Grøn transport i værdikæden - Hørkram: Miljøvenlig kørsel og hybridteknologi

  • Opdateret 7. november 2023

De 17 verdensmål er udgangspunktet for Hørkrams bæredygtighedsindsats. Det gælder også på transportområdet, hvor foodservicevirksomheden har arbejdet med verdensmål 3, 9, 11, 12 &13. 

I 2018 leverede Hørkram 133.280 tons varer til mere end 8.000 kunder. En af hovedindsatserne for grøn transport har været løbende test og indkøb af hybridlastbiler, der i 2020 nu tæller 14 stk. i Hørkrams vognpark. A

nvendelse af Hybridlastbiler betyder, at bilerne kan køre en strækning i f.eks. city-trafik ved ren el-drift hvor støjen er reduceret og kørslen er helt uden emissioner fra forbrændingsmotoren. Hybridbilerne sparer typisk 15% af brændstoffets energi, da de genanvender en stor del af den bevægelsesenergi der normal forsvinder som varme i bremserne.

De første analyser fra 2020 viser, at hver lastbil skåner miljøet for 5 tons CO2 om året. Disse lastbiler er udstyret med et CO2-køleanlæg der bruger genanvendt CO2. Af de traditionelt fossiltbaserede udkørende lastbiler i Hørkrams vognpark, er de 75% euro 6 lastbiler, resten er euro 5 med partikelfiltre på. Her bruges motoren til at drive køleanlægget. Når man leverer mange forskellige fødevarer, gør indretningen af lastbilerne en væsentlig forskel. Lastbilerne er intelligent indrettet med tre kamre i forskellige temperaturer, som sikrer at alle varetyper kan leveres med samme bil. Det betyder at kørslen kan optimeres og antallet af kundeleveringer kan minimeres, da den samme bil kan have alle varetyper med. 

Grøn transport handler i høj grad også om kørselsvaner. Derfor arbejder Hørkram løbende med at uddanne deres chauffører i miljøvenlig og sikker kørsel. Det sker på en årlig uddannelsesdag, men også igennem optimering af brændstofforbrug og køremønstre hos den enkelte chauffør, samt EU-efteruddannelse. Det har resulteret i, at der køres 0,32 km længere på literen i 2018, sammenlignet med 2012. 

Læs mere her: Hørkram bæredygtighedsrapport 2018/19

For mere inspiration og gode råd

Som del af en samlet pjece er denne case blevet udarbejdet i forbindelse med Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om ’Grøn transport i værdikæden’. 

Find hele pjecen med inspiration og gode råd her:

Casen er udarbejdet: 
Af Miljøstyrelsen
November 2020