Værktøjer til markedsdialog

Værktøj til planlægning af markedsdialog samt værktøj til selve markedsdialogen

  • Opdateret 1. maj 2023

Planlægning af markedsdialog

Forud for en markedsdialog kan det være en fordel at have gjort sig tanker om, hvad I som faggruppe mangler viden om, og dermed hvilke spørgsmål I skal stille markedet. Det kan desuden være en fordel at prioritere spørgsmålene, så I sikrer jer, at I få svar på de mest presserende spørgsmål. Derudover kan I med fordel planlægge, hvordan markedsdialogen skal udføres, og hvordan I vil håndtere markedsdialogen, når I efterfølgende skal i gang med kravspecifikationen.

Selve markedsdialogen

Værktøjet tilbyder en generel oversigt over, hvilke spørgsmål der er relevant at stille i enhver markedsdialog. De foreslåede spørgsmål relaterer sig både til barrierer for at byde på kontrakten, prissætning, tidshorisont samt krav til bæredygtighed.

Guides

Markedsdialog kan være centralt for at opnå bæredygtige indkøb, men det er afgørende at kende de udbudsretsligt regler på området. Der findes en række værktøjer, hvor både indkøbere og leverandører kan få inspiration og vejledning.

Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om markedsdialog har udarbejdet et Vejlednings- og inspirationskatalog om markedsdialog.

Læs og download vejledningen her på siden: Vejlednings- og inspirationskatalog om markedsdialog

Region Syddanmark har udviklet værktøjerne “Dialoghjulet” og “Den praktiske gennemførelse af høring ved udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udviklet værktøjerne: