Ny samlet portal for ansvarlige indkøb

Portalen Den Ansvarlige Indkøber er nu omdannet til en digital indgang med overblik over den nyeste viden om muligheder, krav og værktøjer til at inspirere og guide offentlige indkøbere til at lave grønne og ansvarlige udbud og indkøb. I samme omgang er Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb flyttet ind på den nye portal. 
(udgivet den 27. sep. 2022)

  • Opdateret 26. september 2022

Nu behøver offentlige og private indkøbere ikke længere at ’google’ sig frem til gode eksempler, viden og værktøjer, når de skal i gang med at lave ansvarlige og bæredygtige udbud og indkøbsaftaler. Nu vil de kunne finde alt, hvad de har brug for på den revitaliserede portal Den Ansvarlige Indkøber, som samler og opdaterer alt indhold fra de to eksisterende hjemmesider.

Den ene side er csr-indkob.dk, hvor Den Ansvarlige Indkøber hidtil har boet. Den anden hjemmeside er ansvarligeindkøb.dk, som er den fælles hjemmeside for Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).

Formålet med den nye portal er at gøre det nemmere for offentlige indkøbere på tværs af staten, kommuner og regioner at tænke ansvarligt og grønt, når de skal lave udbud og indkøbsaftaler.
Initiativet er en udmøntning af regeringens strategi for grønne offentlige indkøb fra 2020, og portalen er blevet til i samarbejde imellem Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og KL.
 

Flere nyskabelser på den nye portal

En af de vigtigste opgaver i arbejdet med at designe den nye portal har været at gøre den så brugervenlig som mulig. Offentlige indkøbere og andre, som besøger portalen, skal hurtigt og nemt kunne finde frem til miljømæssige, sociale og samfundsansvarlige krav i den produktkategori, som det pågældende udbud handler om, dvs. EU’s Green Public Procurement-kriterier (GPP), krav fra POGI’s indkøbsmål, OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv, arbejdsklausuler og sociale klausuler.

Samtidig er der links, cases, værktøjer, inspiration og viden, som knytter sig til den specifikke produktkategori, og det er nemt at kopiere kriterier og tekster over i egne arbejdsdokumenter.

Desuden giver portalen adgang til TCO-værktøjer og viden om, hvordan standarder og miljømærker bruges i praksis, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om grønne krav i udbud er også tilgængelig på portalen. Og så er der en ’Kom godt i gang-guide’ til de indkøbere, som ikke har den store erfaring med at stille bæredygtighedskrav i udbud.

Mere anvendelige cases

En anden nyskabelse på portalen er de cases, som der efterhånden vil komme flere og flere af inden for de enkelte produktkategorier. I en brugerundersøgelse, der blev gennemført forud for designet af Den Ansvarlige Indkøber, pegede de offentlige indkøbere på, at det ville være en stor hjælp at have adgang til detaljerede cases om tidligere udbud, gerne med de tilhørende bilag.

Derfor er der udviklet en ny skabelon for cases, som sikrer, at de vigtigste erfaringer fra gennemførte udbudsprocesser bliver formidlet. Der ligger allerede nu en række cases på portalen fra kommunerne Gladsaxe, Kolding, Odense, Aarhus og Ballerup, hvor fokus er på sociale krav.

I dag findes der flere forskellige hjemmesider, hvor indkøberne kan hente viden og værktøjer til at stille bæredygtighedskrav i et udbud, og det kan både være forvirrende og tidskrævende at finde frem til det mest relevante indhold. Den nye portal, som samler alt indhold ét sted, vil derfor gøre livet en del nemmere for indkøberne. Samtidig behøver de ikke at være i tvivl om, hvorvidt indholdet er troværdigt og opdateret, siger Rikke Dreyer, der er chefkonsulent i Miljømærkning Danmark og formand for Miljøstyrelsens Forum for Bæredygtige Indkøb.

Forum og POGI har skiftet adresse

Forum for Bæredygtige Indkøb har siden 2010 samlet og delt viden om bæredygtige indkøb. Alt det indhold i form af guides, værktøjer, nyhedsartikler, arrangementer mv., er nu flyttet ind på Den Ansvarlige Indkøber. Det samme gælder POGI’s arbejdsgrupper og indkøbsmål. Og det glæder Rikke Dreyer.

Det betyder, at endnu flere offentlige og private indkøbere end hidtil kommer til at stifte bekendtskab med og bruge POGI’s indkøbsmål og Forums omfattende indhold og tilbud om kurser, temagrupper og netværk, hvor indkøbere mødes og deler viden. Og netop videndeling og erfaringsudveksling mellem indkøbere, udbudsansvarlige og leverandører er helt centralt for, at de bæredygtige indkøb får endnu mere vind i sejlene fremover, siger hun.

Hjælp os med at gøre portalen bedre

Sekretariatet, der driver Den Ansvarlige Indkøber, opfordrer alle til at komme med input og kommentarer til, hvordan portalen kan blive endnu bedre til at ramme indkøbernes behov. Lad os også vide, hvis du opdager fejl og mangler på portalen. Skriv til ansvarligeindkob@mst.dk


 

Artiklen er udarbejdet af Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb