Møbler

 • Opdateret 6. maj 2024

Krav

POGI

Partnerskabets medlemmer har forpligtet sig til:

 • At følge de fælles konkrete indkøbsmål
 • At have en offentlig tilgængelig indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er et væsentligt parameter i forbindelse med udbud.

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) er baseret på fælles forpligtende grønne indkøbsmål. Partnerskabet stræber mod hvert år at forny gamle mål og formulere nye indkøbsmål. Indkøbsmålene er et værktøj til at stille miljøkrav i indkøb, og dermed påvirke markedet og sikre positiv effekt på både det globale og lokale klima og miljø.

Indkøbsmålet for møbler tager udgangspunkt i Green Public Procurement (GPP)-kriterierne og har til formål at sikre grønne og bæredygtige indkøb af følgende produktgrupper:

 • Kontormøbler, herunder:
  • Skriveborde m/u. hæve-sænkefunktion
  • Skrivebordsstole
  • Mødestole
  • Mødeborde
  • Skuffemoduler
  • Reoler
  • Skærmvægge
 • Kantine-, Lounge- og mødemøbler, herunder:
  • Stole
  • Borde
  • Garderober
 • Daginstitutionsmøbler, herunder:
  • Stole
  • Borde
 • Plejehjemsmøbler, herunder:
  • Sofaer
  • Spiseborde
 • Undervisningsmøbler til folkeskole og videregående uddannelser, herunder:
  • Standardstole
  • Borde
  • Tavler

POGI’s anbefalinger til behovsafdækning og indkøbsadfærd

POGI’s arbejdsgruppe har udarbejdet et tillæg til indkøbsmålet for møbler, som det anbefales indkøberen at tage udgangspunkt i, i forbindelse med et indkøb eller udbud. Tillægget tager afsæt i konkrete overvejelser, som en indkøber bør foretage. Overvejelser, der sikrer de mest bæredygtige, miljømæssige og klimavenlige valg. Læs dette i tillæg 13.1 i PDF-versionen, der kan downloades. 

POGI’s anbefalinger til markedsdialogen

POGI’s arbejdsgruppe har også udarbejdet et tillæg, der omfatter overvejelser til markedsdialogen, herunder miljømærker, garantiperiode og reparationsaftaler. Læs dette i tillæg 13.2 i PDF-versionen, der kan downloades. 

Kriterier

Dette indkøbsmål for Møbler tager overordnet udgangspunkt i modellen for ’Hierarki for cirkulære møbler’ (se tillæg 13.1) samt EU’s GPP-kriterier for møbler.
Indkøbsmålet er opdelt i seks overordnede kategorier, der består af:

13.a Miljømærker

13.b Second-hand møbler

13.c Forlænget levetid

13.d Bæredygtige materialer

13.e Grønne sortimenter

13.f Emballage

13.a Miljømærker

Produktet skal leve op til mærkekrav iht. [Type 1 mærke] eller tilsvarende.

Kriteriedokumenter for særligt relevante type 1 mærker, kan tilgås her:

Svanemærket 
EU-Blomsten
Möbelfakta
Blauer Engel

Vurdering og verifikation: Iht. farlige stoffer jf. REACH and Substances of Very High Concern (SVHC), skal der fremgå dokumentation i form af en leverandørerklæring. 
Leverandørerklæring på dansk og engelsk kan hentes her: Leverandørerklæring på dansk og engelsk 

Læs mere om miljømærker i udbud her: Miljømærker og udbudsloven

POGI’s indkøbsmål har til formål at opnå en andel på 50% miljømærkede møbler af det samlede indkøb i kontraktperioden. 

POGI medlemmerne kan benytte en gradvis indfrielse af målet på de 50% miljømærkede møbler i takt med, at markedet for miljømærkede møbler vokser.

Krav til ikke-miljømærkede møbler

Såfremt der ikke er produkter på markedet, der kan leve op til Type 1 mærkerne, skal de grønne kriterier, der fremgår af bilag 13.3, efterleves. Find bilag i pdf'en for indkøbsmålet. 

13.b Second-hand møbler (brugte møbler)

POGI’s indkøbsmål for second-hand møbler, har til formål at opnå indkøb af second-hand møbler og dermed undgå unødig produktion af nye møbler.

Det vægtes positivt at tilbudsgiver kan tilbyde second-hand møbler.

*Second-hand møbler defineres som møbler, der er brugt af slutbruger(e) og derefter genbruges i sin oprindelige form af andre slutbruger(e).

POGI’s medlemmer skal prioritere indkøb af second-hand møbler, der hvor second-hand møbler, kan opfylde ønskede behov og/eller indgå i omgivelserne med eksisterende møblement. 

13.c Forlænget levetid

POGI’s indkøbsmål for forlænget levetid har til formål at reducere miljøbelastningen fra produktionen. Målet omfatter krav til produktgaranti, sporbarhed og adgang til reservedele. POGI medlemmerne skal via produktgarantien opnå længere levetid via møblernes sporbarhed. Derudover kan levetiden forlænges yderligere ved adgang til reservedele.

Produktgaranti

Nye møbler:

Tilbudsgiver skal uden ekstra omkostning give fem års garanti fra leveringsdatoen. Ved garanti forstås en ubetinget garanti for alle fejl og mangler, der indtræder i løbet af en periode på fem år regnet fra leveringsdatoen, hvor fejlen eller manglen ikke bevisligt kan tilskrives kundens fejlagtige anvendelse eller vedligeholdelse.

Second-hand møbler: 

Tilbudsgiver skal uden ekstra omkostning give to års garanti fra leveringsdatoen. Ved garanti forstås en ubetinget garanti for alle fejl og mangler, der indtræder i løbet af en periode på to år regnet fra leveringsdatoen, hvor fejlen eller manglen ikke bevisligt kan tilskrives kundens fejlagtige anvendelse eller vedligeholdelse.

POGI’s medlemmer skal igangsætte indsatser for at garantien på møbler udnyttes. 

En indsats kan fx være en kommunikationskampagne i forbindelse med identifikationsmærkerne på møblerne. (se krav under 'Identifikationsmærkning' nedenfor)

Det vægtes positivt, hvis tilbudsgiver kan tilbyde over fem års garanti fra leveringsdato uden ekstra omkostninger. Jo længere garanti, jo bedre. 

Identifikationsmærkning

Produkter leveret i henhold til kontrakten skal identifikationsmærkes på en sådan måde at det er muligt for ordregiver at udlede oplysninger om garantiperioden.

POGI’s medlemmer skal sikre alle indkøbte møbler i kontraktperioden er identifikationsmærket. 

POGI-medlemmerne bør som del af markedsdialogen afstemme, hvilke oplysninger identifikationsmærket skal/kan bestå af.

Tilgængelighed af reservedele (for fabriksnye møbler)

Tilbudsgiver skal udbyde reservedele i fem år fra garantiperiodens ophør. Reservedelene skal leveres og monteres gratis i garantiperioden, hvis møblet findes at være fejlbehæftet ved normal brug, eller til en forholdsmæssig pris, hvis produktet er blevet ødelagt ved forkert brug. 

POGI-medlemmerne bør som del af markedsdialogen, afstemme forventninger til reservedelenes pris.

POGI’s medlemmer skal igangsætte indsatser for at udnytte muligheden for reparation af eksisterende møbler ved at stille krav til adgang til reservedele. 

En indsats kunne være en tydelig organisering af, hvem der indkøber og udskifter reservedele i organisationen.

Det vægtes positivt, hvis tilbudsgiver kan tilbyde reservedele i over fem år fra garantiperiodens ophør. Jo længere, jo bedre.

Vedligeholdelse

Tilbudsgiver skal vedlægge vejledning for korrekt vedligeholdelse af det specifikke møbelprodukt. Vejledningen skal fremgå på dansk og engelsk, og kan være i tekst-, billede- og/eller videoformat. 

POGI’s medlemmer skal igangsætte indsatser, der sikre en fast frekvens for service og vedligeholdelse af møblerne. 

Det vægtes positivt, hvis tilbudsgiver kan tilbyde en serviceaftale i over fem år fra garantiperiodens ophør. Jo længere, jo bedre.

13.d Bæredygtige materialer

POGI’s indkøbsmål for bæredygtige materialer omfatter krav inden for møbler bestående/delvis bestående af plast, metal, glas, tekstil og træbaserede produkter. 

Møbler bestående af plast, metal, glas og tekstil

POGI’s indkøbsmål for møbler bestående af genanvendt materiale, har til formål at øge genanvendelsesgraden for de enkelte materialetyper.

Krav til genanvendte materialer

Tilbudsgiver skal ved udbud af møbler, sikre at minimum [X]% af [plast/metal/glas/tekstil] er genanvendt [plast/metal/glas/tekstil]*

POGI-medlemmerne bør som del af markedsdialogen afdække ovenstående procentsats for hvert materiale.

*Ved brug af genanvendt [plast/metal/glas/tekstil] skal dette være defineret som post-consumer materiale ifølge ISO 14021:2016: 

EN - "Post-consumer/commercial" is defined as material generated by households or by commercial, industrial and institutional facilities in their role as end-users of the product, which can no longer be used for its intended purpose. This includes returns of material from the distribution chain.

DK -  Post-consumer materiale defineres som "Materiale genereret af husholdninger eller af kommercielle, industrielle og institutionelle faciliteter i deres rolle som slutbrugere af produktet, som ikke længere kan bruges til det tilsigtede formål. Dette inkluderer returnering af materiale fra distributionskæden.

POGI’s medlemmer skal sikre at møblerne er bestående af hel/delvist genanvendt [plast/metal/glas/tekstil]. 

Vurdering og verifikation: Dokumentation skal fremgå af leverandør/producent på forlangende. 

Det vægtes positivt, hvis møblets dele udelukkende består af genanvendt materiale.

Træbaserede møbler

POGI’s indkøbsmål for møbler bestående af træarter, har til formål af sikre bæredygtig skovdrift.

For møbler, der indeholder træ, kork, bambus og rattan

Produktet skal være FSC*/PEFC – certificeret eller tilsvarende. 

*FSC har tre mærkninger, hvor alle mærkerne opfylder ovenstående krav:
FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled

Vurdering og verifikation: Dokumentation skal fremgå af leverandør/producent på forlangende. 

POGI’s indkøbsmål for træbaserede møbler har til formål at opnå en andel på 80% tredjepartscertificerede møbler af det samlede indkøb i kontraktperioden.

13.e Grønne sortimenter

POGI’ indkøbsmål for grønne sortimenter skal sikre at POGI medlemmerne (både centrale og decentrale enheder) nemmere kan tage et grønt valg, når de skal indkøbe møbler.

E-handelsplatforme og grønne sortimenter

Tilbudsgiver skal tilbyde en digital opsætning med det bæredygtige, grønne og miljømærkede sortiment via en digital platform (e-katalog, webshop eller Punch Out), hvor kontraktens sortiment, kan tilgås på kontraktens vilkår. 

POGI’s medlemmer skal igangsætte en indsats for at sikre, at en større andel af de indkøbte møbler handles via e-handelssystemer, hvor det er muligt at filtrere i sortimentet, således at møbler/produkter, der opfylder POGI’s indkøbsmål er først tilgængelige mulighed.

13.f Emballage

POGI’s indkøbsmål for emballage skal sikre en mere cirkulær tilgang til emballageprincipper. 

Emballage

 1. Tilbudsgiver skal udbyde en tilbagetagningsordning af emballage og herigennem sikre korrekt kildehåndtering og/eller genbrug.
 2. Tilbudsgiver skal udbyde FSC/PEFC-mærket emballage.
 3. Tilbudsgiver skal opfylde kravene til udvidet producentansvar for emballage (effektueres i DK fra 2025)
 4. Tilbudsgiver skal anvende post-consumer  plast (rPP/rPE/rPET), der kan adskilles i enkeltdele, såfremt kriterie 2, ikke kan opfylde emballagebehovet. 

POGI medlemmerne kan benytte en gradvis indfrielse kravene - fx via en trappemodel (se tillæg 13.2 i pdf'en for indkøbsmålet). POGI-medlemmerne bør som del af markedsdialogen afstemme trappemodellens betingelser. 

POGI medlemmerne skal på forlangende kunne dokumentere at et eller flere af ovenstående emballagekrav efterleves.

Det vægtes positivt, hvis emballagen består af 100% genanvendt materiale.

Det vægtes positivt, hvis emballagen er flergangs hvor det er muligt – fx brug af tæpper.

Download hele indkøbsmålet for møbler som PDF

EU GPP-kriterier for møbler – basis

Publiceret d. 27.07.2018  

Definition og anvendelsesområde  

Produktgruppen "møbler" omfatter fritstående eller indbyggede enheder, hvis primære funktion er at blive anvendt til opbevaring, placering eller ophængning af effekter og/eller til at ligge, sidde, spise, studere eller arbejde på/i/ved, uanset om det er til indendørs eller udendørs brug. Madrasser er omfattet af anvendelsesområdet.  

Følgende produkter er ikke omfattet af produktgruppen:  

 • (a.) produkter, hvis primære funktion ikke er at blive anvendt som møbler. Eksempler omfatter, men er ikke begrænset til: lygtepæle, gelændere og hegn, stiger, ure, legeredskaber, fritstående eller væghængte spejle, elektrikerrør, pullerter og bygningselementer som trin, døre, vinduer, gulvbelægning og facadebeklædning  
 • (b.) møbler monteret i køretøjer til offentlig eller privat befordring  
 • (c.) møbelprodukter, der indeholder over 5 vægtprocent materialer, bortset fra: massivt træ, træbaserede plader, kork, bambus, spanskrør, plast, metaller, læder, belagte metervarer, tekstiler, glas og stoppematerialer.  

