Miljøtal for transportkøb skal mindske CO2- udledningen

Novozymes har krævet miljødata fra deres transportører siden 1998. Det har mundet ud i en række tiltag, som skal mindske CO2- udledningen. 

  • Opdateret 14. november 2022

Miljødata en del af transportstrategi 

Siden 1998 har Novozymes har indsamlet miljødata fra transportleverandørerne. I starten var det kun fra vejgods og færger, men de øvrige transportformer er gradvist blevet inddraget. Blandt andet har virksomheden samarbejdet med SAS om data fra luftfragt, hvor Novozymes har givet indspil til Emission Calculator – cargo, som er den CO2-beregner, der nu kan anvendes på SAS’ hjemmeside. 

Miljødata for transportopgaverne er en central del af Novozymes’ arbejde med at udvikle transportstrategien. ”Først og fremmest kan vi måle og synliggøre effekterne af de tiltag, som vi gennemfører med henblik på at nedbringe miljøbelastningen fra vores eksterne transporter”, siger Peter Hansen. 

Novozymes indsamler miljødata fra alle transportleverandører fire gange om året. "Vores udgangspunkt har været, at det skal være enkelt at arbejde med, og at det administrative arbejde med at indsamle og behandle miljødata skal kunne begrænses mest muligt. Det er lykkedes,” fortsætter Peter Hansen. 

Kravspecificeringen - ansvarlige og grønne krav

Udvalgte krav

Krav til leverandører:

Rapportere miljødata
Krav til Euronorm ved transporter med lastbil i Europa 
Opfordrer transportørerne til at gennemføre tiltag, der f.eks. betyder bedre udlastning af de enkelte transporter. 

Resultatet af udbuddet 

CO2-besparende tiltag 

Siden virksomheden i 1998 begyndte at opgøre miljødata fra transport, er der gennemført en række projekter med sigte på at nedbringe emissionerne. Det gælder for eksempel effektivisering af indsamlingstransporterne fra Novozymes til transportvirksomhedernes HUB, bedre udnyttelse af transportkapaciteten ved at sikre at transporterne i størst muligt omfang sker som hele læs. 

Det seneste tiltag er, at fabrikken i Kalundborg i efteråret 2012 omlagde dele af deres containertransporter, så de nu modtages via Kalundborg Havn. Det giver en årlig CO2- besparelse på ca. 150 ton. 

Også udfordringer med miljødata i årsrapporten 

CHG emissionerne fra transport har fra 2011 indgået i Novozymes årsrapportering. Det stiller krav om, at opgørelsesgrundlaget har kunnet revideres. Det er derfor også vigtigt, at datagrundlaget for miljøopgørelserne er retvisende. 
Desværre har det vist sig, at der også heri har ligget et udviklingsarbejde. Transportvirksomhederne har valgt meget forskellige metoder til at udarbejde de data. I 2011 bad vi otte forskellige transportvirksomheder give et bud på udledningen af CO2 fra en konkret transportopgave, transport af et full load med lastbil fra frabrikken i Bagsværd til München i Sydtyskland. Det var en meget enkel opgave, og med begrænsede muligheder for at tilbyde forskellige transportløsninger. Til trods herfor var der 60 % i forskel mellem laveste og højeste bud. 

Fælles standard nødvendig 

Med henblik på at gøre arbejdet enkelt og at sikre retvisende data, har Novozymes udviklet nogle retningslinjer for transportvirksomhedernes indberetning af data: 

  • Først og fremmest har Novozymes valgt at begrænse indsamling af data til de transportopgaver, hvor Novozymes er fragtbetaler.
  • Transportvirksomhederne skal indberette data særskilt for hvert transportområde, der er anvendt. 
  • Der skal leveres en række data om transportopgaven i øvrigt, det kan være transportafstand, bruttovægt og udlastning af det enkelte transportmiddel. Det giver Novozymes en mulighed for bedre at kunne vurdere datagrundlaget, og se om der for eksempel er en tastefejl i det modtagne materiel. 

Transportørernes accept af indberetning efter Novozymes retningslinjer er en vigtig forudsætning både for, at det samlede arbejde er overkommeligt og giver mulighed for at lave en revision af opgørelserne. 

Set fra Novozymes’ perspektiv er det vigtigt, at der udvikles en fælles standard for rapportering af miljødata fra transportopgaverne. Først og fremmest betyder det, at det samlede arbejde hos transportvirksomheder og kunder minimeres. Men en fælles standard er også vigtig, fordi den kan være med til at forbedre validiteten af de data, der udveksles mellem transportvirksomhed og kunde. 

Novozymes har derfor, i regi af Dansk Transportforum, været med til at rejse kravet om en fælles standard. Dansk Transportforum er et forum af de største transportkøbende virksomheder i Danmark. Danmarks Transportforum samarbejder nu i Netværk for Transport og Miljø, TINV, om et fælles metodegrundlag for rapportering af miljødata fra transport. 

Casen er udarbejdet: 
Af temagruppen Transport under Forum for Bæredygtige Indkøb i samarbejde med Center for Grøn Transport og Transportens Innovations Netværk
2015

Mere information:
Kontakt Novozymes a/s
Krogshoejvej 36, 2880 Bagsværd 
Peter Hansen 
Tlf: 44 46 01 57
Mail: peha@novozymes.com