Miljøstyrelsen har netop udgivet to nye rapporter

Miljøstyrelsen har udgivet to nye rapporter om klimavenlige indkøb

  • Opdateret 25. september 2023

Hvad koster det at købe cirkulært ind? De mest klimavenlige indkøb er i de fleste tilfælde også de billigste ift. totaløkonomien. Det er hovedkonklusionen i rapporten ”Prisen for cirkulære indkøb” som indeholder en analyse af det offentliges indkøb af produkter efter cirkulær økonomi-principper. Analysen undersøger de klimamæssige og økonomiske konsekvenser ved at indkøbe otte produktområder efter cirkulære forretningsmodeller sammenlignet med traditionelle indkøb.

Læs analysen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Anbefalingerne om brug af TCO ved offentlige indkøb indeholder analyser af, hvilke produktgrupper det kan være hensigtsmæssigt, at det offentlige i højere grad anvender TCO-beregninger i tildelingskriteriet ved udbud. Analyserne er baseret på fire økonomiske beregningsniveauer, som dækker området fra ren indkøbspris til en TCO med inddragelse af værdisætning af eksterne virkninger på miljøet.

Læs analysen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Artiklen blev udgivet d. 17 juni 2020