De væsentligste miljøpåvirkninger  

På baggrund af foreliggende forskningsresultater er der draget følgende konklusioner vedrørende miljøpåvirkningerne fra møbler i løbet af deres livscyklus:  

 • Størstedelen (80-90 %) af miljøpåvirkningerne er knyttet til møbelmaterialer/-komponenter. Den indlejrede energi i metal og plast er højere end den indlejrede energi i træ, men forhold som holdbarhed og genanvendelighed er også vigtige hensyn. Angivelse af genanvendte materialer kan hjælpe med at reducere påvirkningen.  
 • Fremstilling, montering og/eller behandling af komponenter er den næststørste kilde til miljøpåvirkninger som følge af brugen af kemiske blandinger, varme og elektricitet i forbindelse med tørring og hærdning.  
 • Påvirkninger som følge af emballering kan variere afhængigt af det enkelte produkt, men ifølge to livscyklusvurderinger udført for henholdsvis arbejdsborde og garderobeskabe anslås den samlede miljøpåvirkning fra emballering at være omkring 6 %.  
 • Det var vanskeligt at undersøge distribution, eftersom dette aspekt varierer betydeligt som følge af møbelmarkedets globale karakter. I de fleste undersøgelser er der anvendt gennemsnitlige transportscenarier, som tilslører den varierende betydning af denne del af møblers livscyklus.  
 • Anvendelsesfasen er ubetydelig med hensyn til miljøpåvirkning. Holdbarhed og reparationsmuligheder er imidlertid afgørende faktorer for en mulig forlængelse af anvendelsesfasen.  
 • End-of-life-påvirkningerne (EoL) varierer betydeligt afhængigt af de anvendte materialer i møblerne. Genanvendelse af møbelkomponenter eller genvinding af energi fra møbelaffald er ofte kompleks, fordi det er vanskeligt at adskille komponenterne.  
De væsentligste miljøpåvirkninger i møblers livscyklus  Forslag til EU's tilgang til grønne offentlige indkøb af møbler
Tab af biodiversitet og jorderosion som følge af ikkebæredygtig skovforvaltning og ulovlig skovhugst. Indkøbe træ fra lovlige kilder. 
Udtømning af ressourcer som følge af brugen af ikke-vedvarende ressourcer som f.eks. olie/naturgas til plast.  Bruge materialer fremstillet helt eller delvist af udskiftelige materialer (f.eks. træ). 
CO2-udledning og andre udledninger som følge af energiforbruget til produktion af forskellige materialer.  Fastsætte maksimumsgrænser for den samlede frigivelse af flygtige organiske forbindelser fra møbelprodukter og specifikke grænseværdier for formaldehydafgasning for træbaserede paneler og polstermaterialer. 
Risiko for arbejdstagere, forbrugere eller det omgivende miljø i forbindelse med frigivelsen af giftige stoffer.  Indkøbe holdbare og praktiske møbler, der overholder relevante EN-standarder. 
Bidrag til dårligt indeklima som følge af frigivelsen af flygtige organiske forbindelser (VOC) fra møbelprodukter til indendørs brug.  Indkøbe møbler, som er lette af demontere, reparere og genanvende, og som er dækket af en garanti. 
Materialespild, fordi møbler af dårlig kvalitet skal bortskaffes før tid.   
Materialespild som følge af vanskeligheder i forbindelse med reparation, fremskaffelse af reservedele eller adskillelse af dele til genanvendelse  

Tekniske specifikationer (TS) 

TS1: Krav vedrørende renovering  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal renovere den ordregivende myndigheds møbelprodukter i overensstemmelse med de anførte krav.  

Afhængigt af den type møbler, der skal renoveres, og de eksisterende møblers tilstand, skal den offentlige myndighed så vidt muligt beskrive det arbejde, der skal udføres (f.eks. omlakering af metaldele, reparation og/eller ombehandling af træoverflader, ompolstring, udskiftning af bordplade osv.).  

(Den offentlige myndighed kan i nogle tilfælde først rekvirere en særskilt undersøgelse med henblik på at få en vurdering af den eksisterende møbelbeholdning (type, antal, tilstand osv.) og lade denne beskrivelse indgå i udbudsbekendtgørelsen.)  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge detaljer om alle de renoveringsopgaver, der skal udføres.  

TS2: Holdbare møbelbetrækmaterialer  

(Kun relevant for polstrede møbler)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

(Dette kriterium finder kun anvendelse i forbindelse med renovering, som omfatter montering eller udskiftning af møbelbetræk).  

Tilbudsgiveren skal anvende møbelbetrækmaterialer, herunder læder, tekstiler eller belagte metervarer, som overholder alle de fysiske kvalitetskrav, der er angivet i tabel 2, tabel 3 eller tabel 4 i tillæg I.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring fra den relevante leverandør af læder, tekstil eller belagte metervarer understøttet af de relevante prøvningsrapporter med angivelse af, at møbelbetrækmaterialet opfylder de fysiske krav til læder, tekstil eller belagte metervarer som specificeret i henholdsvis tabel 2, tabel 3 eller tabel 4 i tillæg I.  

Polstermaterialer, der er tildelt EU-miljømærket for tekstiler i henhold til Kommissionens afgørelse 2014/350/EU eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

TS3: Opskumningsmidler  

(Kun relevant for polstrede møbler) 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Hvis skumfyldmaterialer anvendes i møbelpolstring, må halogenerede organiske forbindelser ikke anvendes som opskumningsmiddel eller hjælpeopskumningsmiddel ved fremstillingen af sådanne fyldmaterialer.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring fra skumfabrikanten om, at der ikke anvendes sådanne opskumningsmidler.  

TS4: Produktgaranti for renoverede møbler  

Tilbudsgiveren skal give mindst to års garanti (længere for mere værdifulde produkter) fra datoen for leveringen af produktet. Denne garanti dækker reparation eller udskiftning og omfatter en serviceaftale med mulighed for at vælge afhentning og levering eller reparation på stedet.  

Garantien sikrer, at produkterne er i overensstemmelse med kontraktspecifikationerne uden ekstra omkostninger.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring vedrørende ovennævnte garanti. Tilbudsgiveren skal fremsende en kopi af garantien. Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at garantien dækker produkternes overensstemmelse med kontraktspecifikationerne.  

Tildelingskriterier (AC) 

AC4: Udvidede garantiperioder  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der tildeles højst X yderligere point for hvert ekstra år med garanti og serviceaftale, der tilbydes, som ligger ud over minimum i den tekniske specifikation (se TS ovenfor):  

 • mindst fire års ekstra garanti: x point  
 • mindst tre års ekstra garanti: 0,75x point  
 • mindst to års ekstra garanti: 0,5x point  
 • et års ekstra garanti: 0,25x point  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring med oplysninger om den tilbudte periode og en erklæring om, at garantien dækker produkternes overensstemmelse med kontraktspecifikationerne, herunder de angivne anvendelsesformål.  

Tekniske specifikationer (TS) 

TS1: Indkøb af lovligt træ til møbelproduktion  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Alt træ eller alle træprodukter, der anvendes i møbler, der skal indkøbes under kontrakten, skal være lovligt fældet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 995/2010 ("EU's forordning om træ").  

Træ eller træprodukter, der ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 995/2010, bør være omfattet af FLEGT-licenser eller relevante CITES-licenser og -certifikater eller være omfattet af en due diligence-ordning, som er implementeret af tilbudsgiveren, som giver oplysninger om hugstland, sorter, mængder, leverandører og overensstemmelse med relevant national lovgivning. Hvis der udpeges en risiko for ulovligt tømmer i forsyningskæden, skal procedurerne for begrænsning af denne risiko beskrives i due diligence-ordningen.  

Verifikation: En erklæring om, at kun træ fra lovlige kilder vil blive anvendt i møbelproduktet (se CPC1 nedenfor).  

Kontraktbestemmelser (CPC) 

CPC1. Indkøb af lovligt træ  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier. Når det er muligt, anbefales det at gennemføre kontroller på stedet i samarbejde med den kompetente myndighed, der er ansvarlig for at gennemføre forordning (EU) nr. 995/2010)  

Den ordregivende myndighed har ret til at gennemføre kontroller på stedet vedrørende overholdelsen af teknisk specifikation TS1 for alle eller en specifik underenhed af de møbelprodukter, der indeholder træ, som anvendes i forbindelse med kontrakten. Ordremodtageren skal på anmodning forelægge dokumentation for, at EU's forordning om træ overholdes:  

I de fleste tilfælde, når ordremodtageren ikke er den virksomhed, der først bringer træet eller træprodukterne i omsætning på EU's marked, men derimod erhverver sådanne produkter fra andre (defineret som en "forhandler" i forordning 995/2010), skal ordremodtageren forelægge følgende oplysninger vedrørende træ og træprodukter, som skal verificeres i forbindelse med kontrollen på stedet:  

 • de virksomheder eller forhandlere, som har leveret træ og træprodukter, der anvendes i møbelproduktet  
 • dokumentation eller andre oplysninger, der bekræfter, at disse træprodukter overholder gældende lovgivning
 • dokumentation for risikovurderings- og risikobegrænsende procedurer, der er indført i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 995/2010.

I de tilfælde, hvor ordremodtageren bringer træ eller møbelprodukter, der indeholder træ, i omsætning for første gang på EU's marked (defineret som en "virksomhed" i forordning (EU) nr. 995/2010), skal ordremodtageren forelægge følgende oplysninger om træ og træprodukter, som er omfattet af kontrollen på stedet:  

 • en beskrivelse af de typer træ, der anvendes, herunder handelsnavnet, produkttypen, den almindelige betegnelse for træarten og, hvor det er relevant, den fulde videnskabelige betegnelse  
 • navn og adresse på leverandøren af træet og træprodukterne  
 • hugstland og, hvor det er relevant:  
  • (i.) den region i landet, hvor træet er fældet 
  • (ii.) hugstrettigheder 
  • (iii.) mængde (udtrykt i rumfang, vægt eller antal enheder)  
 • dokumentation eller andre oplysninger, der bekræfter, at disse træprodukter overholder gældende lovgivning  
 • dokumentation for risikovurderings- og risikobegrænsende procedurer, der er indført i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 995/2010. Dette kan omfatte certificering eller andre tredjepartscertificerede ordninger. 

Træ, der er omfattet af gyldige FLEGT- eller relevante CITES-licenser og -certifikater, anses for lovligt fældet i henhold til forordning (EU) nr. 995/2010.  

Bemærk: Disse GPP-kriterier indeholder ikke et forslag til indkøb af træ fra bæredygtige skovbrug af følgende årsager:  

I EU's skovbrugsstrategi gives der en definition af bæredygtig skovforvaltning. I forbindelse med offentlige indkøb er der imidlertid behov for præcise krav, som beskriver de forskellige elementer af definitionen af bæredygtig skovforvaltning. Sådanne detaljerede elementer foreligger endnu ikke på EU-plan.  

Flere medlemsstater anvender derfor deres egne nationale kriterier til at identificere træbaserede produkter med oprindelse i bæredygtigt forvaltede kilder i deres respektive udbudsprocedurer i forbindelse med miljøvenlige eller bæredygtige offentlige indkøb. De har også indført forskellige procedurer for at afgøre, om certificering eller andre tredjepartsverificerede ordninger giver tilstrækkelig sikkerhed for bæredygtig skovforvaltning. I denne situation har det endnu ikke været muligt at foreslå et sæt indkøbskrav, der omfatter harmoniserede kriterier for bæredygtig skovforvaltning.  

Der hersker i øjeblikket konsensus blandt medlemsstaterne med en aktiv politik for indkøb af bæredygtigt træ om, at virksomhedsspecifikke certificeringsordninger, f.eks. FSC og PEFC, generelt giver tilstrækkelig sikkerhed for, at de nationale kriterier overholdes. Selv om 100 % certificeret bæredygtigt træ er ønskværdigt, kan dette være vanskeligt eller umuligt at opnå på grund af: a) det relativt begrænsede udbud af certificeret træ på markedet på trods af udbredt certificering af skove i Unionen og andre vigtige forsyningsregioner i verden, b) potentielle udsving i markedsudbuddet, navnlig for SMV'er, der er vant til at arbejde med et begrænset antal leverandører. I stedet er et krav om mindst 70 % bæredygtigt træ realistisk. Dette niveau er i overensstemmelse med FSC- og PEFC-mærkningsordningernes nuværende krav. Offentlige myndigheder bør dog indhente feedback fra markedet forud for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen, og de bør under alle omstændigheder acceptere alternative former for dokumentation.  

CPC2: Formaldehydafgasning fra træbaserede paneler  

(Dette krav finder anvendelse, uanset vægtprocenten af træbaserede plader i det endelig møbelprodukt)  

Formaldehydafgasningen fra alle træbaserede plader, som er leveret i den form, hvori de anvendes i møbelproduktet (med andre ord ubehandlede, overfladehandlede, belagte, finerede), og som er fremstillet ved brug af formaldehydbaserede harpikser, skal lig med eller lavere end E1-grænseværdierne for formaldehydafgasning fastsat i bilag B til EN 13986.  

Verifikation: Der skal fremlægges en erklæring fra leverandøren af træbaserede plader om, at de leverede plader overholder E1-emissionsgrænsen, understøttet af rapporter over prøvning udført ifølge enten EN 717-1 / EN ISO 12460-3 eller EN 120/EN ISO 12460-5.  

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne. 

CPC3: Indberetning af stoffer på REACH-forordningens kandidatliste  

Tilbudsgiveren skal deklarere tilstedeværelsen af alle stoffer på REACH-forordningens kandidatliste10, som forekommer i en koncentration på mere end 0,1 vægtprocent i produktet og dets komponentdele/-materialer.

