Miljømærker i e-faktura

Som offentlig indkøber kan du sætte krav til, hvilke informationer du vil have fra dine leverandører gennem e-faktura, når du indkøber mærkede produkter.

Gennem digitaliseret og standardiseret data kan du måle din organisations miljømærkede indkøb ved at sætte krav om, at mærkede produkter skal tydeliggøres i e-faktura

  • Opdateret 25. september 2023

Mærker i e-faktura synliggør jeres miljømærkede indkøb

Mærker (fx Svanemærket, Ø-mærket, EU-blomsten, FSC-mærket el. lign) er blevet digitaliseret, så det nu er muligt at tilføje mærkerne i e-faktura. Digitaliseringen af mærker i e-faktura giver mulighed for at udveksle information om mærkede produkter på en standardiseret måde mellem indkøbere og leverandører. Det nedsætter arbejdsbyrden ifm. måling af mærkede indkøb, da registreringerne kun skal foretages en gang, frem for manuelt for hver e-faktura.

Digitale standarder for miljømærker giver din organisation mulighed for at opsætte nøgletal, der kan indikere, hvor der skal sættes ind for, at organisationen kan imødekomme målsætninger og krav vedrørende miljømærkede indkøb.

Hvordan får jeg digitale data om mine mærkede indkøb?

Helt konkret er der nu et felt i e-fakturaen, som dine leverandører af mærkede produkter kan udfylde via digitale standarder. Med mere brugbare data på indkøbene, bliver det nemmere at måle, hvorvidt organisationens indkøb efterlever egne målsætninger for mærkede indkøb.

Du kan sætte krav til, at dine leverandører tilføjer digitale mærker til de relevante produkter i forbindelse med indkøb og udbud. Dette kan fx gøres ved at tilføje det som krav i kontrakten med din leverandør. Dette forpligter dine leverandører, og derigennem er din organisation sikret data om jeres mærkede indkøb.

 

 

FAQ om mærker i e-faktura

Det digitale miljømærke standardiserer måden, man registrerer mærkning af produkter og muliggør automatiseret måling af indkøbte miljømærkede produkter.

Når din leverandør opretter e-faktura for dine indkøb, kan de vælge mærker efter en kodeliste. Kodelisten omfatter alle kendte mærker, herunder Svanemærket, EU-blomsten, Ø-mærket, Bra Miljöval, GOTS etc.  Du kan se den fulde kodeliste ”Packaging Marked Label Accreditation Code” (nuværende version 9). Dertil findes teknisk vejledning om e-faktura-standarden på Nemhandel.dk og om kodelisten hos GS1 her.

Ved at få jeres leverandører til at sætte mængde på indkøb, er din organisation sikret et bedre indblik i mængderne for mærkede indkøb og dermed kan I måle, hvordan indkøbsmængder ændrer sig over tid.

I e-faktura registreres blot, hvorvidt produktet eller ydelsen er mærket. Som ordregiver skal du derfor efterspørge denne dokumentation andetsteds, fx via mail eller udbudsmateriale.

Det er muligt for din leverandør at tilføje flere mærker i den enkelte varelinje i e-fakturaen. Som ordregiver kan du sætte dit system op til kun at måle de mærker, du ønsker, fx hvis du udelukkende ønsker at opgøre Svanemærkede indkøb, selvom øvrige mærker fremgår af dine e-fakturaer. På den måde kan du styre hvilke mærker, der medtages i dine målinger.

Som organisation kan I aftale med jeres ERP-systemleverandør at trække e-faktura-data direkte ud fra jeres indkøbssystem. Derigennem kan I måle på mængden af mærkede varer og ydelser og dermed følge op på jeres grønne indkøbsmål.

I e-fakturaen er det blot muligt at tilkendegive, om det enkelte produkt er miljømærket. Alternativ dokumentation for, hvorvidt din leverandør lever op til øvrige miljøkrav, vil ikke fremgå af e-fakturaen. Dette skal derfor dokumenteres andetsteds efter ordregivers anvisninger, fx via mail eller udbudsmateriale.

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål vedr. miljømærker i e-faktura kan du kontakte Erhvervsstyrelsen på