Skær halvdelen af energiforbruget i jeres serverrum

Mange serverrum kører konstant med fuld kapacitet. Også om natten og i ferier. På en gennemsnitlig dansk arbejdsplads betyder det, at strømforbruget i serverrum løber op på 100.000 til 200.000 kr. om året. I Energistyrelsens nye serverrumsvejledning er der gode råd til, hvordan der kan spares energi i serverrummet med bedre drift, indretning og vedligeholdelse.

Artiklen er skrevet af Viegand Maagøe

  • Opdateret 8. august 2022

Energistyrelsens nye serverrumsvejledning giver IT- og energiansvarlige viden, inspiration og konkrete råd til energieffektiv indretning og drift af serverrum. Ifølge vejledningen kan en målrettet indsats halvere energiforbruget - uden at det går ud over it-driften og sikkerheden.

”Selvom tendensen er, at flere og flere private virksomheder omlægger deres databehandling til virtuelle servere, så kan målrettede energieffektive tiltag i de fysiske serverrum betyde en årlig besparelse på flere tusinde kroner,” fortæller civilingeniør Signe Friis Christensen fra Energistyrelsen.

Serverrum koster næsten 1 milliard kr. om året

På langt de fleste kontorarbejdspladser i Danmark finder man fortsat et fysisk serverrum. Her opbevares fælles dokumenter og programmer på en eller flere servere. En enkelt server bruger mellem 2.000 og 4.000 kWh strøm om året. Det svarer til strømforbruget hos en gennemsnitlig dansk familie i en lejlighed eller et parcelhus.

”Strømforbruget i serverrum i Danmark koster samlet set næsten 1 milliard kroner om året og med et stigende behov for it-ydelser og serverinfrastruktur kan elforbruget nemt vokse drastisk over de kommende år”, fortsætter Signe Friis Christensen fra Energistyrelsen.

En af årsagerne til det høje strømforbrug i serverrum er, at de kører på fuld kapacitet konstant. Dette er ikke nødvendigt for sikre en optimal ydelse på det installerede serverudstyr. Hvor strømforbruget til lys, ventilation og computere falder om natten, så bruger de fleste serverrum den samme mængde strøm en stille weekendnat som en travl arbejdsdag.

Sådan fordeler strømforbruget sig i et typisk serverrum

Kigger man på et typisk serverrum, som ikke er energieffektiviseret, står servere for ca. 60 % af strømforbruget, køling og fordeling af den kolde luft i serverrummet står for ca. 30 % og andet it-udstyr i serverrummet står for de sidste ca. 10 % af forbruget.

Kilde: Energistyrelsens serverrumsvejledning ”Fordeling af elforbrug i et gennemsnitligt serverrum”.

Ved f.eks. at optimere køleanlægget i serverrummet, er det muligt at reducere strømforbruget til køling til under 10 %, lyder ét af rådene i vejledningen. Servicerumsvejledningen dækker alle overvejelser før udbuddet (fx køb af servere eller cloudydelse) og dækker også eksisterende  serverrum. Desuden findes der et TCO-værktøj som kan benyttes ved indkøb og udbud af specifikke servertyper, hvor det anbefales at bruge TCO-prisen i stedet for indkøbsprisen.

Artiklen blev udgivet d.7 februar 2019