Odense kommune har i samarbejde med KMD lavet en fiktiv business case som eksempel på spørgeramme vedr. indkøb af softwareudvikling og hosting

  • Opdateret 19. januar 2024

Fokusområde

Odense Kommune vil gerne stille krav til en reduktion af CO2 i forbindelse med hosting og softwareløsningen. 
Vi påtænker, at stille krav om, at leverandøren kontinuerligt skal arbejde for at reducere både eget CO2-udslip, og at softwaren er designet på en måde, så det trækker mindst mulige ressourcer og strøm.

Baseline

Hvor almindeligt er det for virksomheder i IT-branchen, specifikt ift. softwareudvikling og hosting, at lave et CO2 regnskab eller lignende? 

Kan man adskille leverandørens/hostingstedets CO2-aftryk fra CO2-aftrykket på det indkøbte produkt/løsning? Her er det særlig væsentligt at undersøge om man kan opgøre præcis den del af energiforbruget som Odense Kommune er ansvarlig for. 

Man bør endvidere overveje om man vil måle på CO2 eller energiforbrug/energieffektivitet. Ønsker man løsninger drevet f.eks. af vindmøller, eller løsninger der er optimeret til effektivt energiforbrug?

Markedets modenhed - mulighed for påvirkning

Er det realistisk at stille krav om et CO2-regnskab og opgøres disse på en ensartet måde? Skal dette også omfatte underleverandører? 

Hvilke indsatser ville I kunne gennemføre eller igangsætte for at begrænse CO2-niveauet? 

Hvor er markedet om 2 eller 5 år?

Specificering af krav

Hvordan sikrer man en sammenlignelighed imellem de forskellige løsninger,hostingmuligheder eller beregningsmetoder? 

Hvordan sikrer man f.eks. en opgørelse specifikt af CO2-udledning for en løsning med virtuel kapacitet? 

Vi overvejer at fastsætte nogle præcise tal for, hvor meget CO2-udledningen skal reduceres med over en periode samt et niveau af CO2-udledning, som skal overholdes (en overligger)? Hvad er jeres holdning/vurdering af dette?
 

For mere inspiration og gode råd

Som del af en samlet pjece er denne case blevet udarbejdet i forbindelse med Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om ’Bæredygtigt IT’. 

Find hele pjecen med inspiration og gode råd her:

Casen er udarbejdet: 
Af Miljøstyrelsen
Oktober 2020