Levetidsforlængelse af IT-udstyr – et cirkulært udbud i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har gennemført en omfattende proces ifm et udbud  med det formål at fremme levetiden på it-udstyr

  • Opdateret 19. januar 2024

Aalborg Kommune har gennemført et udbud af brugt IT-udstyr. I forbindelse med forberedelsen af dette udbud blev der gennemført en proces med syv af kommunens IT-afdelinger med miljøafdelingen som tovholder: 

  • Dialog med IT-afdelingerne om deres rolle i forhold til klimadebatten, FN’s Verdensmål m.v. 
  • Interview med de syv IT-afdelinger for at kortlægge status for anvendelse af brugt IT-udstyr. 
  • Udpegning af områder for, hvor det vil være relevant at anvende brugt IT-udstyr. 
  • Udbud og indhentning af tilbud på brugt IT-udstyr.

For mere inspiration og gode råd

Som del af en samlet pjece er denne case blevet udarbejdet i forbindelse med Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om ’Bæredygtigt IT’. 

Find hele pjecen med inspiration og gode råd her:

Casen er udarbejdet: 
Af Miljøstyrelsen
Oktober 2020