Rengøring: Miljøvenligt indkøb af rengøringsmidler og rengøringsservice til virksomhedens daglige drift

En del af virksomhedens drift, der ikke nødvendigvis fylder i manges bevidsthed, er indkøb af rengøringsmidler og rengøringsservice. Vi bruger rengøringsmidler hver dag, så hvorfor ikke vælge miljøvenlige rengøringsmidler, som giver den samme effekt som de traditionelle rengøringsmidler? Forskellen i din virksomheds hverdag vil virke lille, men for naturen, klimaet og sundheden kan det gøre en verden til forskel.

  • Opdateret 19. januar 2023

Hvad er problemet?

Vi kender alle de små farverige svampe, med en grov side. Hver gang den bliver brugt til at gøre rent med, bliver der skyllet mikroplast i vores afløb. Plast er beskadigende for naturen, og kan ende i vores fødevarer igen, når vandet løber ud i naturen. Den samme negative påvirkning sker, når vi gør rent med kemikalier. Når det løber ned i afløbet, beskadiger det miljøet.

Vandforbrug

Vandforbrug er også en vigtig faktor. I Danmark står det private erhvervsliv for langt det største vandforbrug med 71,7 procent, og private husholdninger står for 28,3 % (Danmarks Statistik, 2016), herunder indgår også vandforbrug til rengøring af jeres virksomhed. I dag findes der mange nye rengøringsmetoder, der kan nedbringe vandforbruges, som eksempel findes der mikrofiberklude, der kan tør-rengøre. På den måde sparer jeres virksomhed på vandforbruget samt indkøb af kemikalieindholdige rengøringsmidler.

En bedre arbejdsplads

Ud over at de fleste af os nok trives bedre på en ren arbejdsplads, vil en miljøvenlig rengøring være med til at undgå allergener for jeres medarbejdere. Derudover vil det begrænse smitsomme sygdomme, og være med til at forlænge levetiden på hvidevarer, møbler, lokaler m.m. De konventionelle rengøringsprodukter kan endda over tid have en økonomisk konsekvens for jeres virksomhed, fx hvis I skal skifte møbler ud i utide eller jeres medarbejdere oftere bliver syge.

Det behøver ikke at være kompliceret - hvad kan I gøre?

  • Brug miljøvenlige rengøringsprodukter
  • Lav en base-line for jeres rengøring, så det er muligt at måle på jeres fremskridt
  • Indgå i dialog med jeres personale om nye tiltag
  • Få lavet en systematisk plan over jeres rengøring
  • Spar på vandet når der bliver gjort rent – Genovervej jeres dosringer af rengøringsmidler
  • Vær opmærksomme på miljøfarligt affald som fx PVC-handsker

I vil måske opleve, at de miljøvenlige rengøringsmidler og rengøringsservice er dyrere i indkøbspris end de konventionelle. I skal derfor være villige til at tage den ekstra udgift her og nu, men i den forståelse og forventning af, at I over tid rent faktisk kan sparre når det kommer til de længerevarende effekter, som f.eks. at forbedre levetiden på hvidevarer og møbler og øge medarbejdernes trivsel og sundhed – foruden selvfølgelig at sparre miljø og klima for yderligere belastning. Stil jer selv spørgsmålet om, hvilke hygiejne-niveau, der er behov for i de individuelle rum, samt hvilket behov, der reelt er for rengøringskemikalier. Det behøver ikke være det samme for alle rum på arbejdspladsen.

Indgå i dialog med jeres rengøringsleverandør, hvis de ikke kan leve op til de miljømæssige krav, I ønsker at stille til dem nu og her, kan I eventuelt aftale en plan for fremtidig overholdelse. Det kan  desuden være, at de kender til nye tiltag, der eksempelvis kan være med til at hjælpe jeres virksomhed med jeres klimamålsætninger eller forbedre jeres arbejdsplads.

Artiklen blev udgivet d. 9. juni 2022