Cirkulære Forretningsmodeller - Møbler: Intern møbelbørs i Randers Kommune

  • Opdateret 19. januar 2024

Randers Kommune har åbnet en intern møbelbørs for genbrugte møbler. Møbelcirklen, som den hedder, er et led i kommunens indsats for at minimere affald, fremme genbrug og nedbringe kommunens CO2-aftryk og derved bidrage til FN’s Verdensmål og en mere bæredygtig fremtid.

Møbelcirklen fungerer ved, at møbler som ikke længere er i brug på kommunens arbejdspladser, sættes i stand og sælges på en intern webshop. Derved får møblerne nyt liv et andet sted i kommunen. Ud over at være miljømæssigt bæredygtigt og spare penge til indkøb af møbler har Møbelcirklen også et socialt bæredygtighedsaspekt. Den giver nemlig kommunen mulighed for skabe beskæftigelse til borgere, der har svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet, og som passer godt i et job på færre timer eller med afgrænsede arbejdsopgaver. Møbelcirklen producerer også specialfremstillede møbler.


Fra idé til dagligdag

Møbelcirklen er organiseret af Jobcenter Randers Erhverv. For at realisere ideen har arbejdet blandt andet omfattet følgende opgaver:

  • Inventar: Kontakt til kommunens institutioner for at finde ud af, hvor der er depoter, og hvilket inventar der findes.
  • Kompetencer: Hvilke kompetencer er der behov for? F.eks. transportører og folk med håndværksmæssige kompetencer samt forståelse for teknik og funktionalitet. Det er vigtigt med kreative mennesker, der ser mulighederne.
  • Koncept: Afklare hvad projektet skal måles på. Hvilke værdier skal vægtes højt både forretningsmæssigt og menneskeligt? Hvad skal det brugte inventar koste? Hvordan håndteres afhentning og levering? Hvilke istandsættelsesmuligheder er der behov for? Hvordan styres varelager og økonomi?
  • Markedsføring: Det er vigtigt at skabe opmærksomhed. I Randers havde man et lanceringsevent, hvor borgmesteren indviede projektet, og der er arbejdet med PR, ligesom det at handle i møbelcirklen gøres lækkert og værd at dele.
  • Partnerskaber: Partnerskaber er afgørende bl.a. for at kunne producere egne møbler. F.eks. bænke af paller fra genbrugsstationen og rumdelere af brugte akustikplader fra Upcycling Forum. Sammen med Center for Specialundervisning for Voksne laves reoler af skoleborde, og hos Center for Beskæftigelse og Rehabilitering hjælper ældre borgere med at lappe og ompolstre stole.

Medarbejdere med skånebehov

Møbelcirklen har fire ansatte, hvoraf tre har skånebehov. De står for afhentning og levering af brugt inventar og for istandsættelse, f.eks. afmontering af hjul på defekte kontorstole, udskiftning af kabler mv. på hæve/sænke-borde, montering af nye bordplader på brugte stel, etc.
Arbejdet er med til at give selvtillid og erfaring og har været springbræt for to tidligere ansatte. Den ene er påbegyndt uddannelse og den anden er i dag i fast arbejde i en anden virksomhed.


Hvad kan andre lære? 

  • Involvér nøglepersoner som beslutningstagere, indkøbere, serviceledere osv. der har viden og gerne vil bidrage til, at projektet bliver en succes. 
  • Simplicitet er et nøgleord. Det skal være nemt at handle, nemt at få leveret og nemt at få hjælp til købe bæredygtigt i god kvalitet – og det er vigtigt, at det brugte inventar er rent og funktionelt. 
  • Tænk markedsføring og kommunikation med ind fra start og kommunikér ofte, så I er top of mind, når der skal anskaffes møbler. Brug rollemodeller til at kommunikere de gode fund og køb. 

Sideløbende med Møbelcirklen har Randers Kommune indført en bæredygtig indkøbsstrategi for nye møbler, som også forpligter eksterne leverandører til at tænke bæredygtigt og cirkulært. 

 

For mere inspiration og gode råd

Som del af en samlet pjece er denne case blevet udarbejdet i forbindelse med Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om ’Cirkulære forretningsmodeller og møbler’. 

Find hele pjecen med inspiration og gode råd her:

Casen er udarbejdet: 
Af Miljøstyrelsen
Oktober 2021

Mere information: 
Kontakt Randers Kommune 
Mark Sabro Gregersen, projektleder for Møbelcirklen, Mark.Sabro.Gregersen@randers.dk