Gennem digitalisering bliver det nemmere at måle på miljømærkede indkøb

Det bliver nu nemmere at lave gode målinger af, om din organisation lever op til målsætninger om indkøb af miljømærkede produkter. Via e-fakturaer kan du nemlig få gode tal og data på indkøb af miljømærkede produkter, som hjælper din organisation med at efterleve indkøbsmål. 

  • Opdateret 10. juli 2023

Erhvervsstyrelsen har digitaliseret og standardiseret miljømærker (fx Svanemærke, EU-blomsten el.lign.), så det nu er muligt at tilføje mærkerne i e-faktura. I 2022 forventes de første krav at blive indført, der skal sikre, at statslige indkøb af en række produkter skal være miljømærkede eller leve op til tilsvarende krav.

Digitaliseringen af miljømærker danner en let tilgængelig ramme for indkøbere og leverandører, og nedsætter arbejdsbyrden for registreringen af miljømærker i indkøbssystemerne, da registreringerne kun skal foretages en gang, frem manuelt for hver gang. 

Helt konkret er der nu et felt i e-fakturaen, som dine leverandører af miljømærkede produkter kan udfylde via digitale standarder. Med mere brugbare data på indkøbene, bliver det nemmere at måle, hvorvidt organisationens indkøb efterlever egne målsætninger og de kommende krav om miljømærkede indkøb. 

E-Faktura

E-Katalog

Brug af elektronisk faktura (e-faktura) er et krav ved samhandel med det offentlige. E-faktura vil fremover indeholde et felt, der kan udfyldes med en digital kode for miljømærker, som vil være den samme for alle indkøbere.

Et elektronisk katalog (e-katalog) er et katalog, der kan læses direkte af indkøberes IT-systemer, så de ikke behøver at slå leverandørernes varer op i fysiske prislister eller indtaste dem manuelt i deres indkøbssystemer.

Digitale standarder for miljømærker giver din organisation mulighed for at opsætte nøgletal, der kan indikere, hvor der skal sættes ind for, at organisationen kan imødekomme målsætninger og krav vedrørende miljømærkede indkøb.

Du vil også opleve, at transaktionen med dine leverandører bliver forbedret ved brug af fælles digitale koder for miljømærker. Transaktionen kan blive forbedret, fordi leverandører fremover vil blive stillet ens krav på tværs af forskellige indkøbsorganisationer til, hvordan de skal opgøre miljømærkede produkter. 

I regi af ”Strategi for grønne offentlige indkøb”, arbejder Erhvervsstyrelsen hen mod at få miljømærker og andre grønne data ind i e-kataloger. Dette vil understøtte indkøbere i at træffe et grønnere valg i indkøbssituationen.