Nyt liv i gammelt inventar hos Sygehus Lillebælt

  • Opdateret 17. august 2022

I kælderrum under Sygehus Lillebælts tre matrikler i Kolding, Vejle og Middelfart står arkivskabe, reoler, borde, stole, kunst og apparater fra sygehusets afdelinger opmagasineret. Inventaret er brugt, og nogle ting er også ret slidte, men med små reparationer og lidt istandsættelse sørger sygehusets Teknisk Afdeling for at forlænge møblernes levetid.

Skal inventaret bortskaffes sørger de for, at møblerne kommer ud og får værdi et andet sted. Det betyder, at de råvarer, som møblerne er lavet af, ikke går til spilde. På den måde arbejder afdelingen konkret med cirkulær økonomi, som er en del af Region Syddanmarks indkøbspolitik.

Er det nødvendigt at købe nyt?

Teknisk Afdeling tæller ca. 100 medarbejdere inden for forskellige faggrene, bl.a. teknikere, smede, maskinvagter, indkøbere, bygningskonstruktører, tømrere, malere og elektrikere, og de er meget kreative i forhold til at se muligheder for genbrug og undgå at smide noget brugbart ud.

Når sygehusets afdelinger sender inventarbestillinger til Teknisk Afdeling tager de først en dialog om, hvorvidt et nyindkøb er nødvendigt, eller om et brugt møbel kan bruges – enten som det er eller efter en make-over.

Afdelingen har en uskreven regel om, at det kan betale sig at reparere, hvis det koster op til halvdelen af et møbels værdi. Og at en tømrer bruger et par timer på at slibe en bordplade er væsentligt billigere end at købe et nyt bord. Møbelpolstring kan afdelingen dog ikke selv klare.

Teknisk Afdeling opbevarer overskydende møbler et godt stykke tid. Hvis de har et velfungerende møbel eller et apparat, som de ikke har plads til på lageret, så spørger de først, om der er afdelinger på Sygehus Lillebælts tre matrikler, der kan bruge det. Dernæst tilbydes inventaret til regionens øvrige sygehusenheder, som afdelingen har opbygget et godt netværk til. Hvis ingen af regionens sygehuse kan bruge inventaret, bliver det solgt på en auktion. Inventar, som ikke bliver solgt, bliver doneret til velgørende formål.

Ved nyindkøb vælges generelt kvalitetsmøbler, fordi de har en lang levetid. Ved ompolstring vælges læder, som er mere holdbart og nemmere at rengøre end stofbetræk. 

Hvad kan andre lære? 

  • Skab overblik over de brugte møbler, så er de nemmere at tilbyde frem for et nyindkøb. 
  • Hav en politik eller procedure at arbejde ud fra, så der skabes ensartethed i organisationen. 
  • Vær kreativ i forhold til mulige løsninger med genbrug af et nedslidt møbel. 

For mere inspiration og gode råd

Som del af en samlet pjece er denne case blevet udarbejdet i forbindelse med Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om ’Cirkulære forretningsmodeller og møbler’. 

Find hele pjecen med inspiration og gode råd her:

Casen er udarbejdet:

Af Miljøstyrelsen, oktober 2021

Mere information:

Kontakt Region Syddanmark

Sarah Jessen, indkøber i Teknisk Afdeling, sarah.jessen@rsyd.dk