“Ingen CO2-udledning”, lyder Oslos mindstekrav til kommunens entreprenører


Markedsdialog viste, at det godt kan lade sig gøre at bygge nyt uden udslip fra fossile brændsler på byggepladsen, eksempelvis ved brug af elektriske byggemaskiner. Det fik Oslo Kommune til at gøre det til et mindstekrav, at der ikke udledes CO2, når fire nye børnehaver opføres i løbet af i år.

  • Opdateret 17. august 2022

Arbejdsmaskiner på byggepladser står for 24 pct. af udledningen fra transport i Oslo Kommune, viser beregninger, som kommunen har foretaget. Der er derfor store emissionsbesparelser at hente ved at stille miljøkrav til arbejdsmaskiner og byggepladser.

Resultatet af beregningerne fik Omsorgsbygg Oslo, en kommunal virksomhed, der administrerer ejendomme i Norge, til at gennemføre en omfattende markedsdialog for at få feedback på løsninger, der kan være med til at mindske emissioner fra byggepladserne i byen.

Svarene fra potentielle leverandører og entreprenører var så positive, at Oslo Kommune besluttede at gøre fossilfri byggepladser til et minimumskrav i alle Oslos grønne indkøbsstrategier fra 2017.

I juni 2016 offentliggjorde Omsorgsbygg deres udbudsmateriale til opførelse af fire nye børnehaver, hvor det bl.a. kræves, at entreprenører skal drive byggepladser 100% fri for emissioner fra fossile brændstoffer. Det kan ske gennem eksempelvis bruge af elektriske entreprenørmaskiner. Fristen for indsendelse af tilbud var i september 2016, og byggeriet skal gennemføres i løbet af 2017.

Læs mere om Oslo kommunes markedsdialog og udbud på emissionsfrie byggepladse og arbejdsmaskiner 

Artiklen er fra 17.februar 2017