Aarhus Kommune deler ud af erfaringer med bæredygtig plaststrategi

Ny vejledning fra Aarhus Kommune og Plastindustrien skal hjælpe andre offentlige – og private – indkøbere med at træffe rigtige og bæredygtige valg på plastområdet.

  • Opdateret 28. november 2022

Hvordan sikrer vi en bedre og mere miljømæssig korrekt efterspørgsel på plast – både i egne rækker og eksternt? Det var det centrale spørgsmål, som nu har fået Aarhus Kommune til at ”oversætte” kommunens bæredygtige plaststrategi til en vejledning, som gerne skulle inspirere til, hvordan man kan foretage grønne og bæredygtige plastvalg i forbindelse med indkøb eller udbud.

Som Anette Juhl Winther, Indkøbs- og Udbudschef i Aarhus Kommune, konstaterer:

”Krav til plast er et kompliceret område og som indkøber er det afgørende vigtigt med faglig bistand, så vi ikke alene får stillet bæredygtige krav til plast, men også sikrer, at den indkøbte plast i videst muligt omfang kan indgå i en cirkulær cyklus. Derfor vil vi gerne dele vores arbejde med andre offentlige – og private – indkøbere, så Aarhus Kommune også på den front kan bidrage til at accelerere den grønne omstilling. Og her tale om en gennemarbejdet vejledning, hvor repræsentanter fra relevante faggrupper har deltaget i arbejdet, så vi er overbevist om, at andre også kan få glæde af vores arbejde”. 

Vejledningen er blevet til i et samarbejde under Plaststrategien imellem Aarhus Kommunes Indkøbsafdeling, AffaldVarme Aarhus og Plastindustrien. Internt i Aarhus Kommune har den nye vejledning allerede skabt konkrete resultater. En ny aftale mellem Aarhus Kommune og virksomheden PWS om produkter til indendørs affaldssortering er baseret på et sortiment i næsten 100% genanvendt plast

Christina Busk, miljøpolitisk chef fra Plastindustrien glæder sig over samarbejdet og den nye vejledning:

”Vejledningen er et konkret og brugbart værktøj, som skal sikre mere bæredygtige indkøb. Der er f.eks. store CO2-besparelser at hente, hvis flere vælger produkter, der indeholder genanvendt plast, og som kan indgå i en cirkulær økonomi. Jeg håber, at mange finder vejledningen nyttig, så det bliver nemmere at træffe grønne faglige valg i praksis.”

Gode råd til bæredygtige valg på plast-området

  • Efterspørg så vidt muligt produkter, der består helt eller delvist af genanvendt plast
  • Efterspørg så vidt muligt produkter, som er designet til genbrug og/eller genanvendelse

Kontaktpersoner:

  • Anette Juhl Winther, Indkøbs- og Udbudschef, Aarhus Kommune, ajh@aarhus.dk, tlf. 2160 4041
  • Christina Busk, miljøpolitisk chef, Plastindustrien, cb@plast.dk, tlf. 2949 4564
  • Hanne Tokkesdal, Projektleder for Plaststrategien, AffaldVarme Aarhus, hatj@affaldvarme.dk, tlf. 40228659


Vejledningen vil blive stillet til rådighed for andre indkøbere på Aarhus Kommune Plaststrategis hjemmeside

Du kan finde plastindustrien optagede webinar om vejledningen og hvordan den kan bruges her. 

Artiklen blev udgivet d. 15 januar 2021