Miljøstyrelsens brugte inventar er stadig i materialeloopet

  • Opdateret 19. januar 2024

Miljøstyrelsen flyttede i 2019 fra København til Odense. I den forbindelse skulle de 17.000 m2 fordelt på seks etager i bygningen på Østerbro tømmes for blandt andet møbler, kaffemaskiner, planter, tallerkener, service og meget andet. Opgaven blev udført af virksomheden BOP Scan Office, og det tog ni flyttemænd fire dage at flytte 2551 enheder. 

Bop Scan Offices forretningskoncept er at opkøbe store partier fra virksomheder, der f.eks. er gået konkurs, eller som flytter i nyt domicil. 

Donationsnetværk 

Langt størstedelen af møblerne bliver efter rengøring og eventuel restaurering solgt videre til både private og offentlige kunder, mens de møbler der har for mange brugsmærker til at blive solgt videre, doneres gratis til nonprofitorganisationer gennem virksomhedens eget donationsnetværk. Der er tale om fuldt funktionelle møbler, der blot har fået lidt brugsmærker, og som kan tjene et nyt formål på skoler, institutioner, foreninger eller hos frivillige organisationer, der ikke har budget til nye møbler, og hvor det ikke betyder så meget, at møblerne ikke er helt nye. Dertil har Bop Scan Office en hal på 1000 m2 med brugte møbler og andet inventar som er øremærket ’Mors Roligs mad og hjælpeteam’ der indsamler, formidler og afleverer effekter til hjemløse, tidligere hjemløse, væresteder og herberger, krisecentre og asylcentre. 

Møbler med alvorlige mangler, eller som Bop Scan Office vurderer vil gå i stykker på mindre end to år, bliver sendt til nedbrydning og kildesortering hos Fredsø/Nordvest sortering, hvor 98,5 % af alt affald bliver genanvendt.

Bop Scan Offices moderselskab, der blot hedder Scan Office, kan også aftage træ,- metal,- og plasticaffald fra for eksempel kommuner og sørge for, at der produceres nye møbler ud af det.

Bop Scan Office’s forretningskoncept er født ud af en cirkulær økonomisk tankegang. Visionen er, at der i fremtiden ikke længere skal bruges virgine materialer til møbelproduktion i Danmark. Der er ressourcer nok i kredsløb, mener virksomheden.

Hvad kan andre lære? 

  • Tænk jer grundigt om, inden I vælger leverandør til rømning af jeres bygninger, samt definér hvad I søger at opnå med jeres rømning: Billigste, nemmeste eller mest bæredygtige løsning?. 
  • Prioritér partnerskaber, hvis I vil gå den bæredygtige vej i alle faser af jeres inventars livscyklus. Det bedste partnerskab opnås, hvis I samarbejder med en leverandør, som kan rådgive jer på tværs af hele livscyklussen. Gennem sådan et partnerskab vil virksomhedens inventar og nogle af organisationens affaldsfraktioner kunne bruges til hel eller delvis nyindretning. 
  • Analysér altid den totale omkostning ved jeres valg af inventar og møblering med involvering af alle parter i organisationen, som er en del af indkøbs-, brugs, - eller afskaffelsesfasen. Der er store gevinster at hente for alle parter på både miljø og økonomi. 

For mere inspiration og gode råd

Som del af en samlet pjece er denne case blevet udarbejdet i forbindelse med Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om ’Cirkulære forretningsmodeller og møbler’. 

Find hele pjecen med inspiration og gode råd her:

Casen er udarbejdet:

Af Miljøstyrelsen, oktober 2021

Mere information:

Kontakt Bop Scan Office:

Jan H. Bertelsen, salgsdirektør, jab@scanoffice.dk eller Jens Dueholm, forretningsudvikler, jdu@scanoffice.dk