IKA-certificering i offentlige bæredygtige indkøb

  • Opdateret 12. maj 2023

Offentlige myndigheder indkøber for cirka 380 milliarder kroner om året. Det er derfor en stor ”muskel”, som kan være med til at trække markedet i en mere bæredygtig retning. Det kan dog være udfordrende at implementere bæredygtighed i udbud, for hvordan findes viden om hvilke krav, der er rigtige at stille, eller hvordan udarbejdes krav eller evalueringsmodeller, der tager tilstrækkelig højde for bæredygtighed?

Dette er en certificering, der kommer hele vejen omkring det bæredygtige indkøb med fokus på ressourcer, miljø og klima.

Formålet er at klæde den offentlige indkøber (udbudskonsulenter, udbudsjurister, strategiske indkøbere, category manager og lignede roller) på med grundlæggende viden om bæredygtighed og værktøjer til at gå i gang med at begå sig med bæredygtige indkøb. Du kan endvidere bruge mange af værktøjerne til at højne dit generelle kompetenceniveau ifm. gennemførelse af anskaffelsesprocesser.

Undervisningsform

Undervisningen vil være en blanding af undervisning med case/workshopbaseret tilgang og en række oplægsholdere, der hver har gjort vigtige erfaringer med bæredygtige og/eller offentlige indkøb. Dine egne udfordringer vil blive inddraget, ligesom der skal forventes hjemmearbejde mellem undervisningsdagene.

Du vil opleve vekslen mellem fysisk og online undervisning i en kombination. Dette bl.a. for at nedsætte behovet for transport for deltagere og undervisere/oplægsholdere.

Praktisk

Målgruppe

For offentlige indkøbere, der ønsker at videreudvikle sine kompetencer indenfor udbud og har behov for viden og værktøjer til at begå sig med bæredygtige indkøb. Det forudsættes at deltagerne har kendskab til udbudsreglerne og erfaring hermed i praksis. 

Der er max. plads til 22 deltagere.

Datoer i 2023

Modul 1: 11. oktober, fysisk med middag og overnatning
Modul 2: 12. oktober, fysisk
Modul 3: 09. november, online
Modul 4: 21. november, online
Modul 5: 29. november, fysisk med middag og overnatning
Modul 6: 30. november, fysisk

Sted

Modul 1-2 og 5-6
Comwell Odense
Carl Bergs Gade 7
5000 Odense C

Netværksmiddag og overnatning: Comwell Odense

BEMÆRK! Modul 3-4 afvikles online: MS Teams.

Undervisere

Kursusleder: Martin Haaning, Rambøll

Rikke Fischer-Bogason, NORION
Annelouise Dalgaard Petersen, Partner og advokat, Horten
Øvrige undervisere kan ses under hvert modul.

Priser ekskl. moms

Samlet medlemspris for alle 6 moduler: kr. 11.500,00 ekskl. moms

Prisen er inkl. undervisning, materiale, overnatning, forplejning og certifikat.

Afmelding

Afmelding uden beregning kan ske senest den 12. september 2023.

Efter afmeldingsfristen faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega overtage din plads.