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring med angivelse af specifikke stoffer på REACH- forordningens kandidatliste, som er til stede, i henhold til den seneste version af kandidatlisten på datoen for offentliggørelsen af udbuddet.  

CPC4: Opskumningsmidler  

(Kun relevant for polstrede møbler)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Hvis skumfyldmaterialer anvendes i møbelpolstring, må halogenerede organiske forbindelser ikke anvendes som opskumningsmiddel eller hjælpeopskumningsmiddel ved fremstillingen af sådanne fyldmaterialer.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring fra skumfabrikanten om, at der ikke anvendes sådanne opskumningsmidler. Polstrede møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

CPC5: Brugsegnethed  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Møbelproduktet skal overholde de krav, der er fastsat i de seneste versioner af følgende relevante EN-standarder, som vedrører produktets holdbarhed, dimensioner, sikkerhed og styrke:  

(Den ordregivende myndighed skal henvise til specifikke standarder anført i tillæg IV eller andre kilder, der er mest relevante for det indkøbte møbelprodukt)  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overholdelse af enhver relevant EN-standard understøttet af prøvningsrapporter fra møbelfabrikanten eller leverandører af komponentdele/- materialer. Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

CPC6: Konstruktion med henblik på demontering og reparation  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal stille tydelige anvisninger om demontering og reparation til rådighed (f.eks. på papir, elektronisk eller i videoform), således at møbelproduktet kan adskilles på en ikkedestruktiv måde i forbindelse med udskiftning af komponentdele/-materialer. Anvisninger udleveres på papir sammen med produktet og/eller som elektronisk kopi via fabrikantens websted. Demontering og udskiftning bør kunne udføres uden særlige forudsætninger og ved brug af almindeligt håndværktøj.  

Verifikation: Tilbudsgiveren leverer en vejledning, der skal indeholde en eksploderet tegning af produktet med illustration af de dele, som kan demonteres og udskiftes, samt de nødvendige værktøjer. Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

CPC7: Produktgaranti og reservedele  

Tilbudsgiveren skal give mindst tre års garanti fra den dato, produktet bliver leveret. Denne garanti skal dække reparation eller udskiftning og omfatter en serviceaftale med mulighed for at vælge afhentning og levering eller reparation på stedet. Garantien sikrer, at produkterne er i overensstemmelse med kontraktspecifikationerne uden ekstra omkostninger.  

Tilbudsgiveren skal garantere, at reservedele eller dele med tilsvarende funktion er tilgængelige i en periode på mindst tre år fra den dato, møbelproduktet bliver leveret. Der bør opgives kontaktoplysninger til brug for bestilling af reservedele.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring med oplysninger om den tilbudte periode og en erklæring om, at garantien dækker produkternes overensstemmelse med kontraktspecifikationerne, herunder de angivne anvendelsesformål. Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kompatible reservedele vil blive stillet til rådighed for den ordregivende myndighed eller gennem en tjenesteudbyder. Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

Tildelingskriterier (AC) 

AC1: Formaldehydafgasning fra træbaserede paneler  

Point tildeles, hvis det dokumenteres, at formaldehydafgasningen fra alle træbaserede plader, som er anvendt til møbelproduktet, er lavere end 65% af E1-grænseværdien for formaldehydafgasning fastsat i bilag B til EN 13986.  

Verifikation: Overholdelse af E1-emissionsgrænsen på 65 % påvises som beskrevet under TS2 ovenfor.  

AC2: Mærkning af plast  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Point tildeles, når plastdele med en masse over 100 g er mærket i overensstemmelse med EN ISO 11469 og EN ISO 1043 (del 1-4). Mærkningen bør ske med mindst 2,5 mm høje typer. Hvis der med forsæt indarbejdes fyldmaterialer, flammehæmmere eller blødgørere i plasten i en mængde over 1 vægtprocent, bør deres forekomst også angives på mærkningen i henhold til EN ISO 1043 del 2-4.  

Undtagelsesvis tillades det at undlade mærkning af plastdele med en vægt over 100 g, hvis:  

 • mærkningen ville forringe plastdelens ydeevne eller funktionalitet  
 • mærkningen ikke er teknisk mulig på grund af produktionsmetoden  
 • hvis dele ikke kan mærkes, fordi der ikke er tilstrækkeligt overfladeareal til rådighed til, at mærkningen har en læsbar størrelse og kan identificeres af en affaldssorterer.  

I ovenstående tilfælde, hvor undladelse af mærkning er begrundet, skal yderligere oplysninger om polymertypen og eventuelle additiver i henhold til kravene i EN ISO 11469 og EN ISO 1043 (del 1-4) gives skriftligt.  

Vurdering og verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium med angivelse af alle plastkomponenter med en vægt over 100 g i møbelproduktet og af, hvorvidt de er mærket i henhold til EN ISO 11469 og EN ISO 1043 (del 1-4). Mærkningen af plastkomponenter skal fremstå tydelig ved visuel inspektion af plastkomponenterne. Mærkningen skal ikke nødvendigvis være tydeligt synlig i det endelige monterede møbelprodukt. Hvis plastdele med en vægt over 100 g ikke er mærket, skal tilbudsgiveren fremlægge begrundelse herfor og relevante oplysninger. Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

AC3: Udvidede garantiperioder  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der tildeles højst X yderligere point for hvert ekstra år med garanti og serviceaftale, der tilbydes, som ligger ud over minimum i den tekniske specifikation (se TS 7/10 ovenfor):  

 • mindst fire års ekstra garanti: x point  
 • mindst tre års ekstra garanti: 0,75x point  
 • mindst to års ekstra garanti: 0,5x point  
 • et års ekstra garanti: 0,25x point  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring med oplysninger om den tilbudte periode og en erklæring om, at garantien dækker produkternes overensstemmelse med kontraktspecifikationerne, herunder de angivne anvendelsesformål.  

Tekniske specifikationer (TS) 

TS1: Indsamling og genbrug af eksisterende møbler  

Den ordregivende myndighed fremlægger en vurdering af tilstanden af de møbler, der skal indsamles, i udbudsbekendtgørelsen, herunder en definition af det minimumsmål for genbrug, der skal opfyldes (f.eks. 50 % af de leverede møbler). Madrasser udelukkes fra minimumsmål for genbrug af hensyn til hygiejne.  

Tilbudsgivere skal indsamle møblerne direkte fra et sted angivet af den ordregivende myndighed og tilbyde en tjeneste vedrørende genbrug og genanvendelse af udtjente møbler.  

Tilbudsgiveren skal beskrive, hvordan denne vil forlænge møblernes brugstid ved at aflevere dem til genbrug.

For møbler og møbeldele, der ikke anses for egnede til genbrug, vælges på baggrund af den ordregivende myndigheds kendskab til hensigtsmæssige genanvendelsesanlæg i regionen en af følgende muligheder:  

Mulighed a. Møbler og møbeldele, der ikke kan genbruges, demonteres i forskellige materialestrømme, dvs. som minimum plast, metal, tekstiler og træ, inden de sendes de forskellige genanvendelsesanlæg15. Resterende materialer sendes til energigenvindingsanlæg, hvis sådanne findes i den pågældende region. 

Mulighed b. Metaldele fra møbler og møbeldele, som ikke kan genbruges, genanvendes, og resten af møbelproduktet sendes til energigenvindingsanlæg, hvis sådanne findes i den pågældende region.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om ordningerne for indsamling af møblerne og de genbrugs- og genanvendelsesløsninger, der vil blive anvendt. Dette skal omfatte oplysninger om alle parter, der er involveret i genbrug og genanvendelse af møblerne.  

Tildelingskriterier (AC) 

AC1: Forbedring af genbrugsmålene  

Point tildeles tilbudsgivere, der tilhører en højere genbrugsprocent end angivet i den tekniske specifikation.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om, hvordan yderligere genbrug vil blive opnået.  

Der er stort set ingen driftsomkostninger i forbindelse med møbler, der er omfattet af anvendelsesområdet for EU's kriterier for grønne offentlige indkøb. Den vigtigste faktor for livscyklusomkostninger er derfor møbelproduktets levetid. Det er vigtigt, at der vælges holdbare og modstandsdygtige materialer, men det er sandsynligvis endnu vigtigere, at komponentdele og materialer kombineres, så der skabes et robust produkt, som nemt kan repareres eller renoveres. Et sådant produkt kan bedst opnås ved at kræve, at relevante tekniske EN- standarder overholdes, og at der gives en minimumsgaranti. Som følge af den øgede risiko og det øgede ansvar er udvidede garantier ofte forbundet med højere priser. Om en udvidet garanti er attraktiv eller ej, afhænger af karakteren af selve produktet og dets anvendelsesformål, dvs. bevægelige dele, udendørs anvendelse osv.  

Ifølge Bartlett har kontormøbler typisk en levetid på 9-12 år i Det Forenede Kongerige, selv om møblerne ofte er konstrueret til en meget længere levetid. Den tidlige bortskaffelse af kontormøbler skyldes ofte, at virksomheder beslutter at ændre indretningen eller flytte kontor, og bevirker, at fuldt funktionsdygtige møbler bortskaffes af æstetiske hensyn. Generelt opstår der behov for nye møbler i en offentlig organisation som følge af:  

 • nye lokaler/medarbejdere eller udvidelse af eksisterende lokaler  
 • uhensigtsmæssige eksisterende møbler efter renovering af eksisterende offentlige bygninger (f.eks.  
 • forkert farve, form eller størrelse)  
 • nedslidning af eksisterende møbler (beskadigede møbler, som ikke længere er sikre og/eller fuldt funktionsdygtige).  

I to sidstnævnte situationer er det eventuelt muligt at renovere de eksisterende møbler i stedet for at købe helt nye møbler. Den britiske regering offentliggjorde i juni 2014 den seneste version af retningslinjerne for indkøb af møbler. Ifølge udokumenterede påstande er det klart og betydeligt billigere at renovere eksisterende møbler end at indkøbe tilsvarende nye møbler. Det er vanskeligt at finde specifikke data om de faktiske omkostningsbesparelser i forbindelse med renovering af møbler. I følge Walsh kan der opnås besparelser på 25-50 %, og den britiske regering har offentliggjort følgende vejledende data:  

Tabel 1. Estimerede gennemsnitlige enhedspriser for brugte, genbrugte eller renoverede møbler
  Skriveborde (GBP) Stole (GBP) Reoler (GBP) Sideskabe (GBP)
Nye - vejledende udsalgspris 209 122 100 107
Genbrugte - vejledende udsalgspris (tilsvarende) 105 86 50 53
Renoverede - vejledende udsalgspris (tilsvarende) 84 49 40 43

Markeder for brugte kontormøbler af god kvalitet indbefatter oftest forhandlere og auktionshuse, mens velgørende organisationer oftest beskæftiger sig med brugte møbler af ringere kvalitet. Ingen af disse typer leverandører har de nødvendige ressourcer til at deltage i udbud. Det fremgår klart af ovennævnte vejledende omkostninger, at omkostningerne kan sænkes med op til 50 %. Den største hindring for vækst i sektoren for renovering af møbler i Unionen er tilsyneladende den manglende efterspørgsel på markedet. Det skal bemærkes, at renovering af møbler navnlig er attraktivt for dyre kvalitetsmøbler, f.eks. professionelle kontormøbler. Selv om simple renoveringsopgaver kan foretages på stedet af teknikere, kræver andre opgaver, at møblerne transporteres til et værksted.  

EU GPP-kriterier for møbler - udvidet

Publiceret d. 27.07.2018

Definition og anvendelsesområde  

Produktgruppen "møbler" omfatter fritstående eller indbyggede enheder, hvis primære funktion er at blive anvendt til opbevaring, placering eller ophængning af effekter og/eller til at ligge, sidde, spise, studere eller arbejde på/i/ved, uanset om det er til indendørs eller udendørs brug. Madrasser er omfattet af anvendelsesområdet.  

 • (a.) Følgende produkter er ikke omfattet af produktgruppen:  
 • (b.) produkter, hvis primære funktion ikke er at blive anvendt som møbler. Eksempler omfatter, men er ikke begrænset til: lygtepæle, gelændere og hegn, stiger, ure, legeredskaber, fritstående eller væghængte spejle, elektrikerrør, pullerter og bygningselementer som trin, døre, vinduer, gulvbelægning og facadebeklædning  
 • (c.) møbler monteret i køretøjer til offentlig eller privat befordring møbelprodukter, der indeholder over 5 vægtprocent materialer, bortset fra: massivt træ, træbaserede plader, kork, bambus, spanskrør, plast, metaller, læder, belagte metervarer, tekstiler, glas og stoppematerialer.  

