Møbler: Råd og vejledning til miljøvenlige indkøb af møbler i private virksomheder

  • Opdateret 19. marts 2024

Vores forbrug af møbler står højt på listen over klimasyndere. Tendensen har bl.a. været, at vi bevæger os væk fra tanken om, at møbler skal have lang holdbarhed, og i stedet har koncepter som fast furniture (billige lavkvalitetsmøbler) vundet frem. I dag produceres 25 % af alle møbler i verden i EU og 10 millioner tons møbler kasseres af virksomheder og forbrugere i EU’s medlemsstater hvert år, hvoraf størstedelen ender på lossepladsen eller til forbrænding.[1] Faktisk er det kun omkring 10 % af alle de møbler, der kasseres, som bliver genbrugt.[2] Det medfører både et enormt ressourcespild fra alle de materialer, der går til produktionen og er skadeligt for miljøet, bl.a. på grund af de mange kemikalier som møbler ofte indeholder.[3]

Der er et stort behov for, at vi gør op med den vanlige køb-brug-og-smid-væk-tankegang og omstiller vores indkøb til at være mere bæredygtigt og mere cirkulært. Der er brug for, at vi løfter i flok, hvis vi skal reducere de negative påvirkninger, som vores møbelforbrug har, og her er der også en vigtig rolle at spille for jer som virksomhed. Det private erhvervsliv er allerede nu godt i gang med den grønne omstilling – også på møbelfronten, hvor bl.a. rigtig mange producenter tager aktive til- og fravalg for at skåne både miljø og klima mest muligt. Dog har der været en tendens til at overse de møbler, der indkøbes til selve virksomheden og indgår i den daglige drift. Og det er synd, for disse indirekte indkøb kan spille en betydelig rolle i jeres virksomheds fortsatte miljøarbejde. Det kan dog være svært at gennemskue hvor, der skal sættes ind. Derfor får I herunder viden om og råd til, hvordan jeres virksomhed kan være med til at fremme den bæredygtige udvikling gennem mere miljøvenlige indkøb af møbler.

Køb miljømærkede produkter

En genvej til mere bæredygtige møbelindkøb kan være at indkøbe miljømærkede produkter.

Svanemærket stiller krav til materialer, kemikalier, der bruges i produktionen, emissioner af sundhedsskadelige stoffer og krav relateret til brugsfasen samt cirkulære aspekter, som kvalitet, garanti og mulighed for genanvendelse af materialer.

Også EU-Blomsten stiller skrappe krav til møbler. Herunder krav til de anvendte råvarer afhængig af type (fx træ fra bæredygtigt skovbrug eller andel af genvundet plast), indhold af farlige stoffer, demonterbarhed og mulighed for reparation.

Lad dig inspirere af eksisterende krav

En oplagt mulighed er også at lade dig inspirere af de krav, der stilles på Den Ansvarlige Indkøber til møbler. Her fokuseres på bl.a. muligheder for genbrug og brug af kemikalier. EU’s Green Public Procurement (GPP) kriterier for møbler kan ligeledes danne udgangspunkt jeres virksomheds indkøb af møbler. Her er der blandt andet fokus på CO2-udledning, materiale-spild og udtømning af ressourcer.

Cirkulære forretningsmodeller

En stor del af belastningen fra møbler kommer fra produktionen. Derfor kan levetidsforlængende tiltag være en væsentlig forbedring til bæredygtigheden af jeres møbelindkøb. I den forbindelse kan det være relevant at overveje muligheden for mere cirkulære forretningsmodeller, hvor fx serviceydelser (reparation og istandsætning) er omfattet i indkøbsaftalen. Det kan også være, at I har mulighed for at købe brugte møbler eller gøre brug af et såkaldt product service system, hvormed leverandøren beholder ejerskab og ansvar for vedligehold af jeres møbler og tager dem tilbage, når I ikke skal bruge dem længere.

Du kan læse meget mere om cirkulære forretningsmodeller på Forum for Bæredygtige Indkøb.

Med denne artikel og den tilhørende video, håber vi, at I føler jer lidt bedre klædt på til at kaste jer ud i miljøvenlige indkøb af møbler. Held og lykke!

 

Kilder:

[1] Forrest, A., Hilton, M., Ballinger, A., & Whittaker, D. (2017). Circular economy opportunities in the furniture sector. European Environmental Bureau: Brussels, Belgium.

[2] Parker, D., Riley, K., Robinson, S., Symington, H., Tewson, J., Jansson, K., … & Peck, D. (2015). Remanufacturing market study.

[3] Demirarslan, K. O. O., & Demirarslan, D. (2021). Furniture Wastes and Their Environmental Impacts as Being a Different Problem of Our Time. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 33(1), 97-105.

 

Artiklen er udgivet d. 9. juni 2022