I Aarhus er bæredygtigt træ på indkøbernes radar

Aarhus Kommune og FSC Danmark har gennem flere år samarbejdet om at udbrede kendskabet til bæredygtige, certificerede træprodukter. På den ene side skal indkøberne lære at gennemskue dokumentation fra leverandører. På den anden side skal leverandørerne klædes på til at leve op til kommunens krav om bæredygtigt træ og papir. Og så spiller FSC-mærket træ direkte sammen med FN’s verdensmål 12, der handler om ansvarligt forbrug.

  • Opdateret 7. november 2023

Man kan næppe overvurdere verdens skoves betydning for samfund og klima. Skovene giver træ til materialer og energi, opsuger og lagrer CO2, bidrager til biodiversiteten, leverer daglige fornødenheder for lokale samfund, beskytter drikkevand mod forurening og er et værn mod erosion; dvs. et værn imod at jordoverfladen bliver nedslidt af fx voldsom regn.

Derfor er der al mulig grund til at både forbrugere, private virksomheder og offentlige institutioner stiller krav til træ fra bæredygtig skovdrift, hvor der tages hensyn til både miljø og mennesker. Alternativet i tropiske områder er, at skovene ryddes til fordel for fx minedrift eller forskellige former for landbrug, som der står i den offentlige indkøbsvejledning ”Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder”.

Forest Stewardship Council® (FSC®) er en international non-profit mærknings- og certificeringsordning til træ og papir. En FSC-certificeret skov giver aftagerne af træet sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentlig sikkerhedsudstyr og løn.

Organisationen skrev tidligere i år et åbent brev til alle offentlige organisationer i Danmark under overskriften: ”Bidrager jeres kontormøbler eller byggematerialer positivt til FN’s Verdensmål?” I brevet opfordrede direktør i FSC Danmark, Søren Grue Dürr, organisationerne ”til at sætte fokus på bæredygtigt forbrug af træ- og papirbaserede produkter i jeres indkøb – hvad enten det er internt eller i anlægs-, renoverings- eller byggeprojekter – og alt derimellem.”

Skovbaserede materialer går under radaren

Ifølge Morten Hadsund Brodde, der er rådgiver hos FSC Danmark, går træ, papir og andre skovbaserede materialer lidt under radaren i de offentlige indkøb i forhold til andre materialer, som der er mere opmærksomhed omkring.

”Ofte er man ikke helt klar over, hvor meget træ og papir egentlig fylder i kommunen eller andre offentlige organisationers indkøb. Måske tænker man kun over det ved synlige dele af bygningen som døre og gulve, men i virkeligheden er den samlede volumen rigtig stor,” siger han og understreger, at det åbne brev ikke havde til hensigt at hænge de offentlige indkøbere ud.

Gennem sit arbejde som rådgiver møder han mange offentlige indkøbere på informationsmøder om bæredygtigt træ.

”Indkøberne vil gerne det hér, og mange steder ligger der allerede en politisk beslutning, som giver dem mandat til at efterspørge bæredygtigt træ og papir. Men én ting er at beslutte, at der skal stilles krav, noget andet er, hvordan man griber selve implementeringen an. Indkøberne har fået mandatet, men de har i mange tilfælde ikke fået ressourcer med til at arbejde strategisk med det og få det implementeret i hele organisationen. Derfor var FSC Danmarks åbne brev også mere rettet mod beslutningstagerne end mod indkøberne,” siger Morten Hadsund Brodde.

Opfølgning er mere hjælp end kontrol

Aarhus Kommune er et eksempel på en offentlig organisation, der arbejder målrettet med indkøb af bæredygtigt træ. Kommunen er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) og har et samarbejde med FSC Danmark, der på flere måder hjælper kommunen. I forbindelse med samarbejdet, der er udviklet over flere år, har Aarhus Kommune og FSC Danmark lavet et materiale, som gør, at indkøberne ved, hvilken dokumentation de kan acceptere. De har også afholdt et velbesøgt informationsmøde for kommunens leverandører.

