Markedsdialog: Københavns Kommunes erfaringer med markedsdialog i udbud af håndværkerydelser

  • Opdateret 8. august 2022

Københavns Kommune har gennemført et håndværkerudbud i 2015 omhandlende håndværkerydelser på op til 3 mio. kr. Denne gruppe indkøb løber op i ca. 370 mio. kr. årligt i Københavns Kommune. Arbejdet med markedsdialog fandt sted i slutningen af 2014 og primo 2015. Udbuddet dækkede ydelser fra glarmestre, murere, tømrer, elektrikere, malere og VVS. 

Udviklingen af udbuddet var centreret omkring fem typer markedsdialog: 

  1. Online dialog med spørgsmål til branchen 
  2. Interviews med brancheorganisationer 
  3. Interviews med håndværkere 
  4. Interviews med eksperter på området 
  5. Leverandørmøde for potentielle bydere 

Online dialogen foregik via en portal. Et begrænset antal spørgsmål blev lagt ud med mulighed for at besvare anonymt. Viden om dette blev spredt ved hjælp af sociale medier, kommunens hjemmeside samt ved at opfordre de forskellige brancher til at sende det ud til deres medlemmer. Med et forholdsvist begrænset tidsforbrug fik Københavns Kommune på denne måde 19 ret fyldestgørende besvarelser. 
Ved dialogen med brancheorganisationer var der indbudt til et møde af en times varighed, hvor en række åbne spørgsmål var fremsendt til de indbudte på forhånd. Udbyttet heraf vurderes at være forholdsvist begrænset, da spørgsmålene blev besvaret meget overordnet. Interviews med enkelte håndværkere gav bedre resultat. De bestod af en række åbne spørgsmål, og gennem leverandørernes besvarelser kom der et godt indblik i, hvilke krav kommunen kan stille til en leverandør. 

En række eksperter blev også interviewet. Her var fokus især på hvilke køretøjer, håndværkere anvender, hvilke typer biler der er på markedet, og om elbiler eventuelt ville kunne tilfredsstille en håndværkers kørselsbehov. 
Leverandørmødet foregik på Københavns Rådhus, hvor mange udbud blev præsenteret samtidigt. Det foregik ved an slags speeddating, hvor de fremmødte fik et fast tidsrum ved hver udbudspræsentation. Leverandørmødet kunne også sagtens have været for håndværksudbuddet alene. Udbyttet her var begrænset, da mange leverandører var til stedet på samme tid, men det gav en god dialog. 

Markedsdialogen om håndværkerudbuddet har helt klart medvirket til at få input til miljø- og klimakravene i udbuddet samt til at få be- og afkræftet myter. Vores erfaring er, at udbyttet har været svingende i forhold til arbejdsindsatsen. Fremover vil Københavns Kommune derfor prioritere interviews med konkrete bydere fra markedet og eksperter højt. Desuden er den online dialog god set i relation til, hvor lidt tid det tager at sætte i værk. Et leverandørmøde er også godt, men udbyttet stod ikke umiddelbart mål med indsatsen i dette tilfælde. 

Rent juridisk har det efterfølgende været svært at sætte ambitiøse miljø- og klimakrav til håndværkernes køretøjer, selvom de udgør en væsentlig miljøbelastning. Derimod er der fastsat en lang række krav til de materialer, håndværkerne skal benytte, da de skal leve op til kommunens kravkatalog ”Bæredygtigt Byggeri og Anlæg”.
 

For mere inspiration og gode råd

Som del af en samlet pjece er denne case blevet udarbejdet i forbindelse med Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om ’Markedsdialog’. 

Find hele pjecen med inspiration og gode råd her:

Casen er udarbejdet: 
Af Miljøstyrelsen
2018