Generiske konkurrenceparametre og mindstekrav - indkøbskriterier

  • Opdateret 24. august 2022

Batteri med generiske indkøbskriterier

Dette batteri med indkøbskriterier giver dig inspiration til tværgående miljøkriterier, der nemt kan indsættes i udbud som enten konkurrenceparameter eller mindstekrav. Batteriet dækker over alt fra krav om miljømærker, over returordning og genbrug, til reduceret klimaudledning fra transport. Batteriet giver desuden konkrete eksempler på anvendelse af de forskellige miljøkriterier i udbud af tekstiler, IT og medicinske engangsartikler. Husk dog på, at miljøkriterier skal altid tilpasses en givent udbud, og at kriterierne bør testes i en markedsdialog. Kriterierne er udviklet til Region Sjælland i 2020.

Uddrag af batteriet

 

Miljøkriterier Relevans Forklaring Generiske konkurrenceparametre Generiske mindstekrav Eksempler
 

Produkt

Service

Levering

  Når en mindre andel af leverandører forventes at kunne leve op til miljøkriteriet. Afklar gennem markedsdialog. Når størstedelen af leverandørerne kan honorere kravet. Afklar gennem markedsdialog.  
Miljømærke P, S Et miljømærke sikrer, at et produkt eller en service er blandt de mest miljøvenlige i sin kategori. Der findes en lang række miljømærker, hvoraf visse er tværgående (eksempelvis Svanemærket og EU-Blomsten), mens andre er materiale og/eller branchespecifikke (FSC for træ; GOTS for tekstiler; MSC for fisk osv.) Som under- eller delkriterie til tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”: 
Det honoreres, at [produkt/emballage/service] er mærket med [miljømærket]. Kriterierne er vedlagt i bilag [X] i udbudsmaterialet. Gyldigt licensnummer kan medtages i tilbuddet. Dokumentationen skal vedlægges tilbuddet.
Som kontraktvilkår: [Produkt/emballage/service] skal være mærket med [miljømærke] eller tilsvarende. Kriterierne er vedlagt i bilag [X] i udbudsmaterialet. Gyldigt licensnummer skal medtages i tilbuddet.

Dokumentationen skal foreligge inden for en af Ordregiver skriftligt varslet rimelig frist.

Hvis det vurderes, at markedet ikke er modent, kan der i stedet stilles krav om, at mærket opnås inden for en given tidsfrist i kontraktperioden. Husk at kvalificere mindstekrav i markedsdialog.

IT

Tekstil

Emballage