Norske Statsbygg forbedrer arbejdsforhold i kinesisk stenbrud

Norske Statsbygg er i fuld gang med at opføre det nye nationalmuseum i Oslo – et storstilet og prestigefuldt projekt, der efter planen skal stå færdigt i 2019. Da man stødte på kritisable forhold hos den kinesiske underleverandør af natursten til byggeriet, valgte man ikke en anden stenproducent, men engagerede sig i stedet aktivt i at forbedre arbejdsmiljøet for de kinesiske stenbrudsarbejdere.

  • Opdateret 8. august 2022

 Nedslående.

Sådan betegner seniorrådgiver Mari Haave Sveen fra det norske Statsbygg flere af de forhold, der blev afdækket under en social audit af én af de kinesiske sten-leverandører til byggeriet af det nye Nasjonalmuseet i den norske hovedstad Oslo.

Mangelfuldt sikkerhedsudstyr, højt støjniveau og arbejde i meget støvende miljøer gjorde arbejderne udsatte for livsfarlige uheld og alvorlige sygdomme. De havde heller ikke adgang til hverken sundhedstjek, garanti for minimumsløn eller skriftlige ansættelser.

At optræde som en ansvarlig virksomhed er helt centralt for Statsbygg, og man arbejder altid tæt sammen med sine partnere for netop at sikre disse rettigheder, fortalte  Mari Haave Sveen på årskonferencen for bæredygtige indkøb. Men én ting er at overholde principper om ansvarlig virksomhed i forhold til sikkerhed, løn, rimelige arbejdstimer og undgå social dumping, når Statsbygg har med lokale norske byggepladser at gøre. Sværere bliver det, når det kommer til at sikre ansvarlighed hos udenlandske underleverandører af byggematerialer.

Natursten fra Kina er et højrisikoprodukt

Sagen om de kinesiske stenproducenter begyndte, da Statsbygg indgik en aftale med en norsk entreprenør om at levere natursten til en 9000 m2 stor stenbelægning uden for det nye museum. Entreprenøren hentede via en norsk importør stenene hjem fra en kinesisk leverandør, som arbejdede med en række lokale underleverandører.

Natursten er på Statsbyggs liste over højrisikoprodukter – især når de hentes hjem fra Kina. Når stenene ikke købes i et byggemarked, men på bestilling direkte fra stenbruddet, så har man et langt større ansvar for at sikre, at arbejdsforholdene er i orden. Derfor besluttede Statsbygg og entreprenøren sig for at lave en grundig undersøgelse af hele leverandørkæden.

I første omgang viste undersøgelsen, at det norske importfirma kun havde få eller ingen rutiner med hensyn til at sikre ansvarlig handel og opfølgning. Og da man herefter undersøgte forholdene i Kina, opdagede man, at de lokale kinesiske fabrikker ikke mødte selv de laveste standarder, hvilket førte til at Statsbygg indstillede produktionen.

Indsats for bedre arbejdsforhold i stenbrud

For Statsbygg og den norske entreprenør var det oplagt at annullere ordren, men i stedet valgte de at gøre en aktiv indsats for at løfte standarden for arbejdsforholdene i stenbruddet. Ambitionen var ikke at opnå full compliance, men der var stadig potentiale til at gøre en stor forskel på både kort og lang sigt.

Et par af indsatsområderne var blandt andet at indføre ansættelseskontrakter, minimumsløn og brug af værnemidler. Dertil arrangerede den norske entreprenør sammen med det lokale audit-team træningsworkshops for både ledelse og medarbejdere. Selvom der ifølge Mari Haave Sveen stadig er lang vej, så er Statsbygg meget positive over for de forbedringer, der er opnået og især den velvilje, der udvises lokalt for at skabe bedre arbejdsforhold for de kinesiske stenbrudsarbejdere.

På årskonferencen for bæredygtige indkøb opsummerede Mari Haave Sveen nogle af de vigtigste læringspunkter fra Statsbyggs engagement i Kina:

  • Involvér leverandørkæden og opbyg tillid og gennemsigtighed. Den løbende dialog med de forskellige led i leverandørkæden - og især udsigten til langvarige forretningsrelationer – er den bedste grobund for forbedringer.
  • Lokal kapacitetsopbygning skaber bedre resultater end audits.
  • Indkøb af højrisikoprodukter er et område, hvor der er behov for forandringer.
  • Samarbejd med eksterne aktører – i Stattsbyggs tilfælde havde de stor værdi af engagementet i det norske Initiativ for Etisk Handel.

Yderligere information – kontakt

Seniorrådgiver Mari Haave Sveen
LinkedIn: www.linkedin.com/in/mari-haave-sveen

Artiklen blev udgivet d.7 december 2018