Odense Kommune sælger brugt IT-udstyr bæredygtigt

I Odense Kommune er FN’s Verdensmål en rettesnor for en stor del af kommunens aktiviteter. Det gælder nu også for salg af kommunens brugte IT-udstyr, hvor aftagerne blandt andet skal dokumentere, at de aktivt arbejder for at understøtte verdensmål 8 og 12 om henholdsvis anstændige jobs og økonomisk vækst samt ansvarlig forbrug og produktion.

  • Opdateret 8. august 2022

 

Odense Kommune fik en ny bystrategi i 2019. Her beskriver byrådet sin vision for Odenses udvikling frem mod 2030. Blandt andet fremgår det, at FN’s Verdensmål skal være det filter, som alle indsatser i kommunen skal ses igennem. I 2020 blev strategien fulgt op af en verdensmålspolitik, der konkretiserer, hvordan Odense Kommunes forvaltninger, kommunens selskaber, institutioner og kommunalt støttede organisationer, bevidst skal arbejde med verdensmålene.


Ny aftale giver flere fordele

Verdensmålene er også slået igennem, når det kommer til, hvordan kommunen sælger sit brugte IT-udstyr. Tidligere udbød kommunen mindre partier af brugt udstyr til flere leverandører for at få den bedste markedspris, men i 2020 hed udbuddet  ”Bæredygtigt salg af brugt IT-udstyr”. Her søgte Odense Kommune et samarbejde med en enkelt virksomhed, der løbende kunne aftage større partier af diverse IT-udstyr og som samtidig arbejder for at understøtte verdensmålene 8 og 12 om hhv. anstændige jobs og økonomisk vækst samt ansvarlig forbrug og produktion.


Odense Kommune endte med at indgå kontrakt med den socialøkonomiske virksomhed NordVirk, der genanvender brugt IT-udstyr med fokus at forlænge levetiden på udstyret. Virksomheden har også en social bæredygtighedsprofil, da den uddanner, oplærer og ansætter mennesker med autisme, som kan bruge og udvikle deres arbejdsevner og ressourcer i uddannelse og job.

Samarbejdet med NordVirk har flere fordele for Odense Kommune.

Det er en god case for kommunen, for det er en indsats, der går på flere ben: Der er det socialøkonomiske aspekt, og samtidig sikrer vi os, at udstyret kommer miljømæssigt rigtigt videre, og at datasletningen er certificeret. Og så forenkler det også arbejdet hos os, at vi kun har én virksomhed, der er aftager på det hele, siger Mads Holmstrøm, der fagkoordinator i Odense Kommunes IT-afdeling.

Slut med indgraverede logoer

Økonomisk hænger det også godt sammen, selvom afregningsmodellen er anderledes end før i tiden, hvor man udbød et parti ad gangen. NordVirk datasletter, graduerer og gensælger udstyret. Noget af det sælger de videre til en brooker, andet sætter de til salg på deres egen hjemmeside. Samlet set er der ca. 11.000 pc’er i Odense Kommune og ca. 21.000 mobile enheder som telefoner og tablets. Der udskiftes ca. 7.000 enheder årligt. Alle sælges videre via aftalen med NordVirk.

Aftalen er strikket sådan sammen, at Odense Kommune får en aftalt procentdel af den gensalgsværdi udstyret har. På den måde kan vi kontrollere og følge med i, hvad vi får for hver enkelt varelinje for de store enheder som pc’er, smartphones mm. Modsat betaler vi en ydelse for at NordVirk datasletter vores enheder, fortæller Mads Holmstrøm.

Men hvornår skal man så skifte udstyret ud? Når det er udtjent, eller mens det stadig har en markedsværdi, så aftageren også har en gevinst ved at sælge det videre?

Alt IT-udstyr til Odense Kommunes medarbejdere indkøbes over et centralt budget, så udstyret er registreret og kommer retur til os, når det ikke skal bruges længere. Det betyder, at vi har et godt overblik over, hvad der er i omløb, og i hvilken stand det er. Vi forsøger at genbruge så meget som muligt internt i organisationen, men hvornår det er på tide at sælge det videre er en samlet vurdering. Normalt er det efter 4-5 år. Med i det regnestykke indgår også en vurdering af, hvor mange supporttimer vi forventer, at der skal bruges på udstyret efterhånden, som det bliver ældre, siger Mads Holmstrøm og fortæller, at man i Odense Kommune nu har taget en beslutning om, at ikke længere at laserindgravere kommunens logo på IT-udstyret, da det nedsætter enhedernes værdi.

Det er jo heller videre bæredygtigt, at enhederne skal have monteret en ny bagside til kabinettet for at kunne blive solgt, siger Mads Holmstrøm.

Her finder du: Odense Kommunes Verdensmålspolitik

Her finder du: Bystrategi 2019

Artiklen blev udgivet d. 28 september 2021