De væsentligste miljøpåvirkninger  

På baggrund af foreliggende forskningsresultater er der draget følgende konklusioner vedrørende miljøpåvirkningerne fra møbler i løbet af deres livscyklus:  

 • Størstedelen (80-90 %) af miljøpåvirkningerne er knyttet til møbelmaterialer/-komponenter. Den indlejrede energi i metal og plast er højere end den indlejrede energi i træ, men forhold som holdbarhed og genanvendelighed er også vigtige hensyn. Angivelse af genanvendte materialer kan hjælpe med at reducere påvirkningen.  
 • Fremstilling, montering og/eller behandling af komponenter er den næststørste kilde til miljøpåvirkninger som følge af brugen af kemiske blandinger, varme og elektricitet i forbindelse med tørring og hærdning.  
 • Påvirkninger som følge af emballering kan variere afhængigt af det enkelte produkt, men ifølge to livscyklusvurderinger udført for henholdsvis arbejdsborde og garderobeskabe anslås den samlede miljøpåvirkning fra emballering at være omkring 6 %.  
 • Det var vanskeligt at undersøge distribution, eftersom dette aspekt varierer betydeligt som følge af møbelmarkedets globale karakter. I de fleste undersøgelser er der anvendt gennemsnitlige transportscenarier, som tilslører den varierende betydning af denne del af møblers livscyklus.  
 • Anvendelsesfasen er ubetydelig med hensyn til miljøpåvirkning. Holdbarhed og reparationsmuligheder er imidlertid afgørende faktorer for en mulig forlængelse af anvendelsesfasen.  
 • End-of-life-påvirkningerne (EoL) varierer betydeligt afhængigt af de anvendte materialer i møblerne. Genanvendelse af møbelkomponenter eller genvinding af energi fra møbelaffald er ofte kompleks, fordi det er vanskeligt at adskille komponenterne.  
De væsentligste miljøpåvirkninger i møblers livscyklus  Forslag til EU's tilgang til grønne offentlige indkøb af møbler
Tab af biodiversitet og jorderosion som følge af ikkebæredygtig skovforvaltning og ulovlig skovhugst. Indkøbe træ fra lovlige kilder. 
Udtømning af ressourcer som følge af brugen af ikke-vedvarende ressourcer som f.eks. olie/naturgas til plast.  Bruge materialer fremstillet helt eller delvist af udskiftelige materialer (f.eks. træ). 
CO2-udledning og andre udledninger som følge af energiforbruget til produktion af forskellige materialer.  Fastsætte maksimumsgrænser for den samlede frigivelse af flygtige organiske forbindelser fra møbelprodukter og specifikke grænseværdier for formaldehydafgasning for træbaserede paneler og polstermaterialer. 
Risiko for arbejdstagere, forbrugere eller det omgivende miljø i forbindelse med frigivelsen af giftige stoffer.  Indkøbe holdbare og praktiske møbler, der overholder relevante EN-standarder. 
Bidrag til dårligt indeklima som følge af frigivelsen af flygtige organiske forbindelser (VOC) fra møbelprodukter til indendørs brug.  Indkøbe møbler, som er lette af demontere, reparere og genanvende, og som er dækket af en garanti. 
Materialespild, fordi møbler af dårlig kvalitet skal bortskaffes før tid.   
Materialespild som følge af vanskeligheder i forbindelse med reparation, fremskaffelse af reservedele eller adskillelse af dele til genanvendelse  

Tekniske specifikationer (TS) 

TS1: Krav vedrørende renovering  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal renovere den ordregivende myndigheds møbelprodukter i overensstemmelse med de anførte krav.  

Afhængigt af den type møbler, der skal renoveres, og de eksisterende møblers tilstand, skal den offentlige myndighed så vidt muligt beskrive det arbejde, der skal udføres (f.eks. omlakering af metaldele, reparation og/eller ombehandling af træoverflader, ompolstring, udskiftning af bordplade osv.).  

(Den offentlige myndighed kan i nogle tilfælde først rekvirere en særskilt undersøgelse med henblik på at få en vurdering af den eksisterende møbelbeholdning (type, antal, tilstand osv.) og lade denne beskrivelse indgå i udbudsbekendtgørelsen.)  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge detaljer om alle de renoveringsopgaver, der skal udføres.  

TS2: Holdbare møbelbetrækmaterialer  

(Kun relevant for polstrede møbler)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

(Dette kriterium finder kun anvendelse i forbindelse med renovering, som omfatter montering eller udskiftning af møbelbetræk).  

Tilbudsgiveren skal anvende møbelbetrækmaterialer, herunder læder, tekstiler eller belagte metervarer, som overholder alle de fysiske kvalitetskrav, der er angivet i tabel 2, tabel 3 eller tabel 4 i tillæg I.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring fra den relevante leverandør af læder, tekstil eller belagte metervarer understøttet af de relevante prøvningsrapporter med angivelse af, at møbelbetrækmaterialet opfylder de fysiske krav til læder, tekstil eller belagte metervarer som specificeret i henholdsvis tabel 2, tabel 3 eller tabel 4 i tillæg I.  

Polstermaterialer, der er tildelt EU-miljømærket for tekstiler i henhold til Kommissionens afgørelse 2014/350/EU eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

TS3: Opskumningsmidler  

(Kun relevant for polstrede møbler) 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Hvis skumfyldmaterialer anvendes i møbelpolstring, må halogenerede organiske forbindelser ikke anvendes som opskumningsmiddel eller hjælpeopskumningsmiddel ved fremstillingen af sådanne fyldmaterialer.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring fra skumfabrikanten om, at der ikke anvendes sådanne opskumningsmidler.

TS4: Produktgaranti for renoverede møbler  

Tilbudsgiveren skal give mindst tre års garanti (længere for mere værdifulde produkter) fra datoen for leveringen af produktet. Denne garanti dækker reparation eller udskiftning og omfatter en serviceaftale med mulighed for at vælge afhentning og levering eller reparation på stedet.  

Garantien sikrer, at produkterne er i overensstemmelse med kontraktspecifikationerne uden ekstra omkostninger.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring vedrørende ovennævnte garanti. Tilbudsgiveren skal fremsende en kopi af garantien. Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at garantien dækker produkternes overensstemmelse med kontraktspecifikationerne.  

Tildelingskriterier (AC) 

AC1: Møbelbetræk med lav restkoncentration af kemiske stoffer  

(Kun relevant for polstrede møbler)  

Point tildeles, hvis det dokumenteres, at møbelbetrækmaterialet overholder følgende grænseværdier for (som relevant) farvestoffer med arylaminer, ekstraherbare tungmetaller og frit formaldehyd, som er underlagt begrænsninger.  

For tekstiler og belagte metervarer:  

 • Ingen begrænsede arylaminer (se tabel 5 i tillæg II) i en koncentration over 30 mg/kg (grænseværdi gælder for hver enkelt amin) i henhold til EN ISO 14362-1 og 14362-3.  
 • Frit og delvist hydrolyserbart formaldehyd ≤ 75 mg/kg i henhold til EN ISO 14184-1.  
 • Ekstraherbare tungmetaller bestemt i henhold til EN ISO 105-E04 under følgende grænseværdier (i mg/kg): antimon ≤ 30,0, arsen ≤ 1,0, cadmium ≤ 0,1, chrom ≤ 2,0, cobalt ≤ 4,0, kobber ≤ 50,0, bly ≤ 1,0, kviksølv ≤ 0,02 og nikkel ≤ 1,0.  

For læder:  

 • Ingen begrænsede arylaminer (se tabel 5 i tillæg II) i en koncentration over 30 mg/kg (grænseværdi gælder for hver enkelt amin) i henhold til EN ISO 17234-1.  
 • Chrom VI bør ikke overstige 3 mg/kg i henhold til EN ISO 17075 (detektionsgrænsen).  
 • Frit og delvist hydrolyserbart formaldehyd ≤ 300 mg/kg i henhold til EN ISO 17226-1.  
 • Ekstraherbare tungmetaller bestemt i henhold til EN ISO 17072-1 under følgende grænseværdier (i mg/kg):  

Verifikation: antimon ≤ 30,0, arsen ≤ 1,0, cadmium ≤ 0,1, chrom ≤ 200,0, cobalt ≤ 4,0, kobber ≤ 50,0, bly ≤ 1,0, kviksølv ≤ 0,02 og nikkel ≤ 1,0.  

Der gives point til tilbudsgivere, som kan dokumentere, at det anvendte møbelbetrækmateriale af læder, tekstil eller belagte metervarer overholder ovennævnte grænseværdier, understøttet af resultater fra relevante prøvninger udført af tilbudsgiveren selv eller af materialeleverandøren. Polstermaterialer, der er tildelt EU-miljømærket for tekstiler i henhold til Kommissionens afgørelse 2014/350/EU eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

AC2: Fyldmaterialer med lav restkoncentration af kemiske stoffer

(Kun relevant for polstrede møbler)  

Hvis latexskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis skummet overholder kravene vedrørende chlorophenoler, tungmetaller, pesticider og butadien anført i tabel 7 i tillæg III, i overensstemmelse med den tilsvarende prøvningsmetode (A-D) anført i den samme tabel.  

Hvis polyuretanskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis skummet overholder kravene vedrørende tungmetaller, blødgørere, TDA, MDA, organiske tinforbindelser og andre specifikke stoffer anført i tabel 8 i tillæg III, i overensstemmelse med den tilsvarende prøvningsmetode (A-E) anført i den samme tabel. Hvis andre fyldmaterialer anvendes, tildeles der point, hvis overensstemmelse med de grænseværdier for kemiske reststoffer, der er anført i tabel 7 eller tabel 8 i tillæg III, kan dokumenteres.  

Verifikation:  

For latexskum (eller andre fyldmaterialer):  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium understøttet af prøvningsrapporter efter følgende metoder:  

 • (A.) For chlorphenoler skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning: 5 g prøve findeles, og chlorphenolerne ekstraheres i form af phenoler (PCP), natriumsalte (SPP) eller estere. Ekstrakterne analyseres ved gaskromatografi (GC). Detektion sker med massespektrometer eller elektronindfangningsdetektor (ECD).  
 • (B.) For tungmetaller skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. En findelt prøve udludes ifølge DIN 38414-S4 eller tilsvarende i forholdet 1:10. Filtratet herfra filtreres gennem et 0,45 μm membranfilter (om nødvendigt under tryk). Den fremkomne opløsning undersøges for indhold af tungmetaller ved induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-OES, ICP-AES) eller ved atomabsorptionsspektrometri med hydrid- eller kolddampteknik.  
 • (C.) For pesticider skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning: 2 g prøve ekstraheres i ultralydsbad med en blanding af hexan og dichlormethan (85:15). Ekstraktet renses ved rystning med acetonitril eller ved adsorptionskromatografi på florisil. Måling og kvantificering sker ved gaskromatografi med elektronindfangningsdetektor eller ved koblet gaskromatografi/massespektrometri. Testen for pesticider skal udføres på latexskum, der består af mindst 20 % naturlig latex.  
 • (D.) For butadien skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. Efter findeling og vejning af latexskummet gennemføres en headspaceprøveudtagning. Indholdet af butadien bestemmes ved gaskromatografi med flammeioniseringsdetektor.  

For polyuretanskum (eller andre fyldmaterialer):  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium understøttet af prøvningsrapporter, der dokumenterer, at grænseværdierne i tabel 7 i tillæg III overholdes. I forbindelse med metode B, C, D og E udtages der seks sammensatte prøver i en maksimal dybde af 2 cm fra yderfladerne af det materiale, der er sendt til det relevante laboratorium.  

 • (A.) For phthalater og andre specifikke stoffer, der er anført i tabel 7 i tillæg III, skal tilbudsgiveren fremlægge en erklæring underbygget af erklæringer fra skumleverandørerne om, at disse stoffer ikke er tilsat med forsæt under skumproduktionen.  
 • (B.) For tungmetaller skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. En findelt prøve udludes ifølge DIN 38414-S4 eller tilsvarende i forholdet 1:10. Filtratet herfra filtreres gennem et 0,45 μm membranfilter (om nødvendigt under tryk). Den fremkomne opløsning undersøges for indhold af tungmetaller ved induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-OES, ICP-AES) eller ved atomabsorptionsspektrometri med hydrid- eller kolddampteknik.  
 • (C.) For den totale mængde plastblødgøringsmidler skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. Der skal ekstraheres efter en valideret metode, f.eks. subsonisk ekstraktion af 0,3 g prøve i et hætteglas med 9 ml tert-Butylmethylether i 1 time fulgt af bestemmelse af phthalater ved gaskromatografi med en enkelt selektiv ion-monitering (SIM).  
 • (D.) For TDA og MDA skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. Ekstraktion af en 0,5 g sammensat prøve i en 5 ml sprøjte udføres med 2,5 ml 1 % vandig eddikesyre. Sprøjten tømmes, og væsken suges op igen. Efter 20 gentagelser gemmes den endelige ekstrakt til analysen. En ny portion på 2,5 ml 1 % vandig eddikesyre tilføres derefter sprøjten, som igen tømmes og fyldes 20 gange. Herefter samles ekstrakten med den første ekstrakt og fortyndes med eddikesyre til 10 ml i en målekolbe. Ekstrakterne skal analyseres ved højtryksvæskekromatografi (HPLC-UV) eller HPLC-MS. Hvis analysen foretages ved HPLC-UV, og der er mistanke om interferens, foretages en ny analyse ved højtryksvæskekromatografi-massespektrometri (HPLC-MS).  
 • (E.) For organiske tinforbindelser skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. En sammensat prøve på 1-2 g skal blandes med mindst 30 ml ekstraktionsmiddel i 1 time i ultralydsbad ved stuetemperatur. Som ekstraktionsmiddel anvendes følgende blanding: 1750 ml methanol + 300 ml eddikesyre + 250 ml bufferopløsning (pH 4,5). Bufferopløsningen består af 164 g natriumacetat, der opløses i 1 200 ml vand og 165 ml eddikesyre, hvorefter der fyldes op med vand til 2 000 ml. Efter ekstraktionen derivatiseres alkyltinforbindelsen ved tilsætning af 100 μl natriumtetraethylborat opløst i tetrahydrofuran (THF) (200 mg/ml THF). Derivatet ekstraheres med n-hexan, og prøven underkastes endnu en ekstraktionsprocedure. De to hexanekstrakter samles og anvendes til bestemmelse af de organiske tinforbindelser ved gaskromatografi med selektiv ion-monitering (SIM).  
AC3: Fyldmaterialer med lav emission
AC 3.1. Fyldmaterialer af latexskum med lav emission  

(Kun relevant for polstrede møbler)  

Hvis latexskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis skummet overholder kravene vedrørende VOC-emissioner anført nedenfor.  