”Vi regnede ikke med, at ret mange ville dukke op til et to-timers seminar om FSC og bæredygtige trævarer. Derfor lagde vi ind i programmet, at vi også ville fortælle om vores planer for de kommende udbud på håndværksaftaler, om vores klimatiltag på køretøjer og hvad det vil komme til at betyde for dem,” fortæller Tommy Nielsen, der er udbudskonsulent i Aarhus Kommune.

Opfølgning på certificeringsdokumentation som f.eks. fakturaer er en vigtig del af både kommunens og leverandørens arbejde, når det kommer til indkøb og leverance af bæredygtigt træ. Sporbarhed og dokumentationen skal være i orden, og det er ikke altid nogen nem opgave.

”På mødet understregede vi derfor, at vi godt er klar over, at mindre håndværkervirksomheder ikke har den nødvendige viden om, hvordan det skal gøres. Når vi taler om at følge op, så er der mere tale om en hjælp til virksomhederne end kontrol af dem. Vi sidder her i kommunen og står til rådighed, så de så de ved hvilken dokumentation vi accepterer. Det er der blevet taget godt imod,” siger Tommy Nielsen.

Selvom der er på flere punkter er forskelle på FSC og den anden mærkningsordning PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), som kommunen har et lignende samarbejde med, så har man valgt at sidestille de to, når det handler om træ, der bruges til byggeri.

”Træet skal være certificeret efter en af de to ordninger eller opfylde kravene i certificeringen. Vi stiller POGI-krav, men anbefaler også, at man går videre end dem. Formålet med de to samarbejder er at fremme brugen af bæredygtigt træ. Det kan vi gøre ved at skabe en forståelse hos leverandørerne og samtidig tilbyde hjælp,” siger Tommy Nielsen.

Guld i den offentlige indkøbsvejledning

FSC og PEFC er i princippet konkurrerende mærkningsordninger. For FSC Danmark er det dog mindre vigtigt. Det væsentlige er kunne at hjælpe leverandører med at dokumentere bæredygtigt træ og de offentlige organisationer med at stille krav og følge op.

”Vi er altid på udkig efter nogen, der ville gå forrest og fortælle om, at man vil arbejde aktivt med indkøbspolitikken. Det er vigtigt at få sagt, at når vi rådgiver, så tager vi altid udgangspunkt i den offentlige indkøbsvejledning. Der ligger meget guld i den. Der mangler ikke viden og cases, men indsigt i hvordan man arbejder med det i praksis,” siger Morten Hadsund Brodde, der opfordrer andre offentlige organisationer til at kontakte FSC Danmark, hvis man har behov for inspiration til at komme godt i gang med arbejdet.

”Der findes ikke andre instanser, som aktivt arbejder med at udbrede kendskabet til indkøbsvejledningen, så det har FSC besluttet sig for at hjælpe kommunerne med. Vi laver basisformidling, men bruger også vores erfaring med sporbarhed af træ og papir til at hjælpe med at finde hoved og hale i især alternativ dokumentation, som kan være svær at have med at gøre,” siger han.

Bæredygtigt træ og FN’s Verdensmål

Delmål 15.2 under mål 15 ”Livet på land”1 handler om at fremme bæredygtig forvaltning af alle typer skove. Certificeringsordninger til bæredygtig skovdrift sikrer netop dette. Mål 12 handler om at fremme bæredygtigt forbrug og produktionsformer, hvor certificerings- og mærkningsordninger hjælper indkøbere og forbrugere med at købe produkter af ansvarligt og bæredygtigt træ.

Fem fakta om skove

  • 6 milliarder menneskers levebrød og eksistensgrundlag afhænger af skovene
  • Skove er vigtige for at løse klimaudfordringer
  • På verdensplan skyldes 10-17 % af udledningen af drivhusgasser som eksempelvis CO2 skovrydning og forringelse af skove
  • Mere end en fjerdedel af moderne medicin stammer fra tropiske skovplanter
  • Mangroveskove fungerer som barrierer mod tsunamier, cykloner og orkaner

Kilde: FAO

Casen er udarbejdet: 
Oktober 2021