Charter for godt og grønt indkøb

Charter med fælles kvalitetsstandarder er et vigtigt skridt mod endnu mere professionelle indkøb i staten med et lavere klimaaftryk. 

  • Opdateret 22. juni 2023

- Den offentlige sektor købte ind for ca. 414 mia. kr. i 2021, og det er opgjort, at indkøbet i staten, kommunerne og regionerne i 2021 medførte en drivhusgasudledning på i alt 16 mio. ton. Derfor spiller offentlige indkøb en vigtig rolle i at nå i mål med den grønne omstilling og de danske klimamål.

Sådan skriver Maria Schack Vindum, direktør for Økonomistyrelsen, i sit forord til Charter for godt og grønt indkøb, som blev offentliggjort den 28. april 2023.

Formålet med charteret er, at indkøb i staten skal prioriteres endnu højere som en selvstændig, strategisk disciplin. Det betyder, at medarbejderne skal have de rette redskaber, kompetencer og det nødvendige mandat til at købe klogere, grønnere og mere effektivt ind.

- Vi kan også blive endnu bedre til at anlægge en strategisk indsats for at øge brugen af grønne krav, udnytte de grønne potentialer på fællesstatslige aftaler, konkurrere om de innovative grønne løsninger og samtidig fortsat have fokus på at effektivisere indkøbene. Godt og grønt indkøb handler derfor om at skabe den rette balance mellem effektive og grønne indkøb, hvor fokus er på omkostninger i hele produktets levetid, skriver Maria Schack Vindum videre i forordet.

Kan gennemføres i flere trin

Charteret rummer en række fælles standarder. Der stilles f.eks. krav til, at der aktivt skal tages stilling til indkøbsorganiseringen, og at der skal placeres et ledelsesmæssigt ansvar. Til gengæld skal det enkelte ministerområde konkret vurdere, hvordan standarderne kan implementeres meningsfuldt ud fra deres konkrete praksis og struktur.

På nogle ministerområder vil det bl.a. være relevant at tage højde for små institutioner. Derfor kan det enkelte ministerområde undtage små institutioner fra implementering af hele eller dele af charteret og afrapporteringen, hvis det pågældende ministerium vurderer, at det er hensigtsmæssigt.

Maria Schack Vindum fremhæver, at implementeringen af charteret vil kræve grundigt arbejde og på nogle områder markante ændringer, for at standarderne reelt forankres i praksis. Det vil tage tid, og på nogle områder vil det give mening at gennemføre implementeringen i flere trin.

Charteret fremmer fokus på ledelse og klare roller/ansvar

  • Topledelsen er ansvarlig for implementering af charteret 
  • Indkøbschefen er faglig ansvarlig for implementering af charteret
  • Koncernindkøberen varetager koordinering af indkøb og implementeringen internt og eksternt
  • Den grønne rådgiver varetager rådgivning internt om grønne indkøb

Charteret er forpligtende via cirkulære om indkøb i staten og Økonomistyrelsen vil årligt følge og understøtte implementeringen af Charter for godt og grønt indkøb, bl.a. med relevant vejledningsmateriale og en årlig status på ministerområdernes arbejde med charteret.

Charter for godt og grønt indkøb