Hvis andre fyldmaterialer anvendes, tildeles der point, hvis overensstemmelse med de grænseværdier for VOC- emissioner, der er anført nedenfor, kan dokumenteres.  

Stof Grænseværdi (mg/m3)
1,1,1-trichlorethan 0,2
4-Phenylcyclohexen 0,02
Formaldehyd 0,01
Nitrosaminer* 0,001
Styren 0,01
Tetrachlorethylen 0,15
Toluen 0,1
Trichlorethylen 0,05
Vinylchlorid 0,0001
Vinylcyclohexen 0,002
Aromatiske kulbrinter (i alt)  0,3
VOC (i alt) 0,5
*N-nitrosodimethylamin (NDMA), N-nitrosodiethylamin (NDEA), N-nitrosomethylethylamin (NMEA), N-nitrosodiisopropylamin (NDIPA), N-nitrosodi-n-propylamin (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamin (NDBA), N-nitrosopyrrolidinon (NPYR), N-nitrosopiperidin (NPIP), N-nitrosomorpholin (NMOR).

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium understøttet af en prøvningsrapport med resultaterne af en klimakammermåling ifølge ISO 16000-9 eller en tilsvarende prøvning. Den indpakkede prøve opbevares ved stuetemperatur i mindst 24 timer. Derefter pakkes prøven ud og placeres øjeblikkeligt i klimakammeret. Prøven placeres i en holder til prøveemnet, der giver kontakt med luften på alle sider. Klimafaktorerne tilpasses i overensstemmelse med ISO 16000-9. Af hensyn til sammenligningen af testresultaterne skal den arealspecifikke ventilationsrate (q = n/l) være 1. Ventilationsraten skal ligge i intervallet 0,5-1. Udtagningen af luftprøver indledes 24 ± 1 timer efter, at kammeret er fyldt, og varer 1 time; til analyse af formaldehyd og andre aldehyder benyttes der DNPH-patroner, og til analyse af andre flygtige organiske forbindelser benyttes der Tenax TA. Prøveudtagningen kan vare længere for andre forbindelser, men skal være afsluttet efter 30 timer.  

Analysen af formaldehyd og andre aldehyder skal være i overensstemmelse med ISO 16000-3 eller tilsvarende prøvninger. Analysen af andre flygtige organiske forbindelser skal være i overensstemmelse med ISO 16000-6, medmindre andet er angivet.  

Analysen af nitrosaminer sker ved gaskromatografi kombineret med detektion ved termisk energianalyse (GC-TEA) ifølge BGI 505-23-metoden (tidligere: ZH 1/120.23) eller en ækvivalent metode.  

AC 3.2: Fyldmaterialer af polyuretanskum med lav emission  

(Kun relevant for polstrede møbler)  

Hvis polyuretanskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis skummet overholder kravene vedrørende VOC-emissioner anført nedenfor.  

Stof (CAS-nummer) Grænseværdi (mg/m3)
Formaldehyd (50-00-0) 0,01
Toluen (108-88-3) 0,1
Styren (100-42-5) 0,005
Hver enkelt forbindelse, som kan påvises, og som er klassificeret som C1A eller C1B ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008, tilsammen 0,04
Aromatiske kulbrinter 0,5
VOC (i alt) 0,5

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium understøttet af prøvningsresultater, der påviser overensstemmelse med ovennævnte grænseværdier. Kombinationen af prøver og klimakammer skal være enten:  

1 prøve med målene 25x20x15 cm anbragt i et klimakammer på 0,5 m3, eller  

2 prøver med målene 25x20x15 cm anbragt i et klimakammer på 1,0 m3.  

Skumprøven skal anbringes i bunden af et klimakammer og konditioneres i tre dage ved 23 °C, 50 % relativ luftfugtighed, et luftskifte n på 0,5 pr. time og en kammerbelægning L på 0,4 m2/m3 (= samlet eksponeret prøveoverflade i forhold til kammerets dimensioner uden forsegling af kanter og bagside) ifølge ISO 16000-9 og ISO 16000-11 eller tilsvarende.  

Prøveudtagningen påbegyndes 72 ± 2 timer efter fyldning af kammeret og varer 1 time; der benyttes patroner med Tenax TA og DNPH til analyse af henholdsvis VOC og formaldehyd. Afgivet VOC opfanges på Tenax TA i adsorptionsrør og analyseres derefter ved termodesorption-GC-MS ifølge ISO 16000-6 eller tilsvarende.  

Resultaterne er semikvantitative og udtrykkes i toluenækvivalenter. Alle specificerede analyser rapporteres fra en koncentrationsgrænse ≥ 1 μg/m3. Værdien for VOC i alt er summen af alle analyser med en koncentration ≥ 1 μg/m3, som elueres i retentionstidsintervallet fra n-hexan (C6) til n-hexadecan (C16), begge inklusive. Værdien for alle forbindelser, som kan påvises, og som er klassificeret som C1A eller C1B ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008, tilsammen er summen af alle sådanne stoffer med en koncentration ≥ 1 μg/m3. Hvis testresultaterne ligger højere end standardgrænseværdierne, skal der udføres en stofspecifik kvantitativ bestemmelse. Formaldehyd bestemmes ved opsamling af prøveluften på DNPH-patroner og efterfølgende analyse ved HPLC/UV ifølge ISO 16000-3 eller tilsvarende prøvninger.  

AC 3.3: Andre fyldmaterialer af skum med lav emission  

Hvis andre fyldmaterialer anvendes, tildeles der point, hvis overensstemmelse med de VOC- emissionsgrænseværdier, der er anført i 3.1. eller 3.2., kan dokumenteres.  

AC4: Udvidede garantiperioder  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der tildeles højst X yderligere point for hvert ekstra år med garanti og serviceaftale, der tilbydes, som ligger ud over minimum i den tekniske specifikation (se TS ovenfor):  

 • mindst fire års ekstra garanti: x point  
 • mindst tre års ekstra garanti: 0,75x point  
 • mindst to års ekstra garanti: 0,5x point  
 • et års ekstra garanti: 0,25x point  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring med oplysninger om den tilbudte periode og en erklæring om, at garantien dækker produkternes overensstemmelse med kontraktspecifikationerne, herunder de angivne anvendelsesformål.  

Tekniske specifikationer (TS) 

TS1: Indkøb af lovligt træ til møbelproduktion  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Alt træ eller alle træprodukter, der anvendes i møbler, der skal indkøbes under kontrakten, skal være lovligt fældet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 995/2010 ("EU's forordning om træ").  

Træ eller træprodukter, der ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 995/2010, bør være omfattet af FLEGT-licenser eller relevante CITES-licenser og -certifikater eller være omfattet af en due diligence-ordning, som er implementeret af tilbudsgiveren, som giver oplysninger om hugstland, sorter, mængder, leverandører og overensstemmelse med relevant national lovgivning. Hvis der udpeges en risiko for ulovligt tømmer i forsyningskæden, skal procedurerne for begrænsning af denne risiko beskrives i due diligence-ordningen.  

Verifikation: En erklæring om, at kun træ fra lovlige kilder vil blive anvendt i møbelproduktet (se CPC1 nedenfor).  

Kontraktbestemmelser (CPC) 

CPC1. Indkøb af lovligt træ  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier. Når det er muligt, anbefales det at gennemføre kontroller på stedet i samarbejde med den kompetente myndighed, der er ansvarlig for at gennemføre forordning (EU) nr. 995/2010)  

Den ordregivende myndighed har ret til at gennemføre kontroller på stedet vedrørende overholdelsen af teknisk specifikation TS1 for alle eller en specifik underenhed af de møbelprodukter, der indeholder træ, som anvendes i forbindelse med kontrakten. Ordremodtageren skal på anmodning forelægge dokumentation for, at EU's forordning om træ overholdes:  

I de fleste tilfælde, når ordremodtageren ikke er den virksomhed, der først bringer træet eller træprodukterne i omsætning på EU's marked, men derimod erhverver sådanne produkter fra andre (defineret som en "forhandler" i forordning 995/2010), skal ordremodtageren forelægge følgende oplysninger vedrørende træ og træprodukter, som skal verificeres i forbindelse med kontrollen på stedet:  

 • de virksomheder eller forhandlere, som har leveret træ og træprodukter, der anvendes i møbelproduktet  
 • dokumentation eller andre oplysninger, der bekræfter, at disse træprodukter overholder gældende lovgivning
 • dokumentation for risikovurderings- og risikobegrænsende procedurer, der er indført i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 995/2010.  

I de tilfælde, hvor ordremodtageren bringer træ eller møbelprodukter, der indeholder træ, i omsætning for første gang på EU's marked (defineret som en "virksomhed" i forordning (EU) nr. 995/2010), skal ordremodtageren forelægge følgende oplysninger om træ og træprodukter, som er omfattet af kontrollen på stedet:  

 • en beskrivelse af de typer træ, der anvendes, herunder handelsnavnet, produkttypen, den almindelige betegnelse for træarten og, hvor det er relevant, den fulde videnskabelige betegnelse  
 • navn og adresse på leverandøren af træet og træprodukterne  
 • hugstland og, hvor det er relevant:  
  • (i.) den region i landet, hvor træet er fældet 
  • (ii.) hugstrettigheder 
  • (iii.) mængde (udtrykt i rumfang, vægt eller antal enheder)  
 • dokumentation eller andre oplysninger, der bekræfter, at disse træprodukter overholder gældende lovgivning  
 • dokumentation for risikovurderings- og risikobegrænsende procedurer, der er indført i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 995/2010. Dette kan omfatte certificering eller andre tredjepartscertificerede ordninger. 

Træ, der er omfattet af gyldige FLEGT- eller relevante CITES-licenser og -certifikater, anses for lovligt fældet i henhold til forordning (EU) nr. 995/2010.  

Bemærk: Disse GPP-kriterier indeholder ikke et forslag til indkøb af træ fra bæredygtige skovbrug af følgende årsager:  

I EU's skovbrugsstrategi gives der en definition af bæredygtig skovforvaltning. I forbindelse med offentlige indkøb er der imidlertid behov for præcise krav, som beskriver de forskellige elementer af definitionen af bæredygtig skovforvaltning. Sådanne detaljerede elementer foreligger endnu ikke på EU-plan.  

Flere medlemsstater anvender derfor deres egne nationale kriterier til at identificere træbaserede produkter med oprindelse i bæredygtigt forvaltede kilder i deres respektive udbudsprocedurer i forbindelse med miljøvenlige eller bæredygtige offentlige indkøb. De har også indført forskellige procedurer for at afgøre, om certificering eller andre tredjepartsverificerede ordninger giver tilstrækkelig sikkerhed for bæredygtig skovforvaltning. I denne situation har det endnu ikke været muligt at foreslå et sæt indkøbskrav, der omfatter harmoniserede kriterier for bæredygtig skovforvaltning.  

Der hersker i øjeblikket konsensus blandt medlemsstaterne med en aktiv politik for indkøb af bæredygtigt træ om, at virksomhedsspecifikke certificeringsordninger, f.eks. FSC og PEFC, generelt giver tilstrækkelig sikkerhed for, at de nationale kriterier overholdes. Selv om 100 % certificeret bæredygtigt træ er ønskværdigt, kan dette være vanskeligt eller umuligt at opnå på grund af: a) det relativt begrænsede udbud af certificeret træ på markedet på trods af udbredt certificering af skove i Unionen og andre vigtige forsyningsregioner i verden, b) potentielle udsving i markedsudbuddet, navnlig for SMV'er, der er vant til at arbejde med et begrænset antal leverandører. I stedet er et krav om mindst 70 % bæredygtigt træ realistisk. Dette niveau er i overensstemmelse med FSC- og PEFC-mærkningsordningernes nuværende krav. Offentlige myndigheder bør dog indhente feedback fra markedet forud for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen, og de bør under alle omstændigheder acceptere alternative former for dokumentation.  

CPC2: Formaldehydafgasning fra træbaserede paneler  

(Dette omfattende krav bør anses for særlig vigtigt, hvis vægtprocenten af træbaserede plader i det endelige møbelprodukt overstiger 5 %).  

Formaldehydafgasningen fra alle træbaserede plader, som er leveret i den form, hvori de anvendes i møbelproduktet (med andre ord ubehandlede, overfladehandlede, belagte, finerede), og som er fremstillet ved brug af formaldehydbaserede harpikser, skal være lig med eller lavere end 65 % af E1-grænseværdierne for formaldehydafgasning fastsat i bilag B til EN 13986.  

Der skal fremlægges en erklæring fra leverandøren af træbaserede plader om, at de leverede plader overholder E1-emissionsgrænsen på 65 %, understøttet af rapporter over prøvning udført ifølge enten EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 eller EN 120/EN ISO 12460-5.  

