygtige Indkøb kan arbejde med.

Giv os feedback