Finansministeriet strategi for grønne offentlige indkøb

”Med den nye strategi ’Grønne indkøb for en grøn fremtid’ lægger vi sporene til en fremtid, hvor de offentlige indkøb har et markant lavere klimaaftryk og bidrager til de danske klimamål”. Sådan skriver Finansminister Nikolaj Wammen om den nye strategi for grønne offentlige indkøb, som lanceres i dag.

Artiklen blev udgivet d. 29 oktober 2020

  • Opdateret 31. august 2022

”Grønne offentlige indkøb favner bredt og vil medføre store forandringer i den offentlige sektor”, skriver ministeren i strategiens indledning, ”Nogle af de valg, der skal træffes, kan blive vidtgående, og de kan også kræve investeringer”.

Derfor har strategien et bredt fokus, hvor der både fremsættes tiltag, der kan iværksættes for forandring nu, og tiltag, som man først vil se resultaterne af om flere år.

Alle skal være med – det brede samarbejde skal understøtte omstillingen

Initiativerne dækker alt fra forsyning, it og offentligt byggeri og anlæg til den mad, der serveres i offentlige kantiner.

”Sammen med de mere langsigtede initiativer får vi sat stærkt ind på de indkøbsområder i den offentlige sektor, der har et stort klimaaftryk. Det gælder fx biler og andre køretøjer, fødevarer, it-produkter og byggeri”, skriver ministeren.

I strategien lægges også vægt på nødvendigheden af, at omstillingen kræver samarbejde mellem mange parter, både i Danmark og internationalt. Det vil stille nye krav både til ansatte i den offentlige sektor og til leverandørerne til den offentlige sektor. Men det skal også ske på ”en klog måde, så de, der i sidste ende skal føre det ud i livet, de offentlige indkøbere og virksomhederne, kan være med”.

Det grønne valg skal være obligatorisk

Der listes en række nye initiativer - herunder at det grønne valg skal være obligatorisk. Det betyder at når det købes ind i staten, skal man vælge et miljømærket produkt eller et produkt, ”der lever op til tilsvarende krav, hvis der er tilstrækkelig konkurrence og ingen betydelig prisforskel”. For at understøtte dette valg henviser strategien til flere grønne redskaber såsom grønne mærkningsordninger, redskaber til beregning af total- og livscyklusomkostninger eller EU's grønne indkøbskriterier.

Langsigtede mål

Med blik for de langsigtede forandringer vil regeringen blandt andet sætte reduktionsmål på klimapåvirkningen af de offentlige indkøb frem til 2030 og styrke koordinering og udvikling af arbejdet med grønne offentlige indkøb.

Gennem gradvis indfasning sættes også som mål at statens indkøb af en række landbrugsfødevarer som fx palmeolie, soja, kakao og gummi sker ansvarligt og afskovningsfrit såvidt muligt i 2023, og ellers senest i 2025.

Dertil skal alle offentlige indkøb på områder, hvor der findes officielle mærkningsordninger, være miljømærkede eller leve op til tilsvarende krav i 2030.

Vejledning i de grønne muligheder i udbudsloven

Regeringen vil sørge for, at der udarbejdes en juridisk vejledning, der hjælper offentlige indkøbere med at bruge mulighederne i udbudsloven for at varetage grønne hensyn i forbindelse med indkøb af både varer og tjenesteydelser.

Læs strategien for grønne offentlige indkøb her

Artiklen blev udgivet d. 29 oktober 2020