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

CPC3: Begrænsninger vedrørende blandinger til overfladebehandling  

Blandinger til overfladebehandling, der bruges af møbelfabrikanten til at behandle møbelproduktets træ- eller møbelkomponenter, må ikke være klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 som:  

 • kræftfremkaldende, mutagene og/eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2  
 • akut toksiske ved oral indtagelse, gennem huden eller indånding (kategori 1 eller 2) eller for det akvatiske miljø (kategori 1)  
 • specifik målorgantoksicitet i kategori 1  

og må ikke indeholde tilsætningsstoffer baseret på cadmium, bly, chrom VI, kviksølv, arsen eller selen i koncentrationer på over 0,010 vægtprocent.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal anføre de belægninger, der er anvendt i møbelproduktet (hvis nogen). Dette underbygges af sikkerhedsdatablade, som tydeligt angiver blandingens fareklassificering (hvis nogen) og viser, at blandingen ikke er klassificeret som:  

Fare Faresætning
Kræftfremkaldende (kategori 1A, 1B eller 2) H350, H350i, H351
Mutagen (kategori 1A, 1B, eller 2) H340, H341
Reproduktionstoksisk (kategori 1A, 1B eller 2) H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362
Akut toksicitet (kategori 1 eller 2) H300, H304, H310, H330
Specifik målorgantoksicitet (kategori 1) H370, H372
Farlig for vandmiljøet (kategori 1) H400, H410

I sikkerhedsdatabladet og/eller anden dokumentation angives det desuden, om cadmium, bly, chrom VI, kviksølv, arsen eller selen er til stede i koncentrationer på over 0,010 vægtprocent.  

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

CPC4: Begrænsninger vedrørende metaller  

Cadmium må ikke bruges til galvanisering af metalkomponentdele i det endelige møbelprodukt.  

Nikkel må kun bruges til galvanisering, hvis nikkelfrigivelsen fra den galvaniserede komponentdel er under 0,5 μg/cm2/uge ifølge EN 1811.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring fra leverandøren af metalkomponentdelen(-e) om, at der ikke er anvendt plettering med cadmium eller cadmiumforbindelser til nogen af metalkomponentdelene.

Hvis der er brugt nikkel til galvanisering, skal ansøgeren fremlægge en erklæring fra leverandøren af metalkomponentdelene ledsaget af en rapport over test udført i henhold til EN 1811, som viser en nikkelfrigivelseshastighed på under 0,5 μg/cm2/uge.  

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

CPC5: Begrænsninger vedrørende stoffer på REACH-forordningens kandidatliste  

Produktet og dets eventuelle komponentdele/-materialer må ikke indeholde stoffer på REACH- forordningens kandidatliste, som forekommer i koncentrationer på over 0,10 vægtprocent.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at møbelproduktet og dets komponentdele/- materialer ikke indeholder specifikke stoffer på REACH-forordningens kandidatliste i mængder på over 0,10 vægtprocent i henhold til den seneste version af kandidatlisten på datoen for offentliggørelsen af udbuddet.  

Denne erklæring understøttes af lignende erklæringer fra alle leverandører af komponentdele og komponentmaterialer, som forbliver i slutproduktet.  

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

CPC6: Holdbare møbelbetrækmaterialer  

(Kun relevant for polstrede møbler)  

Hvis der anvendes møbelbetrækmaterialer, der er baseret på læder, tekstiler eller belagte metervarer, skal de overholde alle de fysiske kvalitetskrav, der er angivet i tabel 2, tabel 3 eller tabel 4 i tillæg I.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring fra den relevante leverandør af læder, tekstil eller belagte metervarer understøttet af de relevante prøvningsrapporter med angivelse af, at møbelbetrækmaterialet opfylder de fysiske krav til læder, tekstil eller belagte metervarer som specificeret i henholdsvis tabel 2, tabel 3 eller tabel 4 i tillæg I.  

Polstrede møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332, tekstilbaserede polstermaterialer, som er tildelt EU- miljømærket for tekstiler i henhold til Kommissionens afgørelse 2014/350/EU, eller møbelbetrækmaterialer, der er tildelt et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

CPC7: Opskumningsmidler  

(Kun relevant for polstrede møbler)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Hvis skumfyldmaterialer anvendes i møbelpolstring, må halogenerede organiske forbindelser ikke anvendes som opskumningsmiddel eller hjælpeopskumningsmiddel ved fremstillingen af sådanne fyldmaterialer.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring fra skumfabrikanten om, at der ikke anvendes sådanne opskumningsmidler. Polstrede møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

CPC8: Brugsegnethed  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Møbelproduktet skal overholde de krav, der er fastsat i de seneste versioner af følgende relevante EN-standarder, som vedrører produktets holdbarhed, dimensioner, sikkerhed og styrke:  

(Den ordregivende myndighed skal henvise til specifikke standarder anført i tillæg IV eller andre kilder, der er mest relevante for det indkøbte møbelprodukt)  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overholdelse af enhver relevant EN-standard understøttet af prøvningsrapporter fra møbelfabrikanten eller leverandører af komponentdele/- materialer. Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

CPC9: Konstruktion med henblik på demontering og reparation  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal stille tydelige anvisninger om demontering og reparation til rådighed (f.eks. på papir, elektronisk eller i videoform), således at møbelproduktet kan adskilles på en ikkedestruktiv måde i forbindelse med udskiftning af komponentdele/-materialer. Anvisninger udleveres på papir sammen med produktet og/eller som elektronisk kopi via fabrikantens websted. Demontering og udskiftning bør kunne udføres uden særlige forudsætninger og ved brug af almindeligt håndværktøj.  

Verifikation: Tilbudsgiveren leverer en vejledning, der skal indeholde en eksploderet tegning af produktet med illustration af de dele, som kan demonteres og udskiftes, samt de nødvendige værktøjer. Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

CPC10: Produktgaranti og reservedele  

Tilbudsgiveren skal give mindst fem års garanti fra den dato, produktet bliver leveret. Denne garanti skal dække reparation eller udskiftning og omfatter en serviceaftale med mulighed for at vælge afhentning og levering eller reparation på stedet. Garantien sikrer, at produkterne er i overensstemmelse med kontraktspecifikationerne uden ekstra omkostninger.  

Tilbudsgiveren skal garantere, at reservedele eller dele med tilsvarende funktion er tilgængelige i en periode på mindst fem år fra den dato, møbelproduktet bliver leveret. Der bør opgives kontaktoplysninger til brug for bestilling af reservedele.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring med oplysninger om den tilbudte periode og en erklæring om, at garantien dækker produkternes overensstemmelse med kontraktspecifikationerne, herunder de angivne anvendelsesformål.  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kompatible reservedele vil blive stillet til rådighed for den ordregivende myndighed eller gennem en tjenesteudbyder.  

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

Tildelingskriterier (AC) 

AC1: Formaldehydafgasning fra træbaserede paneler  

Point tildeles, hvis det dokumenteres, at formaldehydafgasningen fra alle træbaserede plader, som er anvendt til møbelproduktet, er lavere end 50% af E1-grænseværdien for formaldehydafgasning fastsat i bilag B til EN 13986. .  

Verifikation: Overholdelse af E1-emissionsgrænsen på 50% påvises som beskrevet under TS2 ovenfor.  

AC2: Mærkning af plast  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Point tildeles, når plastdele med en masse over 100 g er mærket i overensstemmelse med EN ISO 11469 og EN ISO 1043 (del 1-4). Mærkningen bør ske med mindst 2,5 mm høje typer.  

Hvis der med forsæt indarbejdes fyldmaterialer, flammehæmmere eller blødgørere i plasten i en mængde over 1 vægtprocent, bør deres forekomst også angives på mærkningen i henhold til EN ISO 1043 del 2-4.  

Undtagelsesvis tillades det at undlade mærkning af plastdele med en vægt over 100 g, hvis:  

 • mærkningen ville forringe plastdelens ydeevne eller funktionalitet  
 • mærkningen ikke er teknisk mulig på grund af produktionsmetoden  
 • hvis dele ikke kan mærkes, fordi der ikke er tilstrækkeligt overfladeareal til rådighed til, at mærkningen har en læsbar størrelse og kan identificeres af en affaldssorterer.  

I ovenstående tilfælde, hvor undladelse af mærkning er begrundet, skal yderligere oplysninger om polymertypen og eventuelle additiver i henhold til kravene i EN ISO 11469 og EN ISO 1043 (del 1-4) gives skriftligt.  

Vurdering og verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium med angivelse af alle plastkomponenter med en vægt over 100 g i møbelproduktet og af, hvorvidt de er mærket i henhold til EN ISO 11469 og EN ISO 1043 (del 1-4).  

Mærkningen af plastkomponenter skal fremstå tydelig ved visuel inspektion af plastkomponenterne. Mærkningen skal ikke nødvendigvis være tydeligt synlig i det endelige monterede møbelprodukt.  

Hvis plastdele med en vægt over 100 g ikke er mærket, skal tilbudsgiveren fremlægge begrundelse herfor og relevante oplysninger.  

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

AC3: Møbelbetræk med lav restkoncentration af kemiske stoffer  

(Kun relevant for polstrede møbler)  

Point tildeles, hvis det dokumenteres, at møbelbetrækmaterialet overholder følgende grænseværdier for (som relevant) farvestoffer med arylaminer, ekstraherbare tungmetaller og frit formaldehyd, som er underlagt begrænsninger.  

For tekstiler og belagte metervarer:  

 • Ingen begrænsede arylaminer (se tillæg II) i en koncentration over 30 mg/kg (grænseværdi gælder for hver enkelt amin) i henhold til EN ISO 14362-1 og 14362-3.  
 • Frit og delvist hydrolyserbart formaldehyd ≤ 75 mg/kg i henhold til EN ISO 14184-1.  
 • Ekstraherbare tungmetaller bestemt i henhold til EN ISO 105-E04 under følgende grænseværdier (i mg/kg): antimon ≤ 30,0, arsen ≤ 1,0, cadmium ≤ 0,1, chrom ≤ 2,0, cobalt ≤ 4,0, kobber ≤ 50,0, bly ≤ 1,0, kviksølv ≤ 0,02 og nikkel ≤ 1,0.  

For læder:  

 • Ingen begrænsede arylaminer (se tillæg II) i en koncentration over 30 mg/kg (grænseværdi gælder for hver enkelt amin) i henhold til EN ISO 17234-1 og EN ISO 17234-2.  
 • Chrom VI bør ikke overstige 3 mg/kg i henhold til EN ISO 17075 (detektionsgrænsen).  
 • Frit og delvist hydrolyserbart formaldehyd ≤ 300 mg/kg i henhold til EN ISO 17226-1.  
 • Ekstraherbare tungmetaller bestemt i henhold til EN ISO 17072-1 under følgende grænseværdier (i mg/kg): antimon ≤ 30,0, arsen ≤ 1,0, cadmium ≤ 0,1, chrom ≤ 200,0, cobalt ≤ 4,0, kobber ≤ 50,0, bly ≤ 1,0, kviksølv ≤ 0,02 og nikkel ≤ 1,0.  

Verifikation: Der gives point til tilbudsgivere, som kan dokumentere, at det anvendte møbelbetrækmateriale af læder, tekstil eller belagte metervarer overholder ovennævnte grænseværdier, understøttet af resultater fra relevante prøvninger udført af tilbudsgiveren selv eller af materialeleverandøren.  

Polstrede møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332, tekstiler, som er tildelt EU-miljømærket for tekstiler i henhold til Kommissionens afgørelse 2014/350/EU, eller møbelbetrækmaterialer, der er tildelt et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

AC4: Møbler med lav VOC-emission  

(Kun relevant for polstrede møbler)  

Der tildeles point, hvis det påvises, at TVOC-emissionerne fra det samlede polstrede møbelprodukt (f.eks. lænestole, sofaer eller kontorstole) eller fra prøvning af møbelbetrækmaterialer alene (hvis disse anses for den væsentligste kilde til VOC-emissioner fra møbelproduktet (f.eks. læder eller belagte metervarer) efter 28 dage ved en klimakammermåling bestemmes til at være lavere end 500 μg/m3 i henhold til ISO 16000 eller tilsvarende standarder ved følgende belægningsgrader og ventilationsrater:  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af en prøvningsrapport fra klimakammerprøvning udført ifølge ISO 16000-standardserien eller tilsvarende. Hvis grænseværdierne for koncentrationen i kammeret efter 28 dage kan opfyldes tidligere, kan prøvningen bringes til ophør før tid.  

Tilbudsgiveren skal angive, om prøvningen er udført på hele møbelproduktet eller kun angivne komponentmaterialer.  

Polstrede møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

Prøvningselement Kammerrumfang og belægningsgrad Ventilationsrate
Lænestole og sofaer Prøvningskammer på 2-10 m3, hvor produktetoptager 25 % af rumfanget 4,0 m3/t
Kontorstole 2,0 m3/t
Møbelbetrækmaterialer af læder eller belagte metervarer Kammerrumfang på ≥ 20 L (belægnings afhænger af ventilationsrate) 1,5 m3/m2/t
AC5: Udvidede garantiperioder  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der tildeles højst X yderligere point for hvert ekstra år med garanti og serviceaftale, der tilbydes, som ligger ud over minimum i den tekniske specifikation (se TS 7/10 ovenfor):  

 • mindst fire års ekstra garanti: x point  
 • mindst tre års ekstra garanti: 0,75x point  
 • mindst to års ekstra garanti: 0,5x point  
 • et års ekstra garanti: 0,25x point  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring med oplysninger om den tilbudte periode og en erklæring om, at garantien dækker produkternes overensstemmelse med kontraktspecifikationerne, herunder de angivne anvendelsesformål.  

AC6: Fyldmaterialer med lav restkoncentration af kemiske stoffer

(Kun relevant for polstrede møbler)  

Hvis latexskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis skummet overholder kravene vedrørende chlorophenoler, tungmetaller, pesticider og butadien anført i tabel 7 i tillæg III, i overensstemmelse med den tilsvarende prøvningsmetode (A-D) anført i den samme tabel.  

Hvis polyuretanskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis skummet overholder kravene vedrørende tungmetaller, blødgørere, TDA, MDA, organiske tinforbindelser og andre specifikke stoffer anført i tabel 8 i tillæg III, i overensstemmelse med den tilsvarende prøvningsmetode (A-E) anført i den samme tabel.  

