Brugerdialog

Dette værktøj faciliterer en drøftelse af, hvordan grønne indkøb kan medtages i brugerdialogen ved at rejse spørgsmål om, hvordan miljøkriterier påvirker brugerne, og hvilke spørgsmål til brugerne det giver anledning til. Derudover lægger værktøjet op til overvejelser om, hvordan brugerdialogen udføres, samt hvordan resultaterne håndteres i udbudsudarbejdelsen.

  • Opdateret 19. august 2022

Værktøj til planlægning af brugerdialog

Dette værktøj faciliterer en drøftelse af, hvordan grønne indkøb kan medtages i brugerdialogen ved at rejse spørgsmål om, hvordan miljøkriterier påvirker brugerne, og hvilke spørgsmål til brugerne det giver anledning til. Derudover lægger værktøjet op til overvejelser om, hvordan brugerdialogen udføres, samt hvordan resultaterne håndteres i udbudsudarbejdelsen.