Grøn transport i værdikæden - Concito: Dekarbonisering af vejgodstransporten

  • Opdateret 7. november 2023

Den grønne tænketank Concito udgav i februar en rapport, der havde til formål at skabe et overblik over muligheden for dekarbonisering af vejgodstransporten i Danmark, som i dag står for 6% af de samlede nationale udledninger af drivhusgasser. I rapporten blev en række trends inden for omstilling af den tunge vejgodstransport undersøgt såsom elektrificering, biobrændstoffer og elektrofuels, biogas, samt effektivisering gennem bedre kapacitetsudnyttelse. Den grønne omstilling af den tunge vejgodstransport er dog et kompliceret emne, og rapportens resultater viser, at der ikke er nogen færdig og nem løsning. De fleste løsninger kræver investeringer og udvikling af teknologi, samt støttende og koordinerede politiske rammer. 

Rapportens hovedanbefalinger er derfor at sætte dekarbonisering af vejgodstransporten på den politiske dagsorden, både i Danmark og EU, for at kunne etablere en overordnet strategi. Concito vurderer, at der er behov for en overordnet strategi, der skaber en fokuseret indsats og sætter de politiske rammer for at skabe den bedst mulige infrastruktur. Rapportens resultater viser, at den langsigtede dekarbonisering opnås mest effektivt ved etablering af et såkaldt Electric Road System, hvor der anvendes en kombination af batteridrevne lastbiler og etablering af køreledninger over dele af det overordnede vejnet. Løsningen kræver dog overgang til CO2-neutral elforsyning og et fundamentalt skift af teknologi. Dette skift kræver en betydelig politisk indsats og bør udvikles sideløbende med andre alternativer. 

Læs mere her: Dekarbonisering af vejgodstransporten

For mere inspiration og gode råd

Som del af en samlet pjece er denne case blevet udarbejdet i forbindelse med Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om ’Grøn transport i værdikæden’. 

Find hele pjecen med inspiration og gode råd her:

Casen er udarbejdet: 
Af Miljøstyrelsen
November 2020