Hvis andre fyldmaterialer anvendes, tildeles der point, hvis overensstemmelse med de grænseværdier for kemiske reststoffer, der er anført i tabel 7 eller tabel 8 i tillæg III, kan dokumenteres.  

Verifikation:  

For latexskum (eller andre fyldmaterialer):  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium understøttet af prøvningsrapporter efter følgende metoder:  

 • (A.) For chlorphenoler skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning: 5 g prøve findeles, og chlorphenolerne ekstraheres i form af phenoler (PCP), natriumsalte (SPP) eller estere. Ekstrakterne analyseres ved gaskromatografi (GC). Detektion sker med massespektrometer eller elektronindfangningsdetektor (ECD).  
 • (B.) For tungmetaller skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. En findelt prøve udludes ifølge DIN 38414-S4 eller tilsvarende i forholdet 1:10. Filtratet herfra filtreres gennem et 0,45 μm membranfilter (om nødvendigt under tryk). Den fremkomne opløsning undersøges for indhold af tungmetaller ved induktivt koblet plasma- atomemissionsspektrometri (ICP-OES, ICP-AES) eller ved atomabsorptionsspektrometri med hydrid- eller kolddampteknik.  
 • (C.) For pesticider skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning: 2 g prøve ekstraheres i ultralydsbad med en blanding af hexan og dichlormethan (85:15). Ekstraktet renses ved rystning med acetonitril eller ved adsorptionskromatografi på florisil. Måling og kvantificering sker ved gaskromatografi med elektronindfangningsdetektor eller ved koblet gaskromatografi/massespektrometri. Testen for pesticider skal udføres på latexskum, der består af mindst 20 % naturlig latex.  
 • (D.) For butadien skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. Efter findeling og vejning af latexskummet gennemføres en headspaceprøveudtagning. Indholdet af butadien bestemmes ved gaskromatografi med flammeioniseringsdetektor.  

For polyuretanskum (eller andre fyldmaterialer):  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium understøttet af prøvningsrapporter, der dokumenterer, at grænseværdierne i tabel 8 i tillæg III overholdes. I forbindelse med metode B, C, D og E udtages der seks sammensatte prøver i en maksimal dybde af 2 cm fra yderfladerne af det materiale, der er sendt til det relevante laboratorium.  

 • (A.) For phthalater og andre specifikke stoffer, der er anført i tabel 8 i tillæg III, skal tilbudsgiveren fremlægge en erklæring underbygget af erklæringer fra skumleverandørerne om, at disse stoffer ikke er tilsat med forsæt under skumproduktionen.  
 • (B.) For tungmetaller skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. En findelt prøve udludes ifølge DIN 38414-S4 eller tilsvarende i forholdet 1:10. Filtratet herfra filtreres gennem et 0,45 μm membranfilter (om nødvendigt under tryk). Den fremkomne opløsning undersøges for indhold af tungmetaller ved induktivt koblet plasma- atomemissionsspektrometri (ICP-OES, ICP-AES) eller ved atomabsorptionsspektrometri med hydrid- eller kolddampteknik.  
 • (C.) For den totale mængde plastblødgøringsmidler skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. Der skal ekstraheres efter en valideret metode, f.eks. subsonisk ekstraktion af 0,3 g prøve i et hætteglas med 9 ml tert-Butylmethylether i 1 time fulgt af bestemmelse af phthalater ved gaskromatografi med en enkelt selektiv ion-monitering (SIM).  
 • (D.) For TDA og MDA skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. Ekstraktion af en 0,5 g sammensat prøve i en 5 ml sprøjte udføres med 2,5 ml 1 % vandig eddikesyre. Sprøjten tømmes, og væsken suges op igen. Efter 20 gentagelser gemmes den endelige ekstrakt til analysen. En ny portion på 2,5 ml 1 % vandig eddikesyre tilføres derefter sprøjten, som igen tømmes og fyldes 20 gange. Herefter samles ekstrakten med den første ekstrakt og fortyndes med eddikesyre til 10 ml i en målekolbe. Ekstrakterne skal analyseres ved højtryksvæskekromatografi (HPLC-UV) eller HPLC-MS. Hvis analysen foretages ved HPLC-UV, og der er mistanke om interferens, foretages en ny analyse ved højtryksvæskekromatografi-massespektrometri (HPLC-MS).  
 • (E.) For organiske tinforbindelser skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. En sammensat prøve på 1-2 g skal blandes med mindst 30 ml ekstraktionsmiddel i 1 time i ultralydsbad ved stuetemperatur. Som ekstraktionsmiddel anvendes følgende blanding: 1750 ml methanol + 300 ml eddikesyre + 250 ml bufferopløsning (pH 4,5). Bufferopløsningen består af 164 g natriumacetat, der opløses i 1 200 ml vand og 165 ml eddikesyre, hvorefter der fyldes op med vand til 2 000 ml. Efter ekstraktionen derivatiseres alkyltinforbindelsen ved tilsætning af 100 μl natriumtetraethylborat opløst i tetrahydrofuran (THF) (200 mg/ml THF). Derivatet ekstraheres med n-hexan, og prøven underkastes endnu en ekstraktionsprocedure. De to hexanekstrakter samles og anvendes til bestemmelse af de organiske tinforbindelser ved gaskromatografi med selektiv ion-monitering (SIM).  
AC7.1: Fyldmaterialer af latexskum med lav emission 

(Kun relevant for polstrede møbler)  

Hvis latexskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis skummet overholder kravene vedrørende VOC-emissioner anført nedenfor.  

Stof Grænseværdi (mg/m3)
1,1,1-trichlorethan 0,2
4-Phenylcyclohexen 0,02
Formaldehyd 0,01
Nitrosaminer* 0,001
Styren 0,01
Tetrachlorethylen 0,15
Toluen 0,1
Trichlorethylen 0,05
Vinylchlorid 0,0001
Vinylcyclohexen 0,002
Aromatiske kulbrinter (i alt)  0,3
VOC (i alt) 0,5
*N-nitrosodimethylamin (NDMA), N-nitrosodiethylamin (NDEA), N-nitrosomethylethylamin (NMEA), N-nitrosodiisopropylamin (NDIPA), N-nitrosodi-n-propylamin (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamin (NDBA), N-nitrosopyrrolidinon (NPYR), N-nitrosopiperidin (NPIP), N-nitrosomorpholin (NMOR).

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium understøttet af en prøvningsrapport med resultaterne af en klimakammermåling ifølge ISO 16000-9 eller tilsvarende prøvninger. Den indpakkede prøve opbevares ved stuetemperatur i mindst 24 timer. Derefter pakkes prøven ud og placeres øjeblikkeligt i klimakammeret. Prøven placeres i en holder til prøveemnet, der giver kontakt med luften på alle sider. Klimafaktorerne tilpasses i overensstemmelse med ISO 16000-9. Af hensyn til sammenligningen af testresultaterne skal den arealspecifikke ventilationsrate (q = n/l) være 1. Ventilationsraten skal ligge i intervallet 0,5-1. Udtagningen af luftprøver indledes 24 ± 1 timer efter, at kammeret er fyldt, og varer 1 time; til analyse af formaldehyd og andre aldehyder benyttes der DNPH-patroner, og til analyse af andre flygtige organiske forbindelser benyttes der Tenax TA. Prøveudtagningen kan vare længere for andre forbindelser, men skal være afsluttet efter 30 timer.  

Analysen af formaldehyd og andre aldehyder skal være i overensstemmelse med ISO 16000-3 eller tilsvarende prøvninger. Analysen af andre flygtige organiske forbindelser skal være i overensstemmelse med ISO 16000-6, medmindre andet er angivet.  

Analysen af nitrosaminer sker ved gaskromatografi kombineret med detektion ved termisk energianalyse (GC-TEA) ifølge BGI 505-23-metoden (tidligere: ZH 1/120.23) eller en ækvivalent metode.  

AC7.2: Fyldmaterialer af polyuretanskum med lav emission  

(Kun relevant for polstrede møbler)  

Hvis polyuretanskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis skummet overholder kravene vedrørende VOC-emissioner anført nedenfor.  

Stof (CAS-nummer) Grænseværdi (mg/m3)
Formaldehyd (50-00-0) 0,01
Toluen (108-88-3) 0,1
Styren (100-42-5) 0,005
Hver enkelt forbindelse, som kan påvises, og som er klassificeret som C1A eller C1B ifølge Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 0,005
Alle forbindelser, som kan påvises, og som er klassificeret som C1A eller C1B ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 0,04
Aromatiske kulbrinter 0,5
VOC (i alt) 0,5

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium understøttet af prøvningsresultater, der påviser overensstemmelse med grænseværdierne i tabel 10. Kombinationen af prøver og klimakammer skal være enten:  

1 prøve med målene 25x20x15 cm anbragt i et klimakammer på 0,5 m3, eller  

2 prøver med målene 25x20x15 cm anbragt i et klimakammer på 1,0 m3.  

Skumprøven skal anbringes i bunden af et klimakammer og konditioneres i tre dage ved 23 °C, 50 % relativ luftfugtighed, et luftskifte n på 0,5 pr. time og en kammerbelægning L på 0,4 m2/m3 (= samlet eksponeret prøveoverflade i forhold til kammerets dimensioner uden forsegling af kanter og bagside) ifølge ISO 16000-9 og ISO 16000-11 eller tilsvarende.  

Prøveudtagningen påbegyndes 72 ± 2 timer efter fyldning af kammeret og varer 1 time; der benyttes patroner med Tenax TA og DNPH til analyse af henholdsvis VOC og formaldehyd. Afgivet VOC opfanges på Tenax TA i adsorptionsrør og analyseres derefter ved termodesorption-GC-MS ifølge ISO 16000-6 eller tilsvarende.  

Resultaterne er semikvantitative og udtrykkes i toluenækvivalenter. Alle specificerede analyser rapporteres fra en koncentrationsgrænse ≥ 1 μg/m3. Værdien for VOC i alt er summen af alle analyser med en koncentration ≥ 1 μg/m3, som elueres i retentionstidsintervallet fra n-hexan (C6) til n-hexadecan (C16), begge inklusive. Værdien for alle forbindelser, som kan påvises, og som er klassificeret som C1A eller C1B ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008, tilsammen er summen af alle sådanne stoffer med en koncentration ≥ 1 μg/m3. Hvis testresultaterne ligger højere end standardgrænseværdierne, skal der udføres en stofspecifik kvantitativ bestemmelse. Formaldehyd bestemmes ved opsamling af prøveluften på DNPH-patroner og efterfølgende analyse ved HPLC/UV ifølge ISO 16000-3 eller tilsvarende prøvninger.  

AC 7.3: Andre fyldmaterialer af skum med lav emission  

Hvis andre fyldmaterialer anvendes, tildeles der point, hvis overensstemmelse med de VOC- emissionsgrænseværdier, der er anført i 7.1. eller 7., kan dokumenteres  

Tekniske specifikationer (TS) 

TS1: Indsamling og genbrug af eksisterende møbler  

Den ordregivende myndighed fremlægger en vurdering af tilstanden af de møbler, der skal indsamles, i udbudsbekendtgørelsen, herunder en definition af det minimumsmål for genbrug, der skal opfyldes (f.eks. 50 % af de leverede møbler). Madrasser udelukkes fra minimumsmål for genbrug af hensyn til hygiejne.  

Tilbudsgivere skal indsamle møblerne direkte fra et sted angivet af den ordregivende myndighed og tilbyde en tjeneste vedrørende genbrug og genanvendelse af udtjente møbler.  

Tilbudsgiveren skal beskrive, hvordan denne vil forlænge møblernes brugstid ved at aflevere dem til genbrug. 

Møbler og møbeldele, der ikke kan genbruges, demonteres i forskellige materialestrømme, dvs. som minimum plast, metal, tekstiler og træ, inden de sendes de forskellige genanvendelsesanlæg16. Resterende materialer sendes til energigenvindingsanlæg, hvis sådanne findes i den pågældende region.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om ordningerne for indsamling af møblerne og de genbrugs- og genanvendelsesløsninger, der vil blive anvendt. Dette skal omfatte oplysninger om alle parter, der er involveret i genbrug og genanvendelse af møblerne.  

Tildelingskriterier (AC) 

AC1: Forbedring af genbrugsmålene  

Point tildeles tilbudsgivere, der tilhører en højere genbrugsprocent end angivet i den tekniske specifikation.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om, hvordan yderligere genbrug vil blive opnået.  

Der er stort set ingen driftsomkostninger i forbindelse med møbler, der er omfattet af anvendelsesområdet for EU's kriterier for grønne offentlige indkøb. Den vigtigste faktor for livscyklusomkostninger er derfor møbelproduktets levetid. Det er vigtigt, at der vælges holdbare og modstandsdygtige materialer, men det er sandsynligvis endnu vigtigere, at komponentdele og materialer kombineres, så der skabes et robust produkt, som nemt kan repareres eller renoveres. Et sådant produkt kan bedst opnås ved at kræve, at relevante tekniske EN- standarder overholdes, og at der gives en minimumsgaranti. Som følge af den øgede risiko og det øgede ansvar er udvidede garantier ofte forbundet med højere priser. Om en udvidet garanti er attraktiv eller ej, afhænger af karakteren af selve produktet og dets anvendelsesformål, dvs. bevægelige dele, udendørs anvendelse osv.  

