Odense Kommune har brugt bæredygtighed som tildelingskriterium

Odense Kommune har brugt bæredygtighed som et tildelingskriterium og opnået nye miljø- og klimaforbedrende tiltag i et udbud af beklædning. Samtidigt har kommunen opnået en besparelse på 1,5 mio. kr. om året.

  • Opdateret 17. august 2022

Denne case er en del af en case-samling om nyskabende offentlige udbud udgivet på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

I 2017 udbød Odense Kommune en opgave om at levere og vaske beklædning til kommunens 2.200 medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen. Ved at anvende et særligt tildelingskriterium om bæredygtighed med en vægtning på 20 procent skulle de bydende virksomheder tænke bæredygtighed hele vejen rundt i deres tilbud, foruden de krav, minimumskriterierne satte.

Tildelingskriteriet om bæredygtighed var et politisk ønske. Virksomhederne skulle konkurrere om nye bæredygtige tiltag og tænke miljø ind i hele levetiden for materialerne – fra bomuldsproduktion, til vask af tøjet og efterfølgende genanvendelse. Vægtningen har, ifølge den vindende virksomhed, gjort, at det har været nødvendigt at gentænke ydelsen, da udbuddets vinder kunne afhænge af deres bæredygtige tilgange.

Læs casen om Odense Kommunes indkøb af bæredygtigt beklædning

Artiklen er udgivet d. 3 September 2018