Ifølge Bartlett har kontormøbler typisk en levetid på 9-12 år i Det Forenede Kongerige, selv om møblerne ofte er konstrueret til en meget længere levetid. Den tidlige bortskaffelse af kontormøbler skyldes ofte, at virksomheder beslutter at ændre indretningen eller flytte kontor, og bevirker, at fuldt funktionsdygtige møbler bortskaffes af æstetiske hensyn. Generelt opstår der behov for nye møbler i en offentlig organisation som følge af:  

 • nye lokaler/medarbejdere eller udvidelse af eksisterende lokaler  
 • uhensigtsmæssige eksisterende møbler efter renovering af eksisterende offentlige bygninger (f.eks. forkert farve, form eller størrelse)  
 • nedslidning af eksisterende møbler (beskadigede møbler, som ikke længere er sikre og/eller fuldt funktionsdygtige).  

I to sidstnævnte situationer er det eventuelt muligt at renovere de eksisterende møbler i stedet for at købe helt nye møbler. Den britiske regering offentliggjorde i juni 2014 den seneste version af retningslinjerne for indkøb af møbler. Ifølge udokumenterede påstande er det klart og betydeligt billigere at renovere eksisterende møbler end at indkøbe tilsvarende nye møbler. Det er vanskeligt at finde specifikke data om de faktiske omkostningsbesparelser i forbindelse med renovering af møbler. I følge Walsh kan der opnås besparelser på 25-50 %, og den britiske regering har offentliggjort følgende vejledende data:  

Tabel 1. Estimerede gennemsnitlige enhedspriser for brugte, genbrugte eller renoverede møbler
  Skriveborde (GBP) Stole (GBP) Reoler (GBP) Sideskabe (GBP)
Nye - vejledende udsalgspris 209 122 100 107
Genbrugte - vejledende udsalgspris (tilsvarende) 105 86 50 53
Renoverede - vejledende udsalgspris (tilsvarende) 84 49 40 43

Markeder for brugte kontormøbler af god kvalitet indbefatter oftest forhandlere og auktionshuse, mens velgørende organisationer oftest beskæftiger sig med brugte møbler af ringere kvalitet. Ingen af disse typer leverandører har de nødvendige ressourcer til at deltage i udbud.  

Det fremgår klart af ovennævnte vejledende omkostninger, at omkostningerne kan sænkes med op til 50 %. Den største hindring for vækst i sektoren for renovering af møbler i Unionen er tilsyneladende den manglende efterspørgsel på markedet. Det skal bemærkes, at renovering af møbler navnlig er attraktivt for dyre kvalitetsmøbler, f.eks. professionelle kontormøbler. Selv om simple renoveringsopgaver kan foretages på stedet af teknikere, kræver andre opgaver, at møblerne transporteres til et værksted.  

Find alle EU's GPP kriterier

Ved at sætte krav om positive sociale resultater i offentlige udbud og kontrakter kan offentlige indkøbere fremme social inklusion og dermed beskæftigelsesmuligheder, opkvalificering omskoling, etisk handel og design m.m. Det kan også være med til at sikre menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder.

En social klausul fastsætter de krav, som fremmer de ønskede sociale hensyn.

Find muligheder til specifik krav tekst  

Krav til samfundsansvar

Man kan vælge at stille overordnede krav til leverandørens samfundsansvarlighed, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø. 

Disse krav kan fremgå i et særskilt ansvarlighedsbilag, som kan være del af de aftaler, der indgås med leverandørerne. Kravene bør bygge på OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. 

Eksempelvis er et ansvarlighedsbilag altid en del af alle SKI-aftaler. Læs SKI’s ansvarlighedsbilag her.

1. Indledning

Ved opfyldelsen af Kontrakten forpligter Leverandøren sig til at vise samfundsansvar. Leverandøren viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sin interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

2. Internationalt anerkendte principper

Leverandøren anses ved opfyldelsen af Kontrakten at vise samfundsansvar ved at overholde de nedenfor i punkt 3-5 nævnte krav. Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd, der er nævnt i punkt 2.1-2.3 og de konventioner, som ligger til grund for principperne. 

2.1 FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv 

FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv) blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011. FN’s Vejledende Principper udstikker vejledende principper for, hvordan stater og virksomheder skal agere for at sikre, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med virksomheders aktiviteter.  

Principperne kan hentes på OHCHR’s hjemmeside

2.2 OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er en internationalt anerkendt referenceramme for virksomheders globale ansvarlighed, der indarbejder en lang rækker internationale standarder og principper, herunder FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (jf. punkt 2.1) og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik. 

Retningslinjerne fastlægger, hvad der forventes af virksomheder globalt og nationalt uanset, hvor de opererer, hvad angår at sikre respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og retningslinjer for antikorruption mv. 

OECD’s Retningslinjer er ikke begrænset til kun at omfatte multinationale virksomheder, men alle virksomheder uanset størrelse.

Retningslinjerne kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.3 OECDs due diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder 

OECD’s due-diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder giver detaljerede anbefalinger og hjælp til virksomheder med henblik på at respektere menneskerettighederne og undgå at bidrage til konflikt gennem deres aktiviteter.  

Vejledningen kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.4 Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark) har til opgave at behandle sager om overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder' (jf. punkt 2.2) og udbrede kendskabet til Retningslinjerne. Institutionen er også OECD’s kontaktpunkt i Danmark. Institutionens virksomhed er reguleret i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (lov nr. 546 af 18/06/2012)

NCP Danmark kan på baggrund af en klage eller af egen drift behandle sager vedrørende mulige overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder', der enten er begået i Danmark eller vedrører en dansk virksomhed (gælder både offentlige og private virksomheder), statslige eller regionale myndigheder.

Læs mere på NCP Danmarks hjemmeside

3. Materielle krav til leverandøren

3.1 Menneskerettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination. 
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100. 

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammeaftalen at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights'.

3.2 Arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, hvilket blandt andet indebærer: 

 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.
 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede Produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 •  At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN's Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.
3.3 Arbejdsklausul

Leverandøren skal ved udførelse af tjenesteydelser, herunder i form af eventuelle tilknyttede serviceydelser, sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved ”medvirker til at opfylde Kontrakten” forstås arbejde udført i Danmark med henblik på Kontraktens opfyldelse.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen.

3.4 Miljø

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af Rammeaftalen omfattede Produkter/Ydelser på god vis søger:

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Kontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i 'OECD Guidelines for Multinational Enterprises'.

3.5 Antikorruption

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.

Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra alle former for korruption. 

Ved korruption forstås aktiv bestikkelse som defineret i artikel 3 i Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1 i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Leverandørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Leverandøren er etableret.

4. Krav om risikobaseret due diligence

4.1 Indledning

Kravene om risikobaseret due diligence baserer sig navnlig på FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECDs retningslinjer for Multinationale Virksomheder  

Risikobaseret due diligence indebærer, at virksomheden aktivt og systematisk undersøger risikoen for overtrædelser af de internationalt anerkendte retningslinjer i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter, både hos virksomheden selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, fx leverandører. Endvidere omfatter begrebet due diligence, at virksomheden træffer foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser. 

Virksomhederne skal ifølge retningslinjerne konkret identificere, forebygge, afbøde og redegøre for aktuelle og potentielle overtrædelser og negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfund. 

Retningslinjerne omfatter både overtrædelser, som virksomheden forårsager eller medvirker til, eller som er direkte forbundet med virksomhedens operationelle aktiviteter, Produkter eller serviceydelser

4.2 Generelt

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelse af Kontrakten til at udvise risikobaseret due diligence i relation til kravene i punkt 3. Leverandøren skal således undersøge risikoen for overtrædelse af kravene i punkt 3 i forbindelse med Leverandørens forretningsaktiviteter, både hos Leverandøren selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, f.eks. underleverandører, og træffe foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser ved opfyldelse af Kontrakten.

Ansvaret for at respektere menneskerettighederne gælder for alle virksomheder uanset deres størrelse, sektor, operationel kontekst, ejerskab og struktur. Imidlertid kan virksomhederne have varierende mulighed for at arbejde med menneskerettighederne som følge af ovenfornævnte faktorer.  

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandører, der er større virksomheder, anses under alle omstændigheder for at udvise nødvendig omhu, hvis Leverandøren sikrer følgende fire grundlæggende tiltag i relation til de af Kontrakten omfattede produkter eller dele heraf:

 1. Politik, der overordnet beskriver Leverandørens holdning til ansvarlig leverandørstyring.
 2. Risikovurdering, der omfatter løbende vurdering af aktuelle og potentielle indvirkninger relateret til Leverandørens aktiviteter og relationer til det under Kontrakten leverede.
 3. Implementering af politik for ansvarlig leverandørstyring, der bl.a. med udgangspunkt i risikovurderingen omfatter monitorering af udvalgte underleverandørers aktiviteter og løbende forbedringer. Leverandøren bør skride til øjeblikkelig handling, hvis der konstateres grove krænkelser af grundlæggende rettigheder og internationale miljøstandarder.
 4. Rapportering om indsatsen og dens resultater.

Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på anden vis, som er tilpasset Leverandørens indsats set ud fra en pragmatisk tilgang og under hensyntagen til de konkrete forhold og Leverandørens ressourcer.

4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisikoområder

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til i sine forretningsmæssige systemer at integrere OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde i form af den i guiden nævnte "Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain", jf. annex I til guiden. 

Disse forpligtelser medfører, at Leverandøren for de af Kontrakten omfattede Produkter eller dele heraf i overensstemmelse med OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde skal: 

 1. Etablere stærke forretningsmæssige systemer, som understøtter retningslinjerne,
 2. Identificere og håndtere risici i leverandørkæden,
 3. Udarbejde og implementere en strategi som svar på identificerede risici,
 4. Understøtte uafhængige tredjeparts audits i leverandørkæden, og
 5. Foretage offentlig rapportering om Leverandørens due diligence
 6. Dokumentation

Ud over dokumentation for opfyldelse af de i Kontraktens fastlagte specifikke krav til Produktets egenskaber vil [jeres organisation] som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammeaftalen lever op til kravene i dette bilag.

5. Dokumentation

5.1 Dokumentation – særligt om arbejdsklausuler

[Jeres organisation] kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen i punkt 3.3. fastsætter.

[Jeres organisation] kan kræve, at Leverandøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.

[Jeres organisation] kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

5.2 Dokumentation – i øvrigt

Leverandøren skal til hver en tid, og senest 30 Dage efter [jeres organisation]’s skriftlige anmodning herom, opfylde dokumentationskravene jf. punkt 5.2.1-5.2.3.

5.2.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse

Heri erklæres det, at Leverandøren ved opfyldelse af Kontrakten løbende sikrer overholdelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption og due diligence.

5.2.2 Beskrivelse af praktiske tiltag

Heri beskrives de tiltag, som Leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af de nævnte krav. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag.

5.2.3 Beskrivelse af resultatmålinger

Heri beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder så som Global Reporting Initiative's standarder for rapportering eller de standarder, der er fastlagt i EU’s Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som forventeligt snart bliver erstattet af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

[Jeres organisation] accepterer naturligvis også andre bevistyper, der opfylder de i nærværende punkt 5 fastlagte dokumentationskrav.

6. Leverandørens ansvar

Som anført ovenfor er Leverandøren efter Kontrakten alene forpligtet til at sikre overholdelsen af de i punkt 3, 4 og 5 nævnte krav "ved opfyldelsen af Kontrakten". Leverandørens ansvar angår således alene det under Kontrakten leverede.

Ved vurderingen af, hvorvidt en Leverandør kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Kontrakten, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist ”due diligence” i forhold til, hvad der med rimelighed kan forventes af Leverandøren ud fra den kontekst, Leverandøren opererer i. Due diligence afhænger af den pågældende Leverandørs størrelse, forretningsmæssige sammenhæng og kompleksitet, overtrædelsens alvor, om årsagen til overtrædelsen er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

7. Procedure ved konkret begrundet mistanke

Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandørens opfyldelse af Kontrakten strider mod de i punkt 3 og 4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter [jeres organisation]’s anmodning herom fremsende en skriftlig redegørelse indeholdende følgende punkter:

 1. Afvisning eller bekræftelse af den konkret begrundede mistanke.
 2. Redegørelse for de omhandlede forhold samt ved bekræftelse af mistanken en handlingsplan for, hvorledes der kan rettes op på situationen, herunder hvilke foranstaltninger Leverandøren sætter i værk for at påvirke forholdet, herunder at mindske risikoen for, at tilsvarende situationer opstår.

Redegørelsen kan i relevant omfang omfatte dokumentation for, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de varer og/eller tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er tilvirket, samt fornøden dokumentation for hvilke materialer, der indgår i Produkterne .Derudover skal der være en angivelse af hvorledes en part har mulighed for at søge genoprejsning og udbedring af eventuelle skader, såfremt en sag om negativ indvirkning af menneskerettighederne måtte opstå (jf. FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv nr. 29). Endvidere skal Leverandøren redegøre for, hvorvidt årsagen til mistanken er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

Konkret begrundet mistanke kan bl.a. anses at foreligge, såfremt Leverandøren indbringes for Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark), jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, uanset i hvilket land retsforfølgelsen finder sted. 

Leverandøren skal derfor af egen drift straks kontakte [jeres organisation], hvis Leverandøren bliver opmærksom på, at der foreligger overtrædelse af punkt 3 og 4, eller hvis Leverandøren indbringes for NCP Danmark, jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten og i den forbindelse af egen drift fremsende redegørelse og dokumentation som ovenfor anført. 

[Jeres organisation] vil på baggrund af overnævnte skriftlige redegørelse og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.

Fandt du ikke hvad du ledte efter?

Send os ønsker til krav og kriterier som du ønsker produktsiden skal indeholde. Du har også mulighed for at ønske en temagruppe, som Forum for Bæredygtige Indkøb kan arbejde med.
 

